Apel o wycofanie się Pana Bogdana Klicha z kandydowania do Senatu RP

Kraków, dnia 28.09.2023 r.    

Pan Bogdan Klich Senator Rzeczypospolitej Polskiej      

Panie Senatorze,   Występujemy z bardzo ważną i zasadniczą sprawą związaną z pełnieniem przez Pana funkcji Ministra Obrony Narodowej i kandydowaniem obecnie do   Senatu RP.  

Był Pan Ministrem Obrony Narodowej jednego z ważniejszych Państw Paktu Układu Północno – Atlantyckiego, tym samym spoczywały na Panu bardzo poważne obowiązki i konsekwencje z jakości ich realizacji.   Po katastrofie smoleńskiej w dniu 10.04.2010 r., gdy zginął Pana przełożony – Zwierzchnik Polskich Sił Zbrojnych, Prezydent Lech Kaczyński, zarazem Prezydent państwa członkowskiego NATO i zginęli Generałowie, którzy pełnili najważniejsze stanowiska w Polskich Siłach Zbrojnych, ale również reprezentowali obowiązki w siłach zbrojnych NATO – na Panu ciążył konstytucyjny obowiązek realizacji wszechstronnego śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Zwierzchnika Polskich Sił Zbrojnych, Prezydenta państwa członkowskiego NATO i Generałów, dowódców armii wchodzącej w skład NATO.   Pana odpowiedzialność wynika także z faktu, że nie podjęto bezwzględnie koniecznych działań zabezpieczających, które powinny nie dopuścić do przejęcia przez służby państwa nie będącego członkiem NATO, tj. przez służby Rosji, nośników elektronicznych Prezydenta i Generałów, objętych szczególnymi klauzulami.

W rzeczywistości przez nie podjęcie przez Pana niezbędnych, podstawowych i koniecznych działań, wynikających z Pana obowiązków, znalazły się w posiadaniu służb Rosyjskich.   Nie podjęcie niezależnego śledztwa przez Państwo Polskie i nie realizowanie go w porozumieniu i przy współpracy Dowództwem Paktu Układu Północno – Atlantyckiego, jest naruszeniem przez Pana jako Ministra Obrony Narodowej bezpieczeństwa Państwa Polskiego i bezpieczeństwa Paktu Układu Północno – Atlantyckiego.   Pan, Panie Senatorze – powinien ponosić odpowiedzialność prawną przed Sądem i innymi najważniejszymi Organami Państwa, za złe wypełnianie, a właściwie za nie wypełnianie swoich obowiązków w tym zakresie, które naraziły obronność i bezpieczeństwo Państwa.

Dlatego bardzo zdecydowanie domagamy się, aby Pan wycofał się z ubiegania o mandat Senatora RP.   Pana Ponowne kandydowanie do Parlamentu powoduje unikanie odpowiedzialności przed prawem i Państwem Polskim. Po raz kolejny chce Pan kryć się za immunitetem senatora.  

Oprócz przedstawionych powyżej bardzo poważnych przyczyn, które muszą skutkować wycofaniem się z ubiegania o mandat Senatora RP, występują jeszcze inne dyskwalifikujące Pana jako Ministra Obrony Narodowej. Są to działania, które załamały bezpieczeństwo Państwa Polskiego poprzez likwidację ponad pół tysiąca jednostek wojskowych i gwałtowne ograniczenie liczebności armii, a także (o czym dowiadujemy się w ostatnich dniach) – poprzez stworzenie planu obrony Państwa Polskiego na wypadek ataku od wschodu, gdzie linia obrony miała przebiegać wzdłuż Wisły.  

Domagamy się i oczekujemy, natychmiastowego wycofania się Pana z kandydowania do Senatu RP.    

Komitet Opieki Nad Miejscami Zbrodni Komunizmu  


Antoni Wiatr, Józef Wieczorek -Komitet Opieki Nad Miejscami Zbrodni Komunizmu      Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Antoni Wiatr, Józef Wieczorek -Komitet Opieki Nad Miejscami Zbrodni Komunizmu   do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...