Energetyka potrzebuje kierownika. Apel o reformę do polityków

Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego jako watchdog przyglądający się bezpieczeństwu dostaw zbiera głosy wokół apelu o reformę niezbędną do efektywnego zarządzania w trudnych czasach.

Mając na uwadze doświadczenia kryzysu energetycznego pokazującego, że bezpieczeństwo dostaw energii oraz surowców w Unii Europejskiej oraz NATO może zostać zakłócone przez czynniki zewnętrzne, w tym działania stron trzecich wykorzystujących te aktywa do celów polityki zagranicznej.

Uwzględniając fakt, że inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainie zwiększyła zagrożenie infrastruktury krytycznej, którą spotyka coraz większa liczba incydentów rodzących podejrzenie aktów sabotażu przez siły zagrażające Unii Europejskiej oraz NATO.

Podkreślając zależność bezpieczeństwa energetycznego Polski od kluczowych elementów infrastruktury służącej importowi surowców spoza Federacji Rosyjskiej oraz szlaków przesyłu energii oraz surowców widoczną szczególnie w czasie kryzysu energetycznego oraz inwazji na Ukrainie.

Posiłkując się pozytywnym doświadczeniem udanych megaprojektów dywersyfikacyjnych podjętych przez III Rzeczpospoilitą jak terminal LNG w Świnoujściu, gazociąg Baltic Pipe czy rozbudowa naftoportu w Gdańsku.

Wyciągając wnioski ze złych doświadczeń rozproszenia kompetencji w sektorze energetycznym między różne ministerstwa, które doprowadziły w przeszłości przykładowo do zbyt powolnych prac nad regulacjami sektora gazu łupkowego uniemożliwiając wykorzystanie jego potencjału w okresie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego.

Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego jako watchdog i inicjatywa powołana w celu promocji wiedzy na temat potrzeby wzmacniania odporności sektora energii oraz paliw apeluje o ustrukturyzowanie zarządzania strategiczną infrastrukturą energetyczną.

W tym celu sygnatariusze apelu wzywają do realizacji znowelizowanej ustawy o działach administracji publicznej w sposób klarownie dzielący kompetencje w sektorze energii oraz paliw nie pozwalając na paraliżujące spory wynikające z różnic interesów administracji, służb oraz biznesu, które muszą współpracować na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

Wzywa także do inwentaryzacji aktywów sektora energii oraz paliw w celu podporządkowania infrastruktury krytycznej operatorom sieci przesyłowych energii, gazu oraz ropy naftowej i paliw podlegających kontroli urzędu zarządzającego taką infrastrukturą. Chodzi szczególnie o uporządkowanie kontroli nad infrastrukturą krytyczną po fuzji Orlen-Lotos-PGNiG tak, aby aktywa niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw spoczywały pod kontrolą operatorów, pozostawiając domenę biznesową spółkom giełdowym. Należy rozłożyć parasol ochronny państwa nad infrastrukturą przesyłową i magazynową tak, aby biznes mógł w oparciu o nią prowadzić działalność pod mniejszym wpływem polityki.

Ten apel to wezwanie do współpracy administracji publicznej oraz sektora energetycznego w celu zabezpieczenia efektywnego nadzoru nad infrastrukturą krytyczną w energetyce. To także odezwa o wykorzystanie okresu obejmowania przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej do animacji współpracy europejskiej i atlantyckiej w tym zakresie.


Wojciech Jakóbik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Wojciech Jakóbik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Upoważniam Wojciech Jakóbik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego do przekazania informacji podanych przeze mnie w tym formularzu następującym stronom:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...