Apel do Premier Ewy Kopacz w sprawie zwierząt doświadczalnych

Szanowna Pani Premier,


           Jako organizacje pozarządowe działające w Polsce na rzecz ochrony praw zwierząt oraz demokratycznego państwa prawa, wyrażamy głębokie zaniepokojenie obecnym statusem zwierząt w Polsce i polityką rządu związaną z zapewnieniem im podstawowych potrzeb psychicznych i fizycznych. Nigdy wcześniej w Polsce nie zaistniała sytuacja, w której tak wiele spraw dotyczących dobrostanu zwierząt pozostawałoby nierozwiązanych lub było rozwiązywanych na niekorzyść zwierząt. Proszę pozwolić na wyliczenie choćby niektórych z nich: nie została jednoznacznie uregulowana przez rząd i parlament sprawa uboju rytualnego; nie został rozwiązany problem niskiego poziomu opieki samorządów nad bezdomnymi zwierzętami; wciąż jest aktualny problem okrutnych warunków, w jakich zwierzęta rzeźne transportowane są na duże odległości; bulwersuje temat hodowli zwierząt na futra; wątpliwości niezmiennie budzi jakość kontroli dobrostanu zwierząt w Polsce; w dalszym ciągu nie są bezpieczne polskie łosie; wciąż zwierzęta wykorzystywane są w Polsce do ciężkich – ponad ich siły – prac fizycznych, czego najlepszym przykładem jest sytuacja koni wożących turystów do Morskiego Oka. Lista tych spraw jest znacznie dłuższa.


          Sprawą, która budzi nasz szczególny sprzeciw, jest rządowy projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, którego celem jest transpozycja do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. O wadach prawnych tego projektu i nowych standardach obniżających ochronę zwierząt w Polsce informujemy od wielu tygodni, ale nasz głos wydaje się być niesłuchanym. Zaproponowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprawki nie są, według nas, wystarczające. Projekt rządowy w takim kształcie nadal nie wprowadza nawet minimalnych standardów wynikających z przedmiotowej dyrektywy, a w wielu przypadkach te standardy obniża. Ustawa w tej formie stwarza ryzyko – a w naszym odczuciu wysokie prawdopodobieństwo – dodatkowego bólu, cierpienia i stresu zwierząt. Obecne rozwiązania nie gwarantują również obywatelom i organizacjom pozarządowym żadnych mechanizmów kontroli społecznej w obszarze objętych niniejszą ustawą procedur. Zastrzeżenia budzi również przejrzystość związanego z tą ustawą procesu legislacyjnego.

          Mamy świadomość, że Polska jest już spóźniona z implementacją tej dyrektywy, ale pośpiech nigdy nie może być usprawiedliwieniem dla stanowienia niskiej jakości prawa i obniżania jakichkolwiek standardów, a szczególnie tych dotyczących ochrony zdanych na łaskę człowieka zwierząt. Dlatego też niezmiernie ważne jest dla nas, aby Pani Premier spotkała się z nami i wysłuchała naszych argumentów. Takie spotkanie powinno się odbyć niezwłocznie, jeszcze przed kolejnym posiedzeniem połączonych Komisji Sejmowych Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, które zajmują się projektem tej ustawy. Mamy nadzieję, że dzięki temu przy wsparciu Pani Premier i Rady Ministrów, jako wnioskodawcy tej ustawy, uwzględnione zostaną nasze poprawki do tego projektu. Nadal również – zgodnie z regulaminem Sejmu – Rada Ministrów może wystąpić z inicjatywą wycofania projektu tej ustawy. Wspólnie możemy stworzyć lepszy projekt, w trosce o jakość prawa i przede wszystkim w trosce o prawa zwierząt.
Pani Premier, z wielką nadzieją przyjęliśmy – zaledwie kilka tygodni temu – Pani odwołanie się do słów Milana Kundery, wypowiedziane w kontekście praw zwierząt, że Prawdziwa dobroć człowieka może się wyrazić w sposób absolutnie czysty i wolny tylko w stosunku do tego, kto nie reprezentuje żadnej siły. Prawdziwa moralna próba ludzkości, najbardziej podstawowa (...) polega na jego stosunku do tych, którzy są wydani na jego łaskę i niełaskę: do zwierząt. Dla wielu ludzi to tylko słowa, ale nie dla nas! Pani Premier, w imieniu zwierząt – prosimy Panią o pilne spotkanie!
          

          Osobą do kontaktu w sprawie organizacji spotkania z naszej strony jest Pani Anna Gdula, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej "LEX NOVA" (tel. 793 545 013, e-mail: ag.fundacja.lex.nova@gmail.com).

 

Z wyrazami szacunku,


Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej "LEX NOVA"
Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt Ius Animalia
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
Fundacja Klinika Rządzenia


Do wiadomości otrzymują:
1. Pan Radosław Sikorski, Marszałek Sejmu RP
2. Pani prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. Pan dr Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4. Pan dr Piotr Bauć, Poseł RP, Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
5. Pan Krzysztof Jurgiel, Poseł RP, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6. Pan Rafał Grupiński, Poseł RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska
7. Pan dr Jarosław Kaczyński, Poseł RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
8. Pan Jan Bury, Poseł RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. Pan Leszek Miller, Poseł RP, Przewodniczący Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej
10. Pan Janusz Palikot, Poseł RP, Przewodniczący Klubu Poselskiego Twój Ruch
11. Pan Arkadiusz Mularczyk, Poseł RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska
12. Pan Artur Dębski, Poseł RP, Przewodniczący Koła Poselskiego Bezpieczeństwo i Gospodarka


lek. med. Anna Gdula Prezes Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „L    Skontaktuj się z autorem petycji