Apel do Premiera Mateusza Morawieckiego przeciwko postępującej prywatyzacji rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Szanowny Panie Premierze            

    my, rodzice dzieci niepełnosprawnych korzystających z ośrodków, w których prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja apelujemy o zwiększenie finansowania tego typu wsparcia. Dla naszych dzieci bezpłatna rehabilitacja jest jedyną szansą na lepsze życie, uzyskanie sprawności i zdrowie. Bez tych placówek nasze dzieci pozostaną bez pomocy a my, rodzice, będziemy zmuszeni dojeżdżać do innych, często bardzo odległych placówek bądź korzystać z prywatnej, drogiej rehabilitacji.                                                  Nasze dzieci potrzebują logopedów, psychologów, fizjoterapeutów, lekarzy, leków. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której są pozbawione rehabilitacji. Nasze dzieci przeszły w swoim życiu już bardzo wiele trudnych, często dramatycznych sytuacji i nadal dzielnie walczą o zdrowie. My rodzice jesteśmy razem z nimi i robimy wszystko żeby im pomóc. Nie powinno być tak, że los tych dzieci obchodzi tylko nas! Powinniśmy mieć wsparcie, pomoc, dostęp do leczenia i rehabilitacji. Zamykanie placówek tylko dlatego, że finansowanie z NFZ jest niewystarczające, niesie za sobą realne zagrożenie utraty miejsc, gdzie nasze dzieci są rehabilitowane. Są to miejsca nam znane, gdzie naprawdę otrzymujemy pomoc. Koszty związane z leczeniem, wyjazdami do specjalistów, lekami są już i tak ogromne a pozbawienie nas bezpłatnej rehabilitacji jedynie je zwiększy.

Szanowny Panie Premierze       

      w imieniu wszystkich polskich rodzin, które borykają się z trudem wychowywania dziecka niepełnosprawnego, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na los naszych dzieci. Utrzymanie działalności placówek publicznych lub prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w których odbywa się od lat bezpłatna całościowa rehabilitacja dzieci powinno stanowić priorytet w zakresie pomocy Państwa dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Liczymy na Pana interwencję i spowodowanie realnych i pilnych zmian w finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia udzielania świadczeń zdrowotnych rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego – niech o wielkości naszego Państwa świadczy jego troska i odpowiedzialność za los najsłabszych.  

Zrozpaczeni rodzice dzieci z niepełnosprawnościami

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Agnieszka Kamila będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...