Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Wolanowskiej z ul. Wapienną w Radomiu

My jako użytkownicy drogi Radom — Cerekiew —Golędzin Młódnice — Domaniów zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Wolanowskiej z ul. Wapienną tak, aby umożliwić bezpieczne i płynne włączenie się do ruchu w kierunku Radomia z ul. Wapiennej. Nadmieniamy, że skrzyżowanie zlokalizowane jest w granicach administracyjnych miasta Radomia. Bardzo duże natężenie ruchu pojazdów na ul. Wolanowskiej, będącej ciągiem drogi S12, wręcz uniemożliwia włączenie

Utworzone: 2022-05-24 Statystyki

ODTWORZENIE ROZEBRANEJ KŁADKI PIESZEJ ŁĄCZĄCEJ DZIELNICE OCHOTA I WŁOCHY NA WYSOKOŚCI UL. SĄCHOCKIEJ I PARKU M.KOTAŃSKIEGO

W 2017 r. zotała zamknięta kładka piesza łącząca Ochotę z Włochami (na wysokości ul. Sąchockiej i Parku M.Kotańskiego), która przez dekady była uczęszczanym ciągiem komunikacyjnym dla mieszkańców obydwu dzielnic. Ostatnio została rozebrana, ale nie ma pewności, że zostamnie odtworzona, Zwracamy się z petycją do władz dzielnic Ochota i Włochy oraz do PKP o wybudowanie nowej kładki w tym miejscu. W tej chwili na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Grójeckiej nad torami kolei radomskiej (odcinek

Utworzone: 2022-05-24 Statystyki

Petycja w sprawie sytuacji bibliotek publicznych i bibliotekarzy

Szanowni Państwo,  w związku z przedstawieniem informacji MKiDN na temat sytuacji bibliotek i bibliotekarzy w Polsce planowanym podczas posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu  https://www.senat.gov.pl/prace/kalendarz/event,5680,komisja-kultury-i-srodkow-przekazu.html?fbclid=IwAR1JRHK56MxF8ULF0Q4zPe9uzNqZD2XFGAoZ0H47_8rtx4vmsFU324wKC2I zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie aspektu finansowania funnkcjonowania  polskich bibliotek publicznych, w tym między innymi kwestii wysoko

Utworzone: 2022-05-10 Statystyki

Zaświadczenie dla uczniów z Ukrainy zamiast promocji.

                                                                                       Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności"                       ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa                                                                      www.nauczycieledlawolnosci.pl stowarzyszenie@nauczycieledlawolnosci.pl                                                                                 Warszawa, 27.04.2022          Minister Edukacji i Nauki Profeso

Utworzone: 2022-04-28 Statystyki

O rozwiązanie Spółki Celowej Centralny Port Komunikacyjny i zaniechanie przygotowań do realizacji projektów CPK wraz z inwestycjami towarzyszącym

  Petycja do Prezydenta Polski, p. Andrzeja Dudy, Premiera RP p. Mateusza Morawieckiego, Sejmu i Senatu RP, Ministra Infrastruktury, Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a także do prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość - Jarosława Kaczyńskiego   O rozwiązanie Spółki Celowej Centralny Port Komunikacyjny i zaniechanie przygotowań do realizacji projektów CPK wraz z inwestycjami towarzyszącymi, do których spółka ta została powołana (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunika

Utworzone: 2022-04-27 Statystyki

Petycja do Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury dotycząca ułatwionej konwersji polskiego prawa jazdy na nowozelandzkie na zasadach wzajemności

Petycja dotyczy zwrócenia uwagi Ministerstwa, lub innej powołanej do tego agencji rządowej i prośby o zajęcie się tematem ułatwionej konwersji polskiego prawa jazdy na nowozelandzkie, co znacznie ułatwiłoby funkcjonowanie Polaków mieszkających w Nowej Zelandii i zrównałoby nasze prawa i przywileje w tym względzie z prawami i przywilejami obywateli innych państw Unii Europejskiej. My niżej podpisani zwracamy się do Ministerstwa Infrastruktury RP z prośbą o zajęcie się sprawą ułatwionej konwersji

Utworzone: 2022-05-28 Statystyki

MÓWIMY NIE !!! ZABUDOWIE SMOCZEGO PARKU przy ul. Harcerskiej w Zielonej Górze

Adresaci petcyji :  Prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, Rada Miasta Zielona Góra, Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego SP.Z O.O.   My, niżej podpisani mieszkańcy Zielonej Góry, zwracamy się z prośbą  do Prezedenta Miasta Zielonej Góry, Radnych Miasta o wycofanie planów zabudowy Parku zaznaczonego na mapie przy ulicy Harcerskiej. Wnosimy o miejscowe zagospodarowanie planu przestrzennego pod Smoczy Park na cele wypoczynkowe i rekreacyjne. Zdecydowanie opowiadamy się za inną lok

Utworzone: 2022-04-26 Statystyki

TAK dla kładki przy Technoparku

Sz.P.Piotr Krzystek Prezydenta Miasta Szczecin   Szanowny Panie Prezydencie,   Jako mieszkańcy zwracamy się do Pana o podjęcie rozmów z PKP PLK w celu wypracowania wspólnej koncepcji i budowy przejścia pieszego przez tory kolejowe, które połączyłoby ul. Chopina z ul. Cyfrową na wysokości Parku Karpińskiego. Jako mieszkańcy uważamy, że intensywność ruchu pieszego w tym miejscu pomimo zakazu jest tak duża, że należy to miejsce „ucywilizować” w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych przechodzącyc

Utworzone: 2022-05-17 Statystyki

Petycja ws. zapewnienia środków UE na budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego w województwie kujawsko-pomorskim

Toruń, 22 maja 2022 roku Szanowny PanPiotr CałbeckiMarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szanowni PaństwoCzłonkowie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-PomorskiegoPlac Teatralny 2, 87-100 Toruń  Środki unijne, które nasze województwo będzie wydatkowało w najbliższych kilku latach mogą być przeznaczone m.in. na budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego, czyli kujawsko-pomorskich stowarzyszeń i fundacji powołanych i prowadzonych

Utworzone: 2022-05-22 Statystyki

Bezpieczne przejście dla Oli

Pomimo 5-letnich starań rodziców Oli chorującej na rdzeniowy zanik mięśni SMA  nadal Ola nie może bezpiecznie opuszczać domu. Pomimo dostosowania pod koniec 2021 roku  infrastruktury drogowej do potrzeb  bezpiecznego przejścia dla pieszych, Wydział Inwestycji nadal nie wykonał oznaczenia przejścia dla pieszych. Wnoszę o niezwłoczne oznaczenie przejścia dla pieszych w rejonie ul. W.Skotnica nr 46, wyłączenie z parkingu dwóch miejsc zgodnie z obowiązującymi przepisami , w celu zapewnienia dobrej w

Utworzone: 2022-05-26 Statystyki