Do Wójta Gminy Leszno o elektroniczne przekazywanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości

                                                      Szanowny Pan Grzegorz Banaszkiewicz

                                                      Wójt Gminy Leszno

                                                       Aleja Wojska Polskiego 21

                                                       05-084 Leszno

 

Petycja

o elektroniczne przekazywanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnych, oraz wykorzystanie powstałych w ten sposób oszczędności na zwiększenie Budżetu Obywatelskiego

 

My niżej podpisani wnosimy o

1. Uruchomienie możliwości przekazywania właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Leszno decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i podatku rolnego w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (wdrożonego w ramach projektu E-usługi między Wisłą, a Kampinosem), lub platformy Epuap.

2. Przeprowadzenie kampani promującej przejście na elektroniczną formę przekazywania decyzji podatkowych

3. Przeznaczenie oszczędności powstałych w wyniku realizacji punkt 1 (koszty sporządzenia formy papierowej decyzji i ich wysyłki) na zwiększenie kwoty Budżetu Obywatelskiego Gminy Leszno.

Uzasadnienie

1. Zgodnie ze Specyfikacja techniczną oprogramowanie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, wdrożone w ramach projektu “E-usługi między Wisłą, a Kampinosem” w Urzędzie Gminy Leszno posiada moduł “ePodatki” umożliwiający przekazywanie decyzji o wymiarze podatków użytkownikom portalu EBOI. Podstawę prawną do dostarczania pism stanowiących decyzje podatkowe za pomocą środków elektronicznych zawiera ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926) w szczególności art. 144.

2. Z danych Związku Banków Polskich wynika, że około 20 mln Polaków (około ⅔ dorosłych obywateli) korzysta z bankowości elektronicznej. Na tej podstawie można przyjąć, że około ⅔ osób do których dostarczane są decyzje podatkowe byłaby gotowa zaakceptować zmianę ich formy na elektroniczną jeżeli Urząd Gminy przedstawi należyte uzasadnienie.

3. Koszt wysyłki pojedynczej decyzji podatkowej to 8-10 zł. Urząd Gminy nie udostępnia informacji jaki jest koszt czynności związanych z przygotowaniem papierowej formy decyzji podatkowych, ale można go oszacować na kolejne 8-10 zł. Przy założeniu, że ⅔ decyzji zamieniono by na formę elektroniczną, przy około 9-10 tys. decyzji, które rocznie wystawia Urząd Gminy Leszno można przyjąć, że oszczędności z tego tytułu powinny wynosić 50-100 tys. zł rocznie. Jednocześnie koszty wdrożenia takiej możliwości z wykorzystaniem już istniejącego oprogramowania byłyby znikome. Dodatkowym kosztem który należałoby ponieść to wydatki na akcję promującą wśród mieszkańców takie rozwiązanie.

4. Jako istotny argument w akcji promującej wnosimy o deklarację władz Gminy leszno, że uzyskane w ten sposób oszczędności zwiększą środki przeznaczone na Budżet Obywatelski Gminy Leszno.

5. Jako inicjatorzy petycji deklarujemy pomoc w przeprowadzeniu akcji promującej przejście na elektroniczną formę decyzji podatkowych, np. w postaci przygotowania i dystrybucji materiałów promujących to rozwiązanie (koszty ewentualnego wydruku pozostałyby po stronie Urzędu Gminy).


Komitet Wsparcia Rozwoju Gminy Leszno 05-084 Leszno (osoba do kontaktu: Jacek Werder)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Komitet Wsparcia Rozwoju Gminy Leszno 05-084 Leszno (osoba do kontaktu: Jacek Werder) do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...