Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

LIST OTWARTY DO RZECZNIKA PRAW PACJENTA W OBRONIE DR WŁODZIMIERZA BODNARA

                                                                                                                                                  „Zło jest bezsilne, jeśli dobro jest nieustraszone.”                                                                                                                                                                                              Warszawa, 2021-11-07                                                                   Pan                     

Utworzone: 2021-11-07 Statystyki

Chcemy powiększenia Słupska!

Prezes Rady MinistrówRada MinistrówWojewoda pomorskiPoseł na Sejm Piotr MuellerWładze Miasta SłupskaWładze Gminy Słupsk Szanowni Państwo, My, obywatele, mieszkańcy i mieszkanki Miasta Słupska oraz jego okolic zwracamy się z prośbą o pomyślne dla rozwoju regionu słupskiego procedowanie sprawy dotyczącej poszerzenia granic administracyjnych miasta zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Słupska z dn. 29.12.21 r. nr XXXIX/590/21 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Słup

Utworzone: 2022-01-07 Statystyki

Ratujemy chiroPraktykę i Człowieka w Trybunale Praw Człowieka.

ZBIERAMY podpisy pod PETYCJĄ do TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU. Ratujemy człowieka i terapeutę z ponad 20 letnim doświadczeniem chiropraktycznym, który ocalił już tysiące ludzi i dzieci przed kalectwem, wózkiem, chorobą, wykluczeniem społecznym a nawet śmiercią. Ale ratujemy też prawo do decydowania o własnym zdrowiu, życiu i sposobie leczenia, oraz prawo wykonywania terapii, które to prawo zostało odebrane ogłoszonym 12 stycznia 2022 roku prawomocnym wyrokiem sądu apelacyjnego w Szczecin

Utworzone: 2022-01-16 Statystyki

NIE dla nowej matury w latach 2023-25

  Do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej: Szanowny Panie Premierze!   21 kwietnia 2021 roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział istotne zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych w latach 2022-2025. Decyzje zakomunikowane w tym wystąpieniu jedynie częściowo spełniły postulaty zgłaszane przez środowiska edukacyjne i poparte przez rodziców w obliczu trwającego od wielu miesięcy zdalnego nauczania. O ile zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty można uznać za satys

Utworzone: 2021-05-05 Statystyki

Petycja o zmianę metody naliczania opłat za wywóz śmieci w Starogardzie Gdańskim

W oparciu o art. 2 ust.1, ust.2 pkt 1-2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. Z 2018r. Poz 870), w interesie publicznym jak i własnym, wnioskuję o zmianę uchwały Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 20.X.2021r. Nr XXXIX/473/2021, w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, poprzez wybór metody, według której gospodarstwa jednoosobowe będą wnosiły opłat

Utworzone: 2022-01-16 Statystyki

My, którzy chcemy otwarcia lotniska Rygge.

 5 chudych lat bez lotniska, zwieńczonych koroną, a teraz jesteśmy spragnieni podróżowania, jak nigdy wcześniej. Jednocześnie jesteśmy zmęczeni absurdem, jakim jest pozostawienie pięknego, nowo wybudowanego terminalu lotniczego, bezużytecznym. Pragniemy, aby zostało uczynione wszystko, co jest tylko możliwe, aby otworzyć ponownie cywilne lotnisko Rygge.

Utworzone: 2021-10-08 Statystyki

Petycja - o rzetelną ocenę kondycji lipy ul. Sienkiewicza 12 w Rzeszowie

  Do Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Konrada Fijołka   Podpisani pod tą petycją, zaniepokojeni pośpiechem i brakiem rzetelnych badań statyki drzewa - pomnika przyrody lipy drobnolistnej rosnącej w Rzeszowie przy ul. Siekiewicza 12 wnoszą o wykonanie na rzeczonym drzewie testu obciążeniowego, który jest najadekwatniejszym pomiarem określającym statykę drzewa. Wykonane dotychczas badania tomograficzne, budzą spore wątpliwości u Certyfikowanych Inspektorów Drzew z Fundacji Będzie dziko (Społeczni S

Utworzone: 2021-12-18 Statystyki

Petycja w sprawie statystów

 26.02.2020r. Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polski ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa   Szanowna Pani Marszałek, Na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach zwracamy się do Pani Marszałek z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej oraz zmianę przepisów w celu zapewnienia osobom wykonującym pracę statystów stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. UZASADNIENIE: W imieniu t

Utworzone: 2020-02-27 Statystyki

Protest przeciw SPPN na Kamionku

Warszawa 24.11.2021 r. Leszek Siejka Radny Rady Osiedla Kamionek   Biuro Rady m.st. Warszawy Pałac Kultury i Nauki pl. Defilad 1, pok.2012 Sekretariat.BR@um.warszawa.pl     PROTEST   My, mieszkańcy Kamionka, przedsiębiorcy świadczący usługi na Kamionku i ich klienci sprzeciwiamy się wprowadzeniu SPPN na Kamionku fałszywie nazwanemu  przez ZDM „SPPN na Saskiej Kępie”, ponieważ: 1.      Brak było rzetelnej informacji o chęci wprowadzenia SPPN na Kamionku. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o wprowadze

Utworzone: 2022-01-12 Statystyki

Domagamy się mądrego gospodarowania środkami na walkę z ASF. STOP odstrzałowi dzików! Zaoszczędzone w ten sposób fundusze trzeba przeznaczyć na środki ochrony dla hodowców trzody chlewnej.

Sz. P. Premier Mateusz Morawiecki   Szanowny Panie Premierze!                   My niżej podpisani składamy stanowczy sprzeciw przeciwko „tzw. sanitarnemu odstrzałowi dzików”, który ma być sposobem na walkę z ASF, a w rzeczywistości nie przynosi żadnych sanitarnych efektów, dając jedynie przyzwolenie myśliwym do realizacji swoich pasji kosztem tego gatunku.    O małej skuteczności takich działań w walce z epidemią ASF mówili już na samym początku naukowcy, przyrodnicy i ekolodzy w swoim liście o

Utworzone: 2021-09-02 Statystyki