Linia autobusowa Kminkowa - Kwiska

 

Petycja do Prezydenta Wrocławia w sprawie utworzenia linii autobusowej łączącej Zespół Urbanistyczny Kminkowa z zachodnią i południową częścią Wrocławia przez węzeł przesiadkowy Kwiska

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Wnioskuję o jak najszybsze utworzenie połączenia autobusowego Lipy Piotrowskiej, w tym kompleksów mieszkaniowych Zespołu Urbanistycznego Kminkowa, z zachodnią i południową częścią Wrocławia linią z pętli Kminkowa przez obwodnicę śródmiejską, most Milenijny i węzeł przesiadkowy Kwiska.

Linia autobusowa nr 111 z pętli Kminkowa do pl. Grunwaldzkiego cieszy się bardzo dużą popularnością, umożliwiając dojechanie do Różanki i centrum miasta, nie zapewnia jednak realizacji wszystkich najważniejszych potrzeb osiedla w zakresie komunikacji zbiorowej.

Należy pamiętać, że Lipa Piotrowska nie jest już niewielkim osiedlem, ale jednym z największych obszarów rozwoju mieszkalnictwa w wyniku decyzji władz Wrocławia. Węzeł Kwiska nie jest jakimś niszowym kierunkiem, ale jednym z dwóch najważniejszych kierunków dla kilku tysięcy mieszkańców Lipy Piotrowskiej. Obecnie liczbę mieszkańców nowego osiedla szacuje się na ok. 4-5 tysięcy, a w najbliższym czasie liczba ta ulegnie podwojeniu.

Do ul. Legnickiej można dojechać z Zespołu Urbanistycznego Kminkowa samochodem w ciągu ok. 10 minut, natomiast komunikacją zbiorową z przesiadką na ul. Bezpiecznej lub Bałtyckiej w ciągu ponad 40 minut, co istotne, autobusami kursującymi poza godzinami szczytu jedynie co pół godziny. Nie jest to propozycja zachęcająca do korzystania z komunikacji zbiorowej. Na długość przejazdu ma wpływ nie tylko okrężna trasa, ale przede wszystkim przesiadka na Różance – m.in. (niezależnie od taktu linii 129 i 119/319) ponieważ autobus 111 kursuje co pół godziny poza szczytem, to samo oczekiwanie na niego przy powrocie może wynosić w praktyce prawie 30 minut. Warto mieć na uwadze, że ul. Legnicka nie jest docelowym miejscem podróży dla większości osób. Potrzebujemy sprawnie przemieszczać się m.in. w okolice FAT, al. Hallera, ul. Strzegomskiej, Oporowa, Kleciny czy Leśnicy, a wtedy liczba przesiadek rośnie lub trzeba objeżdżać kolejne osiedla (np. autobusem linii 119 wjeżdżać na Nowy Dwór i Muchobór Wielki, aby dotrzeć do FAT).

Należy także podkreślić, że obecnie do pętli Kminkowa, w pobliżu której zlokalizowana jest większość zabudowy wielorodzinnej na osiedlu Lipa Piotrowska, dojeżdżają tylko autobusy linii 111 kursujące do pl. Grunwaldzkiego. Linie 105 i 108, które przejeżdżają po obrzeżach Lipy Piotrowskiej nie obsługują Zespołu Urbanistycznego Kminkowa i nie jadą w kierunku węzła Kwiska. Przystanki autobusowe tych linii są zlokalizowane na tyle daleko od nowych kompleksów mieszkaniowych, że trudno proponować mieszkańcom, szczególnie osobom starszym, niepełnosprawnym i rodzicom z małymi dziećmi, chodzenie ok. kilometra do autobusu, który nie jedzie w pożądanym kierunku, a więc potem jeszcze średnio 2 przesiadki, aby dotrzeć do celu. Ponadto do pętli autobusu 108 na Widawie nie ma żadnego bezpiecznego dojścia z nowego osiedla na Lipie Piotrowskiej.

Niezbędne jest utworzenie nowej linii z pętli Kminkowa przynajmniej do węzła przesiadkowego Kwiska lub skorygowanie trasy jednej z istniejących linii. Kompromisowym rozwiązaniem byłaby trasa bez przesiadki przez ul. Bezpieczną do ul. Legnickiej, a jeszcze lepiej do ul. Grabiszyńskiej przez ul. Klecińską. Taka linia byłaby też dodatkową ofertą dla szybko rozbudowującej się Różanki. Z bezpośredniego  połączenia przez most Milenijny mogliby korzystać również mieszkańcy części Widawy zlokalizowanej w pobliżu ul. Pełczyńskiej oraz Kminkowej.

Dodanie jednej linii autobusowej nie powinno powodować problemów z przepustowością przystanku autobusowo-tramwajowego Kwiska. Gdyby jednak taka sytuacja wystąpiła, można by np. rozważyć wykorzystywanie nieużywanego aktualnie przystanku przy ul. Wejherowskiej, analogicznie do przystanku autobusu 111 na pl. Grunwaldzkim.

Analizując różne rozwiązania, trzeba pamiętać, że alternatywą dla samochodów jest sprawna komunikacja zbiorowa, która zapewnia w miarę szybki i wygodny dojazd z możliwie małą liczbą przesiadek. Większa liczba samochodów wyjeżdżających z osiedla to zarazem większy problem również dla mieszkańców i użytkowników innych części Wrocławia, związany nie tylko z korkami, ale także z parkowaniem, smogiem oraz hałasem.

Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do przedstawionych argumentów i zaakceptowanie tego wniosku!

Otrzymują:
Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Wrocławia


Elżbieta Cegieła Przewodnicząca Rady Osiedla Lipa Piotrowska    Skontaktuj się z autorem petycji