W imieniu POPH - Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne oraz innych organizacji wzywamy Parlamentarzystki i Parlamentarzystów do zmiany postępowania wobec uchodźców i migrantów na granicy PL/BY.

Szanowne Parlamentarzystki i Parlamentarzyści.

Od niemal 3 lat na granicy Polski i Białorusi rozgrywa się dramat humanitarny, który pochłąnął już dziesiątki ofiar.

Rząd PIS nie rozwiązywał tego kryzysu, tylko podsycał nienawiść do "obcych". Rozwiązaniem było ustanowienie strefy stanu wyjątkowego okrucieństwa. Został on wprowadzony tylko po to, by odciąć media zainteresowane tym tematem i ograniczyć dostęp organizacjom humanitarnym.
Jeszcze jest czas, by zachować się właściwie.


Jako Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne od ponad dwóch lat udzielamy
pomocy "ludziom w drodze". Jest to pomoc humanitarna. W wielu przypadkach
uratowaliśmy ludzkie życie. Zastępujemy PAŃSTWO, które jedyne co potrafi, to
"odprowadzić do linii granicy" - co wiąże się z wywózką na Białoruś - bezprawną w
świetle przepisów międzynarodowych, gdyż Białoruś jednostronnie wypowiedziała
układ o readmisji oraz jest uznawana za państwo niebezpieczne i odbywa się to
wbrew zasadzie non-refoulment.

Wszystkie sceny przedstawione w filmie "Zielona Granica" miały swoje
odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jest tego więcej, odnajdujemy zwłoki i często
przywracamy im tożsamość. Jest już wiele grobów, które z nami zostaną.
Apelujemy do nowo powstałego rządu o humanitarną politykę migracyjną. Niech
udzielanie pomocy nie będzie szykanowane, niech służby przestaną nękać
aktywistów udzielających pomocy, niech organizacje zajmujące się takimi działania
przejmą na siebie te obowiązki.
Pilnie są potrzebne rozmowy polityków z organizacjami pozarządowymi ,
przedstawicielami Sił Zbrojnych, MON, MSWiA, SG i MSZ w sprawie zażegnania
kryzysu imigracyjnego na granicy lub ograniczenia jego skutków.
Jako Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne chętnie będziemy w takich
rozmowach uczestniczyć.
Jesteśmy przygotowani do udzielenia wsparcia w opracowaniu odpowiednich
procedur zarówno w działaniach bezpośrednio na granicy, jak i w dalszym procesie
ubiegania się przez cudzoziemców o ochronę międzynarodową.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu jesteśmy także gotowi do działań w terenie -
na przykład przy poszukiwaniach zaginionych i zmarłych czy ich identyfikacji lub
poprzez działania na terenie Strzeżonych Ośrodków dla Cudzoziemców w zakresie
pomocy prawnej, psychologicznej oraz edukacyjnej oraz integracji po ich
opuszczeniu

Zdecydowanie domagamy się natychmiastowego wycofania z obowiązujących
procedur bezprawnego rozporządzenia wiceministra MSWiA Macieja Wąsika! . Dość
push-backów, zacznijmy przestrzegać prawa zarówno polskiego jak i
międzynarodowego.

Wzywamy Państwa do zajęcia już teraz jednoznacznego stanowiska w tej kwestii.

Wzywamy do złożenia deklaracji, że sprawa ta stanie się priorytetem zaraz po ukonstytuowaniu się nowego Parlamentu i powołaniu Rządu.

Wzywamy Państwa do podjęcia rozmów z NGOs w sprawie wypracowania wspólnych rozwiązań.petycja_43.jpg


Marek Męczyński, Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, Fundacja "Wolno Nam"    Skontaktuj się z autorem petycji