Apel o rewizję projektu budowy ronda przy ulicy Hubala w Pruszkowie!

My niżej podpisani mieszkańcy Pruszkowa i użytkownicy przestrzeni publicznej miasta, zwracamy się z apelem o wstrzymanie planowanej inwestycji budowy ronda na wysokości przedszkola nr 11 przy ulicy Hubala. Uważamy, że przedstawiony projekt nie odpowiada rzeczywistym potrzebom i problemom komunikacyjnym naszej społeczności.
 
Argumentacja:
 
1. Brak uzasadnienia dla budowy ronda z punktu widzenia inżynierii ruchu.
 
Obecne rozwiązania, w tym istniejąca zawrotka na końcu ulicy Hubala, już teraz oferują możliwość zawracania, jednak są nieprawidłowo wykorzystywane, jako miejsca parkingowe.
 
2. Ryzyko dla bezpieczeństwa najmłodszych i użytkowników dróg.
 
Manewry zawracania w pobliżu placówek oświatowych i na trasach pieszych oraz rowerowych stwarzają poważne zagrożenie, szczególnie w obecności dzieci.
 
3. Utrudnienia w dostępie do Parku Potulickich.
 
Nielegalnie parkujące pojazdy blokują ruch pieszy i rowerowy oraz ograniczają dostęp do parku dla służb ratunkowych i utrzymaniowych.
 
Nasze postulaty:
 
Rozważenie alternatywnych rozwiązań umożliwiających bezpieczne zawracanie i parkowanie, bez konieczności budowy ronda, takich jak:
a) wybudowanie ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie żłobka, z odpowiednim uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci.
b) zachowanie i wzmocnienie zieleni miejskiej poprzez uniknięcie wycinki drzew i krzewów planowanych w związku z budową ronda
c) nasadzenie nowych drzew wzdłuż ogrodzenia żłobka i na jego terenie.
d) przemyślenie remontu nawierzchni i miejsc postojowych w rejonie przedszkola nr 11
e) rozważenie przesadzenia zieleni zamiast jej wycinki w przypadku nowego projektu.
 
Wierzymy, że podjęcie dialogu z mieszkańcami i uwzględnienie naszych postulatów pozwoli na opracowanie projektu, który lepiej odpowie na potrzeby społeczności lokalnej oraz zwiększy bezpieczeństwo i jakość życia w naszym mieście. hubala.jpg

Krzysztof Michalak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof Michalak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...