Sprzeciw wobec projektu włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół ogólnodostępnych

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...