Najpopularniejsze petycje w ostatnich 12 miesiącach.

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

P R O T E S T PRZECIWNIKÓW BUDOWY SPALARNI NA TERENIE GMINY WISZNIA MAŁA

                                                                               Krzyżanowice, dnia … czerwca b.r.                                                                                  Pan                                                                              Jakub Bronowicki                                                                                                     Wójt Gminy Wisznia Mała                                                                                     

Utworzone: 2021-05-26 Statystyki

Petycja Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie ulgi podatkowej dla osób pobierających wyższe emerytury

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwraca się do rządu z apelem o objęcie emerytur wynoszących powyżej 5 tys. zł mechanizmem analogicznym do tzw. ulgi dla klasy średniej. Negatywnie oceniamy nieuwzględnienie w ,,Polskim Ładzie” korzystnych rozwiązań podatkowych dla osób pobierających wyższe emerytury. Wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej dla emerytów proponowaliśmy w trakcie prac nad ustawą i nadal konsekwentnie domagamy się realizacji tego postulatu. Wychodzi on naprzeciw oczek

Utworzone: 2022-01-05 Statystyki

PETYCJA W sprawie przeniesienia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, działając w interesie publicznym aktywista Michał Wojciechowski – POLSKA PONAD PODZIAŁAMI składa niniejszą petycję z żądaniem podjęcia niezbędnych kroków do przeniesienia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej z placu Piłsudskiego w Warszawie pod adres ul. Mickiewicza 49 w Warszawie na prywatną posesję Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Skoro obywatele nie mają swobodnego dostępu do p

Utworzone: 2021-06-27 Statystyki

W sprawie odwołania egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie ul. Lokajskiego 3 02-793 Warszawa http://rrsp340.waw.pl/  Warszawa, 18 marca 2021 roku Szanowny Pan  Przemysław Czarnek  Minister Edukacji i Nauki PETYCJA w sprawie odwołania egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych Działając na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sytuacji pogłębiającej się 3. fali pandemii COVID-19, w tym postępującego lockdownu kolejnych województw, co wprost nie pozwala na realizację kolejnyc

Utworzone: 2021-03-18 Statystyki

List otwarty chrześcijanek i chrześcijan do sióstr i braci w wierze w sprawie osób dotkniętych kryzysem humanitarnym przy wschodniej granicy Polski

List otwarty chrześcijanek i chrześcijan do sióstr i braci w wierze w sprawie osób dotkniętych kryzysem humanitarnym przy wschodniej granicy Polski 1. Na granicy z Białorusią giną ludzie. Ewangelia nie pozwala nam w tej sytuacji na obojętność. 2. Zobowiązujemy się do pomocy osobom uwięzionym na granicy poprzez różne formy zaangażowania i modlitwę. 3. Wzywamy rządzących, by zatrzymali proceder odsyłania ludzi z powrotem do lasu, dopuścili pomoc medyczną i organizacje humanitarne, utworzyli koryta

Utworzone: 2021-11-22 Statystyki

Zostawcie linię 194 w Czerwionce-Leszczynach!

Szanowni Państwo! Obsługiwana obecnie przez ZTM linia 194 od szeregu lat jest jedyną sensowną linią autobusową na terenie Czerwionki-Leszczyn, zapewniając zarówno przyzwoitą częstotliwość kursowania między dzielnicami miasta i częścią gminy jak i bezpośrednie połączenia z Gliwicami, ważnym ośrodkiem Metropolii, do którego dojeżdżają rzesze mieszkańców tam zatrudnione czy uczące się. W obliczu zagrożenia zmianami klimatycznymi, gdy cały cywilizowany świat zaczyna dostrzegać zalety i promować tran

Utworzone: 2021-11-10 Statystyki

Ratujemy Spójnię Warszawa

Do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Zakochani w wiosłach!! Miłośnicy sportu!! Kibice!! Wychowawcy!! Wesprzyjcie swoim głosem petycję do władz m.st. Warszawy!! Klub „Spójnia-Warszawa” dostał wezwanie do zwrócenia terenu swojej przystani, położonej przy Modlińskiej 16. W praktyce jest to likwidacja wielu wodnych klubów stołecznych i miejsca, które służy młodzieży, pasjonatom sportów wodnych, zawodnikom kilku klubów i dyscyplin oraz  zawodnikom kadry narodowej trenują

Utworzone: 2021-10-21 Statystyki

Protest mieszkańców miasta przeciwko likwidacji MOS Kraków Zachód oraz MOS Kraków Wschód

Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski Radni Miasta Krakowa Mieszkańcy miasta stanowczo sprzeciwiają się likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków "Zachód" oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków "Wschód". W dniu 28 maja 2021 zostało wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa  Zarządzenie nr 1469/2021 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia poprzez likwidację: Międzyszkolnego O

Utworzone: 2021-06-06 Statystyki

Protest środowiska akademickiego przeciwko obcięciu przez parlament RP dotacji na edukację mniejszości narodowych i etnicznych oraz naukę języka regionalnego

Stanowisko ludzi nauki i badaczy problematyki mniejszościowej dotyczące obcięcia przez parlament RP subwencji na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w budżecie na rok 2022   17 grudnia 2021 r.   Jako przedstawiciele środowiska akademickiego: - naukowcy wywodzący się ze środowisk mniejszościowych, - badacze zajmujący się problematyką mniejszości narodowych i etnicznych - oraz akademicy, którym sprawy mniejszościowe są bliskie z powodów obywatel

Utworzone: 2021-12-17 Statystyki

Petycja do Lekarzy, Dyrektorów szpitali, Ministra Zdrowia, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego o zniesienie zakazu odwiedzin chorych pacjentów we Wszystkich Szpitalach w Polsce.

My niżej podpisani zwracamy się z pilną prośbą do Lekarzy, wszystkich Dyrektorów szpitali, Ministra Zdrowia, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego - o jak najszybsze ZNIESIENIE ZAKAZU ODWIEDZIN CHORYCH WE WSZYSTKICH SZPITALACH W POLSCE. Zakaz taki powoduje sporo podejrzeń, przez rodziny oraz przez najbliższych chorego pacjenta. Dodatkowo zniesienie takiego zakazu spowoduje odciążenie obowiązków pracowników szpitala przy pielęgnacji i zajmowaniu się chorym, oraz zniweluje wszelkie niejasności dla

Utworzone: 2022-02-05 Statystyki