Petycja w sprawie wprowadzenia regularnych zajęć w naturze w szkołach i przedszkolach w Polsce oraz legalizacji leśnych przedszkoli i szkół


12592342_1013409548697197_1606804261817672438_n.jpg

Szanowny Pan

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej RPSzanowny Panie Ministrze,

działając w imieniu środowiska polskich przedszkoli leśnych, jak również naukowców, lekarzy, rodziców, nauczycieli i edukatorów zatroskanych stanem zdrowia i kondycją polskich uczniów apelujemy o zagwarantowanie dzieciom prawa do swobodnego kontaktu z naturą w systemie edukacji oraz o rozpoznanie w polskim prawie oświatowym leśnych przedszkoli i szkół. 

Naszym celem jest przeciwdziałanie i zapobieganie negatywnym skutkom Syndromu Deficytu Natury. Badania potwierdzają, że większość zaburzeń  rozwojowych i emocjonalnych dzieci m.in. deficyty uwagi, hiperaktywność, niezgrabność ruchowa, otyłość, nieprawidłowości integracji sensorycznej, niski poziom kompetencji społecznych i komunikacyjnych, agresja, depresja oraz nerwice ma podłoże w braku bezpośredniego kontaktu z naturą. Uważamy również, że zadaniem edukacji powinno być upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży postawy przyjaznej wobec środowiska naturalnego i przyrody. Kontakt z przyrodą ma decydujące znaczenie dla rozwoju człowieka, szczególnie w najmłodszym wieku, kiedy kształtują się postawy i wyrabiane są podstawowe nawyki względem otaczającego środowiska. 

Prosimy o przygotowanie rozwiązań, których zastosowanie w polskim systemie edukacji stanowić będzie odpowiedź na zdefiniowane wyżej problemy. Jako praktycy i specjaliści od edukacji w naturze służymy głosem doradczym, a także wyrażamy gotowość do aktywnego włączenia się do prac nad proponowanymi zmianami.

Z poważaniem,

Dorota Zaniewska, Agata Preuss, Agnieszka Kudraszow,

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Fundacja trzy czte ry!

ul.Włókiennicza 9/6

15-464 Białystok

www.lesneprzedszkola.pl

biuro@lesneprzedszkola.pl53302328_2089079061209546_2548373387147739136_o.jpg 

53323438_2086662081451244_6737393271703601152_o.jpg


Dorota Zaniewska, Polski Instytut Przedszkoli Leśnych    Skontaktuj się z autorem petycji