Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Wniosek o dymisję pani K. Ptok oraz zarządu krajowego związku pielęgniarek.

  30 sierpnia 2021 roku Pani Krystyna Ptok Przewodnicząca Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Ja niżej podpisana/y składam wniosek o podanie się do dymisji Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz zarządu krajowego. Wniosek motywuję akceptacją przez związek siatki płac autorstwa 9 związków zawodowych, która w sposób haniebny dyskryminowała pielęgniarki i położne wobec innych grup zawodowych. Siatka ta wprowadzała horrendalne różnice w w

Utworzone: 2021-08-29 Statystyki

Apel przedstawicieli i przedstawicielek oddolnej inicjatywy Granica dla Granicy w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej

Česká verze dole.   Z niepokojem i trwogą przyjmujemy kolejne informacje płynące z granicy polsko-białoruskiej, gdzie od wielu tygodni rozgrywa się tragedia osób, w tym dzieci, które z powodu prześladowań, wojny i biedy zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów i ojczyzn. Jako przedstawiciele i przedstawicielki oddolnej inicjatywy Granica dla Granicy, która zawiązała się w ostatnich dniach w Cieszynie, stanowczo przeciwstawiamy się sytuacji, w której ludzie szukający schronienia i bezpieczeńs

Utworzone: 2021-10-22 Statystyki

Obywatelski apel do premiera Mateusza Morawieckiego o przerwanie kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy

Aryas ma 8 lat, Arin ma 6 lat, Alas ma 4,5 roku, Almand ma 2,5 roku. Po raz ostatni widziano te dzieci 28 września, kiedy wraz z opiekunami i kilkunastoma innymi osobami zostały wywiezione spod budynku Straży Granicznej w podlaskim Michałowie. „Została wobec nich zastosowana procedura z rozporządzenia, czyli zostali doprowadzeni do linii granicznej” – przyznała rzeczniczka SG. Pod abstrakcyjnym określeniem „procedura z rozporządzenia” kryje się przemoc fizjologiczna: odmowa niesienia pomocy, po

Utworzone: 2021-10-06 Statystyki

NIE dla likwidacji Szkoły Podstawowej w Myślicach

Drodzy rodzice, mieszkańcy, byli uczniowie SP Myślice. Urząd Gminy Stary Dzierzgoń planuje likwidację Szkoły Podstwowej w Myślicach. Podstawowym argumentem za likwidacją, jakim posługuje się Wójt, jest brak rentowności. Szkoła, jak wiadomo, nie jest po to żeby przynosić zyski finansowe, tylko po to aby zapewnić jak najlepszą edukację dzieciom. Należy pamiętać również o rodzicach, którzy chcą mieć szkołę blisko miejsca zamieszkania, szczególnie kiedy chodzi o bezpieczeństwo młodszych dzieci. Patr

Utworzone: 2021-10-21 Statystyki

SZTUKA I HISTORIA KOBIET – Petycja o utworzenie nowej instytucji miejskiej, Muzeum HERstorii* Sztuki w Krakowie, teraz!

SZTUKA I HISTORIA KOBIET – Petycja o utworzenie nowej instytucji miejskiej, Muzeum HERstorii* Sztuki w Krakowie, teraz! Potrzebujemy przestrzeni wspólnych, współczesnych salonów otwartych - otwartych prawdziwie, na każdą osobę. Potrzebujemy nowej instytucji miejskiej w Krakowie, konkretu tu i teraz. Postulujemy utworzenie miejsca poświęconego sztuce i historii kobiet, gdzie będziemy ze sobą rozmawiać na tematy najtrudniejsze i zupełnie zwykłe, zadawać pytania i szukać odpowiedzi, być razem pomim

Utworzone: 2021-08-23 Statystyki

Odwołanie z funkcji rzecznika dyscyplinarnego ZG PZW H. Macha

                                                                 Warszawa, 4 października 2021 r.                                                                                                                         Szanowny Pan:   Rafał Trzaskowski  Prezydent m.st. Warszawy                     Działacze i wędkarze (członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego) apelują do Pana Prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań dotyczących usunięcia kol. Henryka Macha z funkcji rzecznika dyscyplinarnego. O

Utworzone: 2021-10-04 Statystyki

Złóż podpis i ocal Polską Szkołę im. Lotników Polskich w Londynie przed zmianą siedziby dyktowaną niesprawiedliwą decyzją MSZ

Zwracamy się do rodziców, uczniów, absolwentów, nauczycieli oraz przyjaciół Szkoły Polskiej im. Lotników Polskich o podpisanie petycji przeciwko pozbawieniu Naszej Szkoły dotychczasowej siedziby. Informujemy, iż otrzymaliśmy zawiadomienie o planach wyłączenia z użytku budynku przy ul. Lancaster Grove w Londynie. Nie zgadzamy się na przeniesienie szkoły do innej lokalizacji gdyż: - szkoła w obecnym miejscu funkcjonuje od ponad 60-ciu lat, w miejscu o niepowtarzalnej atmosferze, pełnym wspomnień,

Utworzone: 2021-10-11 Statystyki

Mieszkańcy Ochoty przeciwko samowolnej i przeprowadzonej bez konsulatacji likwidacji miejsc parkingowych podczas rozszerzania SPPN

My, niżej podpisani, mieszkańcy Ochoty protestujemy przeciw planom zmiany sposobu parkowania i likwidacji znacznej ilości miejsc postojowych na ulicach dzielnicy Ochota. Zmiany te doprowadzą do utraty większości miejsc parkingowych i paraliżu komunikacyjnego w okolicy. Nikt z nami nie konsultował tych zmian ani też nikt z nas o takie zmiany nie wnioskował.  Dlatego stanowczo domagamy się odstąpienia od wszelkich zmian już wprowadzonych oraz wstrzymania realizacji zmian zaprojektowanych !!! Ponad

Utworzone: 2021-10-10 Statystyki

PETYCJA DO SEJMU RP ORAZ RADY MINISTRÓW W SPRAWIE SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ

Szczecin, dnia 23 października 2021 roku           Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ePUAP       PETYCJA Działając na podstawie art. 2 ustawy o petycjach w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Sejmu, my mieszkańcy Szczecina, zwracamy się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie rezolucji wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia zdecydowanych i natychmiastowych działań zmierzających do realizacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do końca obecnej perspektywy unijnego budżetu.

Utworzone: 2021-10-23 Statystyki

Apel środowisk kręgów kobiet, reprezentowanych przez Fundację Krąg Siostrzeństwa, do Agaty Kornhauser-Dudy w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej

My, Kobiety Zwołujące Kręgi, reprezentowane przez Fundację Krąg Siostrzeństwa, zwracamy się do Pani z apelem o pomoc w zakończeniu kryzysu uchodźczego na wschodniej granicy naszego kraju.   Tytuł Pierwszej Damy RP to nie tylko wielki zaszczyt, ale również honorowe zobowiązanie do pomagania najsłabszym i najbardziej potrzebującym. Pełniona przez Panią funkcja umożliwia aktywne działania w tym obszarze, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą i apelem, by zechciała Pani skorzystać ze

Utworzone: 2021-10-05 Statystyki