Dokończenie chodnika Sułkowice - Chynów

Mieszkańcy Sułkowic                                                                              01.10.2022r.  

Sułkowice, 05-650  

                                                                                                                                                                                                                   Rada Gminy w Chynowie                                                                                Ul. Główna 67, 05-650 Chynów 

 

                                                          PETYCJA

 

         My, niżej podpisani mieszkańcy Sułkowic i okolic zwracamy się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2023 rok, które będą przeznaczone na dokończenie budowy 350 metrów bieżących  chodnika biegnącego wzdłuż ul. Ogrodowej tj. przy drodze powiatowej nr 1652.

           Uważamy, że inwestycja ta jest konieczna ze względu na duże natężenie ruchu na trasie Sułkowice - Chynów. Nasza miejscowość posiada największy przyrost ludności - obecnie ma już ponad 1200 mieszkańców. Fakt ten powoduje, że ciąg komunikacyjny na w/w odcinku drogi stale rośnie. Jako mieszkańcy boimy się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, ponieważ chodnik kończy się w miejscu o ograniczonej widoczności od strony Chynowa (wzniesienie terenu), gdzie  zejście z chodnika na drogę asfaltową może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku z nadjeżdżającymi pojazdami od strony Chynowa.

         Powyższą prośbę składamy w oparciu o ustawę z dnia 8 Marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w którym zgodnie z art. 7. 1. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy a  podpunkt 2 mówi, że zadania własne obejmują sprawy  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

             Kierując się troską o nasze wspólne bezpieczeństwo  prosimy wszystkich Państwa - adresatów niniejszej petycji o podjęcie działań zamierzających do budowy w/w chodnika. Zwracamy uwagę na to, iż w roku 2021 otrzymaliśmy odpowiedź ze Starostwa Powiatowego w Grójcu (numer pisma WIZPiRP.7134.63.2021), iż istnieje szansa na dokończenie tej infrastruktury drogowej przy partycypacji w kosztach z Urzędem Gminy w Chynowie w wymiarze 50%-50% do końca trwania obecnej kadencji, a ta niestety niedługo się kończy, więc to ostatni moment na skorzystanie z tego dofinansowania.

 


Mieszkańcy Sułkowic    Skontaktuj się z autorem petycji