Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 7 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja o Przywrócenie Nocnej Linii Autobusowej 475N w Olkuszu

Utworzone: 2024-05-26 Statystyki

Uchrońmy Przed Wycinką Lasy Nieporęckie

Utworzone: 2024-05-18 Statystyki

Petycja o przywrócenie Edyty Stańczyk jako wolontariuszki Schroniska Na Paluchu im. Jana Lityńskiego

Utworzone: 2024-04-16 Statystyki

PETYCJA w sprawie PARKINGÓW przy UCK w Gdańsku

Utworzone: 2024-04-03 Statystyki

Petycja do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o veto dla Ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Utworzone: 2024-03-24 Statystyki

LASY WOKÓŁ BIELSKA-BIAŁEJ DLA LUDZI I PRZYRODY - NIE DO WYCINKI!

Utworzone: 2024-03-06 Statystyki

Ochrońmy naszą Wisłę. Nadajmy jej prawa, by mogła się bronić!

Utworzone: 2024-05-29 Statystyki

Obrona Wodnego Rynku w Łodzi przed deweloperem

Utworzone: 2024-05-08 Statystyki

Walka o lody z królikiem z silną psychiką

Utworzone: 2024-04-20 Statystyki

POLEXIT WYJSCIE Z UNI EUROPEJSKIEJ

Utworzone: 2023-11-22 Statystyki

STOP planowanej inwestycji polegającej na budowie 6 obiektów do chowu brojlera kurzego na działce nr 227, obręb Radzie, gmina Wydminy, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie

Utworzone: 2023-11-19 Statystyki

Walka Lekarzy i Rodziców dzieci z mutacjami genetycznymi SYNGAP1, STXBP1, SLC6A1, TBC1D24, GABA i DNM1 o zatwierdzenie badań klinicznych nad Lekiem Ravicti i późniejszą refundacją tego leku.

Utworzone: 2024-04-15 Statystyki

Apel: Zanim znikną ostatnie księgarnie w polskich miastach i miasteczkach

Utworzone: 2024-02-19 Statystyki

Petycja o użyczenie działki gminnej na rzecz społeczności Komorowa

Utworzone: 2024-05-10 Statystyki

Walczymy w obronie krzyża w Sejmie.

Utworzone: 2023-12-19 Statystyki

Petycja o zmianę przebiegu linii metropolitalnej M15 (Tychy - Imielin - Sosnowiec)

Utworzone: 2024-04-03 Statystyki

Petycja za codzienne całoroczne pociągi Muszyna-Poprad / Petícia za každodenné, celoročné vlaky Muszyna-Poprad

Utworzone: 2024-01-17 Statystyki

Petycja o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i uchylenie immunitetu parlamentarnego Dariuszowi Mateckiemu.

Utworzone: 2023-11-14 Statystyki

Poparcie dla działań - Centrum Integracji Cudzoziemców w Lesznie, działającym przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu - z kadrą pracująca obecnie w Centrum

Utworzone: 2024-05-23 Statystyki

Petycja w sprawie budowy ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż S52 od węzła Modlnica do estakady przy ul. Bukowej, od strony ul. Studzienki / Wierzbowej / Bukowej w Modlnicy

Utworzone: 2024-05-15 Statystyki