Petycja w sprawie zabezpieczenia bezpieczeństwa Terminalu LNG i bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego mieszkańców Świnoujścia

  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Departament Spraw Obywatelskich
  • Al. Ujazdowskich 1/3 00-583 Warszawa  

 

PETYCJA

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach  z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 1195) zgłaszam żądanie zmiany przepisów art. 27a Ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw.

Do czasu zmiany ustawy żądam podjęcia pilnego działania w następujących kierunkach:

1.       Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa Terminalu LNG im. Lecha Kaczyńskiego poprzez wyposażenie go w najnowocześniejsze systemy, urządzenia i rozwiązania  służące  bezpieczeństwu antyterrorystycznemu.

2.       Zniesienia zakazu korzystania z ul. Ku Morzu do czasu opracowania i organizacji alternatywnych rozwiązań akceptowalnych przez przedstawicieli społeczności lokalnej (po przeprowadzeniu konsultacji w tym zakresie).

3.       Podjęcia w trybie pilnym inwestycji budowy przejścia na plażę w dzielnicy Przytór – Łunowo.

4.       Realizacji zapisów Porozumienie zawartego pomiędzy samorządem Świnoujścia a spółką GAZ-SYSTEM S.A zatwierdzonego Uchwałą Nr LXVI/511/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 sierpnia 2022 r. we wszystkich punktach Porozumienia, w tym przede wszystkim alternatywnej drogi dojazdowej do zabytków i dziedzictwa kulturowego Świnoujścia i Pomorza Zachodniego.

5.       Opracowanie, uchwalenie i uruchomienie systemu rekompensat dla mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych za każdy dzień funkcjonowania strefy zamkniętej w tzw. krótkiej ścieżce.  

Uzasadnienie

W związku z brakiem konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia zapisów art. 27a Ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw, podważam procedurę jego wprowadzenia do Ustawy oraz w związku z tym narażenie mnie na wymierne szkody materialne i moralne, ponieważ wprowadzenie tego zapisu w efekcie spowodowało wydanie w dniu 12 kwietnia 2023 r. Rozporządzenia nr 8/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego czego bezpośrednim skutkiem stało się zamknięcie ul. Ku Morzu, co doprowadziło do braku  dostępu do plaży i kąpieliska na Warszowie i zabytków: Latanii Morskiej, Fortu Gerharda i Falochronu Centralnego. Wprowadzenie tego zapisu bezwzględnie naruszyło zasady życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego społeczności lokalnej Miasta Świnoujście, szczególnie obszaru Osiedli Warszów, Przytór – Łunowo oraz Wyspy Karsibór. Na w/w dobro ma także wpływ bezpieczeństwo Terminala LNG, stąd wniosek o podjęcie pilnych działań mających na celu wykorzystanie wszelkich dostępnych, nowoczesnych środków technicznych, które je poprawią - ale bez naruszenia praw człowieka do korzystania z walorów środowiska naturalnego oraz zasobów dziedzictwa historycznego.            


RATUJMY PRAWOBRZEŻE    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że RATUJMY PRAWOBRZEŻE będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...