Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NIE dla niszczenia Kalejdoskopu - najdłużej wydawanego łódzkiego pisma kulturalnego

Pod koniec marca 2021 r. dyrektor Łódzkiego Domu Kultury podjął decyzję o zdjęciu Łukasza Kaczyńskiego ze stanowiska redaktora naczelnego magazynu "Kalejdoskop" - najstarszego stale wydawanego pisma łódzkiej kultury, obchodzącego w tym roku 47. rocznicę istnienia. Sprzeciwiamy się tej decyzji, która w naszej opinii jest groźna dla dalszego trwania pisma w tak udanej, nieszablonowej i głęboko zakorzenionej w lokalności formie. Domagamy się - ze względu na ogromny wkład pracy dotyczasowego redakto

Utworzone: 2021-03-31

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 67 62
Ostatni miesiąc 49 46

Ochrona zieleni na Osiedlu Wilno (Targówek Fabryczny, Warszawa)

Warszawa, 5.03.2021 Mieszkańcy Osiedla Wilno   Szanowny Pan Jędrzej Kunowski z-ca Burmistrza Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek     Szanowny Panie Burmistrzu, Osiedle Wilno na warszawskim Targówku Fabrycznym liczy około 10 tysięcy mieszkańców. Znajdujące się na terenie osiedla tereny zielone (trawniki) są regularnie rozjeżdżane przez parkujące na nich samochody. Zeszłoroczne nasadzenia niskiej zieleni zostały zdewastowane i nie mają szansy na wzrost w okresie wiosennym. W związku z tym zwracamy s

Utworzone: 2021-03-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 106 105
Ostatni miesiąc 49 48

Przejście dla pieszych Dębiny

   Petycja jest skierowana do Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotra Całbeckiego.               Petycja – przejście dla pieszych               Szanowny Panie Marszałku,               Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 2 ustawy w dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870), działając w interesie publicznym, składam Panu, w imieniu grupy mieszkańców sołectwa Dębiny w gminie Łubianka i innych mieszkańców tej gminy, petycję dotyczącą wybudowania oznakowanego

Utworzone: 2021-04-13

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 54 54
Ostatni miesiąc 47 47

List otwarty do Prezydenta Krakowa ws. przyszłości Wesołej

Sz. P. Jacek MajchrowskiPrezydent Miasta KrakowaSzanowny Panie Prezydencie,jako przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osoby indywidualne zaangażowane w dyskusję publiczną nad zagospodarowaniem terenów w rejonie ul. Kopernika zakupionych przez Gminę Miejską Kraków od Szpitala Uniwersyteckiego (dalej: Wesoła) pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie ostatnimi decyzjami, które mają istotny wpływ na przyszłość tego obszaru. Wesoła jest olbrzymim zobowiązaniem, jakie władze

Utworzone: 2021-01-30

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 86 86
Ostatni miesiąc 47 47

PETYCJA w sprawie ochrony drzew zagrożonych wycinką w związku z inwestycją realizowaną przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Szanowny Panie Prezydencie,   My, niżej podpisani, mieszkańcy Zamościa, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, działając społecznie i w interesie publicznym zwracamy się o zachowanie istniejącego drzewostanu, wytypowanego do wycinki przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z odcinkiem ulicy Peowiaków w Zamościu. Drzewa przy tej ruchliwej ulicy, neutralizują codziennie serwowaną nam dawkę toksyn w postaci spalin, a w okresie letnim dodatkowo

Utworzone: 2021-04-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 239 235
Ostatni miesiąc 46 45

STOP FERMOM PRZEMYSŁOWYM w Gminie Nurzec-Stacja

Prosimy o wsparcie protestu:  Protest - mieszkańców Gminy NURZEC-STACJA oraz osób, którym zależy na życiu w środowisku wolnym od odorów i innych zanieczyszczeń, na bezpiecznym ruchu drogowym, a także na zachowaniu ekstensywnego rolnictwa i ekologicznego charakteru okolicy - przeciwko powstaniu fermy brojlerów na terenie wsi Siemichocze i Augustynka.   Szanowny Panie Wójcie, Radni Gminy NURZEC-STACJA   My, niżej podpisani, protestujemy przeciwko budowie przemysłowej fermy BROJLERÓW we wsiach Siem

Utworzone: 2021-03-10

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1138 1096
Ostatni miesiąc 46 43

Wyraź sprzeciw wobec prawa zaostrzającego ustawę o broni i amunicji. Wyraź poparcie dla obywatelskiej ustawy o broni i amunicji (druk sejmowy 1692).

Rząd polski przygotowuje projekt ustawy, której celem jest implementacja (wprowadzenie do prawa polskiego) unijnej dyrektywy, która ma radykalnie ograniczyć możliwość posiadania broni przez praworządnych i zdrowych psychicznie Polaków. Przebieg prac rządowych jest utajniany przed opinią publiczną. Unijna dyrektywa została przyjęta pod hasłem walki z terroryzmem i w celu przeciwdziałania zamachom terrorystycznym. Prawda zaś jest taka, że przestrzegający prawa obywatele UE w tym obywatele Polski z

Utworzone: 2018-03-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 16392 15702
Ostatni miesiąc 45 43

NIE dla wyśmiewania zaburzeń odżywiania

My, niżej podpisani jesteśmy bardzo zaniepokojeni faktem, że sieć sklepów Carrefour zdecydowała się wprowadzić do sprzedaży (i reklamuje w najnowszej gazetce promocyjnej) koszulki z grafiką Henryka Sawki, która naszym zdaniem zawiera obraźliwą treść. O ile rozumiemy pojęcie tzw. "czarnego humoru" to grafikę autora uważamy za zwyczajnie krzywdzącą dla osób, które na codzień prowadzą walkę na śmierć i życie z chorobą jaką jest anoreksja czy też inne zaburzenia odżywiania. Wiele osób nie bierze na

Utworzone: 2021-04-07

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 44 43
Ostatni miesiąc 44 43

Budowa toru rowerowego typu pumptrack lub skateparku w Piastowie

Zwracam się z petycją do władz miasta o wybudowanie toru rowerowego typu pumptrack lub skateparku. Obiekty te służą do uprawiania sportu jakim jest jazda na deskorolce, rowerach, hulajnogach lub na rolkach.  Obiekty tego typu spotykane są w wielu miejscowościach od wielu lat, i cieszą się dużą popularnością w śród młodzieży i nie tylko. Obecnie w naszym mieście nie ma żadnego takiego obiektu.  Argumentem, który przemawia za budową takiego obiektu w Piastowie, jest przede wszystkim bezpieczeństwo

Utworzone: 2021-03-16

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 148 148
Ostatni miesiąc 41 41

Uchylenie immunitetu posłance Krystynie Pawłowicz w celu złożenia przeciw niej pozwu zbiorowego za ustawiczne ubliżanie Polakom.

Jako obywatele RP domagamy się uchylenia immunitetu pani poseł Krystynie Pawłowicz. Pani poseł w swoich wystąpieniach obraża Polaków, nazywając nas targowicą, szmatami, zdrajcami czy mordami, tudzież ubecją, sowietami czy niemieckimi sługusami. Możnaby długo wymieniać epitety. Arogancja poseł Pawłowicz przejawia się w jej zachowaniu agresją, wulgarnością i brakiem szacunku dla tej części Polaków, która wyznaje inne wartości niż wspomniana posłanka i jej partia. W związku z całokształtem        

Utworzone: 2017-08-08

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1809 1570
Ostatni miesiąc 41 34