Dokumenty intencyjne szkodzą Ochronie Zdrowia w Polsce

istockphoto-866772230-612x612.jpgAdresat:
1.Senat Rzeczypospolitej Polskiej
2.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
3.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

    My, niżej podpisani Obywatele i Obywatelki, pragniemy wyrazić swoje niezadowolenie w związku z niektórymi rozwiązaniami zaproponowanymi w Ustawie z dnia 28 maja 2020 r. O zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej nową ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

    Jako pacjenci jesteśmy głęboko zaniepokojeni negatywnymi konsekwencjami jakie mogą wyniknąć z wprowadzonych zmian. Za szczególnie szkodliwe uważamy wprowadzenie tzw. "dokumentów intencyjnych" zapewniających dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, dających pierwszeństwo w odbywaniu szkolenia specjalizacyjnego i gwarantujących zatrudnienie w jednostce prowadzącej szkolenie.

    Naszym zdaniem omawiane rozwiązanie doprowadzi do braku przejrzystości wspomnianego wcześniej procesu kwalifikacyjnego oraz przyczyni się do pogłębienia nierówności w dostępie do specjalności lekarskich. Dopuszczone do pracy w renomowanych jednostkach mogą zostać osoby pozbawione kompetencji, uniemożliwiając tym samym kształcenie osób o lepszych wynikach, jednak nie posiadających znajomości. Uważamy, że takie „listy polecające” będą legitymizować podejście oparte na uprzedzeniach oraz prywatnych koneksjach, a także sprzyjać korupcji i nepotyzmowi.  Obawiamy się podziału środowiska lekarskiego, które powinno działać wspólnie i bez konfliktów w imię naszego zdrowia.

    Chcemy by leczyli nas lekarze, którzy są dobrze wykwalifikowani, a nie tacy, którzy swoją pozycję zawdzięczają wyłącznie znajomościom lub objętości portfela !

    Uznajemy dotychczasowe rozwiązania opierające postępowanie kwalifikacyjne do szkolenia specjalizacyjnego na wyniku powszechnego Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego za jedyną wystarczająco sprawiedliwą i przejrzystą formę weryfikacji kompetencji Studentów Kierunków Lekarskich i Lekarsko-Dentystycznych. Zapewniają one zarówno motywację do sumiennej nauki, jak i poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, które zostaną bezpowrotnie utracone przez wprowadzone w nowej ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty listy intencyjne, subiektywizujące proces kwalifikacji oraz czyniące go bardziej podatnym na omylny czynnik ludzki. 

     Z całą stanowczością zwracamy się do Państwa o przeciwstawienie się omawianym zmianom oraz wprowadzenie poprawek gwarantujących równość i uczciwość w procesie kwalifikacji do szkolenia specjalizacyjnego  

Z poważaniem,

Obywatele i Obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej  

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Gut do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...