Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Uchrońmy Przed Wycinką Lasy Nieporęckie

Utworzone: 2024-05-18 Statystyki

Petycja w sprawie budowy ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż S52 od węzła Modlnica do estakady przy ul. Bukowej, od strony ul. Studzienki / Wierzbowej / Bukowej w Modlnicy

Utworzone: 2024-05-15 Statystyki

Budowa parku dla czworonożnych przyjaciół w Nisku

Utworzone: 2024-05-16 Statystyki

Apel

Utworzone: 2021-07-15 Statystyki

Apel do Wojewody Opolskiej Moniki Jurek o odwołanie OWKZ.

Utworzone: 2024-05-19 Statystyki

Walka Lekarzy i Rodziców dzieci z mutacjami genetycznymi SYNGAP1, STXBP1, SLC6A1, TBC1D24, GABA i DNM1 o zatwierdzenie badań klinicznych nad Lekiem Ravicti i późniejszą refundacją tego leku.

Utworzone: 2024-04-15 Statystyki

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Gościnnej w Rzeszowie

Utworzone: 2024-05-13 Statystyki

POMÓŻ NAM URATOWAĆ BIAŁY BUDYNEK !

Utworzone: 2024-05-13 Statystyki

Petycja w obronie bezpieczeństwa prawnego obywateli i nieusuwalności sędziów

Utworzone: 2023-12-09 Statystyki

Połączenie Łódź-Liverpool/Manchester

Utworzone: 2024-05-15 Statystyki

PETYCJA w sprawie PARKINGÓW przy UCK w Gdańsku

Utworzone: 2024-04-03 Statystyki

Chrońmy Wrotkowskich - Petycja do Prezydenta Miasta Lublin dotycząca likwidacji nierejestrowanych hodowli gołębi oraz zakazu hodowli gołębi w Lublinie

Utworzone: 2024-05-02 Statystyki

Wprowadzenie kategorii Taniec do Paszportów Polityki

Utworzone: 2024-01-20 Statystyki

TRAMWAJ NA KLECINE - ZMIANA TRASY

Utworzone: 2024-04-28 Statystyki

POLEXIT WYJSCIE Z UNI EUROPEJSKIEJ

Utworzone: 2023-11-22 Statystyki

Zachowanie dotychczasowych i rozszerzenie terenów zielonych wokół wzgórza Trzy Lipki w Bielsko-Biała

Utworzone: 2024-05-21 Statystyki

Wniosek o wyznaczenie przejscia dla pieszych na Łączniku Długołęka w Mirkowie

Utworzone: 2024-05-13 Statystyki

Obrona Wodnego Rynku w Łodzi przed deweloperem

Utworzone: 2024-05-08 Statystyki

STOP planowanej inwestycji polegającej na budowie 6 obiektów do chowu brojlera kurzego na działce nr 227, obręb Radzie, gmina Wydminy, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie

Utworzone: 2023-11-19 Statystyki

Petycja o wszczęcie procedury delegalizacji PiS

Utworzone: 2016-03-31 Statystyki