Żądamy odwołania Eugeniusza Grzeszczaka ze stanowiska Krajowego Łowczego

 

 

Szanowny Panie Premierze,


Na stanowisko Polskiego Łowczego Krajowego powołany został polityk PSL,
kontrowersyjny myśliwy koła łowieckiego "Bura Chata", Eugeniusz Grzeszczak. Krajowym Łowczym nie może być człowiek, który swoimi dotychczasowymi działaniami wielokrotnie łamał zasady zrównoważonego zarządzania populacjami zwierząt.

W związku z tym zwracamy się do Pana Premiera o cofnięcie decyzji o powołaniu Eugeniusza Grzeszczaka na to stanowisko. Eugeniusz Grzeszczak jest powszechnie znany z kontrowersyjnego podejścia do polowań, które są sprzeczne z zasadami etycznymi oraz prowadzą do niepotrzebnego cierpienia zwierząt. Jego długa historia kontrowersyjnych działań w łowiectwie wzbudza ogromne obawy i niepokój zarówno wśród osób nie związanych z myślistwem, jak i samych myśliwych.
Polowanie powinno być prowadzone z poszanowaniem zdrowia i jak najmniejszego stresu zwierząt, co w przypadku Eugeniusza Grzeszczaka było wielokrotnie naruszane.

Podjęcie decyzji o mianowaniu Eugeniusza Grzeszczaka na stanowisko Łowczego
oznacza "zabetonowanie" układu w Polskim Związku Łowieckim.

Koło łowieckie "Bura Chata", znane jest obecnie jako organizacja pośrednio wspierająca kłusownictwo. Koło to powinno być surowo potępiane za łamanie prawa i negatywny wpływ na system łowiecki. Ich działania stanowią rażące naruszenie przepisów dotyczących ochrony dzikiej przyrody i zasobów naturalnych.
Legalizacja takiego procederu, poprzez powołanie Eugeniusza Grzeszczaka, prowadzi do dezorganizacji systemu łowieckiego, który powinien opierać się na zasadach zrównoważonego zarządzania populacjami zwierząt. Kłusownictwo, będąc nielegalnym i niewskazanym sposobem pozyskiwania zwierzyny, wpływa negatywnie na ekosystemy, prowadząc do zaburzeń równowagi populacji.

Ponadto, działania koła "Bura Chata", powodują poważne konsekwencje ekonomiczne.
Ograniczenie zasobów naturalnych i spadek populacji zwierzyny sprowadzają straty finansowe dla lokalnego biznesu. Należy podkreślić, że walka z kłusownictwem i ochrona dzikich zwierząt jest obowiązkiem każdego społeczeństwa.

Rządy, organizacje pozarządowe oraz obywatele powinni współdziałać w celu zwalczania tak nieetycznych praktyk. Wprowadzanie surowych kar dla osób zajmujących się kłusownictwem oraz promowanie świadomości społecznej na temat ochrony przyrody, są kluczowe dla rozwiązania tegoproblemu. W końcu, istotne jest, aby karać jednostki i organizacje, które wspierają kłusownictwo.

Prawo powinno być egzekwowane w pełni, a odpowiedzialni za koło "Bura Chata" winni byćścigani i ukarani zgodnie z przepisami prawa. Tylko w ten sposób można naprawić szkody naruszone przez ich nielegalne działania i przywrócić równowagę w systemie łowieckim. Należy podjąć wszelkie możliwe działania w celu zwalczania kłusownictwa i jego legalizacji, jak w przypadku koła "Bura Chata", aby ochronić dziką przyrodę, utrzymać zrównoważony system łowiecki i zapewnić przyszłym pokoleniom możliwość cieszenia się z bogactwa naturalnego dziedzictwa.

Dlatego też, w imieniu społeczności zaniepokojonych tym powołaniem, żądamy
natychmiastowego zastosowania środków reakcji i odwołania Eugeniusza Grzeszczaka ze stanowiska Polskiego Łowczego Krajowego.

Tylko w ten sposób możemy zagwarantować bezpieczeństwo zwierząt i ludzi, oraz bezwzględną konieczność reformy systemu łowieckiego icałego PZŁ. Olbrzymie znaczenie ma również fakt znajomości z byłym Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i powszechna opinia, że to właśnie ta znajomość zaważyła na
wyborze tego kandydata.

Za czasów rządów PiS wszyscy piętnowaliśmy awanse i obsadzanie swoimi ludźmi wszystkiego co się dało, niestety ta decyzja pokazuje, że pomimo zmiany władzy ten obszar polityki pozostał patologiczny jak za poprzedniej.

Prosimy Pana Premiera o podjęcie konkretnej i stanowczej interwencji w tej sprawie.

Wierzymy, że podejmie Pan wszelkie kroki, które doprowadzą do rozwiązania tego nieakceptowanego problemu.

 Koło Partii Zielonych w Toruniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zieloni Toruńscy Społecznicy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zieloni Toruńscy Społecznicy do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...