Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

List Otwarty -- Trzy pytania naukowców i lekarzy do Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na SARS-CoV-2.

  Prawo do składania petycji jest gwarantowane konstytucyjnie, na mocy art. 63 zd. 1 Konstytucji RP. Apele i listy otwarte naukowców i lekarzy, włączając w  list otwarty do Ministra Zdrowia, którego tekst umieszczony jest poniżej, są petycjami kierowanymi do władz publicznych w interesie publicznym, a zatem ich sygnatariusze korzystają z konstytucyjnej ochrony przewidzianej dla każdego (także dla lekarzy). Prosimy o władze i organy RP, o uszanowanie tych konstytucyjnych praw.  Trzy pytania do Mi

Utworzone: 2021-04-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 30823 26257
7 dni 72 62

Szanowni Państwo, - zjednoczeni, możemy więcej, potrzebujemy drobnego wsparcia

Szanowni Państwo, prosimy o podpisanie tej petycji Ukryj swoje dane opcja Nr 2 Trzeba potwierdzić  - link na swoim e-mail -u  UDOSTEPNIJ ZNAJOMYM -ZROBIMY TO RAZEM ! W Polsce mają miejsce niedopuszczalne działania wobec dzieci. Niezbadane jeszcze u dodatkowych przygotowań genetycznych jako odpowiedzi przeciw Covid-19  „Polska jest jednym z państw, w których Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych zatwierdził również badania kliniczne w zakresie stosowania szczepionki firmy Pfizer od 6. miesiąc

Utworzone: 2021-07-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 163 142
7 dni 65 57

"Nie" dla segregacji dzieci w stalowowolskich szkołach.

  P E T Y C J A     Niżej podpisani, zatroskani o sytuację mieszkańcy Stalowej Woli do Rady Miejskiej Stalowej Woli . P E T Y C J A w sprawie podjęcia w ramach swoich kompetencji przez Urząd Miejski w Stalowej Woli jako jednostki, której podlegają szkoły, czynności nie dopuszczających do wprowadzenia podziału systemu nauki u naszych dzieci w szkołach ze względu na stan szczepienia lub niezaszczepienia na covid-19. Jeżeli nie ma przesłanek do podjęcia powyższych czynności to prosimy o przedstawie

Utworzone: 2021-08-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 64 63
7 dni 64 63

Sprzeciw w sprawie aktualnego planu zagospodarowania ul. Kołłątaja oraz Granicznej w Toruniu.

Wniosek o zmianę / aktualizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 424/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 r., w zakresie ulic: Kołłątaja (działka/ki znajdujące się pod numerem 3), całej ulicy Granicznej (wszystkie działki znajdujące się po obu stronach ulicy Granicznej).   Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717, z póź. zm.) składamy na ręce Pana Prezydent

Utworzone: 2021-08-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 60 60
7 dni 60 60

PETYCJA W SPRAWIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRACY DLA PERSONELU NIEMEDYCZNEGO PODMIOTÓW LECZNICZYCH, W TYM ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Petycja w sprawie objęcia zapisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, pracowników wykonujących zawód niemedyczny, zatrudnionych we wszystkich komórkach podmiotu leczniczego, w tym pracowników administracji i obsługi.   My, niżej podpisani pracownicy podmiotów leczniczych, wykonujący zawód niemedyczny, zatrudnieni we wszystkich komórkach podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwz

Utworzone: 2021-06-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1046 1039
7 dni 56 56

Poparcie dla działalności lecznicy i ośrodka adopcyjnego "Ada" oraz ośrodka zwierząt chronionych

Drodzy miłośnicy zwierząt! W internecie rozprzestrzeniła się niepokojąca wieść o zagrożeniu działalności najlepszych ludzi na świecie, Aniołów dla wszystkich zwierząt, także tych wykluczonych - ośrodka i lecznicy dla zwierząt " Ada" w Przemyślu. Powstała petycja przeciwko działalności ośrodka, jak i rozbudowy cudownego miejsca jakim jest " Psia Wioska". Pokażmy przeciwnikom, że "ludzi dobrej woli jest więcej" i popieramy działalność tych wspaniałych ludzi!

Utworzone: 2021-07-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 11441 10494
7 dni 51 48

Zwiększamy dostępność do toalet

Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Jarosław Gowin Minister Rozwoju, Pracy i Technologii   Marzec, miesiąc kobiet, to świetny moment aby pochylić się nad tematem rzadko poruszanym, a ważnym bo wpływającym na jakość życia milionów dziewczynek i kobiet w Polsce. Tym tematem jest ograniczona dostępność kobiet do toalet w miejscach publicznych. Dostępność do toalet wciąż jest tematem tabu, czego konsekwencją są przepisy, które nie odpowiadają na współczesne potrzeby. Uważamy, że należy je zmi

Utworzone: 2021-03-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2757 2701
7 dni 47 47

Protest przeciwko zamknięciu apteki

Jako Pacjenci apteki Api-Med w Opolu ul. Waryńskiego 30 protestujemy przeciwko decyzji Dyrekcji Przychodni Śródmieście o wypowiedzeniu umowy najmu i zamknięciu apteki. Apteka Api-Med istnieje w tym miejscu od 30 lat, ma grono stałych, często starszych pacjentów i jako jedna z nielicznych w województwie opolskim wykonuje krople i maści oczne. Wyrażamy kategoryczny protest przeciwko decyzji o zamknięciu apteki! Pacjenci apteki Api-Med Opole ul. Waryńskiego 30

Utworzone: 2021-07-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 98 97
7 dni 46 45

Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej na os. Wschód w Piszu

Petycja                 Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, ja niżej podpisany, zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie przez Burmistrza Pisza odpowiednich działań ,w celu wybudowania ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni, otoczonego bieżnią, oraz boiska do koszykówki, na Osiedlu Wschód w Piszu. Uzasadnienie                 Osiedle Wschód jest największym osiedlem w naszym mieście.  Ni

Utworzone: 2021-06-12

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 199 193
7 dni 39 37

Mniej betonu, więcej sportu i rekreacji na „Stadionie Czarnych”

Do Rady Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin Szanowni Państwo   Gmina Miasto Szczecin planuje uchwalenie nowego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego, w którym dla Osiedla Arkońskie-Niemierzyn w obszarze Z.A.06 planuje się istotne zmiany dla działki nr 1/6 z obrębu 2038. Od ponad 100 lat teren ten pełni funkcje przestrzeni sportowej i rekreacyjnej. Najpierw był miejscem gry dla lokalnych klubów sportowych, a po 1989 roku zajęć sportowych i imprez dla studentów Aka

Utworzone: 2021-07-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 379 376
7 dni 37 37