Petycja mieszkańców Kobyłki, Marek, Radzymina, Wołomina, Zielonki, Ząbek o zwiększenie ochrony akustycznej wzdłuż obwodnicy Marek (trasa S8)

 

Petycja mieszkańców powiatu wołomińskiego do zapewnienia w ich miejscowościach spokojnych i bezpiecznych dla zdrowia warunków życia poprzez ograniczenie hałasu powodowanego przez intensywny ruch na obwodnicy Marek.

Apelujemy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wszystkich właściwych organów Państwa o podjęcie niezbędnych i natychmiastowych działań w tym zakresie. 

Podpisz petycję i pomóż sobie oraz sąsiadom! Więcej podpisów, większa siła przekazu!

 

Petycja_1.jpg

 

Otwarcie 22 grudnia 2017 roku nowo wybudowanego odcinka trasy S8 (obwodnica Marek) usprawniło komunikację w kierunku Warszawy, skracając znacząco czas dojazdu kierowców do stolicy w godzinach porannych oraz wyjazd ze stolicy w godzinach popołudniowych. Sprawna komunikacja drogowa na omawianym odcinku obwodnicy Marek najprawdopodobniej spowodowała znaczny wzrost liczby pojazdów  poruszających się nowym odcinkiem drogi S8, traktując ją jako szybką trasę z i do Warszawy. Ponadto należy zaznaczyć, że drogą tą prowadzony jest międzynarodowy ruch tranzytowy o bardzo dużym natężeniu, który dodatkowo uległ zwiększeniu po otwarciu nowego odcinka trasy S8. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że generowana przez ruch komunikacyjny emisja hałasu na wskazanym terenie znacznie przekracza dopuszczalne normy określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na niektórych odcinkach drogi S8 (obwodnicy Marek) zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie trasy i nie posiada żadnych zabezpieczeń akustycznych.

 WHO_1.jpg

  Na temat szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka powstały liczne publikacje. Wskazuje się, że hałas jest jednym z czynników stresogennych, może powodować rozdrażnienie, stany chronicznego zmęczenia, zaburzenia snu, choroby układu krążenia, spadek koncentracji. Prowadzone są również badania nad wpływem hałasu na powstawanie chorób nowotworowych, ponieważ hałas osłabia także w dużym stopniu system immunologiczny człowieka. Organizm osłabiony hałasem wykazuje większą podatność na infekcje i rozwój różnych chorób, w tym nowotworowych. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia mieszkańcom powiatu wołomińskiego bezpiecznego środowiska akustycznego, niezbędne jest jak najszybsze i rzetelne przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu na trasie S8 obwodnicy Marek, przebiegającej przez gminy: Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka oraz zminimalizowanie generowanych uciążliwości akustycznych do poziomów bezpiecznych dla człowieka.


Jarosław Jaździk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jarosław Jaździk do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook