Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 24 godzin

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Dymisja Łukasza Franka odpowiedzialnego za komunikacyjny bałagan w Krakowie

Dymisja Łukasza Franka, urzędnika odpowiedzialnego za chaos na ulicach Krakowa Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa My, Krakowianie, domagamy się od Pana, jako Prezydenta naszego ukochanego Miasta, natychmiastowej dymisji Łukasza Franka – dyrektora Zarządu Transportu Publicznego. Łukasz Franek odpowiada za ograniczenie w czasie pandemii kursów komunikacji miejskiej, czym naszym zdaniem narażał życie i zdrowie mieszkańców Krakowa.W ostatnim czasie, bez jakichkolwiek konsultacji, Łukasz Fran

Utworzone: 2020-06-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 4992 4973
24 godzin 55 55

Pozbawienie wynagrodzenia kadry Polskiej w piłce nożnej na Euro2020

Biorąc pod uwagę że reprezentacja finansowana jest z pieniędzy publicznych czujemy nie jako że są naszymi "pracownikami" którzy mieli za zadanie reprezentowanie Polski oraz całego Narodu Polskiego w sposób nie narażający nas na kompromitacje, utrzymując poziom adekwatny do umiejętności reprezentowanych w innych imprezach sportowych (ligi poszczególnych piłkarzy). W związku z niewykonaniem przez wyżej wymienionych dzieła postulujemy od odstąpienia wypłaty wynagrodzenia.W związku z poziomem jaki z

Utworzone: 2021-06-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1404 1310
24 godzin 47 44

Prosimy, zostawcie „Felixa, Neta i Nikę” w lekturach!

W imieniu wszystkich fanów serii „Felix, Net i Nika”, naszych dzieci, rodziców i wszystkich pozostałych czytelników, dla których nie jest obojętne, czego uczą w szkołach, zwracam się do Ministra Edukacji o oddalenie decyzji o usunięciu z listy lektur obowiązkowych książki „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” autorstwa Rafała Kosika. Informacja o planowanym usunięciu tej książki z listy była dla nas szokująca i zaskakująca. Jeszcze kilka lat temu gdy książka wchodziła na listę lektu

Utworzone: 2021-06-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 447 443
24 godzin 46 46

Powiedz NIE nowej kopalni w Mysłowicach

W związku z ogłoszeniem Zarządzenia nr 274/21 przez Prezydenta Miasta Mysłowice o „Przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Mysłowice konsultacji w sprawie planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 3" chcę wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec planowanej inwestycji.   Oto argumenty, które moim zdaniem przemawiają przeciwko planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 3.  Szkody górnicze – nie ma bezszkodowego górnictwa; szczególnie niepokojące mogą być deformacje nie

Utworzone: 2021-06-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 193 191
24 godzin 37 37

RATUJMY KRUSZYNIANY! - APEL DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Apelujemy do Marszałka Województwa Podlaskiego i Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego o podjęcie natychmiastowych działań, zapewniających Kruszynianom i okolicy skuteczną ochronę przed planowanymi inwestycjami przemysłowymi. Apelujemy o pilne podjęcie uchwały ustanawiającej na tym obszarze park krajobrazowy.  Kruszyniany to wyjątkowe miejsce w skali Europy. To tu, jak nigdzie indziej, najpełniej widać wielokulturowe tradycje Podlasia. To dom wielu pokoleń polskich Tatarów, zamieszkujących te

Utworzone: 2021-06-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 901 876
24 godzin 34 33

MORATORIUM DLA DRZEW

Premier RP, Mateusz Morawiecki Marszałkini Sejmu, Elżbieta Witek Minister Klimatu i Środowiska, Michał Kurtyka Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Gliński Apelujemy o ograniczenie wycinki drzew na terenach zurbanizowanych tylko do przypadków faktycznie zagrażających bezpieczeństwu. Zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie Moratorium dla Drzew – wstrzymanie nieuzasadnionej wycinki do momentu zmiany prawa, dającemu drzewom należytą ochronę. Lata bezrefleksyjnej modernizacji i rewital

Utworzone: 2021-02-18

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 7689 7468
24 godzin 34 33

Petycja w sprawie budowy parku rekreacyjnego w Plewiskach

Mieszkańcy Gminy Komorniki                                    Plewiska, 20.06.2021                                                                                                                                                         Do Wójta oraz Rady Gminy Komorniki                        Petycja w sprawie budowy parku rekreacyjnego w Plewiskach                    My, niżej podpisani, mieszkańcy gminy Komorniki, uprzejmie wnosimy o uwzględnienie w budżecie gminy na przyszły rok budowy parku r

Utworzone: 2021-06-20

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 251 251
24 godzin 22 22

Dotyczy: sprzeciwu wobec budowy spalarni śmieci przy węźle Psie Pole - na granicy Gmin Wrocław, Długołęka oraz Wisznia Mała

Szanowny Panie Prezydencie, Zwracamy się z apelem i uprzejmą prośbą o wsparcie nas, Mieszkańców, poprzez niedopuszczenie do realizacji zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego budowy spalarni śmieci, której lokalizacja planowana jest na terenie węzła Psie Pole AOW.Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tematem, o którym dowiedzieliśmy się dopiero w dniu wczorajszym z mediów. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zaproponowana przez Inwestora formuła spotkania YouTube wyklucza znaczną część mieszkańców, którzy z

Utworzone: 2021-05-14

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 5450 5398
24 godzin 19 18

Odstąpienia od planowania inwestycji PSE przebiegu linii wysokiego napięcia 2 x400kV przez teren Kątów Borucza

P E T Y C J A Mieszkańcy miejscowości Kąty Borucza oraz osoby, dla których środowisko i przyroda są wartością bezcenną składają petycję w sprawie: odstąpienia od planowania inwestycji PSE przebiegu linii wysokiego napięcia 2 x400kV przez teren Kątów Borucza, gmina Dobre   Domagamy się: odstąpienia od wariantu W1 oraz W2 a więc poprowadzenie korytarza poza tereny miejscowości Kąty Borucza   Poniżej przedstawiamy uzasadnienie: 1.  ARGUMENTY FORMALNE Pomysł budowy linii wysokiego napięcia 2x 400 k

Utworzone: 2021-06-17

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 87 84
24 godzin 18 17

Przywrócenie Dada Everyday

Petycja w sprawie przywrócenia pierwotnej wersji chusteczek nawilżanych Dada Everyday. Nowa wersja różni się bardzo - jakość o wiele gorsza, cena ta sama. Są o wiele mniejsze, cieńsze, mniej nasączone, jest nawet problem z wyjęciem tylko jednej. Zwracamy się z prośbą o przywrócenie chusteczek w opakowaniu ciemnozielonym!   

Utworzone: 2021-06-15

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 1819 1818
24 godzin 18 18