Apel do Kongresu USA w sprawie utrzymania finansowania Ukrainy w wojnie obronnej z Rosją

Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o złożenie e-podpisu pod petycją do Kongresu USA. W wojnie Rosji z Ukrainą jest tylko jedna strona, którą należy wspierać. Autorytaryzm i ludobójstwo nie mogą zwyciężyć!
Apel o podobnej treści zostanie skierowany również do Rady Unii Europejskiej.

senatusaukraina-clear.jpg

 

Apel do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

W imieniu obywateli Polski, u granic której toczy się już drugi rok wojna spowodowana agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a zwłaszcza w imieniu podpisanych się poniżej osób i stowarzyszeń, zwracamy się z apelem do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o jak najszybsze uchwalenie kolejnej transzy pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Napaść Rosji na Ukrainę spotkała się z powszechnym oburzeniem ze strony krajów demokratycznych, które pośpieszyły w pomocą, humanitarną, ekonomiczną oraz wojskową dostarczając do Ukrainy broń, amunicję i inne wyposażenie wojskowe Stany Zjednoczone, jak do tej pory są niewątpliwie liderem w tej pomocy.

Społeczeństwo polskie przyjęło kilka milionów uchodźców ukraińskich do swoich domów i przekazało maksymalną jak na nasze możliwości ilość rozmaitego uzbrojenia.

Świat stoi na historycznym rozdrożu, wybierając pomiędzy systemem rządów demokratycznych, a populistycznych i autorytarnych. Wybór ten na najbliższe stulecia może zadecydować o kierunku i tempie rozwoju ludzkości.

Zwycięstwo agresora w tej wojnie może stanowić dodatkowy impuls dla sił nacjonalistycznych i ksenofobicznych w walce o rząd dusz obywateli nie tylko w Europie, ale również w pozostałych krajach rozwiniętej demokracji.

Ukraina walczy z agresją rosyjską w imieniu całego demokratycznego świata ponosząc olbrzymie straty ludzkie i ekonomiczne. Rosja może nie zatrzymać się na pokonaniu i zajęciu Ukrainy, o czym świadczą zarówno wypowiedzi jej przywódców jak i przyjęta doktryna wojenna. Polska niejednokrotnie w historii zaznała straszliwych skutków imperialistycznych zapędów władców Kremla. Na setki lat, traciliśmy możliwość samostanowienia, zarówno w polityce wewnętrznej jak i zagranicznej oraz ponosząc znaczne straty terytorialne.

Już dwukrotnie żołnierze amerykańscy ginęli w Europie w imię demokracji i wolności podczas I i II Wojny Światowej. Gdyby wówczas reakcja USA nastąpiła wcześniej, być może straty w obu tych wojnach były znacznie mniejsze, w tym oczywiście dotyczy to też liczby poległych żołnierzy amerykańskich.

Pozytywna decyzja Kongresu w sprawie Ukrainy nie tylko zapewni Ukrainie środki na dalsze prowadzenie wojny obronnej, ale stanowić będzie impuls dla całego demokratycznego świata dla utrzymania pomocy Ukrainie.

Apel podobnej treści kierujemy też do krajów członkowskich Unii Europejskiej.

 

----------------------------------------

Koordynatorem zbiórki podpisów pod apelem jest organizacją społeczeństwa obywatelskiego (CSO) - Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź. Osobą prowadzącą projekt jest Maciej Jeziorowski. Podpisy pod apelem zbierane są w formie elektronicznej.

Wszelkie komentarze, pytania i opinie można kierować na adres e-mail: biuro@nowoczesnalodz.pl

Powyższe dane osobowe są gromadzone celem złożenia petycji do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Rady Unii Europejskiej. Przekazane zostaną imiona, nazwiska oraz miejscowość zamieszkania osób podpisujących petycję. Adres e-mail pozostaje do wiadomości Stowarzyszenia Nowoczesna Łódź i będzie wykorzystywany do przekazywania informacji dotyczących apelu oraz innych działań organizacji. Adresy e-mail nie będą przekazane żadnym podmiotom trzecim. Będzie można zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji od organizatora.

----------------------------------------

koordynacja3.jpg


Maciej Jeziorowski, Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maciej Jeziorowski, Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...