Fort Sokolnickiego powinien być częścią powstającego Żoliborskiego Domu Kultury

Sz. P. Rafał Trzaskowski
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

 

Szanowny Panie Prezydencie,

W nawiązaniu do pisma Stowarzyszenia Żoliborzan z dnia 14 stycznia b.r., jak również do listu otwartego żoliborskich środowisk twórczych z 16 stycznia b.r., pragniemy ponownie wyrazić nasze zaniepokojenie przyszłością Fortu Sokolnickiego, znajdującego się w żoliborskim Parku Żeromskiego.

Sprawa jest bardzo pilna, ponieważ już za 6 miesięcy (kwiecień 2022 roku) kończy się termin umowy z dotychczasowym dzierżawcą.

Projekt remontu fortu, którego finansowanie w znacznej mierze zawdzięczamy środkom europejskim, definiował cel jako „Rozbudowę i adaptację fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki”. Niestety, dziesięcioletnia praktyka partnerstwa publiczno-prywatnego pokazała, że model ten się nie sprawdził. Fort Sokolnickiego stał się de facto miejscem niedostępnym dla mieszkańców Warszawy, gdzie organizowane są przede wszystkim zamknięte imprezy komercyjne, wesela itp. Obecnie fort nie jest „centrum sztuki” i stanowi jedynie uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. Nasze zaniepokojenie budzi groźba przedłużenia tego stanu rzeczy o kolejne kilka lat, jeśli Urząd Miasta dla formalnej i finansowej wygody ponownie wynajmie Fort na podobnych zasadach.

Uważamy, że rozwiązaniem tej dysfunkcyjnej sytuacji jest przekazanie fortu Sokolnickiego pod zarząd tworzonego właśnie Żoliborskiego Domu Kultury, tak by stał się jego integralną częścią. Apelujemy o szybkie podjęcie decyzji w tej sprawie.


Stowarzyszenie Żoliborzan    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Żoliborzan do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...