Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Utworzenie łowiska typu „Złów i Wypuść” na zbiorniku Bliżyn

Bliżyn 17.10.2021r. Do Prezesa oraz Zarządu okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach   Wniosek o utworzenie łowiska typu „Złów i Wypuść” na zbiorniku Bliżyn - obwód rybacki zbiornika Brody Iłżeckie na rzece Kamienna nr 1 – bez prawa do zabierania złowionych ryb od 1.01.22r. na okres 1 roku z opcją przedłużenia w/w statusu zbiornika. My wędkarze koła PZW w Bliżynie zwracamy się z uprzejmą prośbą o utworzenie łowiska bez prawa do zabierania złowionych ryb ( za wyjątkiem ryb uwzględnionych

Utworzone: 2021-10-17 Statystyki

NIE dla budowy Trasy Balickiej - Zielona Młynówka Królewska

Wyrażamy sprzeciw wobec planów budowy Trasy Balickiej. Trasa ta ma wiele wad.  1. Wtłoczy więcej ruchu tranzytowego na ulice Krowodrzy takie jak: Czarnowiejska, Armii Krajowej, Reymonta, Królewska, pogarszając tym samym jakość powietrza i zwiększając hałas.  2.  Przebieg Trasy został zaplanowany cennymi przyrodniczo terenami Młynówki Królewskiej i jej otuliny oraz okolicami szutrowej ulicy Zygmunta Starego. Są to tereny atrakcyjne przyrodniczo pełniące obecnie funkcję rekreacyjną. To miejsce sp

Utworzone: 2020-09-15 Statystyki

Rozwój nie paraliż! Nie dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po K.S. Rozwój Katowice

Zakorkowane Katowice, Ligota spowita smogiem, a jej część wyglądająca, jakby cofnęła się w czasie. Dzieci, grające w piłkę między blokami, wbiegające za nią na ruchliwe ulice i wszechobecny hałas generowany przez samochody. To nie fantastyka naukowa lecz obraz, który może urzeczywistnić się za kilka lat. Wystarczy, że miejscy radni zgodzą się na zmianę planu zagospodarowania terenu i nowy właściciel byłego obiektu K.S. Rozwój przy ulicy Zgody w Katowicach nie będzie nim ograniczony.   Jeśli nic

Utworzone: 2021-10-22 Statystyki

Refundacja Kaftrio w Polsce - leku przyczynowego w mukowiscydozie

Ministerstwo ZdrowiaVertex Pharmaceuticals (Europe), Vertex Pharmaceuticals PolandNarodowy Fundusz Zdrowia Szanowni Państwo, My rodzice chorych dzieci na mukowiscydozę, dorośli chorzy, przyjaciele chorych ale też społeczność widząca skutki tej wyniszczającej i zabijającej od środka genetycznej choroby zwracamy się do Państwa z prośbą o refundację terapii i leku na mukowiscydozę produkowanego przez Vertex Pharmaceuticals o nazwie Kaftrio (terapia łączona z iwakaftorem). Jest to najnowszy lek przy

Utworzone: 2020-06-29 Statystyki

Petycja w sprawie powstrzymania zmniejszania terenów biologicznie czynnych w czasie trwającej modernizacji Parku Bródnowskiego w Warszawie

Szanowny Pan Rafał Trzaskowski Prezydent m.st. Warszawy  pl. Bankowy 3/5,  00-950 Warszawa sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl   Szanowna Pani Małgorzata Kwiatkowska Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa mail: targowek.sekretariat@um.warszawa.pl     Szanowny Pan  Michał Jamiński  Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy  ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa mail: michal.jaminski@interia.pl     Petycja Na podstawie ustawy z dnia 11 li

Utworzone: 2021-10-10 Statystyki

Żądanie Sędziów przywrócenia Sędziów Macieja Czajki, Beaty Morawiec i Katarzyny Wierzbickiej do poprzednich wydziałów w SO w Krakowie

Kraków,  1 października 2021 r. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie My, Sędziowie, żądamy uchylenia zarządzeń o zmianie zakresu czynności sędziom: Maciejowi Czajce, Beacie Morawiec i Katarzynie Wierzbickiej. Żądamy natychmiastowego przywrócenia wymienionych sędziów do ich dotychczasowych wydziałów: - sędziego Macieja Czajki do Wydziału III Karnego (I - instancyjnego),- sędzi Katarzyny Wierzbickiej i sędzi Beaty Morawiec do Wydziału IV Karnego (II- instancyjnego).Tylko w ten sposób cofnięte zostaną

Utworzone: 2021-10-01 Statystyki

Apel środowiska kultury w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej

My, niżej podpisani i podpisane, stanowczo przeciwstawiamy się nielegalnym i niehumanitarnym praktykom wywózek osób, szukających w Polsce ochrony międzynarodowej, na granicę i wypychaniu ich przez polską Straż Graniczną na stronę białoruską. Ludzie w krytycznej sytuacji, uciekający od wojny i przemocy domagają się wsparcia ze strony państwa polskiego, które ma obowiązek go udzielić zgodnie z sygnowanymi przez Polskę międzynarodowymi konwencjami. Apelujemy o natychmiastową pomoc potrzebującym, do

Utworzone: 2021-10-01 Statystyki

SPRZECIW WOBEC BUDOWY SPALARNI ODPADÓW W GRUDZIĄDZU

Radni Rady Miejskiej Grudziądza Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz   Szanowni Państwo! Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014.1195), działając w interesie publicznym, my, niżej podpisani mieszkańcy Grudziądza i okolic, składamy niniejszą petycję apelując do Państwa o niedopuszczenie do budowy dwóch linii do termicznego przekształcania odpadów (w tym niebezpiecznych) w centrum Grudziądza i w bezpośrednim sąsiedztwie

Utworzone: 2021-10-14 Statystyki

Petycja do Rady Gminy Lesznowola w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody Alei 200 Dębów Magdaleńskich 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz na podstawie art. 44 ust.1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, mieszkańcy Gminy Lesznowola i miłośnicy lesznowolskiej przyrody w celu zachowania i ochrony szczególnych wartości przyrodniczych lokalnej okazów przyrody ożywionej składamy petycję w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody Alei Dębów w sołectwie Magdalenka. Lokalizacja Alei Dębów: działka ewidencyjna 2116 w Sołectwie Magdalenka.  Uzasadnienie: Gmina L

Utworzone: 2021-10-14 Statystyki

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - Utworzenie stałej komunikacji publicznej w linii starej trasy tramwaju 46 na trasie Łódź - Ozorków.

 W imieniu zainteresowanych mieszkańców Gminy Miasto Zgierz oraz Gminy Zgierz zwracamy się z petycją o podjęcie działań mających na celu utworzenie stałej komunikacji publicznej w linii starej trasy tramwaju 46 na odcinku od Łodzi, przez Zgierz do Ozorkowa.                  Obawiamy się, że po uruchomieniu tramwaju 45 zlikwidowana będzie tymczasowa komunikacja zastępcza Z46. Obecnie jest to główny sposób komunikacji publicznej dla mieszkańców Zgierza (dzielnice Stare Miasto, Proboszczewice), Gm

Utworzone: 2021-10-11 Statystyki