UZNANIE PRZESZKODY W DZIAŁANIU STOLICY BENEDYKTA XVI I ZWOŁANIE KONKLAWE

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...