Protest przeciw świętu ukraińskiej pamięci narodowej w Przemyślu

My niżej podpisani, w odniesieniu do przepisów Rzeczypospolitej Polskiej (k.k. art. 256 § 1, § 2) wyrażamy głęboki sprzeciw wobec organizacji w Przemyślu święta ukraińskiej pamięci narodowej (свято української національної пам'яті), w ramach którego ma odbyć się pochód Ukraińców przez miasto oraz uroczystości na cmentarzu przy ul. Kasztanowej (zwyczajowo Pikulice). Wydarzenie jest planowane na dzień 26. czerwca 2016 r. (niedziela).

Święto to odbywa się teoretycznie w celu uczczenia sojuszu Piłsudski-Petlura. W rzeczywistości podczas wydarzenia dochodzi co roku do gloryfikacji zakazanych polskim prawem treści OUN-UPA i szowinistycznej ideologii ukraińskiego nacjonalizmu.

Wyżej opisane sytuacje można zobaczyć w filmie: https://www.youtube.com/watch?v=GeEW77je09o oraz w zbiorze filmów: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGUsXiuzuUMbm6mf1Ve8GFoAfzIFAlWZa.

Przypominamy, że w latach 40. ub. wieku OUN i UPA zamordowały ponad 200 tysięcy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W większości ofiarą padała bezbronna ludność wiejska, często dzieci, kobiety i starcy. Członkowie UPA cechowali się niewyobrażalnym okrucieństwem – doliczono się 368 metod tortur, jakie stosowali.

Zaznaczamy, że nasza inicjatywa nie ma na celu wywołania nienawiści, ani postaw szowinistycznych. Wręcz przeciwnie: chcemy, żeby nie dochodziło w Polsce do gloryfikacji zbrodniarzy i propagowania treści szowinistycznych OUN-UPA, a tym samym do łamania prawa, co dzieje się corocznie podczas święta ukraińskiej pamięci narodowej w Przemyślu.

Artykuł 256 Kodeksu Karnego:
§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.


Mając poważne podstawy, aby sądzić że tego roku przebieg uroczystości będzie podobny, jak w latach poprzednich, zwracamy się o niedopuszczenie do organizacji w 2016 roku w Przemyślu:
- Święta ukraińskiej pamięci narodowej
- Uroczystego pochodu Ukraińców przez miasto
- Wieców, podczas których dochodzi do promowania OUN-UPA

Nie sprzeciwiamy się natomiast organizacji samego nabożeństwa na cmentarzu, pod warunkiem że odbędzie się ono w celu modlitwy, a nie przeprowadzania wieców politycznych i kultu zbrodniarzy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niżej zebrane podpisy wraz z treścią petycji przekażemy drogą tradycyjną bądź mailową do Urzędu Miasta Przemyśl.

Informacje o efektach tej petycji, a także o planowanych innych formach sprzeciwu w przypadku niespełnienia naszych próśb przez Urząd Miasta, będą dostępne na stronie facebook Przemyśl przeciwko banderowcom (https://www.facebook.com/Przemysl.przeciwko.banderowcom).

Zapraszamy do polubienia i śledzenia strony żeby nie przegapić żadnej ważnej informacji!