APEL O WSPARCIE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH KOŚCIOŁA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA NA WROCŁAWSKIM OŁBINIE

Michal2.jpg

  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Prezydent Miasta Wrocławia
  • Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu
  • Miejski Konserwator Zabytków we Wrocławiu
  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

My, mieszkańcy parafii pw. św. Michała Archanioła na wrocławskim Ołbinie oraz sympatycy tego kościoła i związanych z nim dzieł szczególnie o charakterze młodzieżowym, zaniepokojeni pogarszającym się stanem technicznym budynku naszej świątyni i zatroskani o bezpieczeństwo własne i osób spoza parafii, zwracamy się z gorącą prośbą do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Władz Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego oraz wszelkich organów decyzyjnych o pilne przyznanie dotacji na prace konserwacyjne, restauratorskie i roboty budowlane. W ocenie inspektorów nadzoru budowlanego stan elewacji kościoła, może zagrażać bezpieczeństwu ludności (ekspertyza w załączeniu). Pogorszenie stanu następuje przede wszystkim w miesiącach zimowych i wczesną wiosną, gdy pod wpływem dużych wahań temperatury mogą pękać i odpadać fragmenty elewacji. W związku z powyższym, teren wokół kościoła narażony na spadanie fragmentów elewacji został zabezpieczony ogrodzeniem, a główne reprezentacyjne wejście, według ekspertyzy szczególnie narażone na spadające odłamki, zostało wyłączone z użytkowania. Niepodjęcie prac remontowych może skutkować wydaniem przez nadzór budowlany decyzji o zamknięciu budynku kościoła i pozbawić dostępu do świątyni blisko 20 tys. mieszkańców tutejszej – jednej z największych wrocławskich (!) – parafii! Według naszego rozeznania kościół św. Michała Archanioła na Ołbinie jest jedynym kościołem we Wrocławiu, który znajduje się w sytuacji katastrofy budowlanej. Chcielibyśmy podkreślić, że od czasów powojennych parafianie pod kierunkiem kolejnych proboszczów nieustanie podejmują się finansowania rozmaitych prac – m. in. w ostatnich kilku latach zostało wyremontowane wejście od strony północnej, jesienią ubiegłego roku wymieniono spękane szyby. Jednakże poważny i pilny remont całości elewacji kościoła, znacznie przekracza nasze możliwości. Przypominamy, że neogotycki kościół pw. św. Michała Archanioła to jeden z najpiękniejszych wrocławskich zabytków, pełen uroku i tajemniczości przedmiot badań historyków architektury. Wyłączenie budynku kościoła z użytkowania dotknęłoby zatem także rzesze turystów i pielgrzymów. Wielu z nich zachwyca się pięknem naszej świątyni i studiuje dzieje tych ziem od czasów benedyktyńskiego opactwa – kolebki Wrocławia... Inni trafiają do nas podążając śladami Edyty Stein, jedynej (!) wrocławskiej Świętej (św. Teresy Benedykty od Krzyża), która przychodziła modlić się w naszym kościele w latach 1922 – 1933 i ma tu obecnie swoją kaplicę. Kościół pw. św. Michała Archanioła stanowi piękne świadectwo minionej epoki, a jego zachowanie powinno leżeć w interesie wszystkich wrocławianek i wrocławian! Informujemy, że inicjatywa parafian zmierzająca do pozyskania dotacji na remont uzyskała poparcie wielu organizacji działających lokalnie i nie tylko (lista w załączeniu).


Parafia Św. Michała Archanioła ul. Prusa 78 50-318 Wrocław. NIP 8981936589 REGON: 040079973    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Parafia Św. Michała Archanioła ul. Prusa 78 50-318 Wrocław. NIP 8981936589 REGON: 040079973 do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook