Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...