Apel o obniżenie składek ZUS dla 1-osobowych firm

 

 

    Podstawę wyliczenia składek ZUS (emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa, zdrowotna, Fundusz Pracy) dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą stanowi 75% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Średni dochód osób prowadzących jednoosobową działalność jest co najmniej o połowę niższy. Wysokość składek ZUS, kiedy skończy się okres opłacania niższych składek preferencyjnych, zmusza małe firmy do likwidacji, zawieszenia działalności, ucieczki w „szarą strefę”, uniemożliwia ich rozwój. Sytuacja ta jest szkodliwa zarówno dla obywateli, jak i budżetu państwa.

    Apelujemy o zmniejszenie kwoty składek ZUS dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, poprzez wyliczenie ich od realnych dochodów firm jednoosobowych.

 

Nieformalna grupa - Prekariusze.pl

 

 do:

1. Beata Szydło - Prezes Rady Ministrów

2. Mateusz Morawiecki - Minister Rozwoju

3. Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej