Dokumenty intencyjne szkodzą Ochronie Zdrowia w Polsce

istockphoto-866772230-612x612.jpgAdresat:
1.Senat Rzeczypospolitej Polskiej
2.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
3.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

    My, niżej podpisani Obywatele i Obywatelki, pragniemy wyrazić swoje niezadowolenie w związku z niektórymi rozwiązaniami zaproponowanymi w Ustawie z dnia 28 maja 2020 r. O zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej nową ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

    Jako pacjenci jesteśmy głęboko zaniepokojeni negatywnymi konsekwencjami jakie mogą wyniknąć z wprowadzonych zmian. Za szczególnie szkodliwe uważamy wprowadzenie tzw. "dokumentów intencyjnych" zapewniających dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, dających pierwszeństwo w odbywaniu szkolenia specjalizacyjnego i gwarantujących zatrudnienie w jednostce prowadzącej szkolenie.

    Naszym zdaniem omawiane rozwiązanie doprowadzi do braku przejrzystości wspomnianego wcześniej procesu kwalifikacyjnego oraz przyczyni się do pogłębienia nierówności w dostępie do specjalności lekarskich. Dopuszczone do pracy w renomowanych jednostkach mogą zostać osoby pozbawione kompetencji, uniemożliwiając tym samym kształcenie osób o lepszych wynikach, jednak nie posiadających znajomości. Uważamy, że takie „listy polecające” będą legitymizować podejście oparte na uprzedzeniach oraz prywatnych koneksjach, a także sprzyjać korupcji i nepotyzmowi.  Obawiamy się podziału środowiska lekarskiego, które powinno działać wspólnie i bez konfliktów w imię naszego zdrowia.

    Chcemy by leczyli nas lekarze, którzy są dobrze wykwalifikowani, a nie tacy, którzy swoją pozycję zawdzięczają wyłącznie znajomościom lub objętości portfela !

    Uznajemy dotychczasowe rozwiązania opierające postępowanie kwalifikacyjne do szkolenia specjalizacyjnego na wyniku powszechnego Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego za jedyną wystarczająco sprawiedliwą i przejrzystą formę weryfikacji kompetencji Studentów Kierunków Lekarskich i Lekarsko-Dentystycznych. Zapewniają one zarówno motywację do sumiennej nauki, jak i poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, które zostaną bezpowrotnie utracone przez wprowadzone w nowej ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty listy intencyjne, subiektywizujące proces kwalifikacji oraz czyniące go bardziej podatnym na omylny czynnik ludzki. 

     Z całą stanowczością zwracamy się do Państwa o przeciwstawienie się omawianym zmianom oraz wprowadzenie poprawek gwarantujących równość i uczciwość w procesie kwalifikacji do szkolenia specjalizacyjnego  

Z poważaniem,

Obywatele i Obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej  

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Gut do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...