Najpopularniejsze petycje w ostatnich 12 miesiącach.

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Przejście na tryb zdalny na uczelni WSZUiE w Poznaniu.

Ze względu na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a szczególnie jego nowym wariantem Omicron, jako studenci WSZUiE w Poznaniu zwracamy się z prośbą o zmianę formy nauczania na zdalną. W dniu dzisiejszym Minister zdrowia RP zaapelował o przejście w tryb pracy zdalnej w związku z bardzo dużym wzrostem liczby zarażeń wariantem Omikron.Wiele uczelni ogłosiło dziś przejście w tryb zdalny. Podczas ostatniego zjazdu stacjonarnego większość z nas miała kontakt z osobą pozyty

Utworzone: 2022-01-19 Statystyki

Apel o otwarcie porodówki i oddziału położniczo-ginekologicznego w Zakopanem

W związku z przedłużającym się zawieszeniem ww. oddziału oraz traktu porodowego w Szpitalu Powiatowym im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem występujemy o jego natychmiastowe otwarcie.Apelujemy do sumienia Dyrekcji o dopuszczenie kobiet do opieki ginekologicznej oraz okołoporodowej. Od czterech miesięcy ciężarne z duszą na ramieniu czekają na informację ws. odwieszenia oddziału, póki co dochodzą do nich jedynie obietnice bez pokrycia. Ponadto w związku ze zbliżającym się sezonem świątecznym pragn

Utworzone: 2022-03-29 Statystyki

Nie zgadzamy się na wyłączanie oświetlenia na boiskach typu Orlik.

Szanowna pani Prezydent,Łódź jest największym ośrodkiem piłki 6 osobowej w Polsce. Reprezentanci naszego miasta zostali Mistrzami Polski w 2022 roku, a reprezentacja naszego kraju w tej dyscyplinie sportu zajęła 3 miejsce w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Jako przedstawiciele rozgrywek dokładamy wszelkich starań, by miasto reprezentowane było w najlepszym świetle i głównie z uwagi na to, z niezwykłą troską i obawą patrzymy w przyszłość.  Spływają do nas informacje o konieczności ograniczenia

Utworzone: 2022-09-30 Statystyki

Apel do Radnych Rady Miasta Katowice - Ratujcie bezcenne drzewa Katowic!

Szanowni Państwo, Radne i Radni Rady Miasta Katowice! My, mieszkańcy Katowic i okolic, którym na sercu leży los katowickich lasów, apelujemy do Państwa o zagłosowanie za przyjęciem uchwały Rady Miasta, ustanawiającej pomnikami przyrody 227 cennych przyrodniczo drzew w Lasie Murckowskim, na terenie Katowic. Te długowieczne, w ogromnej części 100-200-letnie drzewa, które są dwudziestym pokoleniem drzew dawnej Puszczy Śląskiej osiągnęły monumentalne rozmiary. Jeśli obejmiemy je odpowiednią ochroną

Utworzone: 2022-06-01 Statystyki

Petycja do Starosty Powiatu Poddębickiego w sprawie wycofania kandydatury Pani Małgorzaty Wójcik – Powłoki na stanowisko dyrektora LO w Poddębicach

My, niżej podpisani w związku z nierozstrzygniętym konkursem na dyrektora szkoły, wobec pojawiających się przesłanek, że przeprowadzony konkurs może być nieważny, apelujemy o niepowoływanie Pani Wójcik – Powłoki na stanowisko dyrektora LO im. M. Konopnickiej w Poddębicach. Nie zgadzamy się na łamanie prawa! Chcemy, żeby szkołą zarządzała osoba będąca czynnym nauczycielem, posiadająca umiejętności komunikacyjne, budząca zaufanie i poważanie społeczne. Tylko osoba, która dokładnie zna specyfikę sz

Utworzone: 2022-08-25 Statystyki

Apel do Prezydenta RP o uhonorowanie prof. Jana Majchrowskiego

                                                  Warszawa, dnia 1 października 2022 r.          Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                   Szanowny Panie Prezydencie,   My, niżej podpisani, zwracamy się do Pana Prezydenta, jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej, by - w uznaniu rozlicznych zasług cywilnych położonych dla Rzeczypospolitej Polskiej i długotrwałej pracy dla Jej dobra i nieskrępowanego rozwoju - na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospol

Utworzone: 2022-10-24 Statystyki

TAK DLA APTEKI PRZY CYBERNETYKI 17

     Mając na względzie ważny interes społeczny jakim jest konieczność zapewnienia mieszkańcom, pracownikom biur i usług Służewca (zwłaszcza w obrębie ulic Cybernetyki, Komputerowej, Taśmowej, Wynalazek i Postępu) dostępu do produktów leczniczych, proszę o wsparcie inicjatywy popierającej ideę otwarcia apteki przy ulicy Cybernetyki 17.      Na terenach poprzemysłowych Służewca z roku na rok przybywa nowych osiedli a co za tym idzie i mieszkańców, którzy muszą pokonywać coraz większe odległości a

Utworzone: 2022-01-03 Statystyki

Petycja przeciwko likwidacji linii tramwajowej nr 41

Warszawa, 7 czerwca 2022 r. Sz. P. Andrzej Franków Dyrektor Pionu Przewozów Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie ul. Grochowska 316/320 03-839 Warszawa Dotyczy: Protest przeciwko planowanej likwidacji linii tramwajowej nr 41    My niżej podpisani, żądamy anulowania planowanej likwidacji linii tramwajowej nr 41. Prośbę naszą motywujemy faktem, iż likwidacja linii tramwajowej nr 41 drastycznie pogorszy dostępność komunikacyjną jej dotychczasowym pasażerom, wydłużając podróż o 30 min. Wskutek

Utworzone: 2022-07-12 Statystyki

Protest przeciwko wprowadzeniu strefy płatnego parkowania (SPPN) na Saskiej Kępie

Mieszkańcy Saskiej Kępy           Warszawa, 10 stycznia 2022 r.     Biuro Rady M. St. Warszawy Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, pokój 2012 00-901 Warszawa, e-mail: sekretariat.BR@um.warszawa.pl Adres do korespondencji: 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3   Szanowni Państwo Radni M.St. Warszawy! W związku z propozycjami przedstawionymi przez Zarząd Dróg Miejskich, które dotyczą ewentualnego wprowadzenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) na osiedlu Saska Kępa, my niżej podpisani

Utworzone: 2022-01-12 Statystyki

Petycja w sprawie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 76 we Wrocławiu

My niżej podpisani rodzice i prawni opiekunowie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 76 na ul.Wandy 13 we Wrocławiu zwracamy się w imieniu naszych podopiecznych do Prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka, o przystąpienie do budowy wymiarowej hali sportowej. Szkoła, do której uczęszczają nasze dzieci posiada oddziały sportowe, które umożliwiają rozwój uzdolnionej młodzieży. Placówka stawia sobie za cel, aby jej absolwenci w trakcie przyszłej kariery sportowej mogli godnie reprezentować swój kraj i miasto,

Utworzone: 2022-03-15 Statystyki

NIE dla likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu

Szanowni Państwo, doszły do nas niepokojące wieści o możliwej likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Zawierciu. Poradnia ta od 50 lat pomaga dzieciom i ich rodzicom. Co najważniejsze świadczy tę pomoc nieodpłatnie. W dobie pandemii, kiedy najmłodsi często uczą się zdalnie albo są odizolowani z powodu kwarantanny ta pomoc jest nieodzowna. Nie można nie wspomnieć także o wydawaniu orzeczeń, opinii oraz o prowadzeniu przez pracowników Poradni zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju. P

Utworzone: 2022-02-07 Statystyki

Sprzeciw wobec chęci sprzedaży i zabudowy terenu graniczącego z dawnym cmentarzem żydowskim przy ul. Młynowej 29. 

Petycja do Rady Miasta i Pana Prezydenta miasta Białegostoku . My niżej podpisani, domagamy się odstąpienia od planów sprzedaży przez gminę Białystok terenu między ulicami kardynała Stefana Wyszyńskiego, Młynową i Krótką. Wyrażamy także kategoryczny sprzeciw planom zabudowy wielorodzinnej z częścią usługową w tym miejscu i apelujemy o zmianę zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  Według najstarszych znanych nam map teren żydowskiego cmentarza choleryc

Utworzone: 2022-02-02 Statystyki

Petycja „Nie dla spalarni śmieci nad Jeziorem Tarnobrzeskim”

Pan Dariusz Bożek Prezydent Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32 39-400 Tarnobrzeg um@um.tarnobrzeg.pl                                                          PETYCJA         Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014.1195), działając w interesie publicznym, my niżej podpisani mieszkańcy Tarnobrzega oraz okolicznych miejscowości, mając na uwadze troskę o dobro wspólne, jak i zgodny z polityką Unii Europejskiej wł

Utworzone: 2022-03-12 Statystyki

Zaświadczenie dla uczniów z Ukrainy zamiast promocji.

                                                                                       Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności"                       ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa                                                                      www.nauczycieledlawolnosci.pl stowarzyszenie@nauczycieledlawolnosci.pl                                                                                 Warszawa, 27.04.2022          Minister Edukacji i Nauki Profeso

Utworzone: 2022-04-28 Statystyki

STOP „Ukrainizacji” POLSKI

Jako Polka jestem zbulwersowana i przeciwna ukrainizacji Banderowskiej, Polski Naszego Kraju. Precz ze wszystkimi flagami faszystowskimi banderowskimi z naszych budynków urzędowych jak i wszystkich innych, na których dzisiaj wiszą. Sprzeciwiam się wydanym decyzjom w których to my Polacy, utrzymujemy ten banderowski naród za nasze pieniądze naszym kosztem. Stop bezczeszczeniu Naszego Kraju poprzez wywyższanie ukraińców na Naszej Ziemi Polskiej! Polacy nie chcą wojny, nie chcą walczyć za ukraine.

Utworzone: 2022-05-01 Statystyki

Nie dla betonowania Lasu Bemowskiego wzdłuż ulicy Decowskiego

Do Wójta Gminy Stare Babice Pan Sławomira Sumki ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice   Do Rada Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice     Prośba o wstrzymanie prac budowlanych i udzielenie  informacji   Zwracamy się z żądaniem natychmiastowego wstrzymania prac budowlanych i podjęcia dialogu  z okolicznymi mieszkańcami Gminy Stare Babice i dzielnicy Bemowo w celu ustalenia odpowiedniego sposobu realizacji inwestycji, jaką jest budowa utwardzonej drogi dla rowerów na ul. Decowskiego.  

Utworzone: 2022-04-19 Statystyki

List Otwarty Uczniów, Absolwentów i Rodziców VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz wszystkich których treść listu dotyczy

List otwarty Uczniów, Absolwentów i Rodziców VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy List Otwarty Uczniów, Absolwentów i Rodziców VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz wszystkich których treść listu dotyczy My, podpisani niżej, Uczniowie i Absolwenci VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz nasi Rodzice, wyrażamy nasze zaniepokojenie obecną sytuacją w Szkole, do której uczęszczamy, oraz opinią o niej. Wydarzenia ostat

Utworzone: 2022-07-06 Statystyki

Petycja do Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury dotycząca ułatwionej konwersji polskiego prawa jazdy na nowozelandzkie na zasadach wzajemności

Petycja dotyczy zwrócenia uwagi Ministerstwa, lub innej powołanej do tego agencji rządowej i prośby o zajęcie się tematem ułatwionej konwersji polskiego prawa jazdy na nowozelandzkie, co znacznie ułatwiłoby funkcjonowanie Polaków mieszkających w Nowej Zelandii i zrównałoby nasze prawa i przywileje w tym względzie z prawami i przywilejami obywateli innych państw Unii Europejskiej. My niżej podpisani zwracamy się do Ministerstwa Infrastruktury RP z prośbą o zajęcie się sprawą ułatwionej konwersji

Utworzone: 2022-05-28 Statystyki

Petycja w obronie Domu Literatury w Warszawie

Dom Literatury w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 87/89 został podniesiony z gruzów po II wojnie światowej z przeznaczeniem na siedzibę Związku Literatów Polskich, jedynej wówczas organizacji pisarskiej. Pisarze czuwali nad całym procesem odbudowy kamieniczek, uczestniczyli też w zbiórce funduszy. Wnętrze Domu zostało zaprojektowane ze względu na potrzeby ZLP. Nawet w stanie wojennym nie zlikwidowano Domu Literatury, choć próby nacisku władz na demokratycznie wybrany w 1980 roku Zarz

Utworzone: 2022-10-26 Statystyki

Petycja w sprawie natychmiastowego usunięcia znaku zakazu wjazdu w ulicę Ratajów.

Szanowna Pani Dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, mieszkańcy Wojszyc zwracają się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne usunięcie znaku zakazu wjazdu w ulicę Ratajów z ulicy Parafialnej. Zmiana organizacji ruchu na osiedlu Wojszyce spowodowała liczne protesty mieszkańców. Wyrażono je drogą mailową, w ankiecie internetowej oraz podczas spotkania w siedzibie Rady Osiedla Wojszyce. Negatywnie zaopiniowała ją również w formie uchwały Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2

Utworzone: 2022-12-02 Statystyki