APEL O PRZYWRÓCENIE DYREKTORA INSTYTUTU POLONIKA - DOROTY JANISZEWSKIEJ - JAKUBIAK

W dniu 11 kwietnia 2024 r. podczas konferencji prasowej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział odwołanie z funkcji dyrektora Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA Pani Doroty Janiszewskiej-Jakubiak.

Pani dyrektor jest z wykształcenia historykiem sztuki, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju. Od 1994 r. pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, początkowo w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą w zespole ds. strat wojennych, a następnie w Departamencie do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą. Od 2007 r. była naczelniczką Wydziału ds. polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, a w latach 2011–2017 była zastępcą dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN. Od 19 grudnia 2017 r. była dyrektorką państwowej instytucji kultury – Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”. Jest autorką oraz redaktorką publikacji, organizatorką konferencji, a także konsultantką wystaw i filmów oraz członkiem Rady Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Rady Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Rady Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie i Kapituły Nagrody „Przeglądu Wschodniego”. 

Od 2017 r. Pani Dorota Janiszewska – Jakubiak zbudowała zespół współpracowników, którzy wspólnie z nią realizuje program Instytutu Polonika, czyli nie tylko dbają o nasze dziedzictwo za granicą, lecz także je badają, remontują i promują. Zapowiedź odwołania Pani dyrektor przyjęliśmy z niedowierzaniem, znamy ją bowiem jako osobę o niezwykłej wiedzy, doświadczeniu, spokoju, empatii oraz jako świetną organizatorkę. Jej odwołanie będzie wielką stratą dla środowiska konserwatorskiego i dla naszego dziedzictwa. 

Zwracamy się z apelem o wycofanie odwołania Pani dyrektor Doroty Janiszewskiej-Jakubiak.


Dorota Gołębiewska - OW Towarzystwa Opieki nad Zabytkami    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Dorota Gołębiewska - OW Towarzystwa Opieki nad Zabytkami będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...