Najpopularniejsze petycje w ciągu ostatnich 30 dni

Cały okres | 24 godzin | 7 dni | 30 dni | Ostatni miesiąc | 12 miesięcy | Obecny rok (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Wyłączenie WebAPI Allegro

Pod koniec czerwca Allegro ogłosiło, iż z dniem 1. października 2020 wyłączy metody WebAPI służące do pobierania globalnych informacji o sprzedaży na ich platformie. Ponadto zapowiedziało, iż w przyszłości nie zamierza już wdrażać w swoim API mechanizmów służących do tego celu. Oznacza to, iż takie narzędzia analityczne jak: TradeWatch, TradeAnalytics oraz inne - w mniejszym lub większym stopniu przestaną funkcjonować. W szczególności nie będzie możliwa analiza rynku, kategorii czy produktów - p

Utworzone: 2020-07-05

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 116 116
30 dni 116 116

Zadamy uniewinnienia Pawła Bednarza!

My,spoleczenstwo polskie: 1.Zadamy uniewinnienia Pawła Bednarza 2.Mowimy STOP!! handlu polskimi dziećmi 3.Zadamy aby Sady,rozpatrujące sprawy o adopcje zagraniczne polskich dzieci,kierowały się dobrem dziecka w myśl Karty Praw Dziecka Polskie dzieci z Domów Dziecka,są rozdzielane ze swoim rodzeństwem,odrywane od korzeni,od wszystkiego co znały i kochały!Pomimo,ze nie wychowują się w rodzinach,to jednak są we własnej Ojczyźnie,posługują się znanym im jez.polskim,maja tu krewnych,to wszystko zapew

Utworzone: 2020-07-03

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 116 81
30 dni 116 81

Petycja w sprawie zmiany statusu trasy na wale wiślanym w Łęgu z drogi rowerowej na trasę dla pieszych, rolkarzy i rowerzystów

Prezydent Miasta Krakowa Zarząd Dróg Miasta Krakowa Zarząd Transportu Publicznego Rada Dzielnicy XIV Czyżyny Rada Miasta Krakowa Marszałek i Sejmik Województwa Małopolskiego Ministerstwo Infrastruktury Wody Polskie   Szanowni Państwo, Trasa na wałach wiślanych w Łęgu powstała dzięki okolicznym Mieszkańcom, którzy od pokoleń byli właścicielami tych terenów i zostali z nich w czasie PRL w krzywdzący sposób wywłaszczeni. Mieszkańcy z bólem zgodzili się na oddanie swojej ojcowizny, rozumiejąc potrze

Utworzone: 2020-06-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 109 109
30 dni 109 109

Poparcie dla budowy drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego w Krakowie

Szanowni Państwo, Drodzy obecni i przyszli Mieszkańcy! sformułowanie „Twoja przestrzeń” najlepiej oddaje mnogość walorów osiedla Mieszkaj w Mieście. Realizując je, stawiamy nie tylko na obiekty mieszkalne, ale również ich otoczenie. Nie tylko to bezpośrednie, ale także w pobliskiej okolicy. Dlatego właśnie jako Henniger Investment S.A. zdecydowaliśmy się pokryć koszt projektu budowlanego i wykonawczego publicznego parku zaplanowanego tuż obok Osiedla Wizjonerów i wraz z pozwoleniem na budowę prz

Utworzone: 2020-06-22

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 104 104
30 dni 104 104

Petycja o ustanowienie Leśnych Kompleksów Promocyjnych wokół Jezioraka i Iławy.

Podpisz petycję do Dyrektora Lasów Państwowych o ustanowienie w okolicach Jeziora Jeziorak Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Nie tylko na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego ale także w lasach wokół Iławy. Inne regiony leśne w Polsce już to mają. Iława i okolice też na to zasługują.Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP) to inicjatywa korzystna dla wszystkich. Zarówno dla mieszkańców okolic Jezioraka jak i dla turystów ciekawych przyrody. Proponowane tereny LKP to lasy wokół Iławy + teren

Utworzone: 2020-06-29

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 103 102
30 dni 103 102

Obrona Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kleszczowie.

My Mieszkańcy Gminy Kleszczów jesteśmy przeciwko zachowaniu jakie prezentuje Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury wobec Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kleszczowie, co skutkowało rezygnacją z członkostwa ludzi tworzących tą organizację od 25-lat.Jako mieszkańcy ubolewamy również nad tym jak Pani Dyrektor traktuje inne podległe GOK-owi kółka, zajęcia artystyczne, a przede wszystkim ludzi związanych z w/w grupami.W związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy do podpisania się pod petycją mieszkańców

Utworzone: 2020-07-05

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 102 101
30 dni 102 101

Kategoryczne NIE dla ELEKTROCIEPŁOWNI O MOCY 3,4 MW w strefie ochrony uzdrowiskowej A w Solcu-Zdrój .

Jako mieszkańcy,przedsiębiorcy i miłośnicy soleckiej siarki kategorycznie sprzeciwiamy się budowie obiektu przemysłowego - ELEKTROCIEPŁOWNI O MOCY 3,4 MW w strefie ochrony uzdrowiskowej A w Solcu-Zdrój .Obawiamy się , że nasza mała ojczyzna straci statut uzdrowiska przez błędne decyzje urzędników ,a Solec -Zdrój przestanie być oazą ciszy zachwycającą pięknymi krajobrazami i malowniczymi zachodami słońca . Kojarzony będzie z kominami przemysłowymi i hałasem .Każdy z czterech generatorów planowane

Utworzone: 2020-06-19

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 99 98
30 dni 99 98

Sprzeciw wobec sprzedaży działek na osiedlu Kuźniki pod kolejną zabudowę.

Szanowny Panie Prezydencie, jako mieszkańcy osiedla Kuźniki piszemy do Pana w związku z planowaną przez miasto sprzedażą działek o numerach 2/31, 15/36 oraz 27/3, a także części parceli nr 23, 24/2, 25/3, 1/3 i 15/33 (mapa w załączniku). Jesteśmy zaniepokojeni tą informacją. Na naszym (do tej pory) spokojnym osiedluw najbliższym czasie powstanie kilka nowych inwestycji mieszkaniowych. Tym bardziej niezrozumiała jest dla nas decyzja dotycząca przeznaczenia kolejnego zielonego obszaru na cele inwe

Utworzone: 2019-12-05

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 871 869
30 dni 94 93

Dezinformacja w mediach publicznych - list otwarty do społeczności akademickiej

W ostatnich latach jesteśmy świadkami postępującej polaryzacji poglądów politycznych polskiego społeczeństwa. Z przerażeniem obserwujemy główną rolę jaką w tym procesie odgrywają media, mające w założeniu być platformami pluralistycznego przekazu informacji. Jako byli studenci Wydziału Historycznego, a w szczególności specjalności Myśli i Kultury Politycznej (MiKP) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze smutkiem obserwujemy, że jedną z twarzy tego procesu jest były członek naszej s

Utworzone: 2020-06-26

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 91 87
30 dni 91 87

Petycja w sprawie umożliwienia gminom podwarszawskim doładowań biletów metropolitalnych na terenie tychże gmin

Sulejówek, 9 czerwca 2020 r.     Pan Wiesław Witek Prezes Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie       Petycja w sprawie umożliwienia gminom podwarszawskim doładowań biletów metropolitalnych na terenie tychże gmin       Szanowny Panie Prezesie,   Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek zwraca się do Pana Prezesa z uprzejmym apelem o umożliwienie gminie Sulejówek doładowań biletów metropolitalnych na jej terenie. Obecnie każdorazowo, w celu doładowania ww. biletu, należy udawać się do Warszawy. Nie wi

Utworzone: 2020-06-09

Okres Wszystkie kraje Polska
Cały okres 91 91
30 dni 91 91Facebook