APEL O ODWOŁANIE DR. HAB. PRZEMYSŁAWA CZARNKA ZE STANOWISKA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze,

jako członkowie społeczności akademickiej i naukowej wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec pełnienia przez dr. hab. Przemysława Czarnka stanowiska Ministra Edukacji i Nauki. Nie powinno być zaskoczeniem, że uważamy edukację na wszystkich jej etapach za jedno z ważniejszych wyzwań (obok zapewnienia bezpieczeństwa, zabezpieczenia minimum egzystencjalnego i opieki zdrowotnej), jakie stoi przed Państwem – Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

Na naszych oczach, w związku z nieuniknioną zmianą światowego modelu gospodarczego i odejściem od ekonomii opartej jedynie na tradycyjnej wytwórczości przemysłowej w kierunku gospodarki opartej na twórczości i kreatywności na całym świecie, dochodzi do ewolucji w systemie edukacji. Znamieniem nowoczesnego kształcenia stało się wzmacnianie kreatywności i innowacyjności, a tym samym rezygnacja z systemu edukacji, którego celem miałoby być odgórne urzędnicze zarządzanie sposobami myślenia.

Jednym z fundamentów funkcjonowania nauki i edukacji wyższej jest wolność prowadzenia badań i autonomia uczelni. Zasada ta jest jasno sformułowana w preambule ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – obowiązkiem władzy publicznej jest tworzenie optymalnych warunków dla wolności badań naukowych i twórczości artystycznej, wolności nauczania oraz autonomii społeczności akademickiej.

Niestety, pełniący obecnie funkcję Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek w swym dotychczasowym życiorysie zawodowym i publicznym wielokrotnie udowodnił, że nie tylko nie jest gotowy i nie ma kompetencji do kierowania polską edukacją    i nauką, lecz co gorsze, że tego stanowiska jest niegodny. W wypowiedziach dr. hab. Czarnka widoczne są rażący brak poszanowania ludzi o innych poglądach, ukrainofobia, antysemityzm, dehumanizacja osób nieheteronormatywnych, mizoginizm oraz pochwalanie kar cielesnych wobec dzieci. Obraz ten dodatkowo pogarsza niezrozumienie używanych pojęć (jak choćby „ideologia”), rażące braki w wiedzy oraz znikomy dorobek naukowy dr. hab. Przemysława Czarnka.

Powołanie na stanowisko ministra osoby o takich poglądach budzi zdecydowany sprzeciw i grozi całkowitym załamaniem się rozwoju edukacji i nauki, których jednym z celów (poza przekazywaniem wiedzy) jest kształtowanie postawy dialogu i szacunku dla każdego człowieka oraz otwartości na inne poglądy. Tylko taka postawa umożliwia rozwój nauki, a w konsekwencji innowacyjnej gospodarki. Współczesna gospodarka krajów rozwiniętych nie opiera się bowiem na taniej sile roboczej, lecz na rozwoju nauki i przemysłu kreatywnego.

Już pierwsze decyzje i wypowiedzi dr. hab. Przemysława Czarnka jako ministra są, w naszej ocenie, niedopuszczalne i wskazują, że standardy intelektualne i etyczne, jakie proponuje i zamierza stosować, zarządzając polską nauką i systemem kształcenia, cofną nas w głęboką przeszłość zarówno w kwestii edukacji, jak i rozwoju badań naukowych.

W ostatnich dniach dr hab. Przemysław Czarnek rozpoczął bezprecedensowy proces zastraszania dyrektorów szkół i rektorów uczelni. Uczelniom, które w środę, 28 października ogłosiły godziny rektorskie, zagroził odebraniem środków na badania statutowe oraz wyraził zamiar stosowania kryterium politycznego i ideologicznego przy ocenie wniosków na badania naukowe. W naszej ocenie jest to absolutnie niedopuszczalne, bowiem w ocenie wniosków i badań powinny być stosowane wyłącznie kryteria merytoryczne. A do oceny wniosków na badania naukowe dr hab. Przemysław Czarnek nie ma ani kwalifikacji, ani uprawnień.

Wyrażamy swój sprzeciw wobec zaistniałej sytuacji i żądamy bezzwłocznego zdymisjonowania dr. hab. Przemysława Czarnka ze stanowiska Ministra Edukacji i Nauki.

 

Podpisali  

 

dr hab. Dariusz Adamczyk, Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa

mgr inż. Dariusz Aksamit, Przewodniczący Rady Fundacji Marsz dla Nauki

dr hab. Jacek Andrzejowski, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa

prof. dr hab. Zbigniew Anusik, Instytut Historii, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki

 

dr hab. Karolina Bacela-Spychalska, prof. UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

mgr Bogna Badyra, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

prof. dr hab. Piotr Balcerowicz, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski

dr Ewa Baniowska-Kopacz, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

prof. dr hab. Mirosław Bańko, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr Marcin Barański, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

dr hab. Piotr Bartula, prof. UJ, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

mgr Ewa Bączyńska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, czł. rzecz. PAN

dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński

dr Maksymilian Bielecki, Uniwersytet SWPS, Warszawa

prof. dr hab. Stanisław Bieleń, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Anna Bitner-Wróblewska, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa

dr hab. Natalia Bloch, prof. UAM, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

dr Karolina Blusiewicz, Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski

dr Dariusz Błaszczyk, Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Magdalena Błażewicz, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Jarosław Bodzek, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

dr hab. Mateusz Bogucki, prof. IAE PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

dr Michał Bola, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

dr Zofia Boni, Instytut Antropologii i Etnologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski

dr Sabina Brakoniecka, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski

dr inż. Agnieszka Brojanowska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Michał Buchowski, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Tomasz Bulik, Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Aleksander Bursche, Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski

 

mgr inż. Aleksandra Cabaj, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

prof. dr hab. Wiesław Caban, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach

dr Aránzazu Calderón Puerta, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Agata Chałupnik, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. inż. Katarzyna Chwedorzewska, Instytut Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

dr hab. Marta Cichocka, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Maria Cieśla, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Warszawa

prof. dr hab. Katarzyna Cieślak-Blinowska, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Adam Cieśliński, Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski

dr Jadwiga Cook, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

mgr Tomasz Cymbalak, Národní památkový ústav, Praga

prof. dr hab. Julita Czarkowska-Bauch, prof. em., Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

dr hab. Agnieszka Czekaj-Zastawny, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków

dr hab. Jan Czerniawski, prof. UJ, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Marcin Czerwiński, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

 

mgr inż. Andrzej Dąbrowski, Instytut Fizyki PAN, Warszawa

prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Marek Demiański, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

mgr Agata Dębska, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

mgr Maciej Dębski, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Wojciech Dohnal, Inst. Antropologii i Etnologii, Wydz. Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa

dr Wojciech Drąg, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Wojciech Dudzik, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr Paweł Duma, Instytut Archeologii, Wydz. Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Piotr Durka, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Bogusław Dybaś, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

dr hab. Aneta Dybska, Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

dr Michał Dzik, Instytut Archeologii, Wydz. Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski

dr Anna Dżabagina, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

 

dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa

 

mgr Milena Falkowska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marcin Filipowicz, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr Tomasz Fisiak, Instytut Anglistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki

dr Robert Frei, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Andrzej Friszke, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, czł. koresp. PAN

dr Agnieszka Fulińska, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

 

dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN, Instytut Sztuki PAN, Warszawa

prof. dr hab. Wojciech Gawlik, Wydz. Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

dr Maria Gąsior, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

dr Bartłomiej Gembicki, Instytut Sztuki PAN, Warszawa

dr Dorota Gierej-Czerkies, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

mgr Michał Gilewski, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Bolesław Ginter, dr h.c., prof. em., Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Jacek Głażewski, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

mgr Katarzyna Gołąbek, Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski

mgr Magdalena Gomółka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

prof. dr hab. Hanna Gosk, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Maciej Górny, prof. IH PAN, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Warszawa

dr hab. Katarzyna Grabowska, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr Monika Grabowska, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

dr Marcin Gronowski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Ryszard Grzesik, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa

dr Szymon Gruda, Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski

dr Artur Gunia, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Agnieszka Gut, prof. US, Instytut Historyczny, Uniwersytet Szczeciński

 

mgr Karolina Hajdukiewicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

dr hab. Agnieszka Halemba, prof. IAE PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

prof. dr hab. Krzysztof Haman, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, czł. koresp. PAN

mgr Tomasz Herbich, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

dr Bartosz Hlebowicz, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Steffen Huber, prof. UJ, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

 

dr Katarzyna Idziak, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

 

dr Jan Jabłonka, Instytut Biologii Funkcjonalnej i Ekologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

dr Tomasz Jakubczyk, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Andrzej Janeczek, prof. IAE PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

dr Agnieszka Janiak-Jasińska, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marek A. Janicki, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski

dr Natalia Jarska, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Warszawa

dr Elżbieta Jaskulska, Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski

dr Radomir Jaskuła, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska, Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski

mgr Marta Jaworek, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jacek Jezierski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr Joanna Jeziorska-Haładyj, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

 

prof. dr hab. Jacek Kabaciński, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, Wydz. Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski

dr Zuzanna Kaczmarska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa

dr hab. Irena Barbara Kalla, prof. UWr, Katedra Filologii Niderlandzkiej, Uniwersytet Wrocławski

mgr Monika Kamińska, Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

dr Hanna Karaszewska, Instytutu Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

dr Michał Karpiński, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Monika Kędra, prof. IO PAN, Instytut Oceanologii PAN, Sopot

dr hab. Jan Kiełbasa, prof. UJ, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Katarzyna Kijania-Placek, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Piotr Kittel, prof. UŁ, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

dr Jolanta Klimczak, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

dr Barbara Kobusiewicz, ekonomista

prof. dr hab. Michał Kobusiewicz, prof. em., Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań

dr Piotr Kolenderski, Wydz. Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

dr Marcin Kołakowski, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Dorota Kołodziejczyk, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

dr Kamil Kopij, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak, prof. IGiPZ, Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa

dr Julita Korczyńska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

mgr Alicja Kosim, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Małgorzata Kossut, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

dr hab. inż. Marek Kostecki, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

dr hab. Urszula Kowalczuk, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Andrzej St. Kowalczyk, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Joanna Kowalska, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr Małgorzata Kowalska, Instytut Antropologii i Etnologii, Wydz. Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Adam Kożuchowski, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Warszawa

dr hab. Iwona Kraska-Szlenk, prof. UW, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Eryk Krasucki, Instytut Historyczny, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Warszawa

prof. dr hab. Janusz Kruk, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

dr hab. Mirosław P. Kruk, prof. UG, Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. em., Instytut Filologii Polskiej, Wydz. Filologiczny, Uniwersytet Gdański

dr Łukasz Książyk, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr Dorota Kubacka, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Grażyna Kubica-Heller, prof. UJ, Instytut Socjologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Ewa Kublik, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

prof. dr hab. Stanisław Kukawka, Instytut Archeologii, Wydz. Nauk Historycznych, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

dr Joanna Kulczyńska-Kruk, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski, Wydz. Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Iwona Kurz, prof. UW, Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Michał Kurzej, Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

mgr Anetta Kuś, Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Michał Kuziak, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

 

dr Mikołaj Lasota, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr Giuseppe Leonardi, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, Warszawa

prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr Marcin Leszczyński, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Piotr Lewiński, prof. UWr, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Dariusz Libionka, prof. IFIS PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa

prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr Olga Linkiewicz, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Warszawa

dr Weronika Lipszyc, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr Maja Lubańska, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Javier de Lucas Araujo, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

dr Radosław Łapkiewicz, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marek Łaziński, prof. UW, Instytut Języka Polskiego, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

mgr Aleksandra Łopion, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jerzy Łusakowski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS, Instytut Archeologii, Wydz. Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

 

dr Anna Machcewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

prof. dr hab. Paweł Machcewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

dr Magdalena Machowska, Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

dr Julia Madajczak, Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski

dr Adriana Magalska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

prof. dr hab. Jerzy Maik, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Łódź

dr hab. Izabella Main, prof. UAM, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

mgr Marta Maj, Instytut Psychologii Interdyscyplinarnej, Centrum Etyki, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Jacek A. Majewski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Piotr M. Majewski, prof. UW, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski

dr Maria Makaruk, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Szymon Malinowski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr Dominika Malińska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

prof. dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka, Instytut Archeologii, Wydz. Nauk Historycznych, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

mgr Adam Mamot, Wydział Fizyki/Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Halina Manikowska, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN i Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marcin Marciniak, Inst. Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Wydz. Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański

dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK, Wydz. Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Gabriela Matuszek-Stec, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Elżbieta Mazur, prof. IAE PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Magdalena Mączyńska, prof. em., czł. korespondent Deutsches Archäologisches Institut

dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa

dr inż. Bartosz Michalski, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

dr Piotr Michaluk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

prof. dr hab. Mariusz Mielczarek, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Łódź

dr hab. Katarzyna Mikulska, Inst. Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Piotr Millati, prof. UG, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański

mgr Marta Misiaszek, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Jadwiga Miszalska, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński

mgr Ewelina Miśta-Jakubowska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk

mgr Jagoda Mizerka, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań

mgr inż. Agnieszka Młynarska-Cieślak, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr Anna Modrak-Wójcik, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr Martyna Molak-Tomsia, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Alina Molisak, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof. UŚ Jakub Morawiec, Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Piotr Morawski, Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Lech Mróz, Wydział Kultury Japonii, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa

dr Jakub Muchowski, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. inż. Jarosław Myśliwiec, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

dr Kyrylo Myzgin, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski

 

prof. dr hab. Dorota Nalepka, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Marek Napiórkowski, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Marek Narkiewicz, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

dr hab. Katarzyna Nowak-McNeice, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Anna Nowicka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

 

mgr Kacper Oreszczuk, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Dawid Maria Osiński, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

 

dr hab. Grzegorz Pac, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

prof. dr hab. Ewa Paczoska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

mgr Małgorzata Pakulska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr Hanna Ewa Panagiotopoulou-Stawnicka, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

dr Miłosz Panfil, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Natalia Paprocka, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Ewa Partyga, prof. IS PAN, Instytut Sztuki PAN, Warszawa

dr hab. Tomasz Paterek, prof. UG, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański

dr hab. Marcin R. Pauk, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski

mgr Łukasz Pawelec, Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Bogusław Pawłowski, Katedra Biologii Człowieka, Wydziału Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

dr Anna Pekaniec, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Przemysław Pietrzak, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr n. wet. Maja Pijet-Kucicka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

mgr Paulina Pilanc-Kudlek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

dr Urszula M. Pilch, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Agnieszka Piskorska, Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

dr Mateusz Płóciennik, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

dr Katarzyna Poleszak, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, Instytut Archeologii, Wydz. Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski

dr Łukasz Posłuszny, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Mirosław Przylipiak, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański

dr Alicja Puścian, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

dr hab. Jerzy Pysiak, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski

 

mgr Maciej T. Radomski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

dr Anna Rauba-Bukowska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków

prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski mgr Agnieszka Rembiałkowska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

mgr Andrzej Romanowski, Muzeum Narodowe w Warszawie

dr Matylda Roszkowska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

prof. dr hab. Małgorzata Rybicka, Instytut Archeologii, Wydz. Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Piotr Rybka, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Andrzej Rykała, prof. UŁ, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

 

dr Monika Saczyńska-Vercamer, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

dr Agata Sadkowska-Fidala, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

mgr Maksymilian Sas, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski

dr Jakub Sawicki, Archeologický ústav AV ČR, Praga

dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. IH PAN, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Warszawa

dr Maciej Skowera, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

mgr Piotr Skowroński, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Warszawa

dr Kalina Skóra, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Łódź

dr Katarzyna Skrzyńska-Jankowska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

dr hab. Mateusz Skucha, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

mgr Grzegorz Słowiński, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

dr Łukasz Smuga, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Łukasz Smyrski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

dr Łukasz Sochacki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Ewa Solska, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Janusz Solski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Urszula Sowa (Sowina), prof. IAE PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

prof. dr hab. Roman Stępniewski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

prof. dr hab. Ryszard Stolarski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, prof. em., Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, czł. rzecz. PAN

dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP, Instytut Polonistyki, Akademia Pomorska w Słupsku

prof. dr hab. Stanisław Suchodolski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

dr hab. Jan Suffczyński, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Piotr Suffczynski, prof. UW, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Piotr Sułkowski, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

mgr Dominika Surała, prezes Fundacji Marsz dla Nauki

dr hab. Anita Szczepanek, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków

prof. dr hab. Ewa Szczęsna, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr Anna Szczuka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

dr hab. inż. Lech Sznitko, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

dr Anna Sztencel-Jabłonka, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa

 

dr Mateusz Świetlicki, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

dr Bogumiła Świeżewska, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

 

dr Joanna Tabor, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jacek Tafel, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Piotr Tafiłowski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Iwona Taranowicz, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Anna Tischner, prof. UJ, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Przemysław Tomalski, Instytut Psychologii PAN, Warszawa

dr hab. Tomasz Tomasik, prof. AP, Instytut Filologii, Akademia Pomorska w Słupsku

dr Anna Tomaszewska, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

dr Maciej Trzeciecki, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

dr Adam Tulewicz, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

prof. dr hab. Łukasz A. Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa

prof. dr hab. Michał Tymowski, prof. em., Uniwersytet Warszawski

 

prof. dr hab. Danuta Ulicka, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Jakub Urbanik, prof. UW, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Paweł Urbański, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr Marta Usiekniewicz, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

 

dr Marcin Warmiński, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

mgr Dariusz Wach, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

mgr Ewa Warmuz, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Jacek Wasilewski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

dr Jacek Wawer, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Piotr Węcowski, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr Mateusz Wilk, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Ewa Willim, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Izabela Winiarska-Górska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

mgr Karolina Wiśniowska, Interdyscyplinarne Centrum Etyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

mgr Agnieszka Witek, Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. Piotr Witek, Instytut Historii, Wydz. Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Elżbieta Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN, Warszawa, czł. rzecz. PAN

prof. dr hab. Rafał Wnuk, Instytut Historii, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr hab. Krzysztof Wohlfeld, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

dr inż. Błażej Wojtczak, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr Magdalena Wolf, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR, Instytut Archeologii, Wydz. Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Janusz Z. Wołoszyn, Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Ewa Wółkiewicz, prof. IAE PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

dr Łukasz Wróbel, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

dr inż. Rafał Wróblewski, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

dr Wojciech Wróblewski, Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski

dr Tomasz Wysłobocki, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

 

prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jakub Zakrzewski, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Jagielloński

dr Anna Zapolska, Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski

mgr Michał Zbieranowski, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Warszawa

mgr Karolina Zubel, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

dr Magdalena Zych, The University of Queensland, Brisbane

 

prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

mgr Isabella Żołędziowska, Ośrodek Badań nad Antykiem, Uniwersytet Warszawski

mgr Karol Żołędziowski, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa

prof. dr hab. Marek Żukowski, Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych, Uniwersytet Gdański, czł. koresp. PAN

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mateusz Bogucki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...