Petycja do Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy o powstrzymanie budowy w Katowicach - Ligocie budowy osiedla przez Grupę Murapol.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...