Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Utrzymanie działania Programu Aktywności Lokalnej "Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec- Józefowiec Dąb" przy ul. Kotlarza 10 B, w Katowicach

Petycja w sprawie utrzymania i finansowania Programu Aktywności Lokalnej w dzielnicach Wełnowiec- Józefowiec Dąb w Katowicach. Prośbę adresujemy do Prezydenta Katowic Pana Marcina Krupy. Zwracamy się z prośbą o utrzymanie ciągłości działania Programu Aktywności Lokalnej "Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec- Józefowiec Dąb" mającego siedzibę przy ul. Kotlarza 10b w Katowicach. Program ten obecnie finansowany jest ze środków unijnych, okres finansowania kończy się dnia 31.12.2022 r. W zapisach U

Utworzone: 2022-11-28 Statystyki

Petycja w sprawie odstąpienia od dalszego procedowania wariantu społecznego drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00 - 874 Warszawa     PETYCJA w sprawie odstąpienia od dalszego procedowania wariantu społecznego drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice     My, mieszkańcy terenów potencjalnie dotkniętych proponowanymi przez Miasto Kraków wariantami drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice, wnosimy na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o petycjach petycję w sprawie natychmiastowego odstąpienia przez GDDKIA od dalszego, bezowocnego procedowania waria

Utworzone: 2022-09-23 Statystyki

Budowa ronda w Ligocie na skrzyżowaniu ulic Piotrowickiej i ks.T.Szurmana

Drodzy Mieszkańcy Ligoty i Panewnik, od lat zmagamy się z problemem wzmożonego ruchu samochodowego w naszej dzielnicy. Pomimo prowadzonej przez miasto polityki zrównoważonego transportu nie wszystkie problemy komunikacyjne jesteśmy w stanie rozwiązać. Szczególnie uciążliwym w porannych godzinach szczytu jest dla nas wyjazd z ul.Szurmana w stronę ul.Piotrowickiej. Jako mieszkańcy dzielnicy kilkukrotnie interweniowaliśmy w tej sprawie w Urzędzie Miasta, proponowaliśmy zamontowanie sygnalizacji świ

Utworzone: 2022-09-19 Statystyki

Petycja w sprawie nawiązania stałego połączenia lotniczego na trasie Akureyri ( Islandia) - Polska.

Petycja w sprawie ustanowienia stałego połączenia lotniczego na trasie Akureyri (Islandia) - Polska. Uprzejmie prosimy o rozpatrzenie i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby o utworzenie połączenia lotniczego na trasie Akureyri - Polska, Polska - Akureyri. Na północy i wschodzie Islandii (nie tylko w Akureyri) mieszka bardzo duża społeczność osób z Polski, a także z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Słowacy, Czesi, Ukraińcy i Litwini. Podróż z Akureyri na międzynarodowe lotnisko Keflavik

Utworzone: 2022-12-02 Statystyki

W obronie posła Grzegorza Brauna

Do Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Prezydenta RP Andrzeja Dudy My, niżej podpisani, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec prób odebrania immunitetu poselskiego Posłowi Konfederacji Korony Polskiej – Panu Grzegorzowi Braunowi, żadając jednocześnie  interwencji w tej sprawie. Podjęte wobec Pana Posła działania w tym zakresie uważamy za nieuzasadnione i naruszające powagę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Stawianie w stan oskarżenia polskiego parlamentarzysty pod pretekstem łamania zarząd

Utworzone: 2022-08-11 Statystyki

Petycja / apel mieszkańców osiedla (rejon ulic Dolnej, Konopnickiej) w sprawie sprzeciwu wobec budowy masztu telefonii komórkowej.

Sz. Pani Arleta Wojciechowska                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Kaźmierz oraz  Radni Rady Gminy Kaźmierz                     Petycja / apel mieszkańców osiedla (rejon ulic Dolnej, Konopnickiej)                 Szanowna Pani Przewodnicząca,               Szanowni Państwo Radni My niżej podpisani, mieszkańcy tzw. Osiedla Pięknego, zwracamy się do Pani z apelem o przedstawienie naszego problemu oraz propozycji Radnym Rady Gminy Kaźmier

Utworzone: 2022-11-29 Statystyki

Poparcie dla wniosku o uznanie za Pomnik Przyrody Alei Starych Dębów w Paszkowie, gmina Nadarzyn i ochronę przed wycięciem 120 letnich dębów

Granica, dnia 10.11.2022 Rada Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn WNIOSEK O UZNANIE ZA POMNIK PRZYRODY 1. Przedmiot ochrony: grupa drzew - ALEJA DĘBOWA 2. Nazwa Projektowanego Pomnika (proponowana): Aleja Starych Dębów w Paszkowie 3. Opis Pomnika Przyrody: Grupa 64 dębów szypułkowych, w której dominują drzewa ponad 80 letnie, rosnące w dwóch nieregularnych szpalerach po obu stronach dawnego gościńca łączącego Folwark Paszków ze wsią Strzeniówka - obecnie ulicy Na Skraju, w Paszko

Utworzone: 2022-11-16 Statystyki

Apel o odwołanie ustnych egzaminów maturalnych w 2023 r.

  Szanowny Panie Ministrze,   Jako uczniowie, którzy w przyszłym roku mają podejść do egzaminu dojrzałości w nowej formule 2023, jesteśmy przerażeni i czujemy się potraktowani bardzo niesprawiedliwie w porównaniu do poprzednich roczników. Nasi starsi koledzy i koleżanki zdawali znacznie łatwiejsze egzaminy maturalne, a mieli możliwość przygotować się do nich w dużej mierze lepiej niż my.     Gdy byliśmy w szóstej klasie, zostaliśmy zaskoczeni reformą edukacji, którą wprowadzono bar

Utworzone: 2022-08-20 Statystyki

Petycja / apel mieszkańców osiedla (rejon ulic Dolnej, Konopnickiej)

                                                                Sz. Pan Zenon Gałka                                                                    Wójt Gminy Kaźmierz                 Petycja / apel mieszkańców osiedla (rejon ulic Dolnej, Konopnickiej)     Szanowny Panie Wójcie, My niżej podpisani, mieszkańcy tzw. Osiedla Pięknego, zwracamy się do Pana z apelem o wykupienie przez Gminę Kaźmierz działek w sąsiedztwie ulic Pięknej, Pogodnej i Spokojnej, przeznaczonych, zgodnie z zapisami uchwał

Utworzone: 2022-11-29 Statystyki

Petition on the establishment of a fixed air connection on the route Akureyri (Iceland) - Poland.

Petition on the establishment of a fixed air connection on the route Akureyri (Iceland) - Poland.   We kindly ask you to consider and respond positively to our request regarding the creation of an air connection on the Akureyri - Poland, Poland-Akureyri route.   In the north and east of Iceland (not only in Akureyri) there is a very large community of people from Poland as well as from Central and Eastern Europe including Slovaks, Czechs, Ukrainians, and Lithuanians.   The journey from Akurey

Utworzone: 2022-12-02 Statystyki