Apel pacjentów z niewydolnością serca o dostęp do godnego leczenia

nagłówek_-_petycja-_logotypy.png

 

APEL POLSKICH PACJENTÓW w sprawie dostępu do godnego leczenia

dla chorych z niewydolnością serca

 

 Do Pana Ministra Zdrowia

Łukasza Szumowskiego

 

Zwracamy się do Pana Ministra po raz kolejny w imieniu środowiska pacjentów o podjęcie długo oczekiwanych działań na rzecz dostępu do skutecznego leczenia dla grupy najbardziej potrzebujących pacjentów, zmagających się z ciężkim stadium niewydolności serca, dla których nie ma żadnej innej terapii zastępczej!

Chorzy od ponad dwóch lat walczą o dostęp do jedynej opcji terapeutycznej, która w sposób spektakularny poprawia jakość życia chorych, pozwala dotrwać pacjentom do przeszczepu serca lub też przedłużyć życie w przypadku braku możliwości takiej interwencji. Sakubitryl/walsartan ( Entresto ) to kamień milowy w leczeniu niewydolności serca. Wybitni eksperci z Polski i Europy nie mają wątpliwości co do skuteczności leku, pacjenci widzą olbrzymią poprawę jakości życia, niestety dla większości z nich lek jest zbyt drogi.Aktualne możliwości polskiej służby zdrowia ( cztery grupy lekowe ) nie zabezpieczają potrzeb tak licznej grupy chorych, czego najlepszym dowodem jest fakt, że codziennie ponad 160 osób umiera z powodu niewydolności serca!

Schorzenie to jest jednym z najpoważniejszych wyzwań polityki zdrowotnej, niestety leczenie w naszym kraju znacząco odbiega od europejskich czy światowych standardów, gdzie chorzy mają szansę na leczenie zgodnie z najnowszymi osiągnięciami naukowców, a dzięki temu mogą prowadzić normalne życia zawodowe i rodzinne. W Polsce na to schorzenie cierpi ok.700-800 tysięcy chorych, szacuje się jednak, że liczba ta może sięgać miliona osób. Zaledwie 50% chorych ma szansę na 5-letnie przeżycia, 11% umiera w pierwszym roku po hospitalizacji. Brak innowacyjnego leczenia zmusza chorych do rezygnacji z życia zawodowego, a to w konsekwencji wiąże się z ogromnymi stratami dla budżetu państwa ( tylko ZUS rocznie wydaje 151 mln złotych z tytułu zasiłków, rent, itd). W nadchodzącym dziesięcioletniu niewydolność serca będzie najczęściej wystąpującym schorzeniem z grupy chorób układu sercowo-naczyniowego. Brak leczenia na miarę obecnych czasów i wyzwań w zakresie polityki zdrowotnej sprawia, że ludzie w sile wieku nie mają szans na normalne życie, skazywani są na kalectwo. Aż 80% osób zdolnych do pracy nie ma szansy jej podjąć!

Na tym jednak cierpią nie tylko sami pacjenci, ale także ich rodziny. Na innowacyjne leczenie mają nadzieję nie tylko chorzy, ale również ich bliscy, a więc kilka milionów Polaków codziennie oczekuje zmian, które poprawią jakość ich życia ( obecnie niezwykle niską ). Choroba prowadzi do depresji, poczucia osamotnienia i społecznej eliminacji. Tak dłużej nie może być.

Kompleksowa opieka nad chorymi z niewydolnością serca musi być uzupełniona o nowoczesną farmakoterapię, inaczej na godne leczenie będzie miała szansę zaledwie garstka pacjentów ( zresztą KONS nadal nie wszedł w życie). Tylko w taki sposób jesteśmy w stanie dotrzeć do chorych z małych miejscowości i wsi, którzy czują się zapomniani ( brak dostępu do placówek medycznych i specjalistów, długie odległości i brak środków finansowych spycha znaczną część chorych na margines). Co więcej, szereg innych chorób bezpośrednio prowadzi do powikłań sercowo-naczyniowych i osoby potencjalnie zagrożone niewydolnością serca chcą mieć pewność, że otrzymają leczenie na najwyższym poziomie! Nie stać nas już na niewydolność serca, czas na wydolność! Wydolny pacjent, to wydolny system.

W imieniu najbardziej potrzebującej grupy pacjentów z niewydolnością serca oraz osób zaangażowanych w proces leczenia i opieki, apelujemy do Pana Ministra o pochylenie się nad sytuacją chorych i uwzględnienie w najbliższym projekcie wrześniowej listy leków refundowanych ratunku dla pacjentów z niewydolnością serca. 

Milion Polaków czeka na lek, który zapewni im godne życie. Pamiętajmy, że lek dla chorego zmieni nie tylko jego życie na lepsze, ale także życie całej jego rodziny. Polska rodzina na to zasługuje.

 

Koalicja „Serce dla kardiologii“

Polska Unia Organizacji Pacjentów

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca

Instytut Człowieka Świadomego

Stowarzyszenie Metalowych Serc

Fundacja Wygrajmy Zdrowie


Agnieszka Wołczenko, Ogólnopolskie Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Agnieszka Wołczenko, Ogólnopolskie Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...