Koalicja Europejska dla Polski

DEKLARACJA
Koalicja Europejska dla PolskiWybory do Parlamentu Europejskiego przypadają w chwili kluczowej dla losów Polski. Wzywamy odpowiedzialne siły i środowiska polityczne, samorządowe i obywatelskie do wystawienia jednej, szerokiej listy, której celem byłaby odbudowa mocnej pozycji Polski w Unii Europejskiej. Apelujemy o powstanie Koalicji Europejskiej, która uniemożliwi wyprowadzanie Polski z Unii.

Tego wymaga polska racja stanu.

Po odzyskaniu suwerenności w roku 1989, pod różnymi rządami, Polska uzyskała członkostwo w NATO i UE, miała wpływ na kluczowe decyzje o losach regionu i kontynentu, rozwijała się i była poważana. Od trzech lat ten wielki narodowy wysiłek jest marnotrawiony. Budowany jest system państwa bliższy standardom wschodnim niż zachodnim. Pozycja międzynarodowa obecnego rządu osłabła, nie walczy on nawet o dobry dla Polski kolejny budżet Unii. Zagrożenia są większe. I przez Polskę, i przez Europę idzie fala polityki podziałów i nienawiści wspierana przez propagandę kłamstw.

Zdecydowana większość Polaków chce czego innego - członkostwa Polski w solidarnej UE, bo to daje bezpieczeństwo i rozwój. Ta większość Polaków musi w wyborach do Parlamentu Europejskiego otrzymać ofertę, zbudowanej ponad różnicami partyjnymi, Koalicji Europejskiej dla Polski. Celem jest Polska w gronie liderów odnowionej, silnej Europy.

Trzeba zacząć natychmiast.

SYGNATARIUSZE 
Grzegorz Schetyna
Ewa Kopacz
Jerzy Buzek
Leszek Miller
Włodzimierz Cimoszewicz
Kazimierz Marcinkiewicz 
Radosław Sikorski 
Marek Belka
Hanna Suchocka
Adam Rotfeld


Koalicja Europejska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Koalicja Europejska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...