Apel do Strajku Kobiet o nieprzyjmowanie osób z FOTA4Climate do Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

Szanowne Członkinie Strajku Kobiet,

 

Z głębokim zaniepokojeniem przyjęliśmy informację, że znana z agresywnej promocji energetyki jądrowej organizacja FOTA4Climate zgłosiła swoje kandydatki do Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet (OSK). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany w niekonstytucyjnym składzie i w oderwaniu od wartości zapisanych w ustawie zasadniczej takich jak prawo do zdrowia i wolności osobistej słusznie wywołał społeczne oburzenie, i doprowadził do największych po 1989 roku protestów. Wyrażamy zadowolenie, że wielu polityków i organizacji społecznych poparło działania podejmowane przez OSK, nawet jeśli wcześniej nie deklarowali przywiązania do praw kobiet i wolności obywatelskich. Ze smutkiem musimy jednak stwierdzić, że czasami motywowane jest to tylko chęcią wykorzystania społecznej mobilizacji do realizacji swoich, a nawet lobbystycznych, partykularnych interesów. W naszym odczuciu FOTA4Climate jest takim przypadkiem, ponieważ od początku jedynym celem jej istnienia jest promocja energetyki jądrowej, a pozostałe działania mają ją tylko uwiarygadniać w oczach społeczeństwa i podnosić skuteczność prowadzonego lobbingu.

 

Apelujemy o nieprzyjmowanie kandydatek FOTA4Climate do Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet z poniższych powodów:

 

1. Wielokrotnie organizacja deprecjonowała skutki katastrofy jądrowej w Fukushimie. W licznych wypowiedziach jej członkowie zapewniali, że w prefekturze Fukushima nie ma problemu skażonej radioaktywnie wody i publicznie deklarowali chęć jej wypicia. Takie trywializowanie katastrofy świadczy naszym zdaniem o całkowitym braku społecznej wrażliwości, negującej ustalenia naukowe i niezależnych organizacji. Skutki skażenia są szczególnie boleśnie odczuwane przez kobiety, które codziennie zastanawiają się nad tym, jak uchronić swoje dzieci przed radioaktywnym skażeniem. Tysiące osób zmarło w wyniku koniecznej ewakuacji ze zgryzoty, spowodowanej utratą swojego miejsca zamieszkania i pracy lub też w wyniku samobójstwa. Psychiczna trauma, rozwody i ubóstwo to codzienność ewakuowanych z Fukushimy i obszarów sąsiadujących.

 

2. Członkowie FOTA4Climate wielokrotnie wprowadzali złe standardy do debaty publicznej. W swoich wypowiedziach często manipulowali informacjami, stosowali przemilczenia i rozpowszechniali kłamliwie preparowane artykuły (tzw. fake newsy). Naszym zdaniem skuteczność propagowania energetyki jądrowej stawiali ponad zasadę rzetelności. Ich działalność nie skupiała się na wzbogacaniu debaty publicznej, ale na agresywnym pozbyciu się z niej wszystkich niewygodnych dla nich treści oraz na zaszczuciu ich niektórych uczestników, szczególnie osób wątpiących w "korzyści z atomu", podającym konkretne argumenty. Sporą część z tych zakrzykiwanych osób stanowiły kobiety. I nadal stanowią, gdyż organizacja prowadzi swoją nagonkę w mediach społecznościowych praktycznie nieustannie, nie przebierając w 'okazjach' (w tym zwykłych wpisów i artykułów o konieczności rozwoju odnawialnych źródeł energii).

 

3. W swoich działaniach członkowie Fota4Climate często nie respektowali elementarnych standardów obowiązujących w debacie publicznej. Wielokrotnie prezentowali brak szacunku dla ludzi myślących inaczej. W mediach społecznościowych wielokrotnie atakowali ad personam. Nierzadko przypominało to działalność farmy trolli, kiedy jedną osobę atakowała duża grupa, której celem nie była wymiana poglądów, ale ośmieszenie i upokorzenie przeciwnika. Jeden z członków FOTA4Climate posunął się nawet do sugestii użycia przemocy fizycznej wobec jednej z sygnatariuszek tego apelu, a inni członkowie nie odcięli się od jego działania i nie wyrazili potępienia ani nawet ubolewania z tego powodu. Stało się to tylko pretekstem do kolejnych ataków ze strony Fota4Climate.

 

W świetle powyższych faktów apelujemy o niepowoływanie do RK OSK osób z omawianej organizacji, ponieważ podejmuje ona agresywne i nieetyczne działania w sferze publicznej.

 

Niniejszy list zostanie upubliczniony, aby umożliwić innym osobom zainteresowanym i poszkodowanym, do których nie zdołaliśmy dotrzeć, podpisanie się pod nim.

 

Łączymy wyrazy szacunku,

 

 

Anna Staniorowska, Towarzystwo Solidarności Globalnej

Aleksandra Staniorowska-Buła, Towarzystwo Solidarności Globalnej

Jan Popczyk, prof. dr hab. inż.,

Wojciech Browarny, dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Gabriela Morawska, Sieć Inicjatyw Leśnych, gdziejestwoda.pl

Marcin Wrzos, „Zielone Wiadomości”

Marcin Harembski, Społeczny Monitor Atomowy

Ewa Dryjańska, doktorka nauk o polityce, dziennikarka

Mariusz Rusinek, Skarbnik Krajowy Partii Zieloni

Barbara Henmi, Fundacja Midori

Aleksandra Kołeczek

 https://adamdzienis.com/pl/swieta-zielona-hipokryzja-7-symbioza/

szpak_stanorowska2_zakryte.jpg

apel_do_razem_kretynka2.jpg

Blazowski_Bellona_Stop_NOP2.jpg

deklaracja-picia-radioak2.jpg

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Ewa Dryjańska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...