Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja w sprawie niełączenia Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Białymstoku w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Białymstoku

  Petycja w sprawie niełączenia Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Białymstoku w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Białymstoku   Działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach składamy niniejszą petycję w interesie publicznym, żądając zaniechania łączenia Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku w jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Białymstoku.   My – niżej podpisani

Utworzone: 2022-02-08 Statystyki

SPRZECIW DLA BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 PRZEZ MIASTO MYŚLENICE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 0-874 Warszawa   SPRZECIW DLA BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 PRZEZ MIASTO MYŚLENICE zaproponowanej przez GDDKIA w studium korytarzowym 27.01.2022   Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec szokującej propozycji usytuowania drogi ekspresowej S7, która ma przebiegać przez miasto Myślenice, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum i wśród terenów mieszkaniowych. GDDKiA nie przedstawiło żadnej alternatywy - wszystkie sześć propozycji przebiega w tym s

Utworzone: 2022-02-23 Statystyki

NIE dla gali MMA VIP-4 w Wieluniu

Do Pawła Okrasy, burmistrza Wielunia My, niżej podpisani nie zgadzamy się na organizację w Wieluniu gali MMA VIP-4 w Wieluniu. Impreza ta szkodzi wizerunkowi miasta i jest promocją świata przestępczego. Wzywamy Pana do zerwania umowy na wynajem hali firmie odpowiedzialnej za to wydarzenie i dołożenie wszelkich starań, aby takiej imprezy w Wieluniu nie było!Rujnuje Pan wizerunek Wielunia, budowany przez lata ciężką pracą mieszkańców!  

Utworzone: 2022-01-21 Statystyki

Petycja pracowników GO Sport Polska Sp. z o. o

Warszawa, 30 Kwietnia 2022 r. Pracownicy, współpracownicy, sygnatariusze GO Sport Polska Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie Reprezentowani przez: Ihora Borsukyvych Michała Boratyńskiego Krzysztofa Należytego Szanowny Pan Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa   PETYCJA ZBIOROWA Szanowny Panie Ministrze! My, niżej podpisani pracownicy przedsiębiorstwa GO Sport Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS:0000028260), działając w imi

Utworzone: 2022-04-30 Statystyki

LIST OTWARTY DO SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ W SPRAWIE REPRESJI WOBEC OSÓB NIOSĄCYCH POMOC HUMANITARNĄ

  Szanowni Państwo, Studentka Uniwersytetu Warszawskiego padła ofiarą represji politycznych, niosąc pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej. Jako społeczność UW solidaryzujemy się z zatrzymaną i innymi pokrzywdzonymi oraz chcemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich represji. 25 marca 2022 roku, w trakcie akcji humanitarnej prowadzonej przy granicy z Białorusią przez wolontariuszy i wolontariuszki współpracujące z Grupą Granica i Klubem Inteligencji Katolickiej, zatrzymana został

Utworzone: 2022-04-03 Statystyki

SPRZECIW dla 4 pasmowej DK45, która niszczy las, biegnie pod domami mieszkańców, przez środek wsi, przez ścieżki rowerowe - jest alternatywa - wariant 8

UWAGA: Petycja jest skutecznie podpisana dopiero przy potwierdzeniu. Upewnij się, że podałeś prawidłowego maila, a po podpisaniu petycji sprawdź swoją skrzynkę mailową i potwierdź. Sprzeciw kierowany do : Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad oddział w OpoluSPRZECIW dla nowego przebiegu 4 pasmowej DK45, która Niszczy las, który jest domem dla wielu gatuntów zwierząt , również zagrożonych  Biegnie pod domami mieszkańców, nawet w odległości 20m od zabudowań, gdzie przy mostach obwodnica

Utworzone: 2022-05-10 Statystyki

Utworzenie Cmentarza dla Zwierząt

Drodzy mieszkańcy Rzeszowa zwracam się do was z ogromną prośbą o podpisanie petycji w sprawie utworzenia cmentarza dla Zwierząt w Rzeszowie. Prośbę swą motywuje tym, iż coraz więcej ludzi ma swoje ukochane zwierzątko pieska czy kotka każdy z nas swoje zwierzątka traktuje jak członka rodziny są to nasi przyjaciele, powiernicy tajemnic nikt inny nie potrafi nas tak pocieszyć gdy mamy zły dzień czy jest nam smutno tak jak piesek czy kotek. Uważam iż nasi czworonożni przyjaciele powinni być godnie p

Utworzone: 2022-01-05 Statystyki

PROTEST PRZECIW BUDOWIE DROGI S7 MYŚLENICE-KRAKÓW KORYTARZEM 3 ORAZ 4

Wieliczka, 11.02.2022 PETYCJA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradul. Wronia 5300-874 Warszawa   Wyrażamy zdecydowany sprzeciw dla budowy drogi ekspresowej S7 przy wykorzystaniu korytarza  3 (różowy) oraz 4 (pomarańczowy) i domagamy się odstąpienia od realizacji budowy drogi szybkiego ruchu, która miałaby przebiegać przez nasze  miejscowości.                    Mieszkamy na tych terenach świadomie wybierając miejsca spokojne, o wiejskim charakterze,  w którym nie planowano inwestycji w

Utworzone: 2022-02-11 Statystyki

Czas na kolej od Jasła po Łupków i Krościenko. Petycja do Sejmiku Województwa Podkarpackiego!

Szanowni Państwo! Nadzwyczajne i dramatyczne okoliczności towarzyszące uruchamianiu pociągów ewakuacyjnych dla ukraińskich uchodźców na linii kolejowej nr 108 unaoczniły bez mała dosłownie katastrofalne efekty wieloletniej polityki transportowej samorządu Województwa Podkarpackiego wobec południowo - wschodniej części regionu. Kierując się troską, aby ta gorzka, kolejowa lekcja okazała się mimo wszystko pouczającą, wystosowałem do Sejmiku Województwa Podkarpackiego poniższą petycję. Jeśli zgadza

Utworzone: 2022-03-16 Statystyki

NIE dla kolejnej drogi ekspresowej w gminie Mogilany

    Sz.P Tomasz Pałasiński Dyrektor GDDKiA oddział Kraków     PETYCJA   W Sprawie budowy odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków - Myślenice, przebiegającego przez Gminę Mogilany.  My, podpisani niżej mieszkańcy Gminy Mogilany, stanowczo sprzeciwiamy się budowie odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice, jeżeli będzie on przebiegać przez naszą Gminę, zgodnie z niektórymi wariantami studium korytarzowego GDDKiA. Przeciwko takiemu przebiegowi tego odcinka S7 przemawia wiele argumentów: 1. Już te

Utworzone: 2022-02-12 Statystyki