APEL O WSPARCIE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH KOŚCIOŁA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA NA WROCŁAWSKIM OŁBINIE

Michal2.jpg

  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Prezydent Miasta Wrocławia
  • Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu
  • Miejski Konserwator Zabytków we Wrocławiu
  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

My, mieszkańcy parafii pw. św. Michała Archanioła na wrocławskim Ołbinie oraz sympatycy tego kościoła i związanych z nim dzieł szczególnie o charakterze młodzieżowym, zaniepokojeni pogarszającym się stanem technicznym budynku naszej świątyni i zatroskani o bezpieczeństwo własne i osób spoza parafii, zwracamy się z gorącą prośbą do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Władz Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego oraz wszelkich organów decyzyjnych o pilne przyznanie dotacji na prace konserwacyjne, restauratorskie i roboty budowlane. W ocenie inspektorów nadzoru budowlanego stan elewacji kościoła, może zagrażać bezpieczeństwu ludności (ekspertyza w załączeniu). Pogorszenie stanu następuje przede wszystkim w miesiącach zimowych i wczesną wiosną, gdy pod wpływem dużych wahań temperatury mogą pękać i odpadać fragmenty elewacji. W związku z powyższym, teren wokół kościoła narażony na spadanie fragmentów elewacji został zabezpieczony ogrodzeniem, a główne reprezentacyjne wejście, według ekspertyzy szczególnie narażone na spadające odłamki, zostało wyłączone z użytkowania. Niepodjęcie prac remontowych może skutkować wydaniem przez nadzór budowlany decyzji o zamknięciu budynku kościoła i pozbawić dostępu do świątyni blisko 20 tys. mieszkańców tutejszej – jednej z największych wrocławskich (!) – parafii! Według naszego rozeznania kościół św. Michała Archanioła na Ołbinie jest jedynym kościołem we Wrocławiu, który znajduje się w sytuacji katastrofy budowlanej. Chcielibyśmy podkreślić, że od czasów powojennych parafianie pod kierunkiem kolejnych proboszczów nieustanie podejmują się finansowania rozmaitych prac – m. in. w ostatnich kilku latach zostało wyremontowane wejście od strony północnej, jesienią ubiegłego roku wymieniono spękane szyby. Jednakże poważny i pilny remont całości elewacji kościoła, znacznie przekracza nasze możliwości. Przypominamy, że neogotycki kościół pw. św. Michała Archanioła to jeden z najpiękniejszych wrocławskich zabytków, pełen uroku i tajemniczości przedmiot badań historyków architektury. Wyłączenie budynku kościoła z użytkowania dotknęłoby zatem także rzesze turystów i pielgrzymów. Wielu z nich zachwyca się pięknem naszej świątyni i studiuje dzieje tych ziem od czasów benedyktyńskiego opactwa – kolebki Wrocławia... Inni trafiają do nas podążając śladami Edyty Stein, jedynej (!) wrocławskiej Świętej (św. Teresy Benedykty od Krzyża), która przychodziła modlić się w naszym kościele w latach 1922 – 1933 i ma tu obecnie swoją kaplicę. Kościół pw. św. Michała Archanioła stanowi piękne świadectwo minionej epoki, a jego zachowanie powinno leżeć w interesie wszystkich wrocławianek i wrocławian! Informujemy, że inicjatywa parafian zmierzająca do pozyskania dotacji na remont uzyskała poparcie wielu organizacji działających lokalnie i nie tylko (lista w załączeniu).


Parafia Św. Michała Archanioła ul. Prusa 78 50-318 Wrocław. NIP 8981936589 REGON: 040079973    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Parafia Św. Michała Archanioła ul. Prusa 78 50-318 Wrocław. NIP 8981936589 REGON: 040079973 do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook