Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja o przywrócenie lotów na trasie Stavanger-Szczecin, Szczecin-Stavanger

Witam Państwa. Zwracam się z prośbą do osób, którym zależy na przywrócenie polaczenia lotniczego WizzAir na trasie Stavanger-Szczecin, Szczecin-Stavanger. Jest to moja pierwsza petycja i pragnę pomóc wielu setkom pasażerów korzystających z tego połączenia. WizzAir bez podania przyczyny od początku roku 2021 z miesiąca na miesiąc anuluje połączenia. Region Rogoland jest stabilny pod względem zakażeń covid, również województwo Zachodniopomorskie jest bezpieczne. Tylko w mojej firmie zatrudnionych

Utworzone: 2021-07-19 Statystyki

Sprzeciw przeciw budowie składowiska odpadów poprodukcyjnych MPWiK

Petycji w sprawie odstąpienia od realizacji na obszarze Dzielnicy Bończyk-Tuwima inwestycji pod nazwą "Budowa placu magazynowego na odpady wytwarzane przez MPWiK Sp. z o.o - miejsce zbierania odpadów" na działkach o nr 2333/10 ,2388/10,12, 1848/18 przy ul. Rzemieslniczej. Lokalizacja składowiska na terenie Dzielnicy Bończyk Tuwima będzie miało niewątpliwy wpływ na pogarszanie jakości środowiska na obszarze Dzielnicy. Negatywny wpływ na jakość środowiska w sposób jednoznaczny wskazała w swoim piś

Utworzone: 2021-05-22 Statystyki

Petycja o anulowanie zarządzenia zezwalającego na odstrzał polskich bobrów

  STANOWIĄCA PROTEST PRZECIWKO DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA ODSTRZAŁ POLSKICH BOBRÓW DO DYREKTORA REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE, PANA ARKADIUSZA SIEMBIDY Szanowny Panie Dyrektorze, Apelujemy o odstąpienie od treści wydanego przez Pana dnia 23.12.2019 r zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegających zakazom, w stosunku do bobra europejskiego (castor fiber) – zwanego dalej „bobrem”. Nie zgadzamy się na odstrzał polskich bobrów, jest to naszym zdaniem nieadekwatne pod

Utworzone: 2020-01-23 Statystyki

Petycja o wstrzymanie budowy trasy Staromostowej w Toruniu i zmianę MPZP Nowe Centrum Torunia

Co jest nie tak z Trasą Staromostową w Toruniu?Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze ograniczonym ulicami Gałczyńskiego, Szosa Chełmińska, Bema i cmentarzem św. Jerzego wyznacza tzw. Trasę Staromostową - szeroką, dwujezdniową ulicę typu Trasa Średnicowa przeznaczoną do rozwijania większych prędkości oraz przenoszenia znacznych potoków pojazdów i MPZP “Nowe Centrum” jednocześnie zezwala na powstanie dwóch wielkopowierzchniowych (ponad 2000 m2) obiektów handlowych na działkach

Utworzone: 2018-06-20 Statystyki

SKWER NA RÓŻANEJ

Nie zgadzam się na zamykanie skweru przy ul. Różanej o żadnej porze oraz chcę aby skwer był dostępny dla ludzi z psami. Chcę aby psy mogły być puszczane na skwerze luzem, bez smyczy. Jednocześnie uważam, że właściciele psów powinni zwracać szczególną uwagę by ich psy nie zachowywały się zbyt głośno w godzinach wieczornych i nocnych.

Utworzone: 2021-10-07 Statystyki

Rozdzielenie funkcji pomiędzy dyr. ZDM a pełnomocnikiem ds. komunikacji rowerowej.

Drodzy Mieszkańcy Warszawy Ostatnimi czasy coraz częściej dochodzi do sytuacji że projekty przeprowadzone przez ZDM, stoją sprzeczne z literą prawa ( np. fotoradary na Moście Poniatowskiego ) albo co gorsza z wolą większości mieszkańców Warszawy. W ramach projektów z Budżetu Obywatelskiego są wykonywane jedynie rzeczy wyrywkowo, wybierane mamy jedynie fragmenty które pasują do linii myślenia ZDM, co czasami jak np. na ulicy Odyńca, kompletnie zmienia sam sens projektu pod którym ludzie się podpi

Utworzone: 2021-08-17 Statystyki

Petycja dotycząca zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

   Baranów, 15 lipca 2021 r.   Gmina Baranów ul. Armii Krajowej 87 96-314 Baranów woj. mazowieckie Senatorowie RP ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa PETYCJA DO SENATORÓW RP w zakresie zmiany przepisów prawa Na podstawie art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) niniejszym składamy petycję w przedmiocie zmiany przepisów prawa – ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. pkt 3 w art. 7 w ust. 1 ww. ustawy i nadanie mu następującego brzmienia: „3) gr

Utworzone: 2021-07-15 Statystyki

ZBIGNIEW "SZUBA" SZUBERT - Petycja o Skargę Nadzwyczajną

Zbigniew Szubert s. Tadeusz Warszawa 26.01.2021 r.                         Do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego        Zwracamy się z prośbą do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego o złożenie skargi nadzwyczajnej w imieniu Zbigniewa Szuberta, w celu skierowania do ponownego rozpatrzenia sprawy, w której skazano Go na dożywotnie pozbawienie wolności. (sygn.akt.Aka 251/07).  Prosimy o to w szczególności z dwóch powodów:         Po pierwsze Zbigniew Szubert wy

Utworzone: 2021-01-26 Statystyki

Stanowisko Polskich Hotelarzy

Szanowni Państwo, zachęcamy do podpisania poniższego stanowiska. pozdrawiamy Biuro IGHP                W imieniu firm zrzeszonych w IGHP oraz sygnatariuszy reprezentujących podmioty działające i współpracujące z polskim rynkiem hotelarskim, mając na uwadze  pojawiające się coraz częściej informacje o możliwych ograniczeniach związanych z SARS-CoV-2, pragniemy raz jeszcze zaapelować o ciągłość i przewidywalność prowadzenia naszych działalności w okresie jesienno-zimowym. Chcemy z całą mocą podkre

Utworzone: 2021-09-14 Statystyki

Więcej Lekarzy - ZWIĘKSZMY LICZBĘ STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO

  Minister Zdrowia Pan Adam Niedzielski Szanowny Panie Ministrze, Pandemia koronawirusa zwróciła nasze oczy na system opieki zdrowotnej. Patrzymy z podziwem na lekarzy i pielęgniarki oraz pozostały personel medyczny, który poświęcał się dla ratowania chorych na covid. Często pracowali ponad siły, niektórzy stracili życie. Mimo tego, że pracownicy opieki zdrowia są oddani swojej posłudze, to głównym problemem systemu opieki zdrowotnej jest cały czas niewystarczająca ich liczba w Polsce. Można to

Utworzone: 2021-07-06 Statystyki