List do Premiera w sprawie dymisji ministra Czarnka

275073239_1113778232735726_8357176757499858448_n.png

 

Szanowny Panie Premierze,

Zwracamy się do Pana z prośbą o pilną zmianę na stanowisku ministra edukacji i nauki. Polska szkoła, nauczyciele, rodzice i uczniowie potrzebują dziś ministra, który w przeciwieństwie do Przemysława Czarnka udźwignie ciężar wyzwań i doświadczeń kryzysów uchodźczego i pandemicznego.

Panie Premierze, prosimy, aby na czele resortu edukacji postawił Pan eksperta lub ekspertkę, osobę kompetentną, niekontrowersyjną, budzącą zaufanie różnych środowisk. Potrzebujemy ministra zdolnego do koncyliacji i budowania jedności wokół i dla edukacji, która jest ważnym filarem stabilności i bezpieczeństwa naszego państwa


Prowadzona przez obecnego ministra Przemysława Czarnka polityka oświatowa nie odpowiada na bieżące potrzeby szkoły ani nie daje możliwości rozwiązywania problemów, w których szkoła już jest zanurzona i przed którymi stoi. Minister jest całkowicie oderwany od szkolnej rzeczywistości i walczy z urojonymi problemami. Każdy dzień jego urzędowania jest ze szkodą dla uczniów i uczennic. Ze szkodą dla systemu edukacji i naszego państwa. 

Ostatnie dni pokazały, że minister Przemysław Czarnek nie potrafi zarządzać edukacją w kryzysie. W czasie swojej kadencji skupiał całą energię na działaniach zaburzających poczucie bezpieczeństwa szkolnej społeczności, nieadekwatnych do jej potrzeb. Ostatecznym dowodem porażki jego polityki jest zawetowanie ustawy o zmianie prawa oświatowego, tzw. Lex Czarnek.  Uzasadniając weto do tej ustawy, Prezydent RP Andrzej Duda mówił zarówno o swoich wątpliwościach, jak i o licznych głosach sprzeciwu różnych środowisk wobec proponowanych regulacji. Przemysław Czarnek nie potrafił zbudować poparcia i jedności wokół swojego sztandarowego projektu, a w długim, kilkumiesięcznym i wycieńczajacym procesie legislacyjnym wzniecił ogromny sprzeciw polityczny i społeczny, angażując energię rodziców, nauczycieli, dyrektorów, uczniów, działaczy organizacji społecznych, samorządowców i zwykłych obywateli. 

Wysiłki nowego ministra edukacji powinny iść w kierunku dobrej organizacji pracy szkół w czasie trwającego wciąż kryzysu pandemicznego, a także kryzysu uchodźczego wywołanego wojną w Ukrainie. To drugie jest bezdyskusyjnym priorytetem wobec spodziewanej eskalacji i brutalizacji działań w Ukrainie, a nie - jak twierdzi minister Czarnek - krótkiego marszu i szybkiego powrotu do normalności. 

Osoba kierująca resortem edukacji powinna obecnie stworzyć warunki sprzyjające optymalnej organizacji pracy szkoły w sytuacji kryzysu

- Należy wesprzeć nauczycieli i dyrektorów szkół w przezwyciężeniu głębokiego kryzysu psychicznego i fizycznego, aby mogli być skutecznym  wsparciem dla uczniów i uczennic znajdujących się w podobnym kryzysie. Konieczne jest zapewnienie godnych warunków pracy zachęcających do pozostania w zawodzie.

- Władze oświatowe powinny wspierać szkoły w budowaniu dobrych relacji z rodzicami,  a nie tworzyć pola konfliktu ideologicznego. Potrzebne jest zachęcanie rodziców do aktywnego włączania się w życie szkoły, czerpanie z ich zasobów i aktywności, wzmacnianie zaufania i rozwijanie form wsparcia rodziców w trudnościach wychowawczych. Należy pamiętać, że dla przyjęcia do społeczności szkolnej uczniów i uczennic z Ukrainy konieczna jest również dobra wola rodziców oraz ich udział w rozwiązywaniu problemów.  

- Konieczne są działania zapewniające uczniom i uczennicom swobodny rozwój, wyzwalające w nich chęć poznawania świata i przygotowujące do wyzwań przyszłości. Należy zadbać o przywrócenie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa i możliwość korzystania z przywilejów młodości - do zabawy i beztroski, do polonezów na studniówkach a nie przed Pałacem Prezydenckim.

- Wobec kryzysów wstrząsających szkołą w ostatnich latach należy zrezygnować z wprowadzenia w 2023 r. nowej matury i wprowadzić korektę wymagań egzaminacyjnych dla kolejnego rocznika przystępującego w 2023 roku do egzaminu ósmoklasistów.  

- Władze oświatowe powinny teraz szeroko otworzyć drzwi szkoły przed organizacjami pozarządowymi, wykorzystać ich zasoby w pracy w obszarze migracji i edukacji międzykulturowej, włączyć organizacje pozarządowe w przezwyciężanie kryzysu. Oferta edukacyjna organizacji pozarządowych powinna być stałym komponentem pracy publicznej szkoły, a obecnie może stanowić bezcenną pomoc w tworzeniu przyjaznych warunków nauki dla ukraińskich uczniów i uczennic.  

- Nowy minister edukacji wraz z podległymi mu kuratorami powinni zadbać o dobrą współpracę z organami prowadzącymi i efektywnie wspierać samorządy w organizacji codziennej pracy szkoły. Konieczne jest przy tym znaczące zwiększenie subwencji oświatowej i przeznaczenie dodatkowych środków na tworzenie klas przygotowawczych, zatrudnianie asystentów międzykulturowych, szkolenia nauczycieli. 

 

Niestety, minister Przemysław Czarnek w ogóle nie dostrzega tych potrzeb. Nie staje na wysokości zadania. Nie miał i nie ma realnych  rozwiązań dla deficytów edukacyjnych wywołanych pandemią, dla pogłębiających się braków kadrowych, nie ma dobrego i konkretnego planu zorganizowania pracy wobec pojawienia się w szkole  uczniów i uczennic z Ukrainy . Jest za to  zapowiedź tworzenia nowej ustawy Lex Czarnek czy też udział w uroczystości odebrania tytułu Człowieka Roku. 

 

Panie Premierze, bardzo prosimy o pilne działanie  - Polska potrzebuje mądrego ministra edukacji. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

/Sygnatariusze listu/

 

Michał Barszczak, członek Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2018-2019

Bogumiła Bielak, nauczycielka, Protest z Wykrzyknikiem

Daria Bielenin-Palęcka, rodzic 

Krzysztof Bruździak, marszałek Parlamentu Młodych RP 2020

Renata Czaja-Zajder, nauczycielka, Protest z Wykrzyknikiem

Agnieszka Foryś, nauczycielka, Protest z Wykrzyknikiem, laureatka wyróżnienia specjalnego Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata"2021

Robert Hojda - Prezes ZarząduFundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

Agnieszka Jankowiak-Maik, laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata"  i Medalu Wolności Słowa

Agata Kobylińska, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. dzieci i młodzieży

Tomasz Kosmalski, oligofrenopedagog

Maria Kowalewska, nauczycielka

Dorota Kujawa-Weinke, nauczycielka, rodzic

Anna Kuska, marszałkini Parlamentu Młodych RP 2021

Dorota Łoboda, prezeska fundacji Rodzice Mają Głos, radna m.st. WarszawySławomir Majdański, ojciec, aktywista

Mateusz Majkut, marszałek Parlamentu Młodych RP 2021

dr Marta Mazurek, radna Miasta Poznania

Michał Merczyński, dyrektor MaltaFestival Poznań

Marta Młyńska, edukatorka, trenerka, finalistka konkursu Nauczyciel Pomorza 2018

Paweł Nawrocki, nauczyciel, Protest z Wykrzyknikiem

Leszek Olpiński, nauczyciel, Protest z Wykrzyknikiem

prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, Uniwersytet Łódzki

dr hab.Krzysztof Podemski, Wydział Socjologii UAM

Olgierd Porębski, Koalicja Nie Dla Chaosu w Szkole

Violetta Ratajczak Pełnomocniczka Kongresu Kobiet na Wielkopolskę

Bartłomiej Rosiak, członek Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2018-2019

Stanisław Roszczyk, marszałek Parlamentu Młodych RP 2021

Aleksandra Rycharska, marszałkini Parlamentu Młodych RP 2020

Aleksandra Sawa, wiceprzewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych w latach 2017-2021

Anna Schmidt-Fic, liderka Protest z Wykrzyknikiem, nauczycielka, rodzicRafał Sobczyk, nauczyciel, Protest z Wykrzyknikiem

Maciej Sokół, rodzic, aktywista inicjatywy obywatelskiej ISKRA

Przemysław Staroń, psycholog, autor książek, Nauczyciel Roku 2018

Paulina Stochniałek Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Marta Szymczyk, Nieszablonowa pedagozka, Protest z Wykrzyknikiem

Anna Tokarz, rodzic

Dorota Trynks, rodzic

Joanna Wasilewska, rodzic, nauczycielka 

Mikołaj Wolanin, Fundacja na rzecz Praw Ucznia

Grażyna Zagórny, nauczycielka, Protest z Wykrzyknikiem

Jan Zapolski-Downar, marszałek Parlamentu Młodych RP 2020

dr Beata Zwierzyńska, Edukacja w Działaniu

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Anna Schmidt-Fic będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...