Najpopularniejsze petycje w ostatnim miesiącu

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Walczymy o chodniki w Kiełczowie i Wilczycach

Petycja zostanie skierowana do Zarządu Powiatu Wrocławskiego. Każdego dnia na niebepieczeństwo narażeni są piesi i rowerzyści przy ulicy Wilczyckiej i Rzecznej w Kiełczowie oraz Wrocławskiej w Wilczycach. Ruch na tych ulicach jest ogromny, z dnia na dzień coraz większy. Projekty leżą od kilku lat na półkach w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Nie ma mocy sprawczej, aby je zrealizować. Trzeba pokazać jak bardzo są potrzebne te chodniki. Najpierw petycja, a potem blokada. Walczymy o nas, walczym

Utworzone: 2022-06-14 Statystyki

Na rowerze nad zalew Nakło-Chechło? PODPISZ WNIOSEK

W związku z opracowywaniem Dokumentacji Projektowej w ramach Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowa obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78”, my, niżej podpisani wnioskujemy o:   1. Zwiększenie obecnego zakresu opracowania o odcinek drogi DW 908 od planowanego węzła z drogą ekspresową S11 do początku drogi DW908 tj. do skrzyżowa

Utworzone: 2022-06-09 Statystyki

Lodowisko Bugla – petycja ws. uruchomienia lodowiska na terenie OWR Bugla przy ulicy Żeliwnej w Katowicach Załężu

Edit: 15.09.2022 Dzisiaj petycja wraz z listą poparcia została złożona w Urzędzie Miasta Katowice. Na liście poparcia internetowej zebrano 86 podpisów, na liście papierowej/tradycyjnej jest głosów 550 - za wszystkie wielkie podziękowania. Teraz czekamy na decyzję Pana Prezydenta.   Prezydent Miasta Katowice Szanowny Pan dr Marcin Krupa oraz Rada Miasta Katowice   PETYCJA            My, niżej podpisani mieszkańcy Katowic, zwracamy się z prośbą o uruchamianie w sezonie zimowym lodowiska na tereni

Utworzone: 2022-06-07 Statystyki

Przywrócenie kanału RAPNAU na platformie YouTube

Przez ostatnie 5 lat w każdej wolnej chwili aktywnie prowadziłem kanał na YouTube pod nazwą RAPNAU. Główne cele mojej inicjatywy to promowanie kultury hip-hop, wspieranie początkujących, nieznanych i utalentowanych twórców oraz nagradzanie osób wyróżniających się szczególną wiedzą na temat polskiego rapu.Niestety 10 maja 2022r., podczas prowadzenia jednej z transmisji na żywo, mój kanał został zaatakowany przez anonimowe osoby, które publikując niepowołane treści przyczyniły się do st

Utworzone: 2022-05-13 Statystyki

NIE dla S7 wariant 6 przez Wieliczkę

Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Ul.Wronia 53 00-874 Warszawa      Stanowczy sprzeciw wobec budowy drogi s7 wariantem nr 6 przez Wieliczkę  Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec budowy trasy s7 przez Wieliczkę zgodnie z wariantem nr 6. Na terenie Wieliczki znajduje się zabytkowa kopalnia soli, która stanowi unikalny zabytek w skali świata. Kopalnia Soli w Wieliczce została wpisana na listę UNESCO już ponad 40 lat temu – w 1978 roku. Bogata historia i niemal 700-letni dorobek kopaln

Utworzone: 2022-02-14 Statystyki

Domagamy się dymisji Przemysłwa Czarnka

    Do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej: Szanowny Panie Premierze!   Domagamy się odwołania Przemysłwa Czarnka z powierzonego mu stanowiska Ministra Edukacji i Nauki.   Od kilkunastu miesięcy z rosnącym przerażeniem przyglądamy się poczynaniom szefa resortu edukacji. Czarę goryczy przelał wywiad dla TVPinfo z 2 stycznia tego roku, zawierający kłamliwe i jątrzące wypowiedzi, mające na celu skonfliktowanie rodziców i nauczycieli, a w dodatku ich zniesławiające. Całkowicie dyskwalifi

Utworzone: 2022-01-03 Statystyki

Zniżki do warszawskiego ZOO dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zniżek na zakup biletów do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Jest to szczególna grupa osób, która z racji na liczbę posiadanych dzieci i koszty związane z ich wychowaniem powinna być wzięta pod uwagę przy konstruowaniu ceny biletów. Obecnie rodzina z większą liczbą dzieci skorzystać może jedynie z biletu rodzinnego.Uważamy, że wprowadzenie zniżek dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w żadnymstopniu nie uszczupli wpływu z bil

Utworzone: 2020-07-06 Statystyki

Nagrywanie badań w OZSS - petycja mam z #MamyMówiąDOŚĆ

Petycja do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.  W ramach akcji Mamy Mówią DOŚĆ - https://www.facebook.com/MamyMowiaDOSC/ chcemy postulować o nagrywanie wszystkich badań w Opiniodawczych Zespołach Specjalistów Sądowych. ______________________________________________________________________ Krótko o naszej akcji: Jesteśmy matkami, które zmagają się z niesprawiedliwością w sądach, doświadczonymi przemocą domową, mającymi do czynienia z zaburzonymi partnerami. Często padają stwierdzenia typu

Utworzone: 2020-02-11 Statystyki

Petycja o wybudowanie pomnika "Małej Włókniarki" w Łodzi

Do tej pory nie doczekaliśmy się w Łodzi jakiegokolwiek pomnika upamiętniającego trud i ofiarę dzieci pracujących w XIX-wiecznych łódzkich fabrykach. Według statystyk z 1897 r. nieletni do lat 14 stanowili ok. 10% zatrudnionych w przemyśle. Nieludzkie warunki pracy po kilkanaście godzin dziennie, utracone dzieciństwo i wykonywanie ciężkich robót przez najmłodsze dzieci, nawet w wieku 8 lat, to niestety realia przemysłowej Łodzi. Już same te fakty przemawiają za tym, że pomnik upamiętniający "

Utworzone: 2022-07-21 Statystyki

STOP TRAMWAJU NA WILANÓW

Zatrzymajmy razem budowę tramwaju na Wilanów! Nie jest to nikomu potrzebna inwestycja, jest ona zbędna i tylko utrudniająca życie mieszkańcom! Hałaśliwe tramwaje będą nas budzić o 5 rano swoim przeraźliwym dzwonkiem, a zwężenie pasów ulic odczujemy my wszyscy! Mamy autobusy które w czasie od 20 do 40 minut (w zależności w której części dzielnic odjeżdżają) jeżdżą i do Centrum i do Dworca Centralnego. W przypadku tramwaju konieczna będzie przesiadka lub wcale nie króciótki spacer. W godzinach szc

Utworzone: 2022-07-20 Statystyki