Apel o wsparcie dla rodziców zastępczych!

Naszą petycję kierujemy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka

Każdego dnia w sercach wielu dzieci w Polsce gaśnie nadzieja na bezpieczny dom i kochających rodziców. Każdego dnia doświadczają one krzywdy ze strony osób, których najważniejszym celem powinna być ich ochrona. Każdego dnia wiara w dobrego dorosłego, który otoczy ich opieką i miłością znika.

Dobro dzieci to nasza wspólna odpowiedzialność, dlatego przychodzimy do Ciebie z prośbą o pomoc.  

Rozwiązaniem wszystkich opisanych wyżej problemów są rodzinne domy dziecka, które dają dzieciom szansę na normalne życie. Brakuje jednak osób, które chciałyby je tworzyć i zostać rodzicami zastępczymi. Dzieje się tak z wielu prozaicznych powodów, do których należą: niskie wynagrodzenia, brak wsparcia psychologicznego czy złe warunki mieszkaniowe.  

Czy naprawdę na drodze do spokojnego, pełnego miłości domu i odpowiedzialnych dorosłych, którzy każdego dnia otaczają opieką i wsparciem staną dzieciom tak podstawowe sprawy?  

Apelujemy o zmianę. Apelujemy o godne wynagrodzenia dla rodziców zastępczych, niezbędną pomoc psychologiczną i warunki mieszkaniowe, które czynią opiekę nad dziećmi możliwą. Apelujemy, zanim nadzieja na bezpieczny dom i kochających rodziców zgaśnie w sercach dzieci na zawsze..                                                                                                                                                                                    

Prosimy, podpisz naszą petycję.


Fundacja Happy Kids    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Fundacja Happy Kids do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...