Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja ws. utworzenia tzw. "Strefy Psa" w Sulejówku

Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek               Sulejówek, 16 sierpnia 2022 r. ul. Idzikowskiego 9/174 05-070 Sulejówek                                                                             Pan                                                                          Arkadiusz Śliwa                                                                          Burmistrz Miasta Sulejówek                                                                              Rada Miasta Sulejówek       Szanowny

Utworzone: 2022-08-16 Statystyki

Petycja przeciw miejscowemu planu zagospodarowania dla żwirowni

            Petycja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz powstawania żwirowni na terenie otuliny Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Dotyczy to działki 1655/9.            Zwracamy się z prośbą o nie wydawanie pozwolenia na powstanie kolejnej już kopalni na naszych terenach. Chcemy wyrazić swój stanowczy sprzeciw degradacji kolejnych terenów należących do otuliny parku. Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska otulina ma służyć ochronie przed szkodliwymi działaniami człow

Utworzone: 2022-08-03 Statystyki

PETYCJA w sprawie przywrócenia refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia ogólnopolskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (In vitro).

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda        PETYCJA w sprawie przywrócenia refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia ogólnopolskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (In vitro).   Leszno, 18 kwietnia 2022 roku   Szanowne Panie Senator, Szanowni Panowie Senatorowie, Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowne Panie Pos

Utworzone: 2022-04-16 Statystyki

Wniosek do Prezydenta Warszawy z żądaniem zapłaty przez RFN kwoty 300 mld USD za zniszczenia Warszawy dokonane podczas II WŚ.

Wniosek   My, będąc suwerenem,  przedstawiciele Narodu Polskiego, korzystając z nadanych nam praw wynikających z 4 art. Konstytucji RP, w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, zarówno Ci wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w obowiązkach wobec dobra wspólnego - Po

Utworzone: 2022-08-15 Statystyki

Petycja do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka o niezwłoczne wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Kwidzyńskiej we Wrocławiu (od Gęsiej do Działdowskiej)

Sekretariat Prezydenta Wrocławia Jacka SutrykaSukiennice 950-107 WrocławI piętro, pokój 103 Szanowny Panie Prezydencie, Zwracamy się z prośbą o niezwłoczne wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Kwidzyńskiej we Wrocławiu (od Gęsiej do Działdowskiej) po północnej stronie jezdni. Ulica Kwidzyńska jest jedynym dostępnym łącznikiem osiedla Kowale dla kierunków pl. Grunwaldzki i pl. Kromera, a także osią komunikacji rowerowej dla części Mieszkańców Swojczyc, jednak na tym odcinku droga ta

Utworzone: 2022-08-02 Statystyki

Rozszerzenie refundacji systemów monitorowania stężenia glukozy na wszystkie systemy monitoringu dla grupy osób dorosłych chorujących na cukrzycę

Warszawa, dn. 06.07.2022r.Szanowny PanAdam NiedzielskiMinister Zdrowiaul. Miodowa 15, 00-952 WarszawaDotyczy: Petycja w sprawie rozszerzenia refundacji systemów monitorowania stężenia glukozy o grupę osób dorosłych chorujących na cukrzycę (powyżej 18 roku życia dla systemu Flash i powyżej 26 roku życia dla CGM RT) oraz objęcia refundacją wszystkich dostępnych na polskim rynku systemów monitorowania glikemii Szanowny Panie Ministrze, W imieniu pacjentów chorujących na cukrzycę pragniemy podziękow

Utworzone: 2022-07-07 Statystyki

Petycja za bezpośrednie pociągi Gdynia-Kraków-Muszyna-Poprad/Koszyce i przyspieszenie realizacji projektu Podłęże-Piekiełko / Petícia za priame vlaky Gdynia-Kraków-Muszyna-Poprad/Košice

slovenská verzia dole   Ministerstvo dopravy SR, Ministerstwo Infrastruktury RP, posłowie i senatorowie RP, poslanci NR   My, niżej podpisani mieszkańcy Polski i Słowacji zwracamy się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze uruchomienie przez PKP Intercity oraz Železničná spoločnosť Slovensko (państwowe koleje słowackie) bezpośrednich całorocznych pociągów na trasie Gdynia – Warszawa – Kraków – Tarnów – Nowy Sącz – Muszyna - Plaveč - Poprad-Tatry / Košice, wraz z wagonem gastronomicznym na całej tras

Utworzone: 2022-07-31 Statystyki

Nie dla parcelacji krajobrazu Ziemi Kłodzkiej

Stanowisko TG „Róża Kłodzka”w sprawie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej MPZP) dla obszarów w obrębie Kamieńczyk, gmina Międzylesie https://miedzylesie.pl/12690/2894/obwieszczenie-burmistrza-miasta-i-gminy-miedzylesie-w-sprawie-wylozenia-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obszaru-polozonego-w-obrebie-kamienczyk-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko.html . Towarzystwo Górskie „Róża Kłodzka”, działają

Utworzone: 2022-07-17 Statystyki

Czy jesteś przeciw rozbudowie budynku kina na placu Reszki w Buku?

Bukowianie! Zważając na kontrowersje jakie występują w związku z planem rozbudowy budynku Kina, na placu St. Reszki w Buku, chcę sprawdzić jak liczna jest grupa osób, przeciwna tej inwestycji. Jedna ze stron postepowania administracyjnego, skorzystała z przysługującego jej prawa i odwołała się od decyzji o warunkach zabudowy, wydanej przez Burmistrza i zakwestionowała ją w całości, wskazując precyzyjnie i uzasadniając merytorycznie swoje zarzuty wobec tego pomysłu. Zgodnie z obowiązującą procedu

Utworzone: 2022-08-14 Statystyki

Nie dla rozporządzenia segregacyjnego!

Szanowni Państwo,w związku z ogłoszonymi konsultacjami publicznymi dotyczącymi projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych, zgłaszam stanowczy sprzeciw i uwagi wobec Rozporządzenia, które:umożliwia uznaniowe skierowanie na badanie przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego osoby, w związku z prowadzonym przez inspektora dochodzeniem epidemiologicznym w kwestii zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub wirusem zespołu ostrej niewydolności o

Utworzone: 2022-08-18 Statystyki