PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Temat pod dyskusję został automatycznie utworzony do petycji PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

LOWOBYWATEL
Gość

#2201 Re: Re: Re: Re: Dlaczego władze unijne sprzyjają uzur..... władzom w Polsce?

2013-11-09 18:58

#2200: LOWOBYWATEL - Re: Re: Re: Dlaczego władze unijne sprzyjają uzur..... władzom w Polsce?

,,,,

25. czy władze unijne zdają sobie sprawę, że skoro:

 • nie ma żadnej metody utylizacji odpadów

 • nie ma  żadnej metody powstrzymywania emisji metanu i innych toksycznych gazów do atmosfery

 • nie ma  żadnej metody powstrzymywania trzęsień ziemi

 • nie ma  żadnej metody zapobiegania powstawaniu lejów czy zapadlisk terenów

 • ogromne ilości stosowanych chemikaliów są nielegalne bo niezarejestrowane w REACH

 • zasoby wodne już zostały zubożone i skażone na wskutek odwiertów

to  jakiekolwiek tworzenie i wprowadzanie nowych, nawet bardzo szczegółowych przepisów

zamiast stanowczych zakazów kompromituje  te władze jak też  wszystkich urzędników unijnych uczestniczących w tym procederze a więc  stawia ich, niestety,  po stronie ludobójczych koncernów wydobywczych?


Wobec namnażania się, często absurdalnych, unijnych przepisów nasuwa się zasadnicze pytanie:

czy jakiekolwiek przepisy są  w stanie zastąpić  w praktyce życiodajną wodę?


26. dlaczego w przestrzeni  powietrznej  UE rozsiewa się z samolotów zabójcze chmury?

Linki: 1) Dokumenty NASA ujawniają szkodliwe działania: chemtrails, mikrofale, mikropyły”

kefir2010.wordpress.com/2013/09/01/dokumenty-nasa-ujawniaja-szkodliwe-dzialania-chemtrails-mikrofale-mikropyly/

2) “Ostateczna odpowiedź MON na nasz List otwarty w sprawie Chemtrails”

januszzagorski.pl/2011/08/16/ostateczna-odpowiedz-mon-na-nasz-list-otwarty-w-sprawie-chemtrails/

 

LOWOBYWATEL
Gość

#2202 Re: Re: Re: Re: Re: Dlaczego władze unijne sprzyjają uzur..... władzom w Polsce?

2013-11-09 19:00

...My Polacy, płatnicy składki do budżetu unijnego, mamy bezwzględne prawo, w zaistniałej sytuacji wymagać od władz unijnych  pomocy w odsunięciu uzurpatorskich władz w celu powstrzymania działań polityków w Polsce na szkodę Narodu Polskiego. Na  rządzących Polską po 1989 r. jak też na władze unijne  spada odpowiedzialność za doprowadzenie na skraj ubóstwa znacznej części społeczeństwa polskiego.

Pomoc żywnościowa finansowana ze środków unijnych, wobec faktu grabieży majątku narodowego Polaków jest jak na ironię. Ze względu na toksyczne dodatki zmierza do podtruwania w celu  fizycznego wyniszczenia biednych obywateli Polski. Wnioskujemy o zbadanie jakości żywności rozdawanej biednym obywatelom, ponieważ jej jakość jest tak zła że psy omijają takie jedzenie z daleka, o czym m.in. przekonał się Krzysztof Szczurko z Podkarpacia , co opisał w wierszu pt.:

" POMOC UE "

Pomoc  z  UE nam tu dają,

- niech Biedacy wyzdychają.


Mój pies bardzo głodny był,

- nawet i opadał z sił.

A, że karmy ja nie miałem,

- to z POMOCY  UE dałem.


To mielonka jest wieprzowa,

- z dodatkami ,,E” ,..czy zdrowa?

Dzień i noc przy budzie stała,

- i choć ,,ślinka” mu leciała.

I choć pies opadał z sił,

- to wykręcił do niej tył.


Wreszcie grosze ja zdobyłem,

- karmę dla psa i kupiłem.

Głodny pies się i ucieszył,

- i do karmy się pośpieszył.

Tu na koniec jest pytanie,

- jakie z UE pomaganie?


26 październik  2013

Autor: KYSY


Zamiast takiej toksycznej żywności  Polakom należą się godziwe zasiłki pieniężne, tak jak to ma miejsce w innych krajach UE np. w Niemczech, gdzie zasiłek na przeżycie wynosi od 306 do 382 Euro na 1 osobę bezrobotną a 184 Euro na 1 dziecko, przy cenach żywności prawie takich samych jak w Polsce.

Linki:1) “Mehr Geld für Arbeitsuchende und Sozialhilfeempfänger “ ( “Więcej pieniędzy dla  osób poszukujących pracy  i  osób występujących o pomoc socjalną “) ; www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2012/09/2012-09-19-regelbedarf-erhoeht-mehr-geld-fuer-arbeitsuchende.html 2)”Kindergeld, Entwicklung des Kindergeldes”(“Zasiłek dla dzieci, rozwój tego zasiłku”, tabela 1996-2013); www.guckmal.de/kindergeld-hoehe.htm.


W imieniu obywateli Europy stanowczo protestujemy przeciwko dopuszczaniu do jakiegokolwiek lobbingu siejącego śmierć i spustoszenie. Żądamy wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób winnych wprowadzania lobbingu koncernów wydobywczych. Domagamy się również wydalenia z terenu EU koncernów wydobywczych jak też spółek powiązanych z tymi koncernami, na  których ciążą wyroki sądowe za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska w innych częściach świata.

Niedopuszczalnym błędem jest mówienie o hydraulicznym szczelinowaniu w odniesieniu tylko do gazu łupkowego, gdyż ta technologia stosowana jest we wszystkich odwiertach geologicznych, każdego rodzaju, nawet gazu konwencjonalnego.


Jeżeli Unia Europejska i życie na terenie Unii ma przetrwać to konieczne są odważne, niezwłoczne i radykalne działania.


DLA WODY NIE MA ALTERNATYWY !  DLA WĘGLOWODORÓW SĄ ALTERNATYWY !

ZIEMIA JEST WŁASNOŚCIĄ PRZYSZŁYCH POKOLEŃ, WIĘC OBECNE POKOLENIA  POWINNY Z POKORĄ I SZACUNKIEM ZARZĄDZAĆ JEJ ZASOBAMI, Z MYŚLĄ O PRZYSZŁYCH POKOLENIACH .


Prosimy Szanownych Panów  o odpowiedź  drogą emailową w ustawowym terminie.


Z poważaniem


Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie”

OBYWATELSKI RUCH OPORU

LOWOBYWATEL
Gość

#2203 STOP ANTYPOLONIZMOWI !

2013-11-11 07:34


Naród Polski ma pełną świadomość, że władzę w Polsce sprawują przedstawiciele mniejszości narodowej pochodzenia żydowskiego. 40 milionowy Naród Polski w  Polsce i miliony Polaków na świecie nie godzą się na to aby w ich ojczystym kraju władzę sprawowała mniejszość żydowska, kierująca się zasadami Talmudu: www.zbawienie.com/talmud.htm

STOP ANTYPOLONIZMOWI W MINISTERSTWIE KULTURY !

 

z  listu do Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

...Naród Polski ma pełną świadomość, że władzę w Polsce sprawują przedstawiciele mniejszości narodowej pochodzenia żydowskiego. 40 milionowy Naród Polski w  Polsce i miliony Polaków na świecie nie godzą się na to aby w ich ojczystym kraju władzę sprawowała mniejszość żydowska, kierująca się zasadami Talmudu:

www.zbawienie.com/talmud.htm

cyt:" Żydzi mają okradać i zabijać Gojów:

Sanhedrynu 57a.

Kiedy Żyd zamorduje goja ("Cuthean"), nie będzie żadnej kary śmierci. Jak Żyd okradnie od goja, może sobie zatrzymać.

Baba Kamma 37b.

Goje są poza ochroną prawa i Bóg "wystawił ich pieniądze Izraelowi".Żydzi mogą okłamywać gojów:

Baba Kamma 113a.

Żydzi mogą użyć kłamstw ("wybiegów") by oszukać goja.

Nie-żydowskie Dzieci PODLUDZKIE:

Yebamoth 98a.

Wszystkie nieżydowskie dzieci są zwierzętami.

Przykłady dowodów :

1. “Protest wyborczy 2011, skarga do European Court of Human Rights, wybory 2011 w Polsce, Wybory fałszowane informatyką od roku 2004.

2.  “Do Narodu Polskiego. List otwarty.”

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

3.“Antypolska linia Ministerstwa Kultury?”

stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/02/28/antypolska-linia-ministerstwa-kultury/#more-7562

4. „Rozmowy międzyrządowe w Jerozolimie. O wspólnej przyszłości Polski i Izraela”

/tvp.info/informacje/swiat/o-wspolnej-przyszlosci-polski-i-izraela/4023092

5. „Tusk w Izraelu. “Wspólna przeszłość i wspólna przyszłość””

/fakty.interia.pl/fakty-dnia/news/tusk-w-izraelu-wspolna-przeszlosc-i-wspolna-przyszlosc,1601394

6. “Bulwersująca wypowiedź ,prezydent Izraela: "Wykupujemy Polskę"; www.bibula.com/?p=1390

Powszechnie znane są w Polsce zasady Talmudu jak też wypowiedź premiera Izraela, Monachem  Begina, laureata pokojowej Nagrody Nobla, cyt.:

www.stopsyjonizmowi.wordpress

Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras, ponieważ wywodzą się one od insektów. Faktycznie porównując je do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym przypadku. Inne rasy są uważane jako ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzenie ponad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone poprzez naszych liderów za pomocą rózgi żelaznej. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy.”

Nie jest to mowa miłości do całego świata ale mowa nienawiści i powinna podlegać karze wg art.

256 kk. cyt.: “kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści wobec grupy osób lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, społecznej, naturalnych lub nabytych cech osobistych lub przekonań (…) podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2″

Ta porażająca prawda o planach  narodu żydowskiego rozprzestrzeniła się już po całym świecie i uchroni przed haniebnymi planami depopulacji ludzkości pod fałszywymi hasłami; demokracji, zasad zrównoważonego rozwoju czy troski o prawa człowieka czy narodów do suwerenności.

Przykłady publikacji:

“David Icke. Kto kontroluje sieć”: www.youtube.com/watch?v=AAcoVCGIev

"Największy sekret" Davida Icke omawia Krzysztof Rogala - 15.03.2013”

www.youtube.com/watch?v=kHGXOUapfJo

“Sto nowemu porządkowi świata”- 12.06.2013”

niezaleznatelewizja.pl/2013/06/stop-nowemu-porzadkowi-swiata-12-06-2013/

Ponawiamy nasze żądania zawarte w naszym piśmie z 24.09.2013r.

...oraz domagamy się:

 • przeznaczania 99 procent środków polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na Polską Kulturę a 1 % na kulturę mniejszości narodowych
 • zaprzestania nachalnego promowania judaizmu w Polsce a szczególnie zlikwidowania Dnia Judaizmu (17 stycznia)
 • zaprzestania demoralizacji społeczeństwa poprzez kulturę propagującą rozwiązłość, brak zasad moralnych, brak szacunku dla życia i zdrowia ludzkiego
 • zakazu organizowania i finansowania  kongresów, zjazdów i konferencji dyskryminujących Naród Polski w jego Ojczyznie

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

LOWOBYWATEL

#2204 NIE MA POWODU DO ŚWIĘTOWANIA BO UDOWODNIONY ZAMACH STANU W POLSCE !

2013-11-11 08:02

Nie ma powodu do świętowania, gdy Polska Ojczyzna Polaków jest pod okupacją żydowską a terytorium kraju zamieniane na pola wydobywcze i ludobójcze eksperymenty jak chemtrails, systemy konroli umysłów, szczepionki czy toksyczne dodatki do wody i żywności.

APEL DO POLAKÓW O REZYGNACJĘ Z UDZIAŁU W MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI.

 


Zwracamy się do Polaków, szczególnie do młodzieży aby w tym roku zrezygnowali z udziału w Marszu Niepodległości w Warszawie czy w Krakowie,tak jak proponuje Sakiewicz z żydowskiej Gazety Polskiej!

Godność i honor Polaka nie powinny Wam pozwolić aby brać udział w takim Marszu Niepodległości a tak naprawdę marszu podległości Żydom, którzy jak zwykle chodzą w pierwszym szeregu!

Oni chcą Nas Polaków wystawić na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia a sami wypromować się na bohaterów, na nowych przywódców ruchu narodowego rzekomo polskiego!

Nie ma powodu do świętowania, gdy Polska Ojczyzna Polaków jest pod okupacją żydowską a terytorium kraju zamieniane na pola wydobywcze i ludobójcze eksperymenty jak chemtrails, systemy konroli umysłów, szczepionki czy toksyczne dodatki do wody i żywności.

Niebezpieczeństwo jest szczególne duże bo świat już został poinformowany o fałszowaniu wyborów jak też o braku dokumentów rzadzących do sprawowania władzy w Naszej Ojczyznie.
Uzurpatorska władza celowo zaplanowała szczyt klimatyczny na dzień 11 Listopada aby doprowadzić do starć, konfrontacji zbrojnej czy nawet do stanu wyjątkowego.

Apel grupy osób z organizacji polonijnej w Ameryce Południowej o udział w Marszu Niepodległości w tak trudnej sytuacji w naszym kraju jest działaniem szkodliwym dla Narodu Polskiego.

W historii Narodu Polskiego mamy już dosyć bezsensownych zrywów, ofiar,cierpień i zniszczeń, czego przykładem jest Powstanie Warszawskie.
Najlepszym wyjściem w obecnej sytuacji jest tworzenie Oddziałów Obrony Koniecznej wg. wskazań Tadeusza Cichockiego ! http://www.tcichocki.pl

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego
Petycja nr. 0578/ 2012

Przykłady dowodów :

1. “Protest wyborczy 2011, skarga do European Court of Human Rights, wybory 2011 w Polsce, Wybory fałszowane informatyką od roku 2004.

2.  “Do Narodu Polskiego. List otwarty.”

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

3.“Antypolska linia Ministerstwa Kultury?”

stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/02/28/antypolska-linia-ministerstwa-kultury/#more-7562

4. „Rozmowy międzyrządowe w Jerozolimie. O wspólnej przyszłości Polski i Izraela”

/tvp.info/informacje/swiat/o-wspolnej-przyszlosci-polski-i-izraela/4023092

5. „Tusk w Izraelu. “Wspólna przeszłość i wspólna przyszłość””

/fakty.interia.pl/fakty-dnia/news/tusk-w-izraelu-wspolna-przeszlosc-i-wspolna-przyszlosc,1601394

6. “Bulwersująca wypowiedź ,prezydent Izraela: "Wykupujemy Polskę"; www.bibula.com/?p=1390

LOWOBYWATEL

#2205 Re: NIE MA POWODU DO ŚWIĘTOWANIA BO UDOWODNIONY ZAMACH STANU W POLSCE !

2013-11-12 22:39

#2204: LOWOBYWATEL - NIE MA POWODU DO ŚWIĘTOWANIA BO UDOWODNIONY ZAMACH STANU W POLSCE !

Przykłady dowodów :

1. “Protest wyborczy 2011, skarga do European Court of Human Rights, wybory 2011 w Polsce, Wybory fałszowane informatyką od roku 2004.

2.  “Do Narodu Polskiego. List otwarty.”

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

3.“Antypolska linia Ministerstwa Kultury?”

stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/02/28/antypolska-linia-ministerstwa-kultury/#more-7562

4. „Rozmowy międzyrządowe w Jerozolimie. O wspólnej przyszłości Polski i Izraela”

/tvp.info/informacje/swiat/o-wspolnej-przyszlosci-polski-i-izraela/4023092

5. „Tusk w Izraelu. “Wspólna przeszłość i wspólna przyszłość””

/fakty.interia.pl/fakty-dnia/news/tusk-w-izraelu-wspolna-przeszlosc-i-wspolna-przyszlosc,1601394

6. “Bulwersująca wypowiedź ,prezydent Izraela: "Wykupujemy Polskę"; www.bibula.com/?p=1390

Powszechnie znane są w Polsce zasady Talmudu jak też wypowiedź premiera Izraela, Monachem  Begina, laureata pokojowej Nagrody Nobla, cyt.:

www.stopsyjonizmowi.wordpress

Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras, ponieważ wywodzą się one od insektów. Faktycznie porównując je do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym przypadku. Inne rasy są uważane jako ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzenie ponad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone poprzez naszych liderów za pomocą rózgi żelaznej. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy.”

Nie jest to mowa miłości do całego świata ale mowa nienawiści i powinna podlegać karze wg art.

256 kk. cyt.: “kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści wobec grupy osób lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, społecznej, naturalnych lub nabytych cech osobistych lub przekonań (…) podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2″

Ta porażająca prawda o planach  narodu żydowskiego rozprzestrzeniła się już po całym świecie i uchroni przed haniebnymi planami depopulacji ludzkości pod fałszywymi hasłami; demokracji, zasad zrównoważonego rozwoju czy troski o prawa człowieka czy narodów do suwerenności.

Przykłady publikacji:

“David Icke. Kto kontroluje sieć”: www.youtube.com/watch?v=AAcoVCGIev

"Największy sekret" Davida Icke omawia Krzysztof Rogala - 15.03.2013”

www.youtube.com/watch?v=kHGXOUapfJo

“Sto nowemu porządkowi świata”- 12.06.2013”

niezaleznatelewizja.pl/2013/06/stop-nowemu-porzadkowi-swiata-12-06-2013/

Ponawiamy nasze żądania zawarte w naszym piśmie z 24.09.2013r.

...oraz domagamy się:

 • przeznaczania 99 procent środków polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na Polską Kulturę a 1 % na kulturę mniejszości narodowych
 • zaprzestania nachalnego promowania judaizmu w Polsce a szczególnie zlikwidowania Dnia Judaizmu (17 stycznia)
 • zaprzestania demoralizacji społeczeństwa poprzez kulturę propagującą rozwiązłość, brak zasad moralnych, brak szacunku dla życia i zdrowia ludzkiego
 • zakazu organizowania i finansowania  kongresów, zjazdów i konferencji dyskryminujących Naród Polski w jego Ojczyznie

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Teresa Wojda
Autor petycji

#2206 Protest przeciwko reklamie Chevronu i PGE oraz przeciw antypolonizmowi w radio i telewizji

2013-11-12 22:44

 

Łowicz 08.11.2013r.


Jan Dworak - ­ Przewodniczący Krajowej  Rady Radiofonii i Telewizji

Andrzej Siezieniewski -­ Prezes Zarządu Polskie Radio Spółka Akcyjna

Juliusz Braun ­ - Prezes Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna

Szanowni Panowie,

w związku z nachalnym rozpowszechnianiem  w mediach:
reklamy  firmy “ Chevron”, która zawiera kłamliwe informacje; jakoby koncern, na którym ciążą wyroki
sądowe w innych częściach świata za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska, kierował się
troską o środowisko i respektował prawa mieszkańców dotkniętych działalnością tej firmy

Dowód : “Brednie Chevronu i gaz łupkowy w Polsce [wideo: powielane reklamy Chevronu]”
http;//www.tokfm.pl/blogi/z­plazy/2013/10/brednie_chevronu_i_gaz_lupkowy_w_polsce_wideo_powielane_reklamy
_chevronu/1,
reklamy firmy Polska Grupa Energetyczna, gdzie firma ta przedstawiona jest nie jako tylko producent
prądu ale jako twórca gór, jezior i lasów, co jest niedopuszczalną manipulacją. Firma ta nie tylko że
niszczy tereny rolnicze ale dodatkowo stwarza ogromne zagrożenie z eksperymentami  składowania  w
pokładach geologicznych skroplonego CO2 i innych niebezpiecznych odpadów, nawet z innych krajów
Dowód: “PGE: robimy prąd, góry, jeziora i lasy (wideo)”
www.wirtualnemedia.pl/artykul/pge­robimy­prad­gory­jeziora­i­lasy­wideo

programów  propagandowych na tematy energetyki z udziałem polityków a zwłaszcza takich jak były
Minister Skarbu Mikołaj Budzanowski, który skompromitował się na wizji cyt.:“piciem płynu, który jak sam
określił, był wykorzystywany w zeszłym roku do szczelinowania odwiertu w Lubocinie”. Dopuszczenie do
takiej manipulacji jest niebywałym skandalem i dowodzi nie tylko braku rzetelności dziennikarskiej ale i
niebywałej degrengolady w mediach i w polityce Dowód: Budzanowski pije płyn do szczelinowania
gazlupkowy.pl/budzanowski­pije­plyn­do­szczelinowania/

żądamy:

niezwłocznego całkowitego wycofania  tego typu reklam
● wprowadzenia zakazu produkcji reklam dla firm niszczących środowisko życia człowieka oraz
reklam naruszających obowiązujące w Polsce normy etyczno­moralne

upublicznienia we wszystkich mediach łącznie z internetem przeprosin opinii publicznej
w Polsce za dopuszczenie do emisji reklam łamiących zasady etyczne i moralne

wyemitowania  specjalnego programu na żywo, w godzinach najlepszej oglądalności wraz ze
zwiastunem (z wyprzedzeniem tygodnia, wielokrotnie powtarzanym każdego dnia) o zagrożeniach dla
istnienia Narodu Polskiego w Polsce, zawartych w naszych wystąpieniach do władz w Polsce i Unii
Europejskiej pod tytułem : “Kulisy gazowej gorączki” w terminie do 12 grudnia 2012r.

● wyemitowanie nagrania tego programu 100 razy, ze zwiastunem, w ciągu 1 miesiąca
● rzetelnego informowania społeczeństwa w Polsce o zagrożeniach dla istnienia Narodu Polskiego
zaprzestania propagowania antypolonizmu, obrażania uczuć religijnych Polaków, demoralizujących
wzorców oraz  dyskryminacji polskiej kultury narodowej. Przykładem jest obraźliwe i skandaliczne dla
każdego Polaka, określenie przez E. Zapendowską  patriotycznej piosenki A. Rosiewicza “Pytasz mnie”,
wykonanej przez Piotra Wolwowicza w muzycznym show „Tylko muzyka Must be the music“, jako cyt.: “
repertuar „bogoojczyźniany" i „takie patriotyzmy" to „coś okropnego".  I poradziła Wolwowiczowi „Nie idź tą
drogą". Dyrygent Adam Sztaba kpił zaś, że powinno się zmienić nazwę programu na „Zabij mnie
śpiewem".  link; “ Trzy tysiące osób chce przeprosin od Polsatu za Wolwowicza”
http://www.rp.pl/artykul/639340.html

W ramach zadośćuczynienia za wyrządzone  Narodowi Polskiemu krzywdy moralne na wskutek emisji reklam firmy Chevron, Polska Grupa Energetyczna  oraz innych firm, niszczących środowisko życia człowieka np. na wskutek  stosowania hydroszczelinowania w odwiertach geologicznych,  technologii CCS; podziemnego składowania skroplonego CO2, kopalni odkrywkowych węgla brunatnego itp. żądamy przeprosin opinii publicznej w Polsce poprzez 100­krotne odczytanie w ogólnopolskich programach informacyjnych w Polskie Radio S.A. jak  też 100­krotne w programach TVP S.A. takich jak:  Wiadomości, Panorama, Telexpress, Servis Info, przeprosin następującej treści :
“ Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji wraz z dyrekcją Polskiego Radia oraz Dyrekcją Telewizji Polskiej
przeprasza opinię publiczną w Polsce za dopuszczenie do emisji reklam firmy Chevron oraz  Polskiej Grupy
Energetycznej jak też  reklam o  gazie  łupkowym  i  kopalniach odkrywkowych  w Polsce, które zawierają
nieprawdziwe informacje, wprowadzające w błąd społeczeństwo polskie.
Informujemy, że działalność firm wydobywczych jak też energetycznych łączy się zawsze z wielkimi,
nieodwracalnymi szkodami dla pokładów geologicznych i  dla zasobów wodnych a tym samym dla środowiska życia człowieka a przy tym związana jest z naruszaniem konstytucyjnych praw obywatelskich mieszkańców terenów dotkniętych ich działalnością. W ramach przeprosin i zadośćuczynienia będzie wyemitowany w TVP specjalny program na żywo, w godzinach największej oglądalności pt: “ Kulisy gazowej gorączki ”, o którym powiadomimy w oddzielnym komunikacie.”
Nadmieniamy, że jako autorki petycji Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012 wielokrotnie występowałyśmy do
przewodniczących; Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europy o podjęcie działań w celu
usunięcia z Europy koncernów i powiązanych z nimi firm, na których ciążą  wyroki sądowe w innych częściach
świata za niszczenie środowiska i łamanie praw człowieka takich jak np. Chevron.
www.petycjeonline.com/a/18709
W załączeniu do emaila przesyłamy w PDF kilka naszych wystąpień przeciwko zagrożeniom.
Prosimy o odpowiedź drogą emailową w ustawowym terminie.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU

Otrzymują:
Martin Schulz
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Jose Manuel Barroso
Przewodniczący Komisji Europejskiej
Herman Van Rompuy
Przewodniczący Rady Europejskiej.........

 

Teresa Wojda

#2207 SKARGA przeciwko reklamie Chevronu i PGE oraz przeciw antypolonizmowi w radio i telewizji

2013-11-21 22:01

Skarga w KRRIT numer:  P 2850/13

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2075001,biedronka-wycofuje-figurki-nieboszczykow-z-trumna-i-grobem,id,t.htmlhttp://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2068880,nieboszczyk-z-trumna-i-grobem-upiorna-zabawka-dla-dzieci,id,t.html#skomentuj
SUKCES !
WARTO BRONIC ŻYCIA !!!..NIE WARTO CZEKAĆ NA ŚMIERĆ !....


Cieszę się ogromnie, że sukces wspaniałej OPINII PUBLICZNEJ komentujacej  pod atrykułem Nieboszczyk z trumną i grobem - upiorna zabawka dla dzieci. Można ją kupić w sieci Biedronka
zbiegł się z zaniechaniem w TVP reklam koncernu CHEVRON i PGE w związku ze skargą do KRRiT i TVP Marii Bejda i Teresy Wojda - Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012 Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2068880,nieboszczyk-z-trumna-i-grobem-upiorna-zabawka-dla-dzieci,id,t.html#skomentuj

 

 


Gość

#2208

2013-11-22 10:59

Miejmy nadzieję,że nasze podpisy cokolwiek wniosą,choć nasza autorytatywna władza ma wszystko i wszystkich w..."najwyższym poważaniu"

Gość

#2209

2013-11-26 20:31

mam dość okradania nas przez państwo i boli mnie że Polska tak wygląda, że politycy nie są rozliczani z wielu rzeczy które uchwalają tylko dla własnych korzyści majątkowych
LOWOBYWATEL
Gość

#2210 WYSTĄPIENIE, KTÓRE POWSTRZYMAŁO ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM NACHALNE REKLAMY KONCERNU CHEVRON I PGE

2013-11-27 17:31

WYSTĄPIENIE, KTÓRE POWSTRZYMAŁO ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM NACHALNE REKLAMY KONCERNU CHEVRON I POLSKIEJ GRUPY ENERGETYCZNEJ :

Łowicz 08.11.2013r.
Jan Dworak - ­ Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Andrzej Siezieniewski -­ Prezes Zarządu Polskie Radio Spółka Akcyjna...Czytaj dalej

LOWOBYWATEL
Gość

#2211 TYLKO PRAWDA WYZWALA W NAS NIEPRAWDOPODOBNĄ SIŁĘ I MOC ZJEDNANIA ,

2013-11-29 05:14

Kochani młodzi Polacy,

musicie sobie uświadomić raz na zawsze, że wrogiem Nas Polaków jest okupant żydowski, który podstępnie przejął wszelkie dziedziny życia w Polsce, łącznie z ruchem narodowym !
Okupant ograbił Naród Polski gospodarczo i niszczy ekonomicznie. Poprzez narzuconych przywódców, organizuje nam, Polakom, wydarzenia, marsze niepodległości, pochody, hepeningi, protesty itp. !
Okupant żydowski fałszuje historię Narodu Polskiego i Polski a także skierowuje na fałszywe tory oburzenie młodzieży. Hasła " Precz z komuną", "Precz z czerwoną zarazą" są wymysłem żydowstwa w Polsce dla odwrócenia uwagi od faktycznego okupanta, który poprzez swoje bojówki: sieci ANTIFA, sieci Kolektywów, Kibuców, rozmieszczonych w całej Polsce, poprzez loże, zakony masońskie, próbuje urabiać dla swoich celów wspaniałą młodzież polską a tym samym skazywać cały Naród Polski na wyniszczenie, na niebyt .
Apelujemy o rozwagę !
Nie pozwólcie aby ktokolwiek śmiał odbierać starszemu pokoleniu Polaków prawa do udzielania Wam życzliwych rad i wskazówek.

NARÓD POLSKI BEZWZGLĘDNIE MA PRAWO DO PRAWDY O SWOICH CIEMIĘŻCACH, OKUPANTACH, UZURPATORACH, MASOŃSKICH ZBRODNIARZACH itp.
POLAK PRZYJMUJE CHOĆBY NAJBARDZIEJ SZOKUJĄCĄ PRAWDĘ Z GODNOŚCIĄ I WDZIĘCZNOŚCIĄ DOCIERAJĄC DO ŻRÓDŁA PRAWDY!
ROZPOWSZECHNIA JĄ JAKO KONSTYTUCYJNE PRAWO I OBOWIĄZEK WOBEC CIEMIĘŻONEJ OJCZYZNY NARODU POLSKIEGO!
TYLKO PRAWDA NAS WYZWALA!
TYLKO PRAWDA WYZWALA W NAS NIEPRAWDOPODOBNĄ SIŁĘ I MOC ZJEDNANIA ,KTÓRA PRZEPĘDZI WROGÓW NARODU POLSKIEGO !

Bezwzględnie Polacy mają prawo nazywać przedstawicieli władz wszelkich szczebli:
U Z U R P A T O R A M I .
Prosimy o odważne rozpowszechnianie tej wiedzy!
To okupant ma się bać a nie NARÓD POLSKI !

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
http://www.petycjeonline.com/a/18709

Ten wpis został usunięty przez administratora strony (Pokaż szczegóły)

2013-12-13 17:25


LOWOBYWATEL
Gość

#2213 Re: TYLKO PRAWDA WYZWALA W NAS NIEPRAWDOPODOBNĄ SIŁĘ I MOC ZJEDNANIA ,

2013-12-19 08:27

#2211: LOWOBYWATEL - TYLKO PRAWDA WYZWALA W NAS NIEPRAWDOPODOBNĄ SIŁĘ I MOC ZJEDNANIA ,

Klimatyczna oszustwa płynie rzeka.


Kilku możnych tego świata

umyślało sobie geszeft

co narody w podstęp wplata

i szykuje Ziemi zniewolenie

pod NWO i „Agendy 21” namaszczeniem.

W swym szatańskim to biznesie

pod „zrównoważonym rozwojem”

śmierć narodom niesie.

 

Agenda 21 niby ludziom sprzyja

a faktycznie to życie zabija.

Prawdy światło dzienne uzyskują.

Na planecie już narody wiedzą

jak masońskie loże knują a ich zakony

pod dobroczynnością szpony szykują.

 

Z kosmosu obraz szokujący przecieka,

Klimatyczna oszustwa płynie rzeka.

Czeluście piekielne Ziemia otwiera

Niechaj tam kłamców od nas zabiera!

 

O POLSKI DZIELNY NARODZIE !

Przebudż się dzielny Polski Narodzie

Przebudz się by już nie było gorzej!

Masz oręż w prawdzie, nie daj się zwodzić,

okupantów racz wreszcie przegonić!

Fałszowanie wyborów wykryte

Zamach stanu udowodniony. Unia o tym wie .

Uzurpatorów z Polski w swe poselstwa

na Ukrainę śle.

 

Prześcigają się z prawa, z lewa

Wdzięczą się przed Unią,

Wchodzą w Kijowa zakątki

Odkrywają przez Narodem

swe „magdalenowej zdrady” wątki.

Choć grali do tej pory patriotyczną nutą

a teraz odkrywają się talmudyczną butą.

 

Niech każdy Polak dzielnym husarzem się stanie

głoszeniem prawdy o zamachu uzna swe powołanie.

Niech każdy Polak w obronie koniecznej

potrząśnie prawdą jak polska husaria zbroją

a wypędzi z nor szczurów co już się boją !

 

Teresa Wojda

Łowicz 19.12.2013 r.


Gość

#2214

2013-12-20 01:36

Przyjdzie czas - bo przyjść musi, kiedy całe społeczeństwo będzie miało dość życia w naszym kraju, którym rządzą bandyci. Nie mając już nic do stracenia oprócz życia,( które będzie wówczas już niewiele warte, lepiej umrzeć w walce niż z głodu, gdzieś pod śmietnikiem ), ruszy na tych bandytów z całej Polski. Wtedy nie będzie litości dla wszystkich, którzy przyczynili się do zniszczenia naszego państwa, w tym dla sędziów, prokuratorów, skurwieli z policji, czy innych służb na żydowskich usługach! Dość niszczenia naszego narodu!
LOWOBYWATEL
Gość

#2215 O DUMNY, DZIELNY POLSKI NARODZIE !

2013-12-21 10:28

O POLSKI DZIELNY NARODZIE !


Przebudż się dzielny Polski Narodzie

Przebudz się by już nie było gorzej!

Masz oręż w prawdzie, nie daj się zwodzić,

okupantów racz wreszcie przegonić!

 

Fałszowanie wyborów wykryte

Zamach stanu udowodniony. Unia o tym wie .

Uzurpatorów z Polski w swe poselstwa

na Ukrainę śle.

 

Prześcigają się z prawa, z lewa

Wdzięczą się przed Unią,

Wchodzą w Kijowa zakątki

Odkrywają przez Narodem

swe „magdalenowej zdrady” wątki.

 

Choć grali do tej pory patriotyczną nutą

a teraz odkrywają się talmudyczną butą.

 

Niech każdy Polak dzielnym husarzem się stanie

głoszeniem prawdy o zamachu uzna swe powołanie.

Niech każdy Polak w obronie koniecznej

potrząśnie prawdą jak polska husaria zbroją

a wypędzi z nor szczurów co już się boją !

 

LOWOBYWATEL

#2216 Re: O DUMNY, DZIELNY POLSKI NARODZIE !

2013-12-24 00:47

#2215: LOWOBYWATEL - O DUMNY, DZIELNY POLSKI NARODZIE !

Do Janusza Piechocińskiego- Wicepremiera Rady Ministrów

http://www.petycjeonline.com/images/edit.png...

Edytuj

Łowicz, 23.12.2013r.

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
http://www.monitor­polski.pl/wp­content/uploads/2012/08/List­otwarty­do­Prezydenta­RP­Bronis%C5%82awa­Kom
orowskiego­7.pdf

Pan
Janusz Piechociński,
Wiceprezes Rady Ministrów RP
Minister Gospodarki
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

Niechaj  Święta  Bożego  Narodzenia  staną  się  dla  Szanownego  Pana  Premiera  czasem  inspirującym  do
podjęcia honorowej decyzji, oczekiwanej przez Naród Polski, o podaniu do publicznej wiadomości informacji :

1)  o udowodnionym sfałszowaniu  wyborów  parlamentarnych w  2011r.  przez  K.Puzynę,  z  udziałem T.Wojda i
M.Bejda: “Protest wyborczy 2011, skarga do European Court of Human Rights, wybory 2011 w Polsce, Wybory
fałszowane informatyką od roku 2004
2) o udowodnionym przez T. Cichockiego: www.tcichocki.pl dokonaniu zamachu stanu przez elity polityczne w
Polsce, działające na zlecenie sił wrogich Narodowi Polskiemu
3) o ustąpieniu z zajmowanego stanowiska Ministra Gospodarki i Wiceprezesa Rady Ministrów
4) o zerwaniu koalicji PSL z PO

Tadeusz Cichocki w wystąpieniu z 27.07.213r.  “Do Narodu Polskiego ­ List otwarty” wzywa: cyt.:
“­ Wszystkich uczciwych i szlachetnych Polaków, którym leży na sercu dobro ich Ojczyzny i którzy z różnych
powodów  pracują  w  urzędach,  policji,  sądach,  straży  miejskiej,  …,  do  rezygnacji  (na  czas  obalania
uzurpatorów)  z pracy/służby i  zaniechania wszelkich  kontaktów  z  władzami okupacyjnymi.  Niestety istnieje
ryzyko, że w sposób niezamierzony mogliby zostać uznani za kolaborantów.”(...)

”Być  może  niektórzy  z  nas  oddadzą życie podobnie  jak uczyniło to wcześniej bardzo  wielu  szlachetnych i
wielkich  Polaków.  Myślę  jednak,  że  lepiej  zginąć  z  honorem  w  słusznej  sprawie  niż  żyć  jak  niewolnik
„wybrańców”  Boga  we  własnym  kraju.W  chwilach  zagrożenia Polacy zawsze potrafili wykrzesać  z  siebie
heroizm, rozwagę, konsekwencję i potrafili… działać. Wierzę, że i tym razem tak będzie. Wierzę, że
zwyciężymy  i  tym  razem  zaprowadzimy porządek w naszej Ojczyźnie oraz wyciągniemy właściwe wnioski
wynikające z doświadczeń. Mam nadzieję, że już nigdy więcej nie damy się oszukiwać ewentualnym, kolejnym
złotoustym obłudnikom. Tego z całego serca Wam i sobie życzę.”

Nakazem chwili jest aby Szanowny Pan Premier z odwagą i godnością stanął po stronie ciemiężonego Narodu

Polskiego.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU

W załączeniu:

1.“O likwidację Specjalnych Stref Ekonomicznych”,  05.02.2013r.
wystapienie do Pana Premiera J.Piechocińskiego, na które do dziś nie mamy odpowiedzi.
2.” Skarga na reklamę Chevronu i PGE oraz antypolonizm w radio i telewizji”, 08.11.2013r.
3.“Obywatelskie przesłuchanie protestujących ­ Gaz łupkowy Łowicz “
Wystąpienia T.Wojda i M. Bejda przed delegacją Komisja Petycji PE we Wrocławiu, 30.05.213r.
http://www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0
4. “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?
Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012.”, 06.11.2013r.


Gość

#2217

2013-12-27 19:54

POpaprani Wybrańcy nas ubezwłasnowolnili,nie słuchają Nas wyborców.Hańba!.
LOWOBYWATEL

#2218 Konieczny ostracyzm wobec wrogów Narodu Polskiego

2013-12-27 20:49

 

.“Ze złem nie może być kompromisu. Nie ma mniejszego albo większego zła. Z diabłem, ze złem się nie paktuje ! "

Łowicz, 27.12.2013r.

Szanowni Państwo,

dziękujemy wszystkim patriotom Polakom, którzy okazują nam poparcie i mobilizują nas do dalszego działania w obronie Polaków przed niszczycielskim działaniem uzurpatorskich władz wszelkich szczebli,  wyłonionych w wyniku udokumentowanego fałszowania  wyborów (www.umstno.blogspot.com) oraz udowodnionego zamachu stanu. ( www.tcichocki.pl). Dziękujemy również przedstwicielom innych ciemiężonych  narodów za dowody uznania i sympatii.


Drodzy Rodacy,

każdy z nas jest jednoosobową organizacją, bo takiej żaden agent ani  wróg czy zdrajca nie rozbije, ani nie zablokuje w działaniu dla dobra Narodu Polskiego i Polski.

Powinnością naszą jest:

 • zdobywanie  wiedzy na temat zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego

 • szerzenie tej wiedzy wśród najbliższych, sąsiadów i znajomych

 • wzajemne wspieranie się, okazywanie  sobie dobroci i  życzliwości

 • jednoczenie się pod hasłem : "Pokrzywdzeni nie płacą sprawcom "

Konieczne jest zastosowanie ostracyzmu czyli wykluczenia wrogów i kolaborantów poprzez :

 • bojkot wszelkich imprez państwowych, lokalnych i towarzyskich z ich udziałem

 • odmawianie przyjęcia wszelkich odznaczeń, tytułów i godności nadawanych przez zdrajców

 • bojkot ich mediów, firm, towarów i usług

 • na ile to możliwe unikanie z nimi wszelkich kontaktów

Jest w Polsce dość godnych Polaków narodowców, dla których Polska suwerenna, niezależna, szanująca każdego Polaka - Słowianina jest wartością nadrzędną. To oni zjednoczą te jednoosobowe organizacje, świadome zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego.


Tadeusz Cichocki w wystąpieniu z 27.07.2013r. “Do Narodu Polskiego ­ List otwarty” wzywa: cyt.:


“­ Wszystkich uczciwych i szlachetnych Polaków, którym leży na sercu dobro ich Ojczyzny i którzy z różnych powodów  pracują  w  urzędach,  policji,  sądach,  straży  miejskiej,  …,  do  rezygnacji  (na  czas  obalania uzurpatorów)  z pracy/służby i  zaniechania wszelkich  kontaktów  z  władzami okupacyjnymi.  Niestety istnieje ryzyko, że w sposób niezamierzony mogliby zostać uznani za kolaborantów.”(...)

”Być  może  niektórzy  z  nas  oddadzą życie podobnie  jak uczyniło to wcześniej bardzo  wielu  szlachetnych i wielkich  Polaków.  Myślę  jednak,  że  lepiej  zginąć  z  honorem  w  słusznej  sprawie  niż  żyć  jak  niewolnik „wybrańców”  Boga  we  własnym  kraju. W  chwilach  zagrożenia Polacy zawsze potrafili wykrzesać  z  siebie heroizm, rozwagę, konsekwencję i potrafili… działać. Wierzę, że i tym razem tak będzie. Wierzę, że zwyciężymy  i  tym  razem  zaprowadzimy porządek w naszej Ojczyźnie oraz wyciągniemy właściwe wnioski wynikające z doświadczeń. Mam nadzieję, że już nigdy więcej nie damy się oszukiwać ewentualnym, kolejnym złotoustym obłudnikom. Tego z całego serca Wam i sobie życzę.”


Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0
Gość

#2221 NIE ODDAWAJMY SWEGO ŻYCIA W RĘCE TRUCICIELI !

2013-12-30 20:54

LOWOBYWATEL

#2222 Re: NIE ODDAWAJMY SWEGO ŻYCIA W RĘCE TRUCICIELI !

2013-12-31 16:12

#2221: - NIE ODDAWAJMY SWEGO ŻYCIA W RĘCE TRUCICIELI !

BY ROK 2014 BYŁ ROKIEM SKUTECZNEGO I SZEROKIEGO ROZPOWSZECHNIANIA OSTRZEŻEŃ BY USTRZEC NARODY PRZED LUDOBÓJCAMI I CH DEPOPULACYJNYMI PLANAMI !!!!!

PRZEKAZUJMY SUPER PILNE OSTRZEŻENIE ZANIM UCZYNIĄ NAS POSŁUSZNYMI:

Alex Jones - Szczepionki które uczynią Cię posłusznym
http://www.youtube.com/watch?v=HbO6dK3GSMY

LOWOBYWATEL

#2223 NIE WOLNO PODPUSZCZAĆ BEZBRONNYCH POLAKÓW Z "MOTYKAMI" NA DRONY !!!!

2014-01-06 20:55

NIE WOLNO PODPUSZCZAĆ BEZBRONNYCH POLAKÓW Z "MOTYKAMI" NA DRONY !!!! Naród Polski ma swój rozum i już bojących się ydów i ich kolaborantów jest w stanie wykurzyć poprzez rózne formy obrony koniecznej ale adekwatnej do ich podstępu !

Łowicz, 06.01.2014r.

Oświadczenie

na  okoliczność pomówień i zniewagi autorek petycji PE 0578/2012, M.Bejda i T. Wojda, przez dziennikarza Rafała Gawrońskiego, prezesa Stowarzyszenia Ziemiańskiego.

Na stronie intenetowej  Facebook,  na profilu Rafała Gawrońskiego ukazała się oszczercza informacja jakoby list do Wicepremiera J.Piechocińskiego, nazwanego przez niego “mordercą”, był dowodem  działalności na rzecz okupanta ydowskego, gdy faktycznie domagamy się od J.Piechocińskiego by stanął z odwagą i godnością po stronie ciemiężonego Narodu Polskiego poprzez podjęcie honorowej decyzji, oczekiwanej przez Naród Polski poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji, cyt.:

“1) o udowodnionym sfałszowaniu wyborów parlamentarnych w 2011r. przez K.Puzynę, z udziałem T.Wojda i

M.Bejda: “Protest wyborczy 2011, skarga do European Court of Human Rights, wybory 2011 w Polsce, Wybory

fałszowane informatyką od roku 2004,

2) o udowodnionym przez T. Cichockiego: www.tcichocki.pl

dokonaniu zamachu stanu przez elity polityczne w Polsce, działające na zlecenie sił wrogich Narodowi Polskiemu

3) o ustąpieniu z zajmowanego stanowiska Ministra Gospodarki i Wiceprezesa Rady Ministrów

4) o zerwaniu koalicji PSL z PO “ / koniec cytatu.

Oto poniżej  obrażliwy tekst skopiowany z profilu na facebook :

https://lh3.googleusercontent.com/6VmB3IqJvNI44_9c3aevtBzqfIKCqBBd0wW4Yu76WC6JOI...

Rafal Gawronski udostępnił link.

4 godz. temu · Edytowany

Usunałem z listy znajomych teresę wojdę i marię bejdę za działalność na rzecz okupantów Polski oraz pomawianie Polaków i promowanie osobników umożliwiających zakup firm Polskich przez koncerny judeo-satanistów m.in z Francji. Ten list jest najlepszym przykładem jak uzywając słów uzurpator; okupacja czy inne robi się mętlik w głowach Polaków. Nazywanie mordercy Szanownym Panem i niczym nie uzasadniony krytycyzm polegajacy na oszczerstwach i fałszu intelektualnym niedawnego oświadczenia Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce w sprawie wykonywanie na terenie Rzeczpospolitej politycznych czynności sprawczych przez parlament izraela jednoznacznie ujawnił charkter działalnosci tych osobniczek ! Fałszowanie wyników wyborów są już dawno zostało ujawnione, a zwracanie się taką formą do osobnika który skorzystał z fałszowanych wyborów to de facto robie wody z mózgu Polakom! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Absurdalne i obrażliwe jest posądzanie nas o promowanie osobników umożliwiających zakup firm Polskich przez koncerny judeo-satanistów m.in z Francji.” Jest to przed wszystkim atak  wymierzony przeciwko Panu Tadeuszowi Cichockiemu, który udowodnił dokonanie zamachu stanu w Polsce, co jest zawarte w rozpowszechnianych przez nas informacjach.

W sytuacji gdy wszystkie dziedziny gospodarki w Polsce, od czasów “zdrady magdalenkowej” zostały przekazane przez uzurpatorów w ręce światowych elit żydowskich, wszyscy Polacy stali się ofiarami i jednocześnie wspierającymi te wrogie siły, dążące do depopulacji ludności świata. Już nawet zakup napoju coca-cola czy żywności w sieci Mc Donalds jest wspieraniem tych elit.

Po likwidacji rodzimych firm miliony Polaków w Polsce i na świecie zmuszonych zostało do zatrudnienia się  w ydowskich korporacjach. Poprzez opłaty za wodę, nawet za tę skażoną toksycznymi dodatkami jak lit, fluor, chlor, arsen itp.  Polacy wspierają firmy z Izraela.

Tysiące Polaków korzysta ze służby zdrowia przejmowanej przez lekarzy oraz właścicieli prywatnych klinik, przychodni i szpitali, przybyłych z Izraela w ramach porozumień między władzami Polski i Izraela.

Po naszej konstruktywnej krytyce oświadczenia pana Gawrońskiego a nie jego osoby,  w kwestii przyjazdu delegacji parlamenentu izraelskiego, ku naszemu zaskoczeniu, nastąpił powyżej cytowany atak pod naszym adresem.

 

Skierowanie przez R.Gawrońskiego oświadczenia do osaczonego, zniewolonego Narodu Polskiego, zamiast ostrego protestu do władz Izraela w związku z planowaną na 27 stycznia 2014r. wizytą Knessetu w Polsce  jest niedopuszczalnym błędem i wskazuje na celowe ignorowanie tragizmu sytuacji.

Nawiązywanie w tym konteście do byłego prezydenta L.Kaczyńskiego, który przypieczętował okupację Polski przez siły wrogie Narodowi Polskimu poprzez podpisanie traktatu lizbońskiego i porozumień z władzami Izraela dowodzi działań w interesie okupanta.

 

Dyskredytowanie nas, jako Polek ostrzegających Naród Polski przed podstępnie wprowadzanymi niebezpieczeństwami  dla zdrowia i życia Polaków oraz istnienia Narodu Polskiego i państwa Rzeczypospolita  Polska wskazuje na celowe działanie wrogich sił. Jednocześnie jest to testowanie Polaków na ile pozwolą się zmanipulować przez wypromowanych w mediach, rzekomych ofiar systemu jak Rafał Gawroński i jego otoczenie,  pretendujących do roli elity narodowej.

Poniżej przykład komentarzy pod oświadczeniem R. Gawrońskiego, ze strony “ Kocham Polskę”.

.

 

Czy dziennikarz polonijny Rafał Gawroński to napewno Gawroński czy jak Wojciech Jaruzelski, którego matka nie rozpoznała jako własnego syna ?

Poniżj cytaty z komentarzy pod artykułem “Jaruzelski bez fikcji …”

Tylko, że ta "matka" pani Jaruzelska(znała się z moją Babcią, rodziną) nie rozpoznała w nim swego syna, zażyczyła sobie u księdza w swej parafii, by na Jej pogrzebie ta zbrodnicza, bandycka sowiecka matrioszka nie była, więc ksiądz go wyprosił, to żadna tajemnica. "Siostra" także z nim nie utrzymuje kontaktu bo wie kto on a chce jeszcze żyć. A grób "ojca" odwiedził by się nadal uwiarygadniać jako Jaruzelski. On całe życie nie pije alkoholu, bo alkohol rozwiązuje języki i mógłby się nieświadomie wygadać kim jest na prawdę, pociągany za język. Jego nadzorcą z ramienia Smierszy, NKWD, IW jest druga sowiecka zbrodnicza, bandycka matrioszka z plutonów egzekucyjnych Kiszczak, “ (koniec cytatu z komentarza pod artykułem: Jaruzelski bez fikcji, zobacz jeśli chcesz poznać prawdę”.

 

“Jaki Jaruzelski? pisałem już o tym, nie raz nie raz na tym portalu na podstawie dokumentów rodziny, będącej na Syberii z rodziną prawdziwych Jaruzelskich, etc... To Wolski a tak na prawdę sowiecka matrioszka Marguilus syn żydowskiego szewca, z żoną z przydziału po koledze pułkowniku, któremu groził śmiercią za powiedzenie prawdy o nim i o żonie z przydziału. Polecam książkę Skwarczyńskiego, kto stoi za mordem Jaroszewicza i Solskiej pt. "Jak zabiłem Jaroszewiczów". Odbyło to się na polecenie tej matrioszki Marguilusa vel Wolskiego vel Jaruzelskiego!!!Bał się dekonspiracji wszystkich matrioszek, nie tylko jego, co chciał zrobić Jaroszewicz, ponieważ posiadał akta o nich zdobyte w Radomierzycach, akta wywiadu niemieckiego, SS i Gestapo, chciał pewnie zarobić? lecz śmierci nie przewidział, za wcześnie ujawnił zamiar Roliński piszący o nim książkę, więc zapadł wyrok wydany przez Marguilusa - uciszyć na wsiegda! “

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Za dużo jest niejasności w sprawie prześladowania Rafała Gawrońskiego.

Czy nagrania z krzyżem przed więzieniem są dowodem na pobyt w tym więzieniu ?

Czy telefoniczne relacje rzekomo z więzienia nie mogą być sfingowane?

Dlaczego Gawroński broni tylko znaku krzyża a nie zasad wiary i Kościoła Katolickiego przed judeizacją?

Nie przyjmuje on do wiadomości informacje o masowej podmianie w Polsce krzyży na znaki najgroźniejszej sekty scjentologów i innych symboli religijnych na judaistyczne.

Na temat tej podmiany krzyży informacje; w komentarzach pod nickiem “riama” ,” Usopal twardo broni Cholochera i wzywa na Marsz Niepodległości “

 

Co  kryje się za taką kuriozalną informacją, cyt.:

“Rzecznik prasowy Służby Więziennej płk. Luiza Sałapa stwierdziła, że ma w ręku oświadczenie podpisane przez Rafała Gawrońskiego, że aresztowany nie chce by jego miejsce pobytu zostało ujawnione” / źródło:

Czy więźniowie mogą mieć życzenia a może jeszcze apartamenty i wczasy we Włoszech?

Bezwzględnie Polacy mają prawo wiedzieć kto rości sobie prawo wyłącznego stawania w obronie Narodu Polskiego przed judeo-satanistami, z równoczesnym talmudycznym atakiem na bezkompromisowe i niezależne obrończynie Narodu Polskiego, odpierające kolejny atak sił wrogich Narodowi Polskiemu, które przejęły już wszystkie dziedziny życia w Polsce, łącznie z pomnikiem Dmowskiego i jego spuścizną. “OCZEKUJĄC ROSYJSKIEGO AMBASADORA PRZY POMNIKU DMOWSKIEGO.”

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU


Gość

#2224 Re: Re:

2014-01-09 20:29

#1577: - Re:

popieram petycję

Łukasz Pilarczyk

Sygnatariusz petycji poleca :

#2225 Prawda o Unii Europejskiej

2014-01-12 18:42