Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie utworzenia siedziby Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa, w sąsiedztwie Parku Henrykowskiego, na dawnych, dziś już nieużytkowanych terenach służących obrządzaniu parowozów.

Petycja skierowana do: Prezes Rady Ministrów - Sz. P. Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczący Komitetu do spraw pożytku publicznego - Sz. P. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych - Sz. P. Jacek Sasin Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Sz. P. Cezary Przybylski   Szanowni Państwo, Prosimy Państwa o poparcie naszego pomysłu utworzenia siedziby Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa na terenie

Utworzone: 2020-05-31

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 3002 2915
Ostatni miesiąc 49 48

Szczecin osiedle Zawadzkiego stworzyć nowe miejsca parkingowe

Mieszkańcy osiedla Zawadzkiego zwracają się z prośbą do prezydenta miasta o stworzenie nowych miejsc parkingowych na naszym osiedlu na tak zwanym całym  Psim Polu i wzdłuż ulicy Zawadzkiego ze względu na to że zostaliśmy pozbawieni parkingów i garaży pod budowę hali sportowej i pętli tramwajowej. Prośbę swoją motywujemy tym że mieszkańcy nie mają gdzie parkować Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawłaszczyła sobie parkingi wybudowane 40 lat temu ogrodziła je szlabanami i mieszkańcy okolicznyc

Utworzone: 2021-06-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 48 48
Ostatni miesiąc 48 48

Puma Nubia wraca do domu. Poparcie dla Kamila Stanka w staraniach o powrót Nubii.

Zwracamy się z prośbą o uważne i sprawiedliwe podejście do sprawy Pana Kamila Stanka i Pumy Nubii. Nubia jest oswojoną pumą kupioną legalnie w hodowli. Była w rodzinie Państwa Stanków przez 6 lat. Mieszkala z nimi, ich kotami i psami. Miała ogrodzony wybieg zgodny ze wszystkimi wymaganiami, co potwierdziły kontrole RDOŚ. Nubia była zadbana, dobrze wykarmiona, szczepiona i cały czas pod kontrolą lekarzy weterynarii. Nigdy nie udowodniono Kamilowi Stankowi złej opieki, zaniedbania czy złego trakto

Utworzone: 2021-05-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1309 1202
Ostatni miesiąc 47 41

List otwarty do Prezydenta Krakowa ws. przyszłości Wesołej

Sz. P. Jacek MajchrowskiPrezydent Miasta KrakowaSzanowny Panie Prezydencie,jako przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osoby indywidualne zaangażowane w dyskusję publiczną nad zagospodarowaniem terenów w rejonie ul. Kopernika zakupionych przez Gminę Miejską Kraków od Szpitala Uniwersyteckiego (dalej: Wesoła) pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie ostatnimi decyzjami, które mają istotny wpływ na przyszłość tego obszaru. Wesoła jest olbrzymim zobowiązaniem, jakie władze

Utworzone: 2021-01-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 86 86
Ostatni miesiąc 47 47

APEL O ODWOŁANIE DR. HAB. PRZEMYSŁAWA CZARNKA ZE STANOWISKA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze, jako członkowie społeczności akademickiej i naukowej wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec pełnienia przez dr. hab. Przemysława Czarnka stanowiska Ministra Edukacji i Nauki. Nie powinno być zaskoczeniem, że uważamy edukację na wszystkich jej etapach za jedno z ważniejszych wyzwań (obok zapewnienia bezpieczeństwa, zabezpieczenia minimum egzystencjalnego i opieki zdrowotnej), jakie stoi przed Państwem – Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodz

Utworzone: 2020-11-05

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1797 1742
Ostatni miesiąc 47 45

#chcemytunelu w Rembertowie

My, mieszkanki i mieszkańcy Rembertowa wyrażamy poparcie dla budowy tunelu drogowego w osi ulic: Marsa i Alei Chruściela.  Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż powyższa inwestycja jest w interesie znaczącej większości mieszkańców Dzielnicy, odcinamy się od wszelkich dywagacji i projektów kwestionujących sens powstania w/w: bezkolizyjnej przeprawy przez tory.   

Utworzone: 2021-05-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 891 891
Ostatni miesiąc 46 46

Petycja ws. ustanowienia w Krakowie użytku ekologicznego "Łąki na Klinach"

 PETYCJA W SPRAWIE USTANOWIENIA W KRAKOWIE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO „ŁĄKI NA KLINACH”     Do: Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa Radnych Miasta Krakowa Przedstawicieli organizacji pozarządowych, włączonych w prace Zespołu ds. użytku ekologicznego na os. Kliny    My, mieszkańcy Krakowa, zwracamy się do Pana Prezydenta, Pań i Panów Radnych oraz Członków Zespołu ds. użytku ekologicznego na os. Kliny z apelem o jak najszybsze o ustanowienie użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”. Łąki n

Utworzone: 2021-03-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 2313 2297
Ostatni miesiąc 46 45

,,Prośba o zasadzenie jak najwięcej zieleni w Krzeszowicach i na terenie Gminy Krzeszowice"" 

                                                                                Krzeszowice , 09.12.2020r.                                                                                                                                                                                 Szanowny Pan                                                                                 inż. Wacław Gregorczyk                                                                             Burmistrz Gminy Krzeszowi

Utworzone: 2020-12-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 126 122
Ostatni miesiąc 44 44

WALCZMY O NOWE POMNIKI PRZYRODY W GNIEŹNIE!

Po wycięciu ogromnego wiązu na ul. Orzeszkowej postanowiłem złożyć stosowany wniosek o rozpoczęcie procedury nadania szpalerowi blisko 30 lip i wiązów statusu Krajobrazowego Pomnika Przyrody. Drzewa na tej ulicy mają średnicę ponad 3 metrów. 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 Prócz tego będę wnioskował o nadanie statusu pomników przyrody topoli na Wenei i topoli na terenie Estede, które mają obwód pnia blisko 5 metrów! Zachęcam z całego serca. Zadbajmy o naszą przyrodę! 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 Pamiętajcie, że to dzięki gł

Utworzone: 2021-04-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 203 202
Ostatni miesiąc 43 43

NIE dla spalarni śmieci Gmina Wągrowiec- Nowe

                                                                                        Wójt Gminy Wągrowiec                                                                                            Przemysław Majchrzak                                                                                                      Urząd Gminy ul. Cysterska 22                                                                                         Wągrowiec 62-100                                             

Utworzone: 2021-05-02

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 381 375
Ostatni miesiąc 42 41