PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Temat pod dyskusję został automatycznie utworzony do petycji PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Teresa Wojda
Autor petycji

#2251 Potępienie uzurpatorskich władz z Polski za mieszanie na Ukrainie

2014-02-25 13:04

 

Łowicz, 24.02.2014r.

Potępienie

przedstawicieli uzurpatorskich władz z Polski uczestniczących w konflikcie na Ukrainie.

Oznajmiamy obywatelom Ukrainy i narodom całego świata, że wszyscy politycy z Polski to samozwańcy, sprawcy zamachu stanu w Polsce,  sprawujący urzędy bezprawnie, przy wiedzy i akceptacji władz unijnych oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Wspierani przez światowe elity żydowskie przejęli niemal wszystkie dziedziny życia w Polsce a Naród Polski sprowadzają  do roli niewolników we własnej Ojczyźnie.

W tej sytuacji Naród Polski jako Suweren, ma bezwzględne prawo oświadczyć, że nie odpowiada za działania przedstawicieli uzurpatorskich władz i  równocześnie potępia ich udział w konflikcie na Ukrainie.

link: Stop niszczeniu narodów i państw! Polska ofiarą spisku światowgo

AShdHj8/edit

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

link:”Obywatelskie przesłuchania protestujących”

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.

umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html

link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html

link: “Skarga do Strassburga”

link: “Do Narodu Polskiego. List otwarty”

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

 


Gość

#2252

2014-03-01 21:08

Nie zgadzam się z tym nowym prawem geologicznym i górniczym!
Teresa Wojda
Autor petycji

#2253

2014-03-02 10:04

Wzywamy  naszych Rodaków do tworzenia rodzinnych Oddziałów Obrony Koniecznej według wskazań Tadeusza Cichockiego. www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

https://docs.google.com/document/d/1_1AZXhlmZHHqwAA4CHabTL3aQGOipQir4-5Bb20aPWA/edit?pli=1

 

Ostrzeżenie przed fałszywymi obrońcami Narodu Polskiego.

Rodzinne Oddziały Obrony Koniecznej gwarancją zwycięstwa nad okupantem w Polsce.

 

Łowicz, 21.02.2014r.

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf , www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Drodzy Rodacy,

Polska, Ojczyzna Narodu Polskiego została podstępnie przejęta przez okupanta żydowskiego, który sprowadził Polaków do roli niewolników we własnym kraju. Wszyscy politycy z Polski to samozwańcy, sprawcy zamachu stanu w Polsce,  sprawujący urzędy bezprawnie, przy wiedzy i akceptacji władz unijnych oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.  Wspierani przez światowe elity żydowskie przejęli niemal wszystkie dziedziny życia w Polsce.

W tej sytuacji Naród Polski jako Suweren, ma bezwzględne prawo oświadczyć, że nie odpowiada za działania przedstawicieli uzurpatorskich władz a wszystkie prawa i decyzje na jego szkodę z mocy prawa są nieważne!


Teresa Wojda i Maria Bejda były stronami w sprawie o sfałszowanie wyników wyborów parlamentarnych z dnia 09.10.2011r. a Teresa Wojda  dodatkowo pełnomocnikiem, ustanowionym przez Sąd Najwyższy dla Krzysztofa Puzyny, który udowodnił włamanie do centralnej urny wyborczej, którą stanowił Server Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Sąd Najwyższy pozbawił nas prawa uczestnictwa w rozprawie jako strony.

Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia.

link:” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html

link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html

link: “Skarga do Strassburga” iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

Opierając się na sprawie odrzucenia naszych zasadnych skarg na sfałszowanie wyborów parlamentarych w 2011r. ,Tadeusz Cichocki wystosował w 2013r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce  o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania  władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszytkie protokóły wyborcze zostały zniszczone, aby nie było śladów manipulacji wynikami wyborów. Wnioski i skargi T. Cichockiego pozostajawione bez odpowiedzi stały się podstawą wystąpienia Tadusza Cichockiego z wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej.

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

O fakcie udowodnienia z naszym udziałem przez K.Puzyna sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. oraz udowodnienia  w 2013r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce, powiadomiliśmy instytucje unijne w Brukseli oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Instytucje te nie odpowiedziały na nasze prośby o pomoc w odsunięciu uzurpatorskich władz a sprawę przed opinią publiczną utajniono. Władze unijne jak też OBWE sprzyjają  uzurpatorom w Polsce i razem z polskimi władzami  mieszają się w sprawy wewnętrzne suwerennej Ukrainy w celu poszerzania strefy wpływów i zniewalania kolejnego narodu.

 

Funkcje Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje oszut, agent WSI o nazwisku Szczynukowicz. Cyt.:

“Dziadek obecnego Prezydenta RP to, cyt.:” DZIADEK JULIUSZ TO OSIP SZCZYNUKOW, Z BIAŁEJ CERKWI W ROSJI. (...)  W LATACH 1920-24 PO WYMORDOWANIU RODZINY SZLACHECKIEJ KOMOROWSKICH HERBU "KORCZ" MAJĄTEK I TYTUŁY RUSCY DALI SWEMU OSIPIE.... I TAK POWSTAŁ HRABIA POLSKI SZCZYNUKOW KOMOROWSKI. A EKSPERCI ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ, CO BYŁO W RÓŻNYCH STACJACH TV, ODEBRALI MU PRAWO DO POSŁUGIWANIA SIĘ HERBEM POLSKIEJ SZLACHTY…”

link: “Czy Naród Polski może być jednocześnie zdrajcą Narodu Polskiego”

trzcinska.neon24.pl/post/91213,czy-narod-polski-moze-byc-jednoczesnie-zdrajca-narodu-polskiego

 

Przedstawiciele okupanta żydowskiego zawłaszczyli sobie ruch regionalny i narodowy Polaków a przy tym zwodzą Polaków udawaniem sprzeciwu wobec sprawujących władzę w Polsce.

Jednym z przykładów na to jest  ruch oburzonych, który  “burzy się” na bezmiar bezprawia w Polsce, za który odpowiedzialni są uzurpatorzy z Prezydentem RP na czele. Jeden z głównych działaczy ruchu oburzonych, pan M.C. który układa się, wbrew jakiejkolwiek logice, ze sprawcami krzywd Polaków w Polsce i przyjmuje odznaczenie od Szczynukowicza podającego się za Komorowskiego, Prezydenta RP.

Przyjęcie honorów od uzurpatora, zdrajcy Narodu Polskiego to postawienie się po stronie okupanta żydowskiego. Jest to  tym większa hańba i jednocześnie ostrzeżenie dla wszystkich rodowitych Polaków, bo  funkcję prezydenta RP sprawuje osoba pochodzenia żydowskiego, wychowana na zasadach talmudu: nienawiści i pogardy dla nie-żydów.

Nie do przyjęcia jest aby rodowici Polacy, doświadczający każdego dnia antypolonizmu, łamania  praw człowieka i obywatela wspierali i tworzyli ruch, który popiera żydowskie okupacyjne, reżimowe władze w Polsce.

Podstępne  oblicze  ruchu oburzonych ujawnia apel M.C. do uzurpatorskich władz w Polsce o ingerencję w wewnętrzne sprawy Ukrainy.  Ruch oburzonych popiera elity żydowskie, które dokonały  zamachu stanu na praworządne władze Ukrainy a przy tym pomija fakt, że zajścia na Ukrainie zostały sprowokowane, sfinansowane i  są kontrolowane przez elity żydowskie z Polski, Niemiec, USA  oraz z Brukseli.  Pretekstem do interwencji była odmowa władz Ukrainy przystąpienia do Unii Europejskiej.

Dowód: “List otwarty do władz RP.

List otwarty obywatelskiego stowarzyszenia OBURZENI do Prezydenta, Premiera, Sejmu RP, Komisji Europejskiej i Ambasady Ukrainy w Polsce, 23 stycznia 2014” , cyt:pozwalamy sobie zaapelować do stosownych władz III RP oraz Unii Europejskiej, której Polska jest przecież członkiem, o natychmiastowe podjęcie wszystkich możliwych kroków natury zarówno politycznej jak i ekonomicznej wobec ludzi, którzy obecnie sprawują władzę na Ukrainie, by położyć kres dalszemu przelewowi krwi w sąsiadującym z nami państwem.”

Link: ”Żydzi na Euromajdanie” , wolna-polska.pl/wiadomosci/zydzi-euromajdanie-2014-02 ,

:”Żyd Etinzon (Kliczko) wzywa Eurosodomę do interwencji wojskowej na Ukrainie”,

wolna-polska.pl/wiadomosci/zyd-etinzon-kliczko-wzywa-eurosodome-interwencji-wojskowej-ukrainie-2014-02

W sytuacji wypowiedzianej ale nie ogłoszonej wojny prowadzonej w sposób podstępny przez okupanta żydowskiego uczestniczenie przedstawicieli Narodu Polskiego w ruchach tworzonych przez tegoż okupanta pod złudnymi hasłami, wiąże się z wielkim niebezpieczeństwem dla ich zdrowia i życia.

Każdy kontakt z osobami pochodzenia żydowskiego niesie ze sobą śmiertelne ryzyko.

Istnieje groźba otrucia tak jak w przypadku reżysera Bogdana Poręby czy też zamordowania a nawet spalenia tak jak w przypadku Jolanty Brzeskiej  z Warszawskiego Stowarzyszenia  Obrony Lokatorów. Link: “Jolanta Brzeska”,

pl.wikipedia.org/wiki/Jolanta_Brzeska#.C5.9Amier.C4.87

Wzywamy  naszych Rodaków do tworzenia rodzinnych Oddziałów Obrony Koniecznej wg wskazań Tadeusza Cichockiego.

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

cytat:

5. Stworzenie w celu realizowania egzekucji możliwie jak największej liczby

zakonspirowanych oddolnie, samodzielnie organizowanych i zarządzanych oddziałów

Obrony Koniecznej Narodu Polskiego (OKNP). Skład osobowy – kilka do kilkunastu

najlepiej znanych sobie zaufanych osób zdolnych fizycznie do działań bezpośrednich

oraz osoby starsze schorowane i młodzież do rozpoznania, inwigilacji, dezaktywacji

monitoringu,….

 

6. Staranne, samodzielne i niezależne przygotowywanie przez każdy z oddziałów

OKNP na terenie całej Polski, możliwie jak najczęstszych różnych działań przeciwko

wrogom – przedstawicielom władzy okupacyjnej i ich kolaborantom. Ewentualną

współpracę oddziałów przeprowadzać w sposób bardzo rozważny (niebezpieczeństwo

inwigilacji) i jedynie w przypadkach koniecznych.

 

7. Stopniowe, systematyczne i sukcesywne aż do obalenia okupanta realizowanie

„dożynanie watahy” np. i najlepiej metodą „seryjnego samobójcy”, atakując całą grupą

pojedyncze osoby lub małe grupy wrogów stosując podstęp, zaskoczenie i dostępne

środki o dowolnej porze dnia i nocy w najbardziej dogodnym miejscu. Takie metody

usprawiedliwia fakt dysproporcji np. w uzbrojeniu czy wyszkoleniu.”

Drodzy Polacy w Polsce, Polacy rozsiani po świecie,

Polska nie zginęła i nigdy nie zginie!

Wszyscy Polacy w Polsce  przebudzą się, bo w każdym Polaku, w genach tkwią namaszczone przez bohaterskie pokolenia, choć teraz jeszcze uśpione, pokłady Miłości ... Miłości Ojczyzny !

Potrzeba tylko iskry by uwolnić Ją i mądrze zagospodarować abyśmy poczuli się Wolni w Naszej Ukochanej Ojczyźnie Polaków.


Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

link: “Obywatelskie przesłuchania protestujących”

Teresa Wojda
Autor petycji

#2254 Poparcie dla działań Prezydenta Rosji w powstrzymaniu niszczenia narodów i państw:

2014-03-04 23:43

https://docs.google.com/document/d/1yYbHrTZJsgAI1JuPmsVepLzXd-3wSbFNx0dNLNzYmmc/

Poparcie dla działań Prezydenta Rosji w powstrzymaniu niszczenia narodów i państw

 

Łowicz, 04.03.2014r.

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf , www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze


Szanowny Pan

Prezydent Władimir Putin – za pośrednictwem Ambasady Rosji!

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce.


Za Dariuszem Orszańskim z Olsztyna:

“Składamy na ręce Pana Ambasadora Federacji Rosyjskiej serdeczne i szczególne podziękowania dla Prezydenta Federacji Rosyjskiej Pana Władimira Putina oraz dla Rady Federacji Rosyjskiej, za decyzję poważną i męską decyzję, o wykorzystaniu wojsk Federacji Rosyjskiej do stabilizujących i obronnych działań na terenie Ukrainy w celu ugaszenia pożaru i niepokojów społecznych wywołanych w tym bratnim państwie, przez płatną i zdradziecką ( kierującą się podwójnymi standardami i moralnością) agenturę zachodu i ukraińskich szowinistów.

Jest niedopuszczalne, by garstka bandytów, podżegaczy i podpalaczy z Kijowa, wspierana i finansowana przez moralistów o podwójnych obliczach, obalała legalne władze Ukrainy i chciała rozlać bezprawie i wojenną pożogę na całą Ukrainę i inne kraje słowiańskie. Zachód, któremu demokracja i praworządność nie schodzi z ust, tę nielegalną bandycką zadymę wspiera.

Najwyższy już czas by bandytom i podżegaczom powiedzieć – STOP – ANI KROKU DALEJ !

Prezydent Władimir uczynił to! – i za to Mu dziękuję wraz z rodziną i bliskimi.

Zapewniamy, iż z buńczucznymi, wojennymi pomysłami "naszych uzurpatorskich władz” Polski, Ja i bardzo wielu Polaków nie mamy nic wspólnego! Jesteśmy z Wami. “


Szanowny Panie Prezydencie,

dołączamy się do podziękowania i jednocześnie z całą mocą podkreślamy że z buńczucznymi, wojennymi pomysłami przedstawicieli uzurpatorskich władz z  Polski nie mamy nic wspólnego jak też

Naród Polski, który został oszukany i zniewolony we własnym, ojczystym kraju przez podstępnego okupanta.

Władze unijne jak też OBWE zignorowały udowodniony przez Tadeusza Cichockiego w 2013r. zamach stanu  oraz zingnorowały udowodnienie sfałszowania  wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. w Polsce. Skarga na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia!

link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html

link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html

link: “Skarga do Strassburga”

link: “Do Narodu Polskiego, List otwarty.”

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf


W związku z utajnieniem przed społecznością międzynarodową naszych informacji i dowodów na sfałszowanie wyborów i dokonanie zamachu stanu w Polsce uprzejmie prosimy Szanownego Prezydenta Rosji, Pana Władimira Putina o podanie do publicznej wiadomości i poinformowanie opinii światowej o przestępstwie przejęcia władzy w Polsce przez uzurpatorów przy współdziałaniu Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej jak też sekretarza OBWE. Prosimy również o ujawnienie prawdy o fałszywych życiorysach prezydenta  RP Bronisława  Szczynukowicza/Komorowskiego oraz Premiera RP Donalda Tuska, agenta Stasi ps.”Oskar” a także innych polityków uczestniczących w wydarzeniach na Ukrainie.

Z wyrazami szacunku i poważania

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

link: “Obywatelskie przesłuchania protestujących”www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

Załączniki:

1. Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?

2. Stop niszczeniu narodów i państw. Polska ofiarą spisku światowego.

Udowodniony zamach stanu w Polsce.

3.Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?”

4. Potępienie przedstawicieli uzurpatorskich władz w Polsce uczestniczących

w konflikcie na Ukrainie.

5. Do instytucji unijnych o udowodnionym zamachu stanu w Polsce.

6. Wystąpienie do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Teresa Wojda
Autor petycji

#2255 Prawda o uzurpatorach orężem Narodu Polskiego w obronie koniecznej !

2014-03-09 22:55

Wzywamy  naszych Rodaków do tworzenia rodzinnych Oddziałów Obrony Koniecznej wg wskazań Tadeusza Cichockiego.

docs.google.com/document/d/1WqxfEUsRoAmcTyjeQkoP-IfGsPySkWJnJ-twka4wPuA/edit


Prawda o uzurpatorach orężem Narodu Polskiego w obronie koniecznej !


Łowicz, 09.03.2014r.


Drodzy Rodacy w Polsce i na świecie!


W obliczu uwikłania Polski  w konflikt na Ukrainie przez uzurpatorskie władze z Polski, będące na usługach światowych elit żydowskich, oraz  sprowadzenia przez te władze groźby działaniami wojennymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne jest przyśpieszenie jednoczenia się rodowitych Polaków wokół faktu udowodnienia przez K.Puzynę sfałszowania wyborów parlamentarnych w 2011r. (z naszym udziałem)jak też udowodnienia w 2013 r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu przez obecnie sprawujących władzę w Polsce.


Władze wszelkich szczebli w Polsce nie mają legitymacji Suwerena, tj. Narodu Polskiego, uprawniającej do zajmowania stanowisk i urzędów, podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Narodu Polskiego.


UWAGA !

Stanowione przez uzurpatorów  prawo i wydawane decyzje są z mocy prawa nieważne !


Wzywamy  naszych Rodaków do tworzenia rodzinnych Oddziałów Obrony Koniecznej wg wskazań Tadeusza Cichockiego.

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

cytat:

“5. Stworzenie w celu realizowania egzekucji możliwie jak największej liczby

zakonspirowanych oddolnie, samodzielnie organizowanych i zarządzanych oddziałów

Obrony Koniecznej Narodu Polskiego (OKNP). Skład osobowy – kilka do kilkunastu

najlepiej znanych sobie zaufanych osób zdolnych fizycznie do działań bezpośrednich

oraz osoby starsze schorowane i młodzież do rozpoznania, inwigilacji, dezaktywacji

monitoringu,….

6. Staranne, samodzielne i niezależne przygotowywanie przez każdy z oddziałów

OKNP na terenie całej Polski, możliwie jak najczęstszych różnych działań przeciwko

wrogom – przedstawicielom władzy okupacyjnej i ich kolaborantom. Ewentualną

współpracę oddziałów przeprowadzać w sposób bardzo rozważny (niebezpieczeństwo

inwigilacji) i jedynie w przypadkach koniecznych.

7. Stopniowe, systematyczne i sukcesywne aż do obalenia okupanta realizowanie

„dożynanie watahy” np. i najlepiej metodą „seryjnego samobójcy”, atakując całą grupą

pojedyncze osoby lub małe grupy wrogów stosując podstęp, zaskoczenie i dostępne

środki o dowolnej porze dnia i nocy w najbardziej dogodnym miejscu. Takie metody

usprawiedliwia fakt dysproporcji np. w uzbrojeniu czy wyszkoleniu.”


Polska, Ojczyzna Narodu Polskiego została podstępnie przejęta przez okupanta żydowskiego, który sprowadził Polaków do roli niewolników we własnym kraju.

 

Wszyscy politycy z Polski to samozwańcy, sprawcy zamachu stanu w Polsce,  sprawujący urzędy bezprawnie, przy wiedzy i akceptacji władz unijnych oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wspierani przez światowe elity żydowskie przejęli wszystkie dziedziny życia w Polsce. Powstające obecnie jak i wcześniej utworzone partie oraz organizacje, ruchy narodowe oraz związki zawodowe a nawet struktury Kościoła Katolickiego, zostały podstępnie przejęte przez wrogów Narodu Polskiego !

 

Wzywamy żołnierzy Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych do opowiedzenia się po stronie ciemiężonego Narodu Polskiego!

 

Błyskawicznie rozpowszechniajmy prawdę o podstępnym okupancie i równocześnie bojkotujmy uzurpatorów.

 

Teresa Wojda, Maria Bejda

córki żołnierza Armii Krajowej ps.”Słoneczny”

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf , www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Teresa Wojda
Autor petycji

#2256 Gratulacje dla Mistrza Olimpijskiego Zbigniewa Bródki

2014-03-09 23:00

,


https://lh6.googleusercontent.com/_9HZlbb7WKWqTCkWvRCWwJ7tFGyxIvUDv-y7N56fkPFeW7...

www.lowiczanie.prv.pl

Łowicz, 25.02.2014r.


Szanowny Pan

Zbigniew Bródka

Syn Ziemi Łowickiej

Mistrz Świata i Mistrz Olimpijski w jeździe szybkiej na lodzie.

Jesteśmy dumni z Pana osiągnięć sportowych, które są wynikiem nie tylko talentu ale i ogromnego wkładu pracy i poświęcenia. Przyczynił się Pan do rozsławienia Polski i Ziemi Łowickiej a przy tym udowodnił światu że Polak wszystko potrafi, pomimo przeciwności losu, braku odpowiedniej infrastruktury sportowej i właściwego wsparcia finansowego.

Jest Pan dla wszystkich Polaków wzorem godnym najwyższego szacunku i zasługuje Pan na najwyższe uznanie i wdzięczność  Narodu Polskiego. Pana osiągnięcia sportowe są  dowodem na to że upór i konsekwencja w działaniu przynoszą wspaniałe efekty.

Szczególnie dla nas, działających w Obywatelskim Ruchu Oporu,  występujących na forum międzynarodowym w obronie Narodu Polskiego w jego Ojczyźnie, Pana sukces jest wielkim wsparciem i mobilizuje nas do dalszych intensywnych działań.

Nie tracimy nadziei że również odniesiemy sukces i doprowadzimy do zjednania wszystkich Polaków  w obronie miejsca do życia w Polsce.

Dziękujemy za dostarczenie nam radości z wysłuchania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, “Mazurka Dąbrowskiego” na Olimpiadzie w Soczi!

Gratulujemy Panu osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!


Z wyrazami szacunku i poważania

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

córki żołnierza Armii Krajowej ps. “Słoneczny”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

niezaleznatelewizja.pl/2013/06/otwarte-forum-tematyczne-6-07-2013/

niezaleznatelewizja.pl/2013/06/stop-nowemu-porzadkowi-swiata-12-06-2013/
Tylko prawda jest ciekawa.

#2257 Re: Prawda o uzurpatorach orężem Narodu Polskiego w obronie koniecznej !

2014-03-17 08:45

 

GAZ ŁUPKOWY.

Temat ważny i aktualny więc warto poświęcić mu trochę uwagi, tym bardziej,

że Francja mówiła NIE, tak samo jak Wielka Brytania, Szwecja a nawet Bułgaria.

Rząd właśnie przyjął projekt ustawy o wydobyciu gazu łupkowego. (11.03.2014)

 

Premier Donald Tusk zapowiedział radykalne uproszczenie procedur administracyjnych w tej sprawie.

Do 2020 roku eksploatacja złóż będzie wolna od podatku. (sic!)

 

* **

Rozważano różne możliwości rozwoju i inwestowania w polską energetykę, i tak:

 

24-10-2012 http://tvn24bis.pl/informacje,187/lupki-i-elektrownia-jadrowa-wykluczaja-sie-premier-jest-innego-zdania,284854.html

Musimy wybierać między elektrownią atomową albo gazem łupkowym? PGE, minister skarbu i doradcy rządu jednomyślni

Prezes PGE Krzysztof Kilian mówił, że nie ma możliwości realizowania równolegle programu atomowego i inwestycji w łupki.

Obie inwestycje są bardzo poważne, a polskiego sektora energetycznego nie stać na to, by prowadzić oba projekty jednocześnie - stwierdził Żmijewski. Jeśli zbudujemy jedno i drugie, to będą pracować na pół gwizdka, a elektrownia jądrowa, która pracuje na pół gwizdka to bankructwo.

25-10-2012 http://tvn24bis.pl/informacje,187/lupki-i-elektrownia-jadrowa-wykluczaja-sie-premier-jest-innego-zdania,284854.html
Dla polskiego rządu energetyka jądrowa i inwestycje w gaz łupkowy są priorytetowe - powiedział premier Donald Tusk. Podkreślił, że strategia rządu zakłada dywersyfikację źródeł energii.

Premier jedno, minister drugie.
Tymczasem minister skarbu Mikołaj Budzanowski mówił w środę podczas debaty o energetyce w Sejmie, że priorytetem dla Polski jest poszukiwanie i zwiększanie wydobycia węglowodorów, zaś na decyzję ws. programu jądrowego trzeba poczekać.

 

 

Tylko prawda jest ciekawa.

#2258 Re: Re: Prawda o uzurpatorach orężem Narodu Polskiego w obronie koniecznej !

2014-03-17 08:47

 

26-11-2013 http://instytutkosciuszki.salon24.pl/550859,czysty-wegiel-przyszlosc-polskiej-energetyki
Kraje, które będą posiadały i eksploatowały własne surowce, zagwarantują sobie bezpieczeństwo energetyczne i gospodarczą niezależność– pisze prof. Zbigniew Kasztelewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej i ekspert współpracujący z Instytutem Kościuszki. Surowce energetyczne są narzędziem geopolityki i specyficzną bronią, której bogate w nie kraje nie wahają się używać do realizacji swoich celów.
W ostatnich latach w branży dokonała się technologiczna rewolucja. Węgiel może być wykorzystywany nie tylko do produkcji energii elektrycznej ale także do produkcji różnych związków chemicznych, w tym paliw płynnych i gazowych.
Na uczelniach i w instytutach naukowo-badawczych w Polsce od paru lat trwa wyścig nad rozwojem czystych technologii wykorzystywania węgla. Dla realizacji tych zamierzeń od 2010 roku realizowane jest " Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysoko efektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej." 
Krajowe prace badawcze dają niepowtarzalną szansę na prawdziwy technologiczny skok, który pozwoli, by Polska stała się europejskim liderem w dziedzinie czystych technologii węglowych. Należy dołożyć wszelkich starań, w szczególności na poziomie stabilnego finansowania tych przedsięwzięć, aby rozwój czystych technologii węglowych nie został zahamowany. Pozwoli to na rozwój nowoczesnego polskiego przemysłu energetycznego i górniczego, umożliwiając czerpanie zysków z eksportu wypracowanych tutaj technologii.


31.12.2013 http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1013944,Rzad-polska-energetyka-stawia-na-wegiel

Rząd: polska energetyka stawia na węgiel. W ostatni dzień starego roku obradował rząd. Głównym tematem posiedzenia gabinetu Donalda Tuska była energetyka.  Rząd przyjął informację na temat realizacji polityki energetycznej do 2030 roku. Dokument zakłada, że dominującym paliwem energetycznym pozostanie węgiel. Coraz większa będzie jednak rola gazu, w tym także łupkowego.

 

 

Tylko prawda jest ciekawa.

#2259 Re: Re: Re: Prawda o uzurpatorach orężem Narodu Polskiego w obronie koniecznej !

2014-03-17 08:48

Polska nic nie zarobi na eksploatacji gazu ziemnego!

14-01-2014 http://www.polskieradio.pl/42/259/Artykul/1024158,Ekspert-Polska-nie-zarobi-na-gazie-lupkowym-ani-zlotowki

Polska nic nie zarobi na eksploatacji gazu z łupków do 2020 r, nawet jeśli uda się znaleźć bogate złoża tego surowca, z winy zbytniego pośpiechu rządu. - Jeśli przyjmuje się strategię „szybko, szybko”, to jedynymi firmami dysponującymi odpowiednią technologią są koncerny zachodnie. o jest podejście anty-gospodarcze. Bo ktoś przychodzi, wydobywa gaz i potem nam go sprzedaje. A z tego łańcucha wartości nie dostajemy praktycznie nic. -Łupki już nie są priorytetem. A na piedestał wrócił węgiel. I to jest dosyć rozsądne podejście, ponieważ węgiel naprawdę mamy - uważa Andrzej Szczęśniak.

 

A tu NIESPODZIANKA: 11.03.2014 Rząd przyjął projekt ustawy o wydobyciu gazu łupkowego.

Nasuwa się pytanie: Jakie argumenty stoją za tak radykalną zmianą  priorytetów ?

Kto wie ? Tak wygląda codzienność "tubylców":

..

ale przecież o tym oficjalnie się nie mówi.


 

Teresa Wojda
Autor petycji

#2261 MACHINA LUDOBÓJCZA W ŁOWICZU CIĄGLE TRWA !!!!!

2014-03-28 10:22

Jak się nazywa masowe trucie

ludzi zwłaszcza Seaqestem, zawierającym w swym składzie arsen ????
NAZYWA SIĘ LUDOBÓJSTWEM A TYCH CO TRUJĄ I TYCH CO NA TO POZWALAJĄ LUDOBÓJCAMI - SAMOBÓJCAMI !!!!!!!!!!!!!!!!!!
HAŃBA DLA WŁADZ MIASTA, WŁADZ POWIATU !!!! HAŃBA !!!!
Kranówka znów stała się mętna
Tomasz Bartos | tomasz.bartos@lowiczanin.info
2014.03.27, ostatnia aktualizacja 2014.03.27

http://www.lowiczanin.info/gospodarka/wydarzenia/-Kranowka-znow-stala-sie-metna/

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu pod koniec lutego rozpoczął ponowne stosowanie preparatu Sea Quest, aplikując go do miejskiej sieci wodociągowej.


Po niespełna 2 tygodniach np. na osiedlu Starzyńskiego woda z kranów stała się mętna i zawiera czarne drobiny. Czy powinniśmy się tym przejmować?


Przypomnijmy, że Sea Quest był już stosowany w łowickiej sieci wodociągowej w roku 2012. Jest to preparat oparty na fosforanach, którego zadaniem jest, po wprowadzeniu go do sieci, rozpuszczanie znajdujących się w niej osadów, które zmniejszają w rurach średnicę przepływu wody. Osady te zawierają zanieczyszczenia, które odkładały się przez lata. Preparat powoduje rozpuszczenie osadów, które następnie są wypłukiwane, na wydzielonych odcinkach sieci, poprzez otwarcie zaworów zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych.


Dawki preparatu są niewielkie, dlatego też jego stosowanie jest długotrwałe. Obecnie ZUK posiada zezwolenie na jego stosowanie przez pół roku, czyli do września tego roku. Po inwestycji o wartości ok. 20 mln. zł, polegającej na gruntownej modernizacji Stacji Ujęcia Wody i uruchomienia dwóch studni głębinowych, woda, która jest wprowadzana do sieci, jest bardzo dobrej jakości.

 

Teresa Wojda
Autor petycji

#2262 Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i OBYWATELSKIEGO RUCHU OPORU

2014-04-03 01:05

Uznajemy działania Sądu Rejonowego w Łowiczu i działania Komornika oraz osób z nimi powiązanych jako bezprawny zamach na dobro chronione prawem, co wymusza zastosowanie obrony koniecznej zgodnie z art. 25 k.k.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

Obywatelskie przesłuchania protestujących:

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0


Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej
Rafał Fronczek
Prezes Krajowej Rady Komorniczej
Marek Biernacki
Minister Sprawiedliwości
Ze względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu
przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy
żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą
emailową
Skarga
na zamiar dokonania zamachu na dobro chronione prawem jakim jest siedziba
Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, przez komornika
sądowego i Sąd Rejonowy w Łowiczu,
Żądanie
zaniechania bezprawnych działań egzekucyjnych przez komornika
sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu.

Dotyczy:
bezprawnej groźby egzekucji komorniczej skierowanej przeciwko osobie prawnej:KRS
0000075789 : Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie” oraz działających w
jego ramach: Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH
OPORU, prezes Teresa Wojda, co wyczerpuje znamiona czynów z artykułów Art. 190§ 1,
Art. 212§ 1, Art. 216§ 1 , Art.190§ 1 Kodeksu Karnego.


W dniu 02.04.2014 r. nieznana osoba podrzuciła kartkę pod drzwi siedziby Stowarzyszenia
Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,
OBYWATELSKI RUCH OPORU z bezpodstawnym wezwaniem do kancelarii Komornika Sądowego
pod rygorem : “Stawiennictwo obowiązkowe” w nieokreślonej sprawie, bez podania numeru
sprawy.


Informujemy że Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze” Łowiczanie” nie jest stroną w żadnej
sprawie sądowej ani nie zalega z żadnymi płatnościami. Siedzibą Stowarzyszenia jako osoby
prawnej, KRS 0000075789, jest 1pokojowe ( 26 m2) mieszkanie własnościowe Teresy Wojda, co jest
zatwierdzone przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejsetru
Sądowego, decyzją z dnia 23.07.2008r., sygn.akt LDXX NS REJ/KRS/10966/08/272


W pomieszczeniu tym znajduje się wyłącznie biuro tej organizacji. Zgromadzone jest tu bogate archiwum
22 letniej działalności, dokumenty księgowe, rekwizyty, stroje ludowe, meble biurowe, komputer, drukarka,
książki, puchary ,dyplomy itp. Jest to majątek podlegający prawnemu obowiązkowi zabezpieczenia za
który osobiście prawnie odpowiada prezes Teresa Wojda.


W siedzibie również prowadzona jest działalność w obronie Narodu Polskiego przed zagrożeniami, zgodnie ze statutowymi zapisami stowarzyszenia pod szyldem Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU. Jest to miejsce przechowywania m.in. oryginałów dowodów na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011 r. Polsce.
W związku z powyższym jest to także atak na dorobek intelektualny Teresy Wojda i Marii Bejda,
stanowiący spuściznę Narodu Polskiego. Działania Sądu Rejonowego w Łowiczu jak też w jego imieniu
komornika sądowego uznajemy jako dyskryminację i znieważenie nas jako przedstawicielek Narodu
Polskiego, co jest jawnym antypolonizmem i podlega ściganiu z art.133 oraz art. 257 k.k.


Bezpodstawne wezwanie egzekucyjne komornika jest groźbą popełnienia przestępstwa przez komornika,
jest zamachem na szkodę organizacji prawnej: Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” i
na szkodę prezes tej organizacji Teresy Wojda co wyczeruje znamiona art.190§ 1 k.k. cytat:”
„Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba
wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Podrzucenie bezpodstawnego wezwania do komornika jest naruszeniem dóbr osobistych osób
publicznych, prezes stowarzyszenia Teresy Wojda oraz Marii Bejda jak też dobrego imienia organizacji, które one reprezentują a więc podlega rygorom art. 212 § 1 Kodeksu karnego cyt: „Kto pomawia inną
osobę… o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na
utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie,
karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.”
Równocześnie kwalifikuje się to pod art. 216 § 1 cytat: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo
choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega
grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”
Ponadto podrzucenie bezpostawnego wezwania do komornika jest złamaniem:
art. 23 Kodeksu cywilnego: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność,
cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji,
nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska,
pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych
przepisach.”
art. 24 § Kodeksu cywilnego: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem,
może żądać zaniechania tego działania. (…) W razie dokonanego naruszenia może on także
żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia
jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej
formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia
pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.”


W związku z powyższym żądamy zaniechania działań egzekucyjnych przez komornika. W
ramach zadośćuczynienia domagamy się od komornika wpłaty w wysokości 2000 zł na konto
Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”.


Informujemy, że jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego podlegamy szczególnej ochronie prawnej prawa międzynarodowego w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji z Aarhus a przede wszystkim konstytucji RP.
Uznajemy działania Sądu Rejonowego w Łowiczu i działania Komornika oraz osób z nimi powiązanych jako bezprawny zamach na dobro chronione prawem, co wymusza zastosowanie obrony koniecznej zgodnie z
art. 25 k.k.cyt: "Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny
zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w
szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu,
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia."


Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU


Gość

#2263

2014-04-05 18:01

Bez komentarza !
Teresa Wojda
Gość

#2264 Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim

2014-04-06 19:19

Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim | blog polski

Szykany dla Polek-patriotek za obronę Polski « Grypa666's Blog

Niemiecka policja kryminalna kontroluje polityczne wpisy Polaków na FB – pejsbuku | blog polski

......

Łowicz, 26.03.2014r.

.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

99-400 Łowicz  os. Kostka 12/9

Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000075789.

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012

.

Luis Moreno-Ocampo

Główny Prokurator

Międzynarodowego Trybunału Karnego

.

Skarga na

agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.

.
.

UWAGA!

Oczekujemy potwierdzenia drogą emailową i pocztową przyjęcia naszej zasadnej skargi w terminie 2 tygodni od daty wysłania. Brak potwierdzenia będzie skutkował koniecznością powiadomienia światowej opinii publicznej.

Korespondencja ta ze względu na dobro sprawy i nasze bezpieczeństwo na razie zostaje utajniona. Wyrażamy gotowość współpracy.

.
.

Sprawcy obecnie urzędujący:

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso

Przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy

Prezydent RP, Bronisław Komorowski,

Premier Rządu RP, Donald Tusk

Marszałek Sejmu RP, Ewa Kopacz

Marszałek Senatu RP,  Bogdan Borusewicz

Prokurator Generalny RP, Andrzej Seremet

Sprawcy poprzednio urzędujący, od 1989 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej  od 1989r.

pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Europejska

Prezydenci RP po 1989r.

pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Polski#III_Rzeczpospolita_.28od_1989_roku.29

Premierzy Rządu RP po 1989r.

pl.wikipedia.org/wiki/Premierzy_Polski#Prezesi_Rady_Ministr.C3.B3w_III_Rzeczypospolitej_.28od_1989.29

Marszałkowie Sejmu po 1989r.

pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82kowie_Sejmu_Rzeczypospolitej#Marsza.C5.82kowie_Sejmu_III_Rzeczypospolitej

Marszałkowie Senatu RP po 1989r.

pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82kowie_Senatu_Rzeczypospolitej#Marsza.C5.82kowie_Senatu_w_III_Rzeczypospolitej

Prokuratorzy Generalni RP po 1989r.

pl.wikipedia.org/wiki/Prokurator_Generalny#Lista_Prokurator.C3.B3w_Generalnych_od_1989

inni decydenci, sprawcy działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego w Polsce.

.

.

W celu zapobieżenia mataczeniu, ucieczce sprawców do Izraela, USA czy też innych krajów, które nie są sygnatariuszami Statutu Rzymskiego a nade wszystko  powstrzymania ludobójczych działań, agresji i zawojowywania Polski występujemy o :

.

.

 

- likwidację Unii Europejskiej i innych globalnych organizacji i agend

- niezwłoczne wydanie nakazu aresztowania dla sprawców

- zablokowanie kont bankowych sprawców i ich rodzin.

- konfiskata mienia sprawców na rzecz roszczeń Polski i Narodu Polskiego.

- niezwłocznego skierowania aktu oskarżenia do Trybunału Karnego

- ścigania innych sprawców działań na szkodę Narodu Polskiego.

- zwrotu zagrabionego mienia narodowego wypracowanego przez wiele pokoleń Polaków oraz bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra,

- odszkodowania dla każdego rodowitego Polaka  w Polsce za cierpienia, za utratę zdrowia i życia, krzywdy moralne i straty finansowe jak też  za wyzysk kolonialny, niewolniczą pracę, rozbicie rodzin ( masowa emigracja za chlebem).

- odszkodowania i ukarania winnych  za niemiecko-żydowską kampanię szkalowania dobrego imienia Narodu Polskiego i Polski  poprzez  obarczanie winą i nazywanie “polskimi obozami” niemieckie obozy koncentracyjne z okresu  II wojny światowej, podczas niemieckiej okupacji terenów polskich jak też haniebne przypisywanie winy Polakom za niemieckie zbrodnie wojenne na ludności żydowskiej np. w Jedwabnem.

.

.


Dokonywanie agresji i zawojowania (debelacji) terytorium Państwa Rzeczypospolita Polska i równocześnie ludobójstwa na Narodzie Polskim przez wyżej wymienione osoby jak też osoby z nimi powiązane a nie wymienione z nazwiska w niniejszym powiadomieniu, jest czynem ciągłym, trwającym od ponad 25 lat. Ma to miejsce nie w  trakcie jakichkolwiek działań wojennych ale w czasie pozornego pokoju.

.

Sprawcy dokonali całkowitego zajęcia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  i przejęcia kontroli nad państwem  a dotychczasowy Suweren tj. Naród Polski pozbawiony został należnej mu władzy zwierzchniej, co jest złamaniem Konstytucji RP jak też prawa międzynarodowego, co wyczerpuje definicję debelacji.

.

Przestępstwo ludobójstwa na Narodzie Polskim realizowane jest stopniowo i z premedytacją. Zmierza do wprowadzenia Nowego Porządku Światowego i  depopulacji  ludności świata pod złudnymi hasłami Zrównoważonego Rozwoju i Agendy 21.

Richard K. Moore, stwierdza:

Agenda 21 jest jednym z najbardziej przerażających elementów jakie koń (“koń trojański” tj.ONZ) w sobie zawiera. Ten program zaczyna się od uzasadnionych obaw dotyczących stabilności i przekształca je w Zielonego Potwora, który ma na celu mikro-zarządzanie każdym aspektem naszego życia, do tego stopnia, że ​​stary reżim sowiecki wydaje się nieomal wolną przedsiębiorczością w porównaniu z Agendą 21.

Dowód,link:”New World Order – ostateczna rozgrywka rozpoczęła się”

bankowaokupacja.blogspot.ca/2014/01/new-world-order-ostateczna-rozgrywka.html

www.globalresearch.ca/the-elite-plan-for-a-new-world-social-order/27188

Kulisy wprowadzania powszechnej Kontroli nad światem ujawnia była pracownica Banku Światowego Karen Hudes, cyt.:

“Wielce potężna organizacja, o której większość ludzi nawet nie słyszała, potajemnie kontroluje podaż pieniądza na całym świecie. Nazywa się ona Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych i jest bankiem centralnym banków centralnych. Mieści się w Bazylei, Szwajcarii, ale ma filie w Hong Kongu i Mieście Meksyk. Jest w istocie niewybranym, nieodpowiadającym przed nikim centralnym bankiem świata, nieopodatkowanym i niepodlegającym żadnym prawom krajowym. Nawet Wikipedia przyznaje, że „nie jest odpowiedzialny przed jakimkolwiek rządem”. Bank Rozrachunków Międzynarodowych prał pieniądze nazistów podczas drugiej wojny światowej. Jego teraźniejszym celem jest kontrola, zarządzanie i centralne planowanie globalnym systemem finansowym.”

(…)“Moce finansowego kapitalizmu miały dalekosiężny cel – nie mniej niż – stworzenie światowego systemu kontroli finansowej, który znajdowałby się w rękach prywatnych, zdolnego do zdominowania systemu politycznego każdego kraju oraz całej światowej ekonomii. Ten system ma być zarządzany w feudalny sposób, przez banki centralne na świecie działające w porozumieniu na podstawie tajnym umów, prywatnych spotkań i konferencji. Wierzchołkiem systemu miał być Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, Szwajcarii, prywatny bank będący w posiadaniu i kontrolowany przez banki centralne świata, a w rzeczywistości przez korporacje. Z taką właśnie sytuacją mamy obecnie do czynienia. Mamy system „neofeudalizmu”, w którym każdy z nas, a także rządy naszych państw, jest zniewolony przez dług. Ten system jest kierowany przez banki centralne i Bank Rozrachunków Międzynarodowych i systematycznie transferuje bogactwo świata z naszych rąk do rąk elit.”

Dowód, link: “ Były pracownik Banku Światowego o tym jak elita rządzi światem.”

ussus.wordpress.com/2014/03/22/byly-pracownik-banku-swiatowego-o-tym-jak-elita-rzadzi-swiatem/.

Zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym wszystkie państwa na świecie zobowiązane są do nieuznawania skutków prawnych zawojowania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez agresorów, którymi są władze unijne, władze Izraela i korporacje oraz działający na ich zlecenie sprawcy z Polski. W świetle powyższego wszystkie prawa i decyzje wydane przez uzurpatorów od 1989r. w interesie agresorów są z mocy prawa międzynarodowego nieważne!

esją na Ojczyznę Narodu Polskiego jest fakt przyjazdu parlamentu izraelskiego na Polską Ziemię w dniu 27.01.2014r. ale również wszelkie wcześniejsze działania sprawców pod dyktando światowych elit żydowskich, które doprowadziły do rozgrabienia majątku narodowego Polaków, do podstępnego przejęcia i opanowania wszelkich dziedzin życia publicznego w Polsce, przy jednoczesnym niszczeniu podstaw egzystencji rodowitych Polaków. Dokonano tego przepisami prawnymi i decyzjami skutkującymi stopniową fizyczną eliminacją Polaków w ich Ojczyźnie oraz  zniszczeniem struktur Państwa Polskiego przy wsparciu i nacisku elit żydowskich głównie z Izraela, USA jak też Unii Europejskiej..

Dowód, link: “Jerozolima 23luty 2011r.- Spotkanie premierów Donalda Tuska i Beniamina Natanyahu” jozefbizon.files.wordpress.com/2011/06/nr3_tusk-i-nataniachu-23_02_2011-jerozolima_opis_850px_1.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/MshgvJnIrSOuyw5JyK-9MiN4-DXY_fHjXzRjLOEZTEokRa...

Dowód, link: “Kolekcja zdjęć/L.Kaczyński” , jozefbizon.wordpress.com/kolekcja_zdjec/l_kaczynski/, Dowód, link: “Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ I –   NARODZINYjozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-i-%E2%80%93-narodziny/Dowód, link: Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ II – POJMANIE POLSKI”, jozefbizon.wordpress.com/2011/08/11/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-ii-%E2%80%93-pojmanie-polski/ Powyższe opracowania Józefa Bizonia zawierają  chronologicznie ujęte dowody na zawojowanie Polski .

Sprawcy wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i jednocześnie sprawcy otwarcia drogi do kolonizacji i okupacji Polski są głównie narodowości żydowskiej, wrogo nastawieni do katolickiego Narodu Polskiego. Kierują się zasadami  talmudu, księgi nienawiści do innych narodów.

Cyt.: Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle” – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348.

Wszystkie nasze przyrzeczenie, przysięgi, obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące. Nasze przysięgi i przyrzeczenie na mają żadnej mocy wiążącej nas” – Schulchan Aruch, Edit I 36

Dowód, link: ”Talmud, księga szatana, cytaty”: bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/talmud-ksiega-szatana-cytaty/

Dowód, link: “Talmud obnażony”,www.zbawienie.com/talmud.htm

Dowód, link: “Świat ma dość Żydów”,bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/swiat-ma-dosc-zydow/

Dowód,link: “ Alvi Dana:Oddaliście Polskę Żydom.3obieg.pl/alvi-dana-oddaliscie-polske-zydom

Przestępstwem agresji, debelacji i ludobójstwa jest  doprowadzenie większości Polaków do biedy. Sprawcy dopuścili się grabieży majątku narodowego Polaków, bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra, pieniędzy i papierów wartościowych oraz bogactw naturalnych.

Sprawcy zniszczyli wszystkie dziedziny gospodarki przez powszechną, złodziejską  prywatyzację i przekazywanie zakładów pracy bliżej nieokreślonym nabywcom, pozbawiając Polaków miejsc pracy i środków do życia. Przejęli środki masowego przekazu. Wprowadzili rażące ograniczenia w dostępie rodowitych Polaków do oświaty, kultury, nauki, służby zdrowia i świadczeń socjalnych.

Afery, grabieże i straty Polski:

Razem straty Skarbu Państwa wynoszą: – 954 bilionów złotych, – 6 ton 200 kg złota, – 18 tysięcy dukatów, – 500 miliardów DM, – 95 miliardów 20 milionów US Dolarów do tego bilansu należałoby doliczyć nigdy nie wypłacone wielomiliardowe odszkodowania za agresje, zniszczenia wojenne, ludobójstwa od Niemiec, Rosji, Izraela, (żydostwo masowo brało udział po stronie hitlerowskich Niemiec i żydobolszewickiej sowieckiej Rosji w rzeziach ludobójczych dokonywanych na Polakach, a po wojnie w stalinowskim aparacie terroru.

Oblicza się, że straty Polski w wyniku niemieckiej agresji 1939 – 1945, wynosiły około 500 mld USD (można przyjąć, że przejęte przez ZSRR polskie ziemie z istniejącym na nich majątkiem stanowią stratę porównywalną), odszkodowania za zdradę i złamanie umów i paktów od USA i Anglii, oraz za zdradliwe oddanie Polski w niewolę Stalinowi i 45 lat żydokomunizmu.

W wyniku akcesji do UE Polska straciła (wg. różnych źródeł) od 600 mld USD do 2 bln USD.

W wyniku akcesji do UE i spłat długów Polska w latach 2004-2006, ponosi straty w wysokości ok. 80 mld USD rocznie. W tym strasznym rejestrze pogrzebana jest przyczyna polskiego kryzysu i luka w budżecie państwa. Wartość zagrabionych walorów dewizowych przekracza dwukrotnie roczny budżet państwa.

Dowód,link “ Polska Najbogatszym krajem świata, mlekiem i miodem płynącym” trzcinska.neon24.pl/post/106528,polska-najbogatszym-krajem-swiata-mlekiem-i-miodem-plynacym#cmnts

Dowód,link: “Opracowania_MATRIX_UE_2002

jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002/

.

Sprawcy spowodowali że nie wypłacone zostały Polsce należne wielomiliardowe odszkodowania za agresję, zniszczenia wojenne, ludobójstwa od Niemiec, Rosji a zamiast tego następuje  wypłacanie ze Skarbu Państwa Polskiego odszkodowań za mienie pozostawione w Polsce przez mniejszość żydowską.

Ponowna wypłata odszkodowań  dla spadkobierców ludności żydowskiej  za mienie pozostawione w Polsce a zniszczone w okresie II wojny światowej przez okupanta niemieckiego, którego działania zostały dofinansowane przez elity żydowskie z USA jest przestępstwem ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Dowód, link: “Udział żydów w nazistowskim aparacie terroru” wolna-polska.pl/wiadomosci/udzial-zydow-w-nazistowskim-aparacie-terroru-2013-09

Jest to bezprawne tym bardziej, że Rząd PRL wypłacił stosowne odszkodowania rządom krajów zachodnich w tym USA,  na zaspokojenie roszczeń obywateli państw obcych z tytułu majątków przejętych przez władze PRL.

Dowód, link : “Roszczenia żydowskie spłacone już dawno”www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=39&t=8370

.

Obecnie w Polsce dochodzi do osiedlania się  obywateli żydowskiego pochodzenia  z innych krajów przy jednoczesnym rugowaniu biednych, rodowitych Polaków. Wprowadzenie języka hebrajskiego w 2005 r.  jako języka urzędowego w Polsce jest dowodem na już wcześniej zaplanowaną a obecnie realizowaną inwazję i przejmowanie Polski.

Dowód,link: “Czy hebrajski będzie językiem urzędowym w Polsce

forumdlazycia.wordpress.com/2012/08/30/czy-hebrajski-bedzie-jezykiem-urzedowym-w-polsce/

.

Wyjątkowe preferencje i masowe rozdawnictwo polskiego obywatelstwa dla obywateli Izraela są aktem agresji dla powiększenia sieci wywiadowczych służb specjalnych, grup kolektywów, kibuców i innych organizacji pozarządowych, hojnie finansowanych z pieniędzy podatników a służących do inwigilacji i podstępnego zagospodarowywania tzw. przestrzeni publicznej. Wszystkie te działania skierowane są przeciwko rodowitym Polakom, pod złudnymi hasłami pomocy np. pokrzywdzonym, wyrzucanym na bruk Polakom czy ochrony środowiska, ochrony życia a nawet jakoby przeciw rządzącym.

Cyt:”Tymczasem jeżeli nic się nie zmieni, to na podstawie obowiązujących przepisów polskie obywatelstwo może teoretycznie uzyskać co najmniej kilkaset tysięcy Żydów z Izraela, ale także – z całego świata.

Dowód, link:” Paszporty gratis. Żydzi masowo dostają polskie obywatelstwo”

.

Dochodzi w Polsce do wyrzucania biednych Polaków na bruk a budynki przechodzą w ręce żydowskich właścicieli, którzy zazwyczaj posługują się sfałszowanymi dokumentami przy współudziale wymiaru sprawiedliwości, który został przejęty przez osoby pochodzenia żydowskiego.

Dowód, link:”Sprawa dla ABW, dr Kękuś demaskuje reprywatyzację…”

www.youtube.com/watch?v=hRLVHCNpsQo

Dowód,link: “AFERY PRAWA – BEZPRAWIE A PRAWO”,www.aferyprawa.eu/

.

Społeczeństwo polskie zostało celowo, podstępnie zmanipulowane obłudnymi hasłami demokracji i wolności, dbałości o prawa człowieka a także konieczności wyrównania  opóźnień gospodarczych Polski wynikłych z najazdu Niemiec na Polskę i okupacji żydo-bolszewickiej sowieckiej Rosji. Traktat przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, (jako wspólnoty tylko gospodarczej ! ) podpisany 16 kwietnia 2003r. w Atenach, został ustalony przez agentów komunistycznych składających się z żydo-komuny, agenturalnego przywództwa “Solidarności”, powiązanego z lożami  masońskimi i uczestnikami tzw. “okrągłego stołu” z 1989r., zdradzieckiej zmowy agentów komunistycznych i solidarnościowych na czele z Lechem Wałęsą i  Wojciechem Jaruzelskim.

.

W umowach traktatowych pominięto Konstytucję Rzeczypospolitej Polski, która jasno określa suwerenność, niezależność i nienaruszalność granic Polski –  Art. 188 i Art. 235.

Referendum o wejście do UE przeprowadzono niezgodnie z Konstytucją Polski. Nie zapoznano obywateli z prawami i obowiązkami przynależności do Unii a pytanie referendalne skonstruowano celowo niezrozumiale. Zmasowaną i zakłamaną propagandą wprowadzono Polaków w błąd utajniając założenia europejsko-imperialne tego mocarstwa żydowskiego, cyt.:” pierwszeństwo prawa unijnego nad porządkami prawnymi państw członkowskich, nawet nad ich konstytucjami”, ,” postrzeganie NATO i USA jako głównego gwaranta pokoju i stabilności w Europie “

Dowód, link: “Unia Europejska”, pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska

Unia Europejska nie jest federacją gospodarczą suwerennych i niezależnych państw jak wmówiono Polakom, ale jest supermocarstwem o założeniach totalitarnych, zbrodniczych (aborcja, eutanazja), korporacyjnych, wynaturzonych i niszczycielskich.

.

Artykuł 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski mówi, że Konstytucja jest najważniejszym i niepodważalnym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 8 i 9 Konstytucji nakazuje Rzeczypospolitej Polskiej przestrzeganie prawa międzynarodowego ale tylko w granicach ujętych w Konstytucji. Mamy tu do czynienia z wyraźnym złamaniem prawa i oszustwem przez ludzi sprawujących władzę w Polsce od 1989 r. i kontraktem Rzeczypospolitej z Unią Europejską, która wymaga bezwzględnego respektowania prawa wspólnotowego, które na dziś jest prawnie nieusankcjonowane. Nie stosowanie się do tego umownego bubla unijnego naraża Polskę na sankcje finansowe, gospodarcze i polityczne.

.

Wszystkie przemiany i układy Polski po roku 1989 złamały nie tylko obowiązującą Konstytucję Polską ale też Kartę Praw Obywatela przy ONZ obowiązującą także Polskę bo ratyfikowaną przez rząd w Polsce.

Prawo narzucane przez władze unijne, nie wybierane przez Narody Europy ale wytypowane przez nieujawnione grupy interesów, działają na szkodę nie tylko Narodu Polskiego ale także innych krajów Europy. Z kolei ustanowione w Polsce prawo i podejmowane decyzje na zlecenie tychże władz unijnych przez uzurpatorskie władze w Polsce, wyłaniane w wyniku sfałszowanych wyborów jak też sfałszowanego referendum o wejście Polski do UE jest przestępstwem na Narodzie Polskim, który jest najwyższą władzą w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującą Konstytucją RP, art.4,:

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio..

Władza Zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej tj Naród Polski  od 1997 r.  zmuszany jest do przestrzegania ustaw, które rażąco naruszają konstytucyjne prawa i nigdy nie powinny obowiązywać, gdyż nie posiadają orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (TK), co jest konieczne dla wykonania z art. 8, 37 i 188 Konstytucji.

Art. 8 K., mówi: “1) Konstytucja jest NAJWYŻSZYM prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Przepisy Konstytucji stosuje się BEZPOŚREDNIO, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.” – chodzi o to, że jeżeli jakiś artykuł Konstytucji, nie posiada informacji, że należy go uregulować w ustawie, to znaczy, że należy go stosować bezpośrednio, tak jak z jego treści wynika.

Art. 37K., mówi: “Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w KONSTYTUCJI.” – jak widać, nie ma tu mowy o ustawach, co jednoznacznie należy rozumieć, że aby jakakolwiek mogła obowiązywać, to koniecznie musi być zgodna z Konstytucją a w tym celu został utworzony art. 188 K., który brzmi: “Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: – ( nie pisze, że MOŻE orzekać, a więc musi to robić, by nie naruszyć art 8 i 37 K.)

3) zgodności przepisów prawa, WYDAWANYCH (nie wydanych) przez centralne organy państwowe, z Konstytucją” : wykładnia prawna Mirosława Moskwy.

.

Wymiar sprawiedliwości w Polsce działa pod presją i pod dyktando sprawców, uzurpatorskich władz. Rażącym przykładem na bezmiar bezprawia w Polsce jest odrzucenie zasadnej i doskonale udokumentowanej przez Krzysztofa Puzynę skargi na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011r. Nasze skargi oparte na proteście wyborczym K.Puzyny  Sąd Najwyższy rozpatrywał bez naszego udziału, pozbawiając nas elementarnego prawa uczestnictwa w rozprawie z naszych wniosków.

Dowód,link :”


Gość

#2265 Re: Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim

2014-04-09 20:04

#2264: Teresa Wojda - Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim

 

Polska ziemia skrywa potężne bogactwa naturalne. Oddamy je za bezcen?

Polska ziemia skrywa potężne bogactwa naturalne. Oddamy je za bezcen?

http://kefir2010.files.wordpress.com/2014/04/polskie-zloza-naturalne-sprzedane.j...

Czytając ten artykuł, aż przypomniała mi się sytuacja, gdy tak zwany “polski rząd” sprzedał koncesję na wydobycie miedzi w nowo odkrytym złożu, kanadyjskiej firmie. Okazało się jednak, że wcale nie chodzi o miedź, ale o potężne zasoby metali szlachetnych jakie znajdują się pomiędzy ową miedzią.

Konsorcjum KGHM od dawna wiedziało, że oprócz miedzi, w tych rudach są także metale szlachetne – konkretnie, złoto. To złoże ma być jednym z największych w Europie. Co sądzicie o takim obrocie sprawy?

Ten niewątpliwy geszeft opisywałem w linku poniżej – zapraszam do zapoznania się:

-Rząd oddał za bezcen złoża polskiego złota. To największe złoże w Europie

Podobnie zrobiono z polskim gazem łupkowym, którego eksploatacja jest jednak zabójcza dla środowiska. Koncesje na wydobycie sprzedano bodaj za 0,5% rynkowej ceny. Kto tu mówi więc o tym, że Polska ma dążyć do tzw. “wolnego rynku”, jak praktyka pokazuje, że wolny rynek owszem, jest, ale tylko dla korporacji?

Z gazem łupkowym może być tak, że nie zobaczymy złamanego grosza za jego wydobycie, zagraniczne firmy będą nam go sprzedawały, co oczywiste – po 100% lub 110% cenie rynkowej. A nasze środowisko zostanie na wieki zdegradowane, tak, jak to ma miejsce w USA.

Przypomnijmy, iż wiertnie gazu łupkowego w USA spowodowały trzęsienia ziemi odczuwalne w Nowym Jorku, Waszyngtonie i ogólnie na całym wschodnim wybrzeżu, bodaj w 2012 roku. Usuwa się w ten sposób naturalną “poduszkę” podtrzymującą płyty tektoniczne.

Obecnie na złożach surowców robi się największe interesy. Przypomnijmy o co chodziło w wywołaniu przez państwa zachodnie ludobójstwa w Ruandzie w 1994 roku. Rebelia jednego z plemion spowodowała 1.200.000 ofiar w ciągu kilku miesięcy. Potem wojna rozlała się na sąsiednie państwa. W szczytowym okresie w konflikcie uczestniczyło około 20 państw Afryki.

Echa tej wojny istnieją do dziś, np rebelia w Kivu Południowym przełomu lat 2013 / 2014. Chodziło w tym wszystkim o zdestabilizowanie ogromnej i niezwykle bogatej w surowce Republiki Konga. Gdyż w tym państwie mieszkają także ludy Tutsi i Hutu, plus uchodźcy z Ruandy i Burundi. Destabilizacja w Kongu oznacza przejęcie kopalń, tańszą siłę roboczą i mniejsze koszta eksploatacji, koncesji itp.

Duże złoża często oznaczają duży rozlew krwi lub w najlepszym wypadku, dużą korupcję.

Polskie złoża naturalne: potencjalnie jesteśmy bogaczami

Cytuję: “Polska posiada w swoich zasobach naturalnych całą tablicę Mendelejewa. Niektóre ze złóż surowców są gigantyczne i jedyne w swoim rodzaju i wcale nie o łupkach mowa..

Niestety rządzący planują raczej sprzedaż polskich przedsiębiorstw strategicznych zagranicznym podmiotom, sprzedaż koncesji na wydobycia, sprzedaż złóż a nie ich eksploatację…

A potencjalnie jesteśmy bogaczami!

Suwalskie złoża warte więcej niż złoto całego świata

Debatę na temat kopalni rud polimetalicznych w Szurpiłach k. Suwałk w ramach dyskusji nad strategią dla tzw. Ściany Wschodniej proponuje Jerzy Ząbkiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Samorządna Suwalszczyzna. – Pospierajmy się na argumenty, a nie wyobrażenia – przekonuje przewodniczący.

Jak bumerang powraca (przynajmniej w kręgach naukowców oraz mieszkańców Suwalszczyzny) w ostatnich miesiącach sprawa złóż polimetalicznych na Suwalszczyźnie. Spierają się ze sobą zwolennicy i przeciwnicy ich wydobywania. Jedni widzą wielką szansę gospodarczą nie tylko Polski północno-wschodniej, ale całej Rzeczypospolitej. Inni snują księżycowy krajobraz, gdyby nie daj Bóg – ktoś odważył się wbić kilof w piękną ziemię suwalską.

Droższe od złota

W ciągu trwających 40 lat badań geologicznych odkryto na Suwalszczyźnie niemal całą tablicę Mendelejewa. W Krzemiance i Udrynie, na głębokości 850 do 2,3 tys. metrów pod ziemią, zalega 1,5 mld ton rud polimetalicznych! Jest tu ok. 50 mln ton tytanu niezbędnego do produkcji samolotów, okrętów podwodnych i statków kosmicznych.

Jest też wanad – jeden z najtrwalszych metali, a także anotrozyt – magmowa skała głębinowa, cenny materiał budowlany, kamienie półszlachetne. Wszystko to jest warte (licząc po cenach rynkowych) z 355 mld USD! A niezależny ekspert Stanisław Palka uważa, że „… zasoby ok. 30 pierwiastków tam występujących liczone od spągu złoża warte są biliony dolarów. Najprostsza konkluzja brzmi: suwalskie złoża są warte więcej niż złoto całego świata…”.

http://gigawat.info/archiwum/article/articleview/1404/1/94.html

Wildhorse Energy będzie szukać uranu w Sudetach

Ministerstwo Ochrony Środowiska pozwoliło australijskiej firmie wydobywczej Wildhorse Energy na poszukiwania uranu w Sudetach. Prace mogą się rozpocząć już za kilka dni.

Wydobycie uranu rozpoczęli Niemcy dziesięć lat przed II wojną światową w Kowarach w Sudetach. Do swoich laboratoriów mieli wtedy wywieźć około 10 ton rudy uranowej. Do 1942 roku Niemcy wydobyli ponad 70 ton rudy.

W 1947 roku w okolice Kowar przyjechali Rosjanie. Zaledwie cztery lata później w zarządzanych przez nich kopalniach pracowało już kilka tysięcy robotników (w tym więźniowie). Cały przemysł wydobywczy, choć znajdował się w Polsce, był zarządzany i podporządkowany Rosjanom. Badania prowadzili specjaliści – geolodzy z ZSRR, nadzór nad kopalniami należał do radzieckiego wojska, a wszystko, co w nich wydobyto, bez wyjątku wysyłano na wschód.

Polaków dopuszczono do badań dopiero pod sam koniec lat 50. XX wieku – 13 lat po rozpoczęciu eksploatacji złóż. Pierwsi byli specjaliści z warszawskiego Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG). Kilka lat później pojawili się tam fizycy z Instytutu Badań Jądrowych z Warszawy. Ci ostatni opracowywali wtedy różne strategie rozwoju w Polsce energetyki jądrowej. Wydobycie, oczyszczanie i wstępne wzbogacanie uranu w Sudetach zakończyło się w 1973 roku.

Działało tam osiem kopalń, z czego trzy zlokalizowane były w Kowarach. W sumie wydobyto i wywieziono do ZSRR około 700 ton metalicznego uranu (inne źródła podają 850 ton). To bardzo mało, zaledwie 0,7 proc tego, co wydobyto w Czechosłowacji. Jedno ze źródeł podaje, że polski uran stanowił tylko 0,25 proc. całego uranu wydobytego we wszystkich (za wyjątkiem Bułgarii) krajach bloku wschodniego.

Czy polskie złoża opłaca się eksploatować? Rosjanie zaprzestali wydobycia z powodów ekonomicznych, ale to wcale nie musi oznaczać, że polskie złoża były wtedy nierentowne. Może Rosjanie odkryli wtedy w ZSRR bogatsze w surowiec złoża? W takim wypadku te mniej opłacalne – polskie – po prostu zostawiono.

Nawet jednak zakładając, że w latach 60. i 70. wydobycie uranu w Sudetach przynosiło straty, nie musi tak być dzisiaj. Technologie związane z przemysłem wydobywczym tanieją, a uran drożeje. Jeszcze 40 lat temu funt surowca (0,45 kg) kosztował około 7 dol., dzisiaj około 130 dol. Ceny tego surowca zaczęły gwałtownie rosnąć dwa-trzy lata temu, eksperci spodziewają się, że będą rosły nadal.

http://www.nbi.com.pl/aktualnosc-2007-wildhorse-energy-bedzie-szukac-uranu-w-sudetach/

Ministerstwo Środowiska i Państwowy Instytut Geologiczny interesują się złożami uranu w Polsce północnej. To co jeszcze niedawno wydawałoby się fantastyką, obecnie nabiera coraz bardziej konkretnych kształtów. A wszystko przez atomowe plany rządu, który chce, by do 2020 roku powstała w Polsce przynajmniej jedna elektrownia jądrowa. Niewykluczone, że stanie ona w okolicach Żarnowca, a uran wydobywany będzie m.in. na Mierzei Wiślanej.

Mierzeja Wiślana oraz tereny położone do około 100 km na południe od niej to obiecujące złoża uranu. Naukowcy szacują, że ich zawartość na obszarze tzw. Syneklizy (dawne obniżenie starej powierzchni ziemi) Perybałtyckiej dla Krynicy Morskiej i Ptaszkowa – Pasłęka wynosi do 2500 ton uranu. Na zasoby te natrafiono w latach 70. ubiegłego stulecia.

http://gdansk.naszemiasto.pl/archiwum/2041254,mierzeja-wislana-zaglebiem-uranowym-polskie-zloza-uranu-pod,id,t.html

Na Dolnym Śląsku zalegają największe w Europie, a być może i na świecie pokłady węgla brunatnego. Rząd nie może się zdecydować, co z nimi zrobić.

Złoża Legnica odkryto w latach 50. przy okazji poszukiwań i dokumentowania złóż miedzi. Znajduje się tu pięć pól eksploatacyjnych: Legnica-Zachód, Legnica-Wschód, Legnica-Północ, Ścinawa i Ruja.

Prof. Jerzy Bednarczyk z Instytutu Górnictwa Odkrywkowego “Poltegor”:

- To największe złoża w Europie, a być może i na świecie. Ich wielkość oceniamy na 35 mld ton, w tym 15 mld może być eksploatowanych. Zasoby Bełchatowa, przy największej polskiej elektrowni, to ok. 2 mld ton. Dolnośląskie zalegają na głębokości ok. 200 m, czyli podobnej jak w Bełchatowie. Poza tym legnickie złoża są znacznie lepsze jakościowo niż bełchatowskie. To żyła złota, którą wreszcie trzeba zabezpieczyć i następnie rozpocząć wydobywać. Przy optymalnym wydobyciu rocznie można uzyskać aż 29 TWh energii.

http://www.komitetlegnica.agh.edu.pl/aktualnosci/artykuly/1.htm

Najbogatsze złoże złota w Europie znajduje się w Polsce.

Niestety, u jubilera jeszcze długo nie będzie można kupić biżuterii z kruszcu spoczywającego pod ziemią na Dolnym Śląsku. Co gorsza, w tym roku prezenty ze złota są znacznie droższe niż w zeszłym. Wszystkiemu winne niepewne czasy.

Zespół geologów pod kierownictwem prof. Stanisława Speczika (dziś prezesa KGHM) odkrył złoże złota w rejonie kopalni Polkowice-Sieroszowice, należącej do miedziowego koncernu. Jego zasobność specjaliści oceniają na ponad 80 ton. To europejski rekord.

- Zasoby występują wraz z platynowcami poniżej horyzontu miedzionośnego, głęboko pod powierzchnią. Jest to najbogatsze złoże na naszym kontynencie, ale nie jest jeszcze eksploatowane – mówi Dariusz Wyborski, rzecznik prasowy KGHM. Sięgnięcie do skarbów ziemi nie jest jednak łatwe. Wydobywanie złota z dużej głębokości jest po prostu drogie. (…)

W Polsce żółty kruszec występuje głównie w Sudetach i Karkonoszach. Do najbardziej znanych od wieków ośrodków górnictwa należą: Złotoryja, Lwówek Śląski, Legnickie Pole, Złoty Stok i Głuchołazy. Na złoto natrafiono również w rejonie Tatr, Pienin oraz Gór Świętokrzyskich. W 1996 r. na Dolnym Śląsku wytyczono 33 działki złotonośne (każda ma ok. 96 km kw).
Pierwsze koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż złota otrzymały koncerny górnicze z Irlandii, Australii i Ameryki Północnej.

http://www.komitetlegnica.agh.edu.pl/aktualnosci/artykuly/1.htmb
http://www.bankier.pl/wiadomosc/W-Polsce-znajduja-sie-najbogatsze-zloza-zlota-w-Europie-582652.html

Polskie głowy nie od parady

KGHM Polska Miedź S.A. odnotował kolejny sukces. Oto jego spółka KGHM Metale uruchomiła pilotażową produkcję renu. Ten niezwykle rzadko występujący w przyrodzie pierwiastek odzyskiwany jest z odpadów powstających podczas przeróbki rud miedzi. Jest go tak dużo, że Polska od razu stanie się czołowym producentem w skali światowej.

Technologię do otrzymywania renu posiadali Kanadyjczycy. Była ona zbyt droga, by można było ją zastosować w Polskiej Miedzi. Sytuacja stała się wyzwaniem dla naukowców i techników. Prof. Bogusława Trzebiatowska z Uniwersytetu Wrocławskiego opracowała technologię odzyskiwania renu z roztworu płuczkowego kwasu siarkowego. Lubińskich specjalistów wsparli naukowcy z gliwickiego Instytutu Metali Nieżelaznych.

Polska metoda jest bardzo tania i nie wymaga budowy ogromnych, kosztownych instalacji. Ta, uruchomiona w Legnicy, kosztowała jedynie… 450 tys. zł. Do rozpoczęcia pełnej produkcji trzeba jeszcze rozbudować linię produkcyjną. Ryszard Chamer, członek kierownictwa KGHM “Metale”, twierdzi, że będzie można dzięki temu produkować ok. 4 tony renu rocznie. To wcale niemało, jako że w całym świecie wytwarza się rocznie około 40 ton renu.

Technologia opracowana wspólnie z gliwickim instytutem spożytkowuje najnowsze zdobycze nauki molekularnej. Opiera się o tzw. jonity, które jedne pierwiastki zatrzymują, a inne przepuszczają. Przez różne zabiegi chemiczne doprowadza się roztwór do nadrenianu amonu, a później poprzez redukcję wodorem i spiekanie próżniowe, pozyskuje się ren metaliczny. Jest to jeden z najrzadszych pierwiastków na ziemi.

Ale ma też i nadzwyczajne właściwości. Topi się w temperaturze 3180 stopni C, a wrze przy 5600 stopniach. Stosuje się go w przemyśle lotniczym i razem z molibdenem oraz wolframem – do produkcji termopar. Prawie 80 proc. światowej produkcji renu znajduje zastosowanie przy wytwarzaniu katalizatorów platynowo-renowych do produkcji benzyn bezołowiowych. Stąd zapotrzebowanie na ren będzie rosło.

Jest zatem szansa, że ren już wkrótce stanie się sztandarowym produktem Polskiej Miedzi. Gdy tylko poszło w świat, że KGHM uruchamia produkcję, to posypały się jak z rękawa pierwsze zamówienia. Wiadomo, że w grę wchodzą spore pieniądze, bo kilogram renu kosztuje tyle co tona miedzi – około 1500 dol. Jeśli zatem spółka będzie produkować 4 tony rocznie, to wartość renu sięgnie ponad 6 mln dol. A to wielkość, o którą warto się bić. Zwłaszcza że w Europie będziemy praktycznie jedynym producentem tego metalu.

http://www.kghm.com.pl/index.dhtml?id=626&module=articles

Dzięki złożom molibdenu Polska może się stać partnerem producentów rakiet

Ryszard Chachulski, starosta powiatu myszkowskiego, żyje na granicy dwóch światów. Gdy wygląda z okna ratusza, widzi setki snujących się bezrobotnych, sierot po upadłych ostatnio czterech dużych zakładach pracy. Jednocześnie kilkaset metrów pod fundamentami ratusza zalega skarb, który może odmienić los jego powiatu. Ten skarb to złoża molibdenu i wolframu (jednych z najbardziej poszukiwanych na świecie metali), największe w Europie, jedne z największych na świecie – zapewniają geolodzy z Państwowego Instytutu Geologii.

Ze stopów molibdenu i wolframu wytwarza się elementy reaktorów jądrowych, rakiet (w tym kosmicznych), najnowocześniejszych pocisków, samolotów. Przetwórstwo tych metali to elita światowego przemysłu metalurgicznego. Złożom molibdenu towarzyszy ponadto złoto, srebro i selen. Niewiele jest miejsc na świecie, gdzie nagromadziło się tyle rud cennych metali, ile pod Myszkowem – oceniają eksperci z PIG. Dzięki myszkowskiemu skarbowi Polska może się stać znaczącym partnerem i dostawcą surowców dla największych europejskich producentów zaawansowanych technologii. Molibdenem spod ratusza starosty Chachulskiego zainteresował się już niemiecki koncern Thyssen Krupp, światowy potentat w branży metalurgicznej.

Wszędzie molibden

Na głębokości 400 metrów między Myszkowem, Koziegłowami i Masłowem zalegają pokłady miedzi, a 800 metrów pod ziemią występuje molibden i wolfram – tłumaczy starosta Chachulski. Według wstępnych szacunków Biura Projektów Metali Nieżelaznych Birtomet, zasoby myszkowskiego złoża sięgają 80 mln ton. Oznacza to, że gdyby zbudować kopalnię wydobywającą rocznie 4 mln ton wszystkich występujących tu rud, wystarczyłoby ich na 20 lat. Najlepiej rozpoznane są okolice Myszkowa. Wykonano tam prawie 30 odwiertów.

- Rudy molibdenowo-wolframowe mogą występować od Lublińca na Wyżynie Wieluńskiej aż po Kraków, i niewykluczone, że są tam o wiele bogatsze złoża niż pod Myszkowem – twierdzi dr Albin Zdanowski, dyrektor górnośląskiego oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego. Surowca może wystarczyć nawet na sto lat.

http://www.wprost.pl/ar/14023/Kosmiczny-skarb/?O=14023&pg=0

Źródło: http://maciwoda.salon24.pl

 

 

Teresa Wojda
Autor petycji

#2266 Re: Re: Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim

2014-04-19 19:35

Niechaj Święta Wielkanocne staną się dla Narodu Polskiego

tchnieniem wyjątkowej mocy, która pokona zło i stworzy ochronną kopułę

zbiorowej mądrości i miłości Naszej UMIŁOWANEJ OJCZYZNY POLSKI !!!

 

Ze świątecznym pozdrowieniem ze słonecznego Flensburga i Łowicza

 

Teresa Wojda, Maria Bejda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury
OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

https://docs.google.com/document/d/1ABbmqc8Tqu-zO1T6KvKcCr0nfBe8Z-OR_ikQgfa8sBU/edit

 

Łowicz, 18.04.2014r.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Obywatelskie przesłuchania protestujących:

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

 

Szanowni Panowie

Andrzej Szubert

Piotr Bein

 

Bardzo dziękujemy Szanownym Panom za okazaną nam pomoc i wsparcie w związku z bezprawnym zamachem na siedzibę Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU.

 

Informujemy, że otrzymaliśmy potwierdzenie przyjęcia naszej skargi z 03.04.2014r. na “bezprawny zamach na siedzibę Obywatelskiego Ruchu Oporu” przez sekretariat Komornika Sądu Rejonowego w Łowiczu oraz pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi o stosowne rozpatrzenie tej skargi.

 

Do dziś nie mamy żadnej reakcji od pozostałych adresatów  naszej skargi tj. od Prokuratora Generalnego i Prezesa Krajowej Rady Komorniczej.

Zaprzestano nękania Teresy Wojda poprzez natrętne pukania do drzwi jak też  niepokojenie przez domofon i telefon przez nieznane osoby.

 

Równocześnie nadmieniamy, że nie otrzymaliśmy potwierdzenia odbioru korespondencji wysłanej drogą pocztową 27.03.2014r. do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

 

Z wyrazami szacunku i poważania

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim | blog polski

http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/29/niemiecka-policja-kryminalna-wladze-bezpieczenstwa-niemiec-i-polski-pejsbuk-fb/

Niemiecka policja kryminalna kontroluje polityczne wpisy Polaków na FB – pejsbuku | blog polski

Szykany dla Polek-patriotek za obronę Polski « Grypa666's Blog

 


Gość

#2267

2014-04-21 18:35

Nasz kraj nasze złoża nasze łupik .

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2014-04-25 18:25


Teresa Wojda
Autor petycji

#2269 Dawcy organów oskarżają zza grobu. Stop cywilizacji śmierci !

2014-05-06 22:18

pobieranie organów jest usankcjonowanym prawnie mordem, ubojem  rytualnym, wspólczesnym kanibalizmem. Uruchomiona została podstępna machina śmierci w celach depopulacyjnych poprzez żerowanie na szlachetnych przesłankach ratowania życia ludzkiego lecz kosztem ogromnego cierpienia ciała, umysłu i duszy dawców.

Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Dawcy organów oskarżają zza grobu.

Stop cywilizacji śmierci !

 

Łowicz, 06.05.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

99-400 Łowicz  os. Kostka 12/9

Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000075789.

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze


Luis Moreno-Ocampo

Główny Prokurator

Międzynarodowego Trybunału Karnego

W związku z brakiem reakcji na naszą skargę z 26.03.2014r. “na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim”, wysłaną drogą emailową jak też pocztową, z opłaconym żądaniem potwierdzenia  odbioru, dołączamy kolejne dowody w sprawie.

Dowód nadania korespondencji z 27.03.2014r., link :

docs.google.com/file/d/0B7YNx9BTgQp4aGpzTWFQM0lFWWtKS3Q5NWJFOExMd09qWm80/edit

“W celu zapobieżenia mataczeniu, ucieczce sprawców do Izraela, USA czy też innych krajów, które nie są sygnatariuszami Statutu Rzymskiego a nade wszystko  powstrzymania ludobójczych działań, agresji i zawojowywania Polski występujemy ponownie o :

 • likwidację Unii Europejskiej i innych globalnych organizacji i agend

 • niezwłoczne wydanie nakazu aresztowania dla sprawców

 • zablokowanie kont bankowych sprawców i ich rodzin.

 • konfiskatę mienia sprawców na rzecz roszczeń Polski i Narodu Polskiego.

 • niezwłoczne skierowanie aktu oskarżenia do Trybunału Karnego

 • ściganie innych sprawców działań na szkodę Narodu Polskiego.

 • zwrot zagrabionego mienia narodowego wypracowanego przez wiele pokoleń Polaków oraz bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra,

 • odszkodowania dla każdego rodowitego Polaka  w Polsce za cierpienia, za utratę zdrowia i życia, krzywdy moralne i straty finansowe jak też  za wyzysk kolonialny, niewolniczą pracę, rozbicie rodzin ( masowa emigracja za chlebem).

 • odszkodowania i ukarania winnych  za niemiecko-żydowską kampanię szkalowania dobrego imienia Narodu Polskiego i Polski  poprzez  obarczanie winą i nazywanie “polskimi obozami” niemieckie obozy koncentracyjne z okresu  II wojny światowej, podczas niemieckiej okupacji terenów polskich jak też haniebne przypisywanie winy Polakom za niemieckie zbrodnie wojenne na ludności żydowskiej np. w Jedwabnem.”

Sprawcy agresji  na Polskę, debelacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim dopuszczają się stopniowej, fizycznej likwidacji przedstawicieli Narodu Polskiego poprzez m.in.  przepisy prawne sankcjonujące handel organami i tkankami ludzkimi od osób uśmiercanych przez służby medyczne.

Proceder pobierania narządów i tkanek od żywych ludzi, bo tylko od żywych są przydatne w transpalantologii jest zamierzonym międzynarodowym, mafijnym działaniem ludobójczym.

 

Według obecnie obowiązującego w Polsce prawa brak zastrzeżenia w banku sprzeciwów równoznaczny jest z uśmiercaniem ofiar i pobieraniem ich organów do przeszczepów.

Sprawcy agresji, debelacji i ludobojstwa na Narodzie Polskim   korzystają z niewiedzy Polaków na temat obowiązujących przepisów regulujących wykorzystanie organów do przeszczepów a więc spowodowali że Polacy narażeni są na ryzyko wykorzystania ich organów do przeszczepów wbrew ich woli.

Dowód nr.1;

link; “Centralny Rejestr Sprzeciwów”, www.poltransplant.org.pl/crs1.html

 

Ustanowienie tej kwestii na zasadzie konieczności dokonania wpisu do rejestru sprzeciwów albo posiadania przy sobie oświadczenia sprzeciwu lub ustne oświadczenie złożone w obecności dwóch świadków przez nich pisemnie potwierdzone, jest działaniem wymierzonym przeciwko obywatelom nieświadomym podstępu.

Istnienie specjalnego, centralnego urzędu rejestracji  sprzeciwów, powołanego przez okupanta, niesie ze sobą niebezpieczeństwo np. porwań, zaginięć osób sprzeciwiających się oddaniu swojego ciała, umysłu i duszy do dyspozycji transplantologii.

Wobec powyższego każdy Polak, który nie wie, że powinien przy sobie posiadać oświadczenie sprzeciwu jest potencjalnym dawcą organów i tkanek a zarazem może stać się ofiarą służb medycznych, które mają władzę nad życiem poszkodowanych w wypadkach jak też pacjentów leczonych w placówkach medycznych.

 

Nawet posiadnie przy sobie oświadczenia, czy dowodu wpisu do rejestru sprzeciwów nie daje  żadnych gwarancji na uszanowanie woli pacjenta ze względu  na niską etykę służb medycznych jak też związany z tym lukratywny biznes.

 

Paradoksem jest, że osoba udzielająca pierwszej pomocy, ze względu na ochronę danych osobowych, nie ma prawa wiedzieć kogo uratowała i śledzić losu potencjalnego dawcy organów, tkanek, co utwierdza służby medyczne w swobodzie decydowania o losie, życiu czy śmierci bezbronnego człowieka.

 

W Polsce prowadzona jest nachalna promocja transplantologii wśród społeczeństwa z udziałem młodzieży szkół ponadgminazjalnych poprzez organizowanie nawet konkursów w ramach kampanii  “Drugie życie”.

Wykorzystuje się młodzież do  informowania wyłącznie o korzyściach dla biorców a całkowicie pomija fakt, że darowanie drugiego życia oznacza pozbawianie w okrutnych okolicznościach życia ciała, ducha i umysłu dawcy organów i tkanek a przy tym odbierane jest dawcy prawo do godnego umierania, pożegnania się z bliskimi. Jest to podstępne włączenie młodzieży do tworzenia cywilizacji śmierci, wprowadzanej przez sprawców agresji  na Polskę, debelacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Dowód nr.2:

link; “Kampania drugie życie, transplantacja, masz dar uzdrawiania”. drugiezycie.org.pl/

 

W Polsce dokonuje się skrytej eutanazji osób w podeszłym wieku poprzez m.in. celowe stawianie fałszywej diagnozy np. choroby parkinsona poprzez podawanie leków powodujących ostatnie stadium tej choroby, polegające na m.in trudnościach z przełykaniem i mówieniem. Taki pacjent umiera straszliwą śmiecią głodową. Osobiście znane są nam dwa przypadki postawienia takich diagnoz. W jednym przypadku dzięki naszemu ostrzeżeniu pacjent powrócił do zdrowia i sprawności. Lekarz domowy spodziewał się śmierci pacjenta, czego nie ukrywał przed jego żoną, gdy ta zjawiła się  po receptę na cewnik. Stwierdził że się nie opłaca zmieniać cewnika, bo pacjent  lada dzień umrze.

Dowód nr.3

(Tłumaczenie z j.niem. M.Bejda)

“ Dawstwo organów - tak czy nie? O czym lekarze, firmy farmaceutyczne, politycy i media nie informują:  Przedłużanie życia innym poprzez  cierpienie mordowanych dawców? Dawstwo narządów to  niegodny, brutalny, lukratywny biznes”, dr. jur.. George Meinecke, Nestor niemieckich rzeczników pacjentów.”

chemtrails-info.de/tod/sterben/organspende.htm

Organspende - ja oder nein? Worüber Ärzte, Pharmakonzerne, Politiker und Medien nicht informieren: Noch Lebende unter Schmerzen töten, um anderes Leben zu verlängern?Das würdelose, brutale und lukrative Geschäft mit der Organspende, von Dr. jur. Georg Meinecke, Nestor der deutschen Patienten-Anwälte”

Cyt.:

“Narządy nadają się tylko do przeszczepu, gdy ciało naprawdę jeszcze nie umarło, ale jako żywe, świeże narządy pobrane od osoby mającej "martwy" mózg!

Naprawdę umiera człowiek tylko wtedy, gdy oddychanie i  serce całkowicie zaprzestały działalności .. Narządy z naprawdę martwego ciała, tj. umarłego, nie nadają się do przeszczepu!!”

“Organe sind zur Übertragung nur geeignet, wenn sie dem Körper eines noch nicht wirklich Verstorbenen, sondern als noch lebend-frische Organe von einem nur 'Hirntoten' entnommen werden!! Wirklich tot ist ein Mensch aber erst, wenn Atmung und Herz völlig ihre Tätigkeit eingestellt haben.. Organe von einem wirklich leblosen Körper, also einer Leiche, sind nicht mehr zur Transplantation geeignet!!”

Cyt.:

“Usunięcie narządu powoduje w rzeczywistości śmierć = morderstwo !

Dla celów deportacji organowej leżące na stole operacyjnym ciało z “umarłym pniem mózgowym " jest cięte piłą od  gardła do kości łonowej. Z tak otwartego ciała, polewanego lodowatą wodą zostają wycięte poszczególne organy wewnętrzne jak nerki, wątroba, płuca, oczy i wreszcie bijące serce .

Dowód nr.4

link: raport,Organe spenden? Besser nicht! ,”Organy podarować? Lepiej nie!”

www.youtube.com/watch?v=-VKkTzeFHOk&feature=related

Po tym następuje rzeczywista śmierć pozostałej  fizycznej  powłoki pacjenta podczas gdy pobrane organy dalej żyją.

Dowód nr.5,

link;,  “Zwiefel um Hirntod”, “wątpliwości do śmierci mózgu” )

Pobieranie  narządów jest krwawym, niegodnym zabijaniem i  wypatroszeniem !

Członek SPD Bundestagu dr Wolfgang Wodarg, lekarz z zawodu, (...) obserwator usunięcia narządów uzasadniał : "takiego widoku pola bitwy, podobnej  sceny, nikt nie miałby odwagi oglądać.” "Chirurdzy stoją często na matach  lub kocach ze względu na krew i wodę zalewajacą podłogę. W rzeczywistości: utrata krwi podczas cięcia wciąż żywego organizmu, krążącej od gardła do kości łonowej  i późniejszego patroszenia narządów prowadzi do niemal całkowitej utraty krwi pozostałej fizycznej powłoki.”

Die Organentnahme bewirkt erst den eigentlichen Tod = Mord!

Zu Zwecken der Organentnahme wird der auf dem OP-Tisch liegende Körper des „Hirntoten“ von der Kehle bis zum Schambein aufgeschnitten bzw. aufgesägt. Nachdem in den dadurch aufgeklappten Körper Eiswasser gegossen worden ist, werden die einzelnen Organe herausgeschnitten, wie z.B. die Nieren, die Leber, die Lungenflügel, die Augen und zuletzt das noch schlagende Herz. (s. Videobericht hierzu)

Danach bzw. dadurch tritt der eigentliche wirkliche Tod der ausgewaideten körperlichen Hülle des Patienten ein (s. Video), während die entnommenen Organe weiter leben.

Organentnahme ist blutiges, unwürdiges Schlachten und Auswaiden!

Dem SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Wodarg, von Beruf Arzt, wurde die Bitte abgelehnt, als Zuschauer einer Organentnahme beizuwohnen. Begründung: "Die einem Schlachtfeld ähnelnde Szene sei keinem Zuschauer zuzumuten." Die Chirurgen stehen wegen der Blut- und Wasserüberschwemmung des Fußbodens häufig auf Matten oder Tüchern.

In der Tat: Der Blutverlust beim Aufschneiden eines noch von der Blutzirkulation durchpulsten lebenden Körpers von der Kehle bis zum Schambein und das anschließende Ausschlachten von Organen führt fast zum totalen Blutverlust der körperlichen verbleibenden Resthülle.”

“Ciała umierających dawców organów i tkanek są bezlitośnie wykorzystywane, podczas gdy dusza drży w  stanie śmiertelnej walki i potrzebuje scalenia swej  substancji z całego ciała  by móc spokojnie odejść. Wtedy czuje  z przerażeniem, jak ciepłe organy są usuwane z ciała z cząstką jej samej .  (...)”

 

Die Leiber der Sterbenden werden gnadenlos ausgeschlachtet, während die Seele im Todeskampf zittert und ihre Seelensubstanz zusammenzuklauben genötigt ist, um ihren Seelenleib im Jenseits wieder voll funktionsfähig in Empfang zu nehmen. Diese Seelen empfinden mit Schrecken, wie ihrem Leib die warmen Organe entnommen werden.

Razem z branżą  farmaceutyczną, która osiąga ogromne zyski z wieloletniego leczenia osób poddanych transpalantacji organów,  powiązany  cały kartel ((od organizatorów , zamawiających organy , operatorów , dystrybutorów , transportu, linie lotnicze, kasy chorych, itp) robi nachalną  kampanie reklamową transplantologii jako charytatywnego ofiarowywania organów do przeszczepów.

W szczególności  przemysł farmaceutyczny osiąga niebotyczne zyski od biorców narządów. Biorcy narządów są skazani na ciagłe branie leków przeciwko odrzutom przeszczepów.

Miesięczne koszty medykamentów dla jednego biorcy sięgają od tysiąca do kilku tysięcy euro.

Realizacja idei transplantologów, uczynienia znaczącego kroku w kierunku pokonania śmierci związana jest z praktykami na granicy prawa lub  wyraźnie nielegalnymi np. przez fundacje.

Viele Profiteure im Transplantations(un)wesen

Zusammen mit der Pharma-Industrie, die an den Transplantierten, die ja lebenslange Dauerpatienten sind, extrem viel Geld verdient, ist hier ein Kartell (aus Organisatoren, Organbeschaffern, Operateuren, Verteilern, Transportwesen, Fluggesellschaften, bezahlenden Krankenkassen etc.) entstanden, das Informationen nur dann fördert, wenn sie Werbung für Organspende darstellen. Sonst tut man alles, um die Öffentlichkeit nur in eine Richtung zu beeinflussen."

Vor allem die Pharma-Industrie verdient enorm an Organempfängern. Die monatlichen Medikamentenkosten betragen tausend, wenn nicht tausende Euro. Hier und da müssen versagende eingesetzte Organe durch wiederum neu beschaffte Organe ersetzt werden!

Kassierer, Gewinner ist der Transplantationsmediziner, der seinen Traum, den Tod zu besiegen, einen wesentlichen Schritt näher gekommen ist...

Erg.: Daher verwundern grenzlegale oder klar illegale Praktiken der Organakquise z.B. durch die 'gemeinnützige' DOS-Stiftung nicht (s. Bericht über den 'König der Organakquise"

 

Wobec powyższego pobieranie organów jest usankcjonowanym prawnie mordem, ubojem  rytualnym, wspólczesnym kanibalizmem. Uruchomiona została podstępna machina śmierci w celach depopulacyjnych poprzez żerowanie na szlachetnych przesłankach ratowania życia ludzkiego lecz kosztem ogromnego cierpienia ciała, umysłu i duszy dawców.Poniżej opis zdarzenia, które zainspirowało i zmobilizowało  przedstawicielki  Obywatelskiego Ruchu Oporu do uzupełnienia skargi do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

W niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014r. kierowca motocykla zasłabł na drodze z Niedźwiady do Świeryża, k.Łowicza i znalazł się na polu porośniętym pszenicą. Łagodny zjazd na pobocze, które nie było rowem, (jak podaje Nowy Łowiczanin) i zatrzymanie motocykla na miedzy, granicy sąsiadujących ze sobą pól, zamortyzowało siłę uderzenia. Z chwilą dotarcia do miejsca zdarzenia  M.Bejda zobaczyła dwie osoby leżące na polu w pobliżu motocykla.Podbiegła do nieprzytomnego kierowcy motocykla, który miał na głowie i szyi kominiarkę. Kaski ochronne motocyklistów były już zdjęte przez osoby, które wcześniej przybyły na miejsce zdarzenia i zajęły się poszkodowanymi w wypadku. Ostrożnie zdjęła kominiarkę Z pomocą obecnej tam młodej kobiety ostrożnie zdjęła kominiarkę i przyłożyła swoje  ręce na głowę motocyklisty. Po  około minucie poszkodowany odzyskał przytomność i  zapytał czy z pasażerką jest wszystko w porządku. Na to obecni świadkowie potwierdzili, że jest z nią dobrze, jest przytomna. M.Bejda nieustannie  trzymała ręce na głowie poszkodowanego i podtrzymywała  jego głowę nawet podczas przenoszenia go na nosze przez dwóch ratowników i lekarza.

Na miejsce zdarzenia przyjechały dwie karetki pogotowia ratunkowego, policja, straż pożarna. Jedna karetka pogotowia zabrała pasażerkę motocykla do szpitala w Łowiczu a na miejscu pozostała karetka w której znajdował się kierowca motocykla.

M.Bejda opuściła miejsce zdarzenia z przekonaniem, że akcja ratunkowa została zakończona i poszkodowany również trafi do szpitala w Łowiczu. Przedłużający się postój karetki pogotowia z poszkodowanym zaniepokoił nie tylko M.Bejda ale również wielu mieszkańców Świeryża, którzy gromadnie obserwowali bezczynność służb ratowniczych.

Podeszła do kierowcy karetki pogotowia, który poinformował ją że oczekiwany jest przylot helikoptera ratunkowego z Łodzi. M.Bejda wyraziła obawę o dalszy los poszkodowanego: skoro  poszkodowany jest przytomny, oddycha prawidłowo to nie pozwoli aby został dawcą organów , bo powszechnie znana jest w Niemczech afera  z handlem organami ludzkimi z Polski a zwłaszcza od motocyklistów.  Takie zastrzeżenie i prośbę o dopilnowanie aby nic złego nie stało się z uratowanym przez nią mężczyzną M.Bejda skierowała również do policjantów siedzących w samochodzie, stojącym tuż za karetką.

Niebawem nadleciał helikopter. Widoczna była nerwowość wszystkich służb, których bezczynność śledzili zgromadzeni mieszkańcy jak też M. Bejda i T. Wojda, które głośno skandowały: “Nie damy  Polaka na narządy, “Dość uśmiercania Polaków na narządy!“ M.Bejda dodatkowo posługiwała się apatatem fotograficznym, zastrzegając że o tej akcji dowie się cały świat ! Mieszkańcy nie kryli swego oburzenia na przewlekłość akcji a nawet potwierdzali, że w Polsce powszechnie znany jest proceder, trwający już od ponad 20 lat przeznaczania  ofiar wypadków a zwłaszcza z udziałem motocyklistów na organy do transplantacji.

W karetce pogotowia trwały jakieś przedłużające się negocjacje z pacjentem, który zapewne  nie zgadzał się na transport helikopterem, bo słyszał rozmowę M.Bejda z kierowcą karetki jak też okrzyki obu przedstawicielek Obywatelskiego Ruchu Oporu.

 

Policjanci próbowali usprawiedliwiać przestój oczekiwaniem na przyjazd rodziny z pobliskich Zdun. Gdy T.Wojda zapytała jednego z policjantów, czy już przyjechała rodzina, usłyszała goźbę ukrania mandatem a inny policjant nakazał odsunięcie się i sięgnął ręką po broń a także straszył wysłaniem do Sochaczewa (szpital psychiatryczny). W tym momencie T.Wojda oznajmiła zgromodzonym,  że za troskę o poszkodowanego policjant zastosował bezprawną groźbę karalną.

 

Poszkodowany nie miał podłączonej żadnej aparatury, żadnej kroplówki, był przytomny, oddychał normalnie, więc po co przyleciał helikopter? Dla Basi z Kutna nie było helikoptera, bo nie było zapotrzebowania na organy do przeszczepu a tutaj widać wszystko pasowało ale za dużo było świadków i widzów.

Dowód nr.6:

link; “Dwoje poszkodowanych w wypadku motocykla”.

www.lowiczanin.info/bezpieczenstwo/z-policji/-Dwoje-poszkodowanych-w-wypadku-motocykla/

 

 

 

Dzisiaj, 13 kwietnia, do groźnego wypadku drogowego doszło w Świeryżu II (Gmina Łowicz). Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, na prostym odcinku drogi wjechał do rowu motocykl marki Honda, którym jechały dwie osoby, obie są mieszkańcami powiatu łowickiego. Zostały zabrane do szpitali - kierowca - 41 latek - śmigłowcem LPR "Ratownik 16" do szpitala w Zgierzu, a jego 26-letnia pasażerka karetką do szpitala w Łowiczu.

Dowód nr.7

link; “6-miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich lekarzy”.kefir2010.wordpress.com/2014/01/16/6-miesieczna-basia-z-kutna-zmarla-po-szczepieniu-ujawniono-oburzajace-wytyczne-dla-polskich-lekarzy/

 

Dodatkowo informujemy:

Po wysłaniu korespondencji do Szanownego Pana Prokuratora, Urząd Ochrony Niemiec dopuścił się zastraszania i bezprawnych gróźb wtragnięcia  do mieszkania w Niemczech, jednej z autorek skargi, Marii Bejda.

Jednocześnie w Polsce, w Łowiczu nastąpiła próba zamachu na dobro chronione prawem, siedzibę Stowarzyszenia Regionalnego  Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi , OBYWATELSKI RUCH OPORU, którym jest mieszkanie Teresy Wojda, współautorki korespondencji do Szanownego Pana Prokuratora.

 

Opisy bezprawnych działań i prób zastraszania M.Bejda oraz skarga na próbę zamachu na siedzibę naszych organizacji zostały szeroko upublicznione w internecie przez Andrzeja Szuberta i Piotra Beina oraz na forach społecznościowych.

Dowód nr.8-13

link;  “Szykany dla Polek - patriotek za obronę Polski “grypa666.wordpress.com/2014/03/30/szykany-dla-polek-patriotek-za-obrone-polski/

Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu,

Odpowiedź Bejdy na szykany kripo

Szykany dla Polki-patriotki w Niemczech za skargę w obronie Polski

Niemiecka policja kryminalna, władze bezpieczeństwa Niemiec i polski pejsbuk FB

Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim

Dowód nr.13-15

link: “Niemiecka policja kryminalna,władze bezpieczeństwa Niemiec i polski pejsbuk FB.”opolczykpl.wordpress.com/2014/03/29/niemiecka-policja-kryminalna-wladze-bezpieczenstwa-niemiec-i-polski-pejsbuk-fb/,

Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim,

Niemiecka policja kryminalna kontroluje polityczne wpisy Polaków na FB – pejsbuku

 

Z poważaniem

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU


 

 

 

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2014-05-07 06:01Gość

#2272 Re: Rothschildowie w polskim gazie.

2014-05-17 06:29

#2271: - Rothschildowie w polskim gazie.

Rothschildowie w polskim gazie

07.04.2014 23:10 , ostatnia aktualizacja 09.04.2014 08:42

Mało jest ostatnio firm na polskiej giełdzie, które otrzymuje tak dobre rekomendacje od analityków jak mieszcząca się w podpoznańskim Wysogotowie firma Duon. Co sprawia, że Duon coraz szybciej się rozwija mimo silnej konkurencji państwowych koncernów?

Duon specjalizuje się w sprzedaży gazu (w tym w postaci LNG) oraz prądu klientom biznesowym i gospodarstwom domowym.

O giełdowej spółce z Poznania zrobiło się głośno rok temu, gdy ujawniono, że jako pierwsza dokonała transakcji zakupu na polskiej giełdzie gazu (dziś 47 proc. transakcji na polskiej giełdzie gazu przypada na Duon). Powodów by zwrócić na nią uwagę jest więcej. Na pewno jednym z nich jest fakt, że prawie 20 proc. akcji Duonu kontroluje wehikuł inwestycyjny brytyjskiej gałęzi Rothschildów - RIT Capital Partners PLC. Tej znanej od stuleci rodziny nikomu na świecie nie trzeba przedstawiać. Duon powstał w 2011 roku z fuzji firmy handlującej gazem KRI S.A., w której udziały miał wcześniej koncern niemiecki RWE oraz poznański potentat budowlany PBG i giełdowej spółki CP Energia. Poza tym, że w międzyczasie upadło imperium budowlane Jerzego Wiśniewskiego w postaci PBG i prawie 15 proc. akcji Duonu musiał on za długi oddać hiszpańskiemu bankowi Banco Espirito Santo de Investimento, Duon ma się świetnie. Na trudnym rynku gazu firma z Poznania uzyskuje duże wzrosty. O ile przychody firmy w 2013 roku wyniosły 394 mln złotych i blisko 11 mln złotych zysku netto, to na 2014 rok zarząd firmy zakłada wzrost o 20 proc. przychodów do 474 mln złotych, a zysku do 13 mln złotych netto. Przy przychodach państwowego monopolu PGNiG, które w 2013 roku wyniosły 32 mld zł to wciąż niewiele, ale to w rozwój Duonu wierzą analitycy.

Trzeba przyznać, że wciąż duża część przychodów Duonu – prawie 60 proc. – pochodzi ze sprzedaży prądu, gdzie deregulacja jest większa. Firma jako pierwsza zdecydowała się wprowadzić ofertę "dual fuel" jednoczesnej sprzedaży prądu i gazu. Wzrost sprzedaży gazu przez poznańską firmę jest bardzo dynamiczny, dzięki czemu firma sprzedaje 74 mln m3 rocznie. Aż 85 proc. klientów decydujących się na zmianę dostawcy gazu w Polsce wybiera właśnie Duon – w ubiegłym roku 124 klientów zdecydowało się na taki krok. Duon sprowadza gaz przede wszystkim z Kaliningradu gdzie ma własną fabrykę LNG, importuje go też interkonetorami z Czech i Niemiec a nawet eksportuje na Ukrainę. Ostatnio firma dokonała pierwszego importu gazu z terminalu w Antwerpii.

Reklama

Duon posiada i stale rozbudowywuje własną infrastrukturę przesyłową. Skupia się bardziej na Polsce wschodniej bo zachodnie województwa to teren działania niemieckich państwowych firm EWE, EDIS Enegia ect. Rynek gazu jednak jest tym, w którym liberalizacja następuje wyjątkowo powoli, a PGiNG zazdrośnie strzeże swojej pozycji. Dlatego poznańska firma stara się odróżnić od PGiNG elastycznością oferty, szybkością działania, wyrazistym marketingiem.

Co skłoniło akurat tak znanych inwestorów jak Rothschildowie do zainwestowania parę lat temu w polski rynek gazu? Przede wszystkim odkąd stery w rodzinnym imperium przejął 40-letni Nat Rothschild, to surowce i energetyka stały się głównym celem inwestycyjnym rodziny, której majątek szacuje się na miliardy funtów. Oprócz RIT Capital Partners, czy udziałów w gigancie surowcowym Glencore, jednym z bardziej znanym funduszy Rothschildów jest Atticus Capital oraz fundusz Vellar, który parę lat temu z indonezyjską firmą miliarderów braci Bakrie zmienił nazwę z Vellar na Bumi Plc. Wiąże się z tym jedna z głośniejszych batalii prawnych londyńskiego City. To o kontrolę nad tym potentatem w wydobyciu węgla w Indonezji toczył wojnę Nat Rothschild z braćmi Bakrie. Obwiniał ich o nadużycia finansowe, a także kreatywną księgowość sięgającą miliardów dolarów. To również ta inwestycja definitywnie zakończyła współpracę Rothschilda z jednym z najbliższych doradców Jana Kulczyka - brytyjskim bankierem Ianem Hannamem, dziś panowie są sobie wrodzy. To Hannam namówił Rothschilda na inwestycje w Indonezji. Z Bumi Plc Rothschild powoli się wycofuje. Wpatrzone w jego posunięcia inwestycyjne media oraz analitycy jednak wciąż widzą w nim cudowne dziecko barona Jakuba Rothschilda. I chyba mają słuszność. Bo to Nat Rothschild namówił na fuzję swej firmy Vellar i Genel Energy najbogatszego Turka Mehmeta Emina Karamehmeta. Dziś Genel Energy jest jednym z największych producentów gazu i ropy w Kurdystanie, a jej wartość szacuje się na 5 mld dolarów.


Gość

#2273 Katastrofalne skutki gorączki wydobywczej w USA - ogromne zapadliska!

2014-05-27 21:18

5/27/2014 — Colorado 4 MILE LONG Landslide @ FRACKING operation

Video report here:


The title of this article pretty much sums up the facts.

A massive 4 mile X 2 mile X 250ft deep landslide occurred just East of Collbran Colorado.

http://i1.wp.com/dutchsinse.tatoott1009.com/wp-content/uploads/2014/05/colorado-...

Video of the area flyover here:

 


Ironically the landslide area contains the only nearby FRACKING INJECTION WELL OPERATION.

Sorry for the all caps on that, but its necessary to drive home the point on this.

Main stream media showing this location in their videos, clearly the landslide location contains the only fracking / injection well operation for several miles in any direction:

39°15’50.15″N , 107°53’47.92″W

Pictures prove what words cannot.

http://i0.wp.com/dutchsinse.tatoott1009.com/wp-content/uploads/2014/05/colorado-...


Indeed it is the only injection well operation for miles, which is DIRECTLY at the landslide location, and explains why / how men were sent out to check on the location….


Gość

#2274

2014-05-30 15:22

żądam aby nabić tuska na pal!
Teresa Wojda
Autor petycji

#2275 "Obrona konieczna" a Obywatelski Ruch Oporu

2014-06-07 20:22

https://docs.google.com/document/d/1anCt4CLIYhW6wveDhOicZBjVxaqg7_0kACSmx_9caCw/edit

link: "Projekt Cykada 3301 , MK Ultra, Monarchy, HAARP i powszechna kontrola umysłu.”

newspaper.hvs.pl/projekt-cykada-3301-mk-ultra-monarchy-haarp-i-powszechna-kontrola-umyslu/

Cytat" Illuminati chcą pełnej kontroli. Chcą wpływać na nas przy użyciu fal SSSS. Wyjaśnia nam to dokument od Rady Naukowej Armii Amerykańskiej (USAF Scientific Advisory Board) z roku 1996, zatytułowany âNew World Vistas Air and Space Power for the 21st Century’.

Można wyobrazić sobie rozwój elektromagnetycznych zródeł energii, którą będzie można wysyłać, kształtować i ukierunkowywać, wysyłać ją do ludzkiego ciała blokując świadome ruchy mięsni, kontrolować emocje (i przez to akcje), usypiać, przekazywać sugestię, wpływać na krótko i długo terminową pamięć, tworzyć i kasować ludzkie doznania.

Konkluzja: Jesteśmy poddani atakom âcichego dzwięku”. Fale te nie są śmiertelne i szkodliwe bezpośrednio, tworzą w nas jednak negatywne emocje i zakłócają nasz tok myślenia. Osłabiają nasze umysły i inicjatywe w czasie gdy Illuminati przygotowują nam potężne zmiany na świecie, które popchnąć nas mają w kierunku ich satanistycznej dyktatury.Planują w pełni wykorzystać możliwości tej technologii i istnieje mozliwość że dojdą do granicy gdy nie będziemy już mogli się przed nią bronić.

National-Security-Agency-Seal tunick-reuter

To nie jest science fiction, to się dzieje naprawdę. Najwyższy czas by zmądrzeć i poczuć gniew. Oni bawią się nami jak zabawkami, zdemaskujmy w końcu tych drani!

https://docs.google.com/document/d/1anCt4CLIYhW6wveDhOicZBjVxaqg7_0kACSmx_9caCw/edit

Skarga na kontynuowanie zamachu na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Łowicz, 06.06.2014r.

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze"Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

Obywatelskie przesłuchanie protestujących - Gaz łupkowy Łowicz - 7.06.2013

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

Marek Cichal

Komornik Sądu Rejonowego w Łowiczu

Joanna Mika - Dyrektor

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

Krzysztof Kaliński

Burmistrz Miasta Łowicza

Rafał Fronczek

Prezes Krajowej Rady Komorniczej

Andrzej Seremet

Rzeczypospolitej Polskiej

Prokurator Generalny

Marek Biernacki

Minister Sprawiedliwości


UWAGA !

Ze  względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową.

Dotyczy:

1) bezprawnej groźby egzekucji komorniczej kwoty 57 złotych, skierowanej przeciwko osobie prawnej: KRS 0000075789 : Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie” oraz działających w jego ramach: Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,Obywatelski Ruch Oporu, prezes Teresa Wojda, co wyczerpuje znamiona czynów z następujących artykułów: art. 133, art. 190§ 1, art. 212§ 1, art. 216§ 1, art. 257 k.k oraz art. 23 i art.24 k.c.

2) gróżb karalnych zawartych w pismie ZGM i Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Os.Kostka 12 z dnia 23.04.2014r.

Skarga

na kontynuowanie przez Komornika zamachu na siedzibę Stowarzyszenia   Regionalnego Wsi Urzecze âŁowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu

poprzez egzekucję kosztów procesu z bezprawnego wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, pomimo wycofania się z egzekucji udostępnienia lokalu.

Skarga

na dokonanie zamachu przez : Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, Osiedle Kostka 12, 99-400 Łowicz oraz  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, podległy Burmistrzowi Miasta Łowicza, na dobro chronione prawem jakim jest siedziba Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu w mieszkaniu własnościowym prezes T.Wojda, pomimo odstąpienia Komornika od egzekucji udostępnienia lokalu.

Żądania:

1) Żądamy odstąpienia Komornika od egzekucji punktu 2 wyroku Sądu Rejonowego w  Łowiczu, tj. kwoty 57 złotych kosztów procesu, wobec odstąpienia Komornika od pkt.1, tj. egzekucji udostępnienia lokalu.

2) Żądamy dokonania przez Komornika wpłaty 2500 zł na konto Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” w ramach zadośćuczynienia za bezprawny zamach na siedzibę tej organizacji.

Bank PEKAO S. A. II Oddział w Łowiczu, ul. Długa 27,  99-400 Łowicz NRB: 88 1240 1819 1111 0000 1088 5910

3) Żądamy opublikowania oświadczenia przez Marka Cichala, Komornika Sądu Rejonowego w Łowiczu na stronach : www.lowicz.eu, www.naszemiasto.pl, www.lowicz24 , www.lowiczanin.info oraz w gazetowych wydaniach: "Nowy Łowiczanin” i "Dziennik Łódzki” o następującej treści:

"Komornik Sądu Rejonowego w Łowiczu odstępuje od egzekucji wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu, w sprawie IC 480/12, z bezprawnie wniesionego pozwu przez ZGM w Łowiczu, o udostępnienie siedziby Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze âŁowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu. Odstąpienie od egzekucji komorniczej  dodatkowo stało się konieczne ze względu na przysługujące prawo właściciela lokalu,  prezes Teresy Wojda jak też Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze âŁowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelski Ruchu Oporu do obrony koniecznej  z art 25 k.k. w związku z bezprawnym zamachem na dobro chronione prawem jak też  z antypolonizmem, dyskryminacją, znieważeniem, grożbą karalną, pomówieniem, naruszeniem dóbr osobistych, co jest złamaniem art. 133, art. 190§ 1, art. 212§ 1, art. 216§ 1, art. 257 k.k oraz art. 23 i art.24 k.c. , tj. naruszeniem nietykalności mieszkania, siedziby organizacji oraz dóbr osobistych T.Wojda, M.Bejda, które jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego, petycja nr.0578/2012,  podlegają szczególnej ochronie prawa międzynarodowego w tym Konwencji z Aarhus.”

4) Żądamy aby  Burmistrz Miasta Łowicza i powiązane z nim osoby zaprzestały działań na szkodę i krzywdę prezes Teresy Wojda jak też organizacji, które ona reprezentuje: Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Działania te trwają od marca 2008 roku. Jest to zamach na dobro chronione prawem jakim jest stowarzyszenie jak też organizacje działające w ramach prawnych stowarzyszenia,  które nie tylko kultywuje polską kulturę ludową, narodową ale  jednocześnie broni  i ostrzega  mieszkańców Łowicza i okolic jak też Naród Polski  przed zagrożeniami.

piotrbein.wordpress.com/2014/05/15/dwie-lowiczanki-walcza-o-wode-pitna-dla-polakow/

piotrbein.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/

piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/

link:"Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?"....

docs.google.com/document/d/1fE9ansCJYNXSE503uFmtFaWz2SLrsLnh-bI_0PhUPFc/edit?pli=1#heading=h.ft4wktwp5fa7

wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stop-niszczeniu-narodow-i-panstw-polska-ofiara-spisku-swiatowego-udowodniony-zamach-stanu-w-polsce/

radio.radiopomost.com/index.php/z-polski/1346-ze-zlem-nie-moze-byc-kompromisu

Władze miasta Łowicza i powiatu łowickiego na czele z Burmistrzem Miasta Łowicza K.Kalińskim dopuściły się

próby ( nieudanej) przejęcia dorobku T.Wojda i Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze âŁowiczanie” w 2008 roku. Od tego czasu  nękają,  działają na szkodę i  krzywdę  T.Wojda oraz  stworzonych przez nią organizacji ruchu oporu Narodu Polskiego przeciwko okupantowi żydowskiemu w Polsce. Władze te  zorganizowały w 2008 r.  nagonkę medialną przeciw T.Wojda  za” Apel o godne zachowanie i traktowanie łowickich tradycji ludowych” oraz za zdemaskowanie osoby nagminnie  łamiącej prawa autorskie twórców ludowych. Oszczercze pismo pisane z inicjatywy władz lokalnych  z udziałem osoby, która dopuściła się kradzieży praw autorskich twórców ludowych miało decydujący wpływ na przyznanie dorocznej nagrody Ministra Kultury zamiast T.Wojda, osobie niechlubnie wsławionej z nierzetelnych działań w kulturze ludowej. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi, w sprawie IC39/10  z wniosku  T.Wojda ( z 2008) o ochronę dóbr osobistych, sąd nakazał przeproszenie T.Wojda przez osoby biorące udział w próbie przejęcia stowarzyszenie i zniesławienia T.Wojda.

link"Do Ministra Kultury: âStop degrengoladzie w kulturze i antypolonizmowi w Polsce!”

docs.google.com/document/d/1GgI2zQC2XmYk0FdC3QOEsUortNSdxe8q5_9pr0omIVQ/edit

link : "Stop antypolonizmowi w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej!”

docs.google.com/document/d/189Uf_rQ1iLLJOi7UA_5Rr6u6dZVIFdZA0illlrCwTwc/edit

Nadal Burmistrz Miasta Łowicza wraz z innymi nękają T.Wojda i działają na jej szkodę oraz współtworzonych wraz z M.Bejda organizacji ruchu oporu Narodu Polskiego przeciwko okupantowi żydowskiemu w Polsce, czego dowodem jest sterowanie przez Burmistrza zamachem  na siedzibę naszych organizacji poprzez podległą mu jednostkę organizacyjną; Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu.

Jest to również  zemsta Burmistrza Kalińskiego za m.in. nasze wystąpienia do prokuratury w sprawach:

 • toksycznych podzielników ciepła. Wystąpienie T.Wojda do Prokuratury i sądu  obroniło mieszkańców bloków podległych ZGM przed wprowadzeniem rakotwórczych, wyparkowych podzielników ciepła. Rozstrzygano w sądzie pod szyldem âListów Żelaznych”” dla sprawców zamiaru instalowania tj.Burmistrza Miasta Łowicza i Dyrektor ZGM.

 • bazy hydroszczelinowania na osiedlu Bratkowice w Łowiczu. Prokurator uznał wszystkich mieszkańców za pokrzywdzonych ale śledztwo zostało umorzone

 • zatrutej wody pitnej w Łowiczu. Nie podjęto żadnych działań, pomimo uznania mieszkańców za pokrzywdzonych

 • wymuszeń rozbójniczych na Wspólnocie Mieszkaniowej  Os.Kostka 10 i Wspólnocie  Mieszkaniowej Os.Kostka12. Brak danych o losie wniosku, ze względu na nie odbieranie korespondencji na znak protestu oraz  ze względu na bezpieczeństwo T.Wojda.

oraz za m.in.

 • krytyczne wystąpienia T.Wojda na sesjach Rady Miejskiej w Łowiczu  w tym m.in. na sesji RM w Łowiczu

30.08.2012r. : link: "Hydrauliczne szczelinowanie, zatruta woda w Łowiczu- Protest na Sesji RM”, www.youtube.com/watch?v=--XWDy0QFG4

lowicz.naszemiasto.pl/tag/teresa-wojda.html

 • wręczenie Burmistrzowi Miasta Łowicza "Dyplomu dezaprobaty  za szczególny wkład i zaangażowanie w  propagowaniu hydraulicznego szczelinowania zatruwającego wodę, środowisko i niszczącego rolnictwo oraz zamiarów inwestycyjnych spółki z o.o. United Oilfield Services” przyznano tytuł: â Rzecznika frackingu i Rzecznika Spółki z o.o. United Oilfield Services”

5) Żądamy zaprzestania stosowania gróżb karalnych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, podległy Burmistrzowi Miasta Łowicza, oraz Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej os. Kostka12,  wobec prezes T.Wojda oraz zaniechania wszelkich działań na szkodę i krzywdę T.Wojda jak też organizacji, które ona reprezentuje. link; "Oświadczenie Teresy Wojda z 21.12.2012r. złożone do sądu w sprawie z wniosku ZGM”docs.google.com/document/d/11vd6krkbbI2loqe2tkDtEHsWeSWMydTCdQtgUiTaEbc/edit

Uzasadnienie :

W związku ze skargą z 03.04.2014r. na zamiar Komornika Sądowego i Sąd Rejonowy w Łowiczu dokonania zamachu na dobro chronione prawem jakim jest siedziba Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie”, Komornik odstąpił od egzekucji wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu.

link:  "Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu.piotrbein.wordpress.com/2014/04/03/skarga-na-bezprawny-zamach-na-siedzibe-stowarzyszenia-i-obywatelskiego-ruchu-oporu/

link: " Szykany dla Polek Patriotek za obronę Polski.”

grypa666.wordpress.com/2014/03/30/szykany-dla-polek-patriotek-za-obrone-polski/

Natomiast Wspólnota Mieszkaniowa Os.Kostka12 i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie respektują wycofania się Komornika z egzekucji i ponawiają w piśmie z 23.04.2014r., groźbę złożenia do sądu wniosku o wyznaczenie terminu udostępnienia lokalu i   cyt.:"nałożenia grzywny w przypadku nie wykonania czynności w wyznaczonym przez sąd terminie.”

Dowód: pismo z 23.04.2014r. w załączeniu do emaila.

Na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w imieniu prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, Wydział Wizytacyjny pismem z 13.5.2014r. informuje, że Komornik "w dniu 11 kwietnia 2014r. zwrócił wierzycielowi wniosek w przedmiocie prowadzenia egzekucji co do punktu 1, tytułu wykonawczego natomiast prowadzi nadal postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania od Pani ( Teresy Wojda) na rzecz wierzyciela kwoty 57 złotych objętych tytułem wykonawczym.”(...) "komornik nie prowadzi  żadnego postępowania w stosunku do Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze ani też w stosunku do Marii Bejda”

Zamach na siedzibę Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze âŁowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu jest działaniem ciągłym, nadal trwającym, bowiem Komornik  pomimo wycofania się z egzekucji udostępnienia lokalu, bezprawnie żąda od T. Wojda pokrycia kosztów sądowych sprawy, wniesionej bezprawnie przez ZGM.

Władnym wnoszenia pozwu do sądu była Wspólnota Mieszkaniowa bloku nr.12 a nie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, któremu ta Wspólnota zleciła zarząd. Tak więc ZGM przekroczył swoje kompetencje, bo nie miał prawa występować przeciwko T.Wojda, pełnoprawnemu członkowi Wspólnoty a nie najemcy podległemu  ZGM. W tej sytuacji Sąd Rejonowy w Łowiczu dopuścił się bezprawia, procedując w tej sprawie i pomimo protestów  T. Wojda na rozprawie oraz pisemnych, wysyłanych w imieniu Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie” do Prezesa Sądu Rejonowego w Łowiczu, Prokuratora Generalnego i Parlamentu Europejskiego wraz  z wnioskiem  o zmianę składu sędziowskiego.

Teresa Wojda uczestniczyła tylko w pierwszej rozprawie w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w dniu 08.01.2013r. gdzie doświadczyła zastosowania technik zniewalania umysłu. Dowód: "Oświadczenie Teresy Wojda 09.01.2013r. w związku z przebiegiem sprawy, syg.akt.IC 480/12” (zastosowania technik zniewalania umysłu na rozprawie)

Oświadczenie Teresy Wojda z 09.01.2013 r.w związku z przebiegiem rozprawy sygn. akt IC 480/12

Oświadczam, że przebieg rozprawy, zachowanie sędziego jak i potraktowanie mojej osoby zmuszają mnie w obawie przed mataczeniem sądu, do wydania niniejszego oświadczenia .

Oświadczam, że na salę rozpraw weszłam wraz z posłem Zdzisławem Jankowskim. Gdy stanęłam za ławą obok drzwi a sąd żądał ode mnie rozebrania się ze swetra do którego miałam przyczepiony plakat ( w załączeniu) natychmiast odczułam podziałanie na moją osobę wielkiej niewidocznej zniewalającej siły która powaliła mnie na ławę i przykuła tak, że przez cały czas rozprawy nie byłam w stanie się ruszyć, podnieść, pomimo wielokrotnych prób. Przy tym równocześnie nagle odczułam suchość w ustach, drętwienie palców u obu rąk a sala wydawała mi się być w półmroku. Poprosiłam sąd o wodę. Sędzia zaproponowała bym poszła do łazienki. Odpowiedziałam, że nie mogę się ruszyć, nawet podnieść. Ponownie poprosiłam o wodę. Wezwana telefonicznie pracownica Sądu przyniosła mi napój w różowym kubku przypominający smakiem wodę z dodatkiem cytryny.

Oświadczam, że pomimo potraktowania mnie zniewalającą siła, która zniewoliła mnie fizycznie, bo nie mogłam się ruszyć lecz nie udało się zniewolić mojego umysłu. Miałam przy sobie przedmioty, które chroniły mnie przed takim atakiem i dzięki temu byłam w pełni świadoma i odpowiednio reagowałam na z góry zaplanowane rozstrzygnięcia na moją krzywdę, krzywdę mojej organizacji i Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Kostka 12.

Oświadczam, że to Sędzia osobiście na wstępie zakwestionowała prawo reprezentowania Wspólnoty Mieszkaniowej przez dyrektor ZGM J. Mika. Utwierdziłam sąd w tym dodatkowo zeznając, że byłam osobiście u Pana Płóciennika w domu i zostałam przez jego ciężarną żonę , wielką przeciwniczką tej inwestycji, upewniona, że pracownice nie informując, że został złożony wniosek o wstrzymanie inwestycji i skarga na nieludzkie traktowanie mieszkańców, wymusiły podpis pod pełnomocnictwem. Stwierdziłam, że kontynuowanie rozprawy w tej sytuacji jest bezprawiem. Sędzia mimo to kontynuowała, przy tym wykazując się nieznajomością akt sprawy.

Oświadczam, że wielokrotnie stwierdzałam, że sąd łamie prawa konstytucyjne i obywatelskie i stosuje terror i pozbawia rzetelnego i ludzkiego rozpatrzenia w sprawie wymuszonej, zbędnej inwestycji gwałcącej moje prawa, prawa Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” i prawa Wspólnoty Mieszkaniowej do bezpieczeństwa , poszanowania własności i środków w funduszu remontowym. Sąd nie pozwalał mi zadawać pytań stronie przeciwnej zastrzegając z góry, że tylko sąd jest tu od zadawania pytań. Odmówił wyznaczenia świadka D. Sobieszek na okoliczność nierzetelnych działań wykonawcy. W momencie gdy sędzia zagroziła ukaraniem mnie za stwierdzenia faktu o nieznajomości akt sprawy i że mnie terroryzuje skorzystałam z pouczenia sędzi o prawie zmiany sędziego. Natychmiast zniewolenie fizyczne zastosowane na mnie ustąpiło i mogłam powstać i wyjść z sali o własnych siłach. Gdy już sędzia zaprotokółowała koniec rozprawy to przed wyjściem z sali, poza protokółem wyraziłam współczucie sędzi, bo wiedziałam, że to sędzia Chondzyńska miała prowadzić tę rozprawę.

Oświadczam, że obserwatorem przebiegu rozprawy był poseł Zdzisław Jankowski.

Teresa Wojda

link: "Projekt Cykada 3301 , MK Ultra, Monarchy, HAARP i powszechna kontrola umysłu.”

newspaper.hvs.pl/projekt-cykada-3301-mk-ultra-monarchy-haarp-i-powszechna-kontrola-umyslu/

Cytat: "Illuminati chcą pełnej kontroli. Chcą wpływać na nas przy użyciu fal SSSS. Wyjaśnia nam to dokument od Rady Naukowej Armii Amerykańskiej (USAF Scientific Advisory Board) z roku 1996, zatytułowany "New World Vistas Air and Space Power for the 21st Century"

Można wyobrazić sobie rozwój elektromagnetycznych zródeł energii, którą będzie można wysyłać, kształtować i ukierunkowywać, wysyłać ją do ludzkiego ciała blokując świadome ruchy mięsni, kontrolować emocje (i przez to akcje), usypiać, przekazywać sugestię, wpływać na krótko i długo terminową pamięć, tworzyć i kasować ludzkie doznania.

Konkluzja: Jesteśmy poddani atakom âcichego dzwięku”. Fale te nie są śmiertelne i szkodliwe bezpośrednio, tworzą w nas jednak negatywne emocje i zakłócają nasz tok myślenia. Osłabiają nasze umysły i inicjatywe w czasie gdy Illuminati przygotowują nam potężne zmiany na świecie, które popchnąć nas mają w kierunku ich satanistycznej dyktatury.Planują w pełni wykorzystać możliwości tej technologii i istnieje mozliwość że dojdą do granicy gdy nie będziemy już mogli się przed nią bronić.

National-Security-Agency-Seal tunick-reuter

To nie jest science fiction, to się dzieje naprawdę. Najwyższy czas by zmądrzeć i poczuć gniew. Oni bawią się nami jak zabawkami, zdemaskujmy w końcu tych drani! "

Szanowni Państwo,

ze względu na swoje bezpieczeństwo i na znak protestu T.Wojda odmawiała i odmawia przyjęcia jakiejkolwiek korespondencji. Nie uczestniczyła w dalszych rozprawach a więc wyrok został wydany zaocznie i wbrew protestom i skargom Stowarzyszenia Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Zamach na Stowarzyszenie ewidentnie dowodzi że władze wszelkich szczebli i wszelkie dziedziny  w Polsce zostały podstępnie przejęte przez siły wrogie Narodowi Polskiemu. Pod przykrywką demokracji i wolności dokonywane jest  ludobójstwo na Narodzie Polskim, w pełni świadomym sytuacji w jakiej się znajduje.

linki: "Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.”

opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

docs.google.com/file/d/0B7YNx9BTgQp4aGpzTWFQM0lFWWtKS3Q5NWJFOExMd09qWm80/edit

docs.google.com/document/d/1EmmbnOTKvU9CbKRAV0ixFCnErf9fnkvbwVq_noAbiA8/edit

piotrbein.wordpress.com/2014/03/28/16972/

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU