Najpopularniejsze petycje w tym roku

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petycja do diabli wiedzą kogo o przyznanie Sanah Bóg wie czego za to co zrobiła dla duszy polskiej Juliusza Słowackiego "Hymnem"

Nie wiem kto, ale ktoś.  I nie wiem co, ale coś.  Ktoś powinien mianowicie przyznać coś Sanah, za to   - że w sercu polskiej popkultury słychać głos Juliusza Słowackiego;  - że uprawomocniła jako temat popkulturowy smutek - emocje trudną, i spychaną na margines; - że stworzyła swoją sztuką pokoleniowe hiperłącze  między 10-letnią dziewczynką śpiewającą z pamięci "Bajkę" i 70-latkiem mówiącym jej kim był Krzysztof Kamil Baczyński. A poza tym, ta odwaga, żeby wsadzić łapę w same flaki polskiej tra

Utworzone: 2023-01-11 Statystyki

Założenie lustra drogowego - na krzyżówce ul. Koniecznej i Serwituckiej

Petycja do organów miasta Kobyłka Wyjeżdżając z ul. Koniecznej na ul. Serwitucką w Kobyłce jest zerowa widoczność i nie widać samochodów nadjeżdżających od strony ul. Mareckiej. Aby wyjechać na ul. Serwitucką trzeba delikatnie "wychylić" się samochodem, aby zobaczyć czy nie nadjeżdżają samochody od ul. Mareckiej. Stwarza to bardzo duże zagrożenie w postaci zderzenia się samochodów. Jest to szczególnie niebezpieczne w okresach niepogody, kiedy pada deszcz jeszcze bardziej ograniczający widoczność

Utworzone: 2023-01-07 Statystyki

List otwarty do Abp Andrzeja Dzięgi i biskupów Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Odpowiadając na sugestie wielu osób, składam propozycję poparcia treści poniższego Listu Otwartego w sprawie zadośćuczynienia osobom poszkodowanym przez występki ks. Andrzeja Dymera i zaniechania biskupów, dostarczonego do Kurii Metropolitalnej w Szczecinie        1 lutego b.r.                LIST OTWARTY DO BISKUPÓW ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ                      Jesteśmy świeckimi członkiniami i członkami Kościoła Katolickiego w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Jako ludzie och

Utworzone: 2023-02-02 Statystyki

Petycja ws. ratowania tzw. "starej porodówki" - budynku przy ul. Modlińskiej 130 w Jabłonnie.

Rada Gminy Jabłonna Pan Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski do wiadomości Starosta Powiatu Legionowskiego Dotyczy: zabytkowego budynku posadowionego przy ul. Modlińskiej 130 w Jabłonnie, wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jabłonna (pozycja 35). Własność budynku: Gmina Jablonna, numer ewidencyjny działki 655/2. Rodzaj użytkowania: od 2020 r. wyłączony z użytkowania (ostatnio jako budynek mieszkalny. lokale socjalne) Szanowni Państwo, mając na względzie "opłakany" stan zabytkowego bu

Utworzone: 2022-09-28 Statystyki

Czas na odśnieżone ścieżki rowerowe - zadbajmy o bezpieczeństwo rowerzystów

Szanowny Panie Prezydencie, Zwracamy się z prośbą o odśnieżanie ścieżek rowerowych w czasie zimy. Jest to konieczne, aby umożliwić korzystanie z rowerów jako alternatywnego środka transportu przez cały rok, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów. W ostanim czasie zdarzały się wypadki na ścieżkach rowerowych, które kończyły się nawet złamaniami i wizytami w szpitalu. Odśnieżanie ścieżek rowerowych pozwoli na lepszą widoczność i przewidywalność poruszania się po ścieżce, co zwiększ

Utworzone: 2023-01-25 Statystyki

Petycja w sprawie zmniejszenia liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i średnich

  Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek Premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda         Petycja w sprawie zmniejszenia liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i średnich     Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Prezydencie,   My – rodzice, nauczyciele i inni opiekunowie dzieci i młodzieży, a także uczniowie szkół średnich, działając w interesie uczniów polskich szkół

Utworzone: 2022-07-28 Statystyki

Nie dla traktatu WHO

SPRZECIW SPOŁECZNY My Naród Polski, działając na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej niniejszym składamy skargę, a jednocześnie wniosek o natychmiastowe zgłoszenie przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art. 19 Konwencji wiedeńskiej z dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U. 1990 Nr 74, poz. 439) O prawie traktatów, sprzeciwu do negocjowanego Międzynarodowego traktatu w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej. W przypadku trudności proceduralnych w złożeniu sprzeciwu, wzyw

Utworzone: 2022-02-22 Statystyki

List do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie Intronizacji Jezusa Chrystusa

Szanowny Pan Premier Mateusz Morawiecki Szanowny Panie Premierze,       Zwracamy się do Pana Premiera w sprawie bardzo ważnej.  Zdajemy sobie wszyscy doskonale sprawę jak bardzo ważna w naszym życiu jest Opatrzność Boża. Jest wiele przykładów kiedy nasz  naród dzięki zwróceniu się do Boga w modlitwie otrzymał łaski i pomoc.    Akt uznania Jezusa Chrystusa za Pana i Króla Polski i Polaków 19 Listopada 2016 roku w Łagiewnikach   był wiekopomnym wydarzeniem. Jednak, w ocenie wielu katolików powinn

Utworzone: 2018-04-15 Statystyki

Petycja do Senatu RP w sprawie pełnienia kluczowych stanowisk w państwie przez osoby posiadające wyłącznie polskie obywatelstwo - tj. ustawy o ochronie najważniejszych interesów państwa

Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o poparcie złożonej w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej petycji w sprawie uruchomeinia przez senat, procedury inicjatywy ustawodawczej. Przedstawiamy Państwu treść petycji wraz z projektem ustawy oraz uzasadnieniem. Przyszedł najwyższy czas na wprowadzenie prawdziwego polskiego ładu.               Oława, 10.01.2023 r.   Podmiot wnoszący Komitet Społeczny „Polski Ład”                                                                             Senat Rzeczy

Utworzone: 2023-01-10 Statystyki

Przeciwko pomocy uchodźcom z Ukrainy kosztem polskich obywateli

My polscy obywatele, sprzeciwiamy się finansowaniu pomocy dla Ukrainy, dla uchodźców z naszych podatków. Mieszkania, na które od lat czekały polskie rodziny, będące w trudnej sytuacji zostały rozdane uchodźcom. Pomoc finansowa w postaci 300 plus, 500 plus, emerytury, pierwszeństwo w zakładach opieki medycznej, oraz znaczne korzyści dla pracodwaców zatrudniających uchodźców, czynią z nas obywateli drugiej kategorii. Rozdawnictwo rządu polskiego doprowadziło ten kraj do ruiny, mimo to rząd kontynu

Utworzone: 2022-03-09 Statystyki

Remont drogi nr 3909Z na odcinku Buk - Łęgi w gminie Dobra

PETYCJA DO STAROSTY POWIATOWEGO W POLICACH z apelem o remont drogi nr 3909Z na odcinku Buk - Łęgi. My, mieszkańcy miejscowości Łęgi, Buk w gminie Dobra oraz osoby, które korzystają z ww. drogi domagamy się od Starosty Powiatowego w Policach: 1. Ujęcia remontu drogi powiatowej nr 3909Z na odcinku Buk - Łęgi w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Polickiego. 2. Opracowanie projektu budowlanego dla tego przedsięwzięcia w budżecie Powiatu Polickiego na 2024 rok, uwzględniającego budowę zatok do

Utworzone: 2023-02-01 Statystyki

Ustawa o utrzymaniu porządku w gminach - czy zapis konstytucyjny?

Jako obywatel RP zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie zapisu treści art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którego brzmienie jest następujące:   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio pr

Utworzone: 2023-01-22 Statystyki

NIE POZWÓLMY ZAMKNĄĆ LASU NA OLSZYNCE! PRZEBUDOWA TORÓW!

Drodzy Wygodzianie, Prażanie, Rembertowianie,   - PKP planuje przebudowę torów przy Rezerwacie Olszynka Grochowska - Remont nie uwzględnia ŻADNEGO przejścia z Gocławka do Rezerwatu - bez korekty planu przebudowy przejście przez tory będzie niemożliwe na odcinku ponad 4 km, w tym na całej długości Rezerwatu - Zbieramy podpisy z intencją współpracy, zmiany planu przebudowy i utworzenia przejścia podziemnego nad linią otwocką oraz kładki nadziemnej nad linią dalekobieżną       Rezerwat Olszynka Gro

Utworzone: 2020-11-24 Statystyki

Petycja popierająca budowę masztu Play w Nowych Grobicach

 ​​​                                                          Chynów, dnia 28.12.2022r. Mieszkańcy Gminy Chynów    Rada Gminy Chynów Urząd Gminy w Chynowie ul. Główna 67, 05-650 Chynów   Do wiadomości Rada Powiatu Grójeckiego   PETYCJA Na podstawie art. 2 ust.1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870 t.j.) wnosimy o powstrzymanie się od działań zmierzających do wstrzymania bądź opóźniania realizacji inwestycji budowie stacji bazowej sieci Play

Utworzone: 2022-12-31 Statystyki

Pomnik Konstantego Kalinowskiego w Warszawie

Konstanty Kalinowski / „Кастусь” Каліноўскі / "Kostas" Kalinauskasfot. domena publiczna Sz. P. Rafał Trzaskowski Prezydent m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Petycja w sprawie budowy pomnika Konstantego Kalinowskiego w m. st. Warszawa [PL], [BY ніжэй] [UKR нижче] [LT žemiau]Szanowny Panie PrezydencieMy niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą dotyczącą budowy w Warszawie pomnika Konstantego Kalinowskiego. Konstanty Kalinowski (biał. Kastuś Kalinouski, lit. Konstantinas Kalinaus

Utworzone: 2022-06-29 Statystyki

Petycja w obronie ściganych dyscyplinarnie lekarzy

W związku z prowadzonymi przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej - lekarza Grzegorza Wronę postępowaniami dyscyplinarnymi w stosunku do: lek. Pawła Basiukiewicza lek. Katarzyny Bross-Walderdorff lek. Dominiki Car lek. Sławomira Czekałowskiego lek. Antoniego Dwornika lek. Tomasza Dmochowskiego lek. Joanny Hajduklek lek. Michała Hajduka prof. Andrzeja Frydrychowskiego lek. Anny Furmaniuk lek. Eweliny Gierszewskiej lek. Piotra Iwulskiego lek. Agnieszki Jędraszko lek. Grzegorza Klasy lek. Marty

Utworzone: 2022-02-17 Statystyki

STOP niszczeniu branży beauty w Polsce! STOP likwidacji zawodu kosmetologa! URATUJMY POLSKIE GABINETY KOSMETOLOGICZNE

W związku z proponowanymi zmianami w prawie już wkrótce tysiące gabinetów kosmetologicznych,  kosmetycznych może zniknąć z naszych miast! Musimy temu zapobiec! Zwracamy się do całego środowiska kosmetologicznego, zwracamy się do naszych wspaniałych Klientów o PODPISANIE PETYCJI – wyrażenie głosu sprzeciwu wobec prób praktycznej likwidacji zawodu kosmetologa i doprowadzenia do bankructwa tysięcy gabinetów! Nie dopuśćmy do tego, aby klienci zostali pozbawieni dostępu do zabiegów, aby z rynku znik

Utworzone: 2022-03-23 Statystyki

Upamiętnienie miejsca ludobójstwa Polaków zamordowanych przez nazistów niemieckich podczas II wojny światowej w lasach Dąbrówki Szlacheckiej na Białołęce

25.03.2021r odkryto miejsce śmierci ofiar systemu nazistowskiego, w dzielnicy Białołęka. Znajduje się wśród zalesionych wydm Dąbrówki Szlacheckiej między ul. Skierdowską a Modlińską(lokalizacja podana na końcu). W zbiorowej mogile odkryto szczątki kilkudziesięciu osób, w tym kobiet i dzieci. Na chwilę obecną bilans odnalezionych przekroczył 30 osób.Wydobyte szczątki mają być poddane oględzinom antropologicznym, a następnie zostanie podjęta próba identyfikacji genetycznej. O dalszym ich losie jes

Utworzone: 2021-03-30 Statystyki

Uratuj Suwalską Orkiestrę Kameralną

Krzysztof Jakub Kozakiewicz Warszawa, 9.12.2022 Kierownik artystyczny  Suwalskiej Orkiestry Kameralnej      Jako Suwalska Orkiestra Kameralna wraz z mieszkańcami Suwałk i gminy Suwałki oraz melomanami i artystami ze świata kultury i sztuki domagamy się od Urzędu Miasta Suwałki jako bezpośredniego zwierzchnika nad Suwalskim Ośrodkiem Kultury : 1. Anulowania decyzji Dyrektora Sok dr Ignacego Ołowia o nie przedłużeniu umów artystom -muzykom tworzącym Suwalską Orkiestrę Kameralną i jej kierownikowi

Utworzone: 2022-12-09 Statystyki

PSYCHOTERAPIA jako specjalizacja dla psychologów i lekarzy psychiatrów!

Uważamy, iż psychoterapia (inaczej: terapia psychologiczna) jako specjalistyczna forma leczenia za pomocą oddziaływań psychologicznych powinna zostać prawnie uporządkowana przynajmniej w obszarze ochrony zdrowia. W związku z tym powinna stanowić ścieżkę rozwoju dla zawodów mających podstawy w tym zakresie, tj. dla psychologów oraz lekarzy psychiatrów. W ramach uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie

Utworzone: 2022-11-24 Statystyki