PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Temat pod dyskusję został automatycznie utworzony do petycji PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE


Gość

#2276

2014-06-08 09:11

dziękuję za wasze starania...!!!

Gość

#2277

2014-06-11 05:34

http://www.wnp.pl/wiadomosci/227684.html

Posłowie uchwalili ustawę dot. wydobycia gazu z łupków

AUTOR:  PAP  |  10-06-2014 18:07
Sejm uchwalił we wtorek ustawę dot. wydobycia gazu z łupków. Przewiduje ona uproszczenie procedury przyznawania koncesji dla firm poszukujących i wydobywających to paliwo. W ocenie rządu nowe prawo przyspieszy prace nad poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego.

Za przyjęciem nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego głosowało 283 posłów, 5 było przeciwnych, a 144 wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy przewidują, że badania geofizyczne będzie można prowadzić tylko na podstawie zgłoszenia, bez konieczności ubiegania się o koncesję. Zamiast dotychczasowych kilku rodzajów koncesji nowelizacja wprowadza jeden - koncesję poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczą. Wydobycie na części obszaru objętego koncesją będzie można zacząć przed zakończeniem poszukiwań w innej części. Zachowane zostaną jednocześnie prawa nabyte dotychczasowych koncesjonariuszy. Czytaj też: Ekspert: na razie brak alternatywy dla szczelinowania

Najważniejsza z poprawek odrzuconych przez Sejm - autorstwa PiS - dotyczyła przywrócenia do projektu ustawy koncepcji NOKE, czyli Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych. 

Piotr Naimski z PiS przekonywał posłów, że ta poprawka jest konieczna. Zwracał się też do rządu z pytaniem, w czyim interesie leżało usuwanie z projektu koncepcji NOKE. "To jest narzędzie, które jest konieczne, by zawczasu mieć pojęcie o tym, co się dzieje na złożach. Dziwi mnie, że Główny Geolog Kraju jest za pozbawieniem się tego narzędzia" - mówił. 

Wiceszef resortu środowiska i Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński, odpowiadając Naimskiemu, wskazał, że nie ma konieczności "tworzenia hybrydy w postaci NOKE, czyli spółki akcyjnej, która ma pełnić różne funkcje". "Z jednej strony jest to funkcja biznesowa, a z drugiej funkcja nadzorcza" - mówił. 

"Istnieją innego typu mechanizmy, które nie wymagają tworzenia nowego bytu, jakim jest NOKE" - dowodził Brodziński. 

Zgodnie z uchwalonymi przepisami wprowadzone zostaną przetargi na udzielanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż dla zakwalifikowanych podmiotów. Nowe regulacje przewidują też m.in. konieczność składania przez koncesjonariuszy zabezpieczeń na wypadek, gdyby np. nie podjęli przewidzianych koncesją prac, blokując w ten sposób dostęp innych chętnych do danych złóż. 

Obowiązywać ma też jedna dokumentacja zamiast dwóch osobnych: geologicznej i inwestycyjnej. Główne procedury środowiskowe - długie i skomplikowane - przesunięto z początku prac na ostatnią fazę przed rozpoczęciem wydobycia. 

Koncesje będą przyznawane w przetargach, do których będą mogli stawać inwestorzy po przejściu procedury prekwalifikacji. Rząd zapewnia, że projekt zapewnia zachowanie praw nabytych inwestorów, a koncesje, które zostaną udzielone przed wejściem w życie ustawy, zachowają swoją ważność.

 


Gość

#2278 Re:

2014-06-13 21:36

#2277: -

BAZA HYDRAULICZNEGO SZCZELINOWANIA UOS W ŁOWICZU ściąga niebezpieczeństwo nie tylko na Łowicz i okolice lecz i na całą Polskę i Europę. Prokurator uznał wszystkich za pokrzywdzonych powstaniem tej bazy (4 zdjęcia)

 


Gość

#2279 DOŚĆ KPIENIA Z NARODU POLSKIEGO PRZEZ OKUPANTA ŻYDOWSKIEGO !!! ICH "DĄB WOLNOŚCI " DĘBEM ZNIEWOLENIA

2014-06-16 14:13


Gość

#2280 DOŚĆ KPIENIA Z NARODU POLSKIEGO PRZEZ OKUPANTA ŻYDOWSKIEGO !!! ICH "DĄB WOLNOŚCI " DĘBEM ZNIEWOLENIA

2014-06-18 16:59

Do Prezydenta R.P: STOP talmudycznym rządom w Polsce !

2014-06-18 14:00

Stop talmudycznym rządom w Polsce !


Łowicz, 16.06.2014r.


Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf , www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gorniczePrezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisław Komorowski /SzczynukowiczWzywamy Pana, jako uzurpatora nielegalnie sprawującego funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i działającego na szkodę i krzywdę Suwerena jakim jest Naród Polski, do odwołania przyjazdu na Boże Ciało w dniu 19 czerwca 2014r. do Łowicza, siedziby Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu.


Jako autorki listu otwartego do Pana w obronie Narodu Polskiego z 18.04.2012r., na który Pan do dziś nie odpowiedział a który stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejestrowaną 15.05.2012, mamy bezwzględne konstytucyjne prawo i obowiązek żądać od Pana :

żądamy :

1) natychmiastowego odwołania wizyty w Łowiczu

2) niezwłocznego pokojowego przekazania urzędu prezydenta RP na ręce Pana Tadeusza Cichockiego z Piaseczna, który wyraził gotowość przewodzenia w odzyskaniu przez Suwerena tj. Naród Polski faktycznej władzy w Polsce. www.tcichocki.pl

3) niezwłocznego ustąpienia z zajmowanego stanowiska

4) oddania się do dyspozycji Trybunału Narodu Polskiego


Oszukał Pan Naród Polski podając swoją fałszywą tożsamość co jest nie tylko niemoralne ale jest  przestępstwem! Choćby z tego powodu wszystkie Pana działania wymierzone przeciwko Polsce i Narodowi Polskiemu są z mocy obowiązującego prawa nieważne!

docs.google.com/document/d/1HPjFHva4bo9Go9rtKH0MbO7joVbTj7fWqBXHAShdHj8/edit


Cyt: ” W Polsce funkcję prezydenta RP sprawuje obecnie osoba pochodzenia żydowskiego o fałszywej tożsamości.  Jego prawdziwe nazwisko to Bronisław Szczynukowicz, któremu eksperci ze Związku Szlachty Polskiej odebrali prawo posługiwania się herbem polskiej szlachty. Dziadek obecnego Prezydenta RP to, cyt.:” DZIADEK JULIUSZ TO OSIP SZCZYNUKOW, Z BIAŁEJ CERKWI W ROSJI. (...)  W LATACH 1920-24 PO WYMORDOWANIU RODZINY SZLACHECKIEJ KOMOROWSKICH HERBU "KORCZ" MAJĄTEK I TYTUŁY RUSCY DALI SWEMU OSIPIE.... I TAK POWSTAŁ HRABIA POLSKI SZCZYNUKOW KOMOROWSKI. A EKSPERCI ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ, CO BYŁO W RÓŻNYCH STACJACH TV, ODEBRALI MU PRAWO DO POSŁUGIWANIA SIĘ HERBEM POLSKIEJ SZLACHTY…”

link: “Czy Naród Polski może być jednocześnie zdrajcą Narodu Polskiego”

link: “Bronisław Komorowski vel Szczynukowicz: archiwa IPN.”


Już wszyscy rodowici Polacy w Polsce i na świecie doskonale wiedzą, że władzę w Polsce sprawuje okupant żydowski, którego Pan jest przedstawicielem.


Pomimo  poinformowania władz unijnych, OBWE i międzynarodowego trybunału Karnego w Hadze, o sprawcach i fakcie dokonanej agresji, zawojowania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  i ludobójstwa na Narodzie Polskim, uznawanie Pana jako prezydenta RP,  rządu D.Tuska, sejmu, senatu i władz wszelkich szczebli w Polsce dowodzi, że stał się Pan wraz z innymi w tym D.Tuskiem i J.Kaczyńskim, narzędziem do realizacji ich niszczycielskich celów, zniewalania narodów, niszczenia państw.


Wszystkie partie polityczne w Polsce działają w interesie okupanta żydowskiego, na zasadach praw Talmudu a na szkodę Narodu Polskiego, więc z mocy prawa Suwerena tj. Narodu Polskiego są nielegalne. Tak więc jakiekolwiek partyjne przetasowania w rządzeniu Polską np.zamiana PO na PIS czy inne skompromitowane ugrupowania są nie do przyjęcia dla Suwerena.

trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwaga-polacy

trzcinska.neon24.pl/post/107756,na-kogo-polacy-nie-moga-glosowac

trzcinska.neon24.pl/post/106373,plik-pdf-talmud-o-gojach-a-kwestia-zydowska-w-polsce-ks-dr-stanislaw-trzeciak


Niech okupant żydowski zaprzestanie organizować nam, rodowitym Polakom ruch narodowy i podtykać żydowskich przywódców dla zwodzenia młodych Polaków!


Wielką zuchwałością Pana jako wyznawcy Talmudu, najbardziej rasistowskiej księgi świata, jest planowany  przez Pana przyjazd na Mszę Świętą z okazji Bożego Ciała do Łowicza.www.lowiczanin.info/rozmaitosci/wydarzenia/-Prezydent-posadzi-Dab-Wolnosci/


Ironią i kpiną jest zamiar zasadzenia “drzewa wolności” na terenie zniewolonego przez okupanta żydowskiego miasta Łowicza, gdzie działa amerykańska baza strategiczno-militarna hydroszczelinowania do wydobywania węglowodorów, niszcząca środowisko a nade wszystko zasoby wody pitnej w Polsce i w Europie !

opolczykpl.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/

nofrackingfrance.fr/maria-bejda-teresa-wojda-inicjatywa-obywatelska-dorzecza-bzury-i-sludwi-obywatelski-ruch-oporu-4670

opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/


Szczytem zuchwałości Pana i sprawców agresji, zawojowania terytorium oraz ludobójstwa na Narodzie Polskim jest zatwierdzenie wypłat odszkodowań za Holokaust z pieniędzy zgromadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Polsce.

cyt. z FB:

“KOMOROWSKI I TUSK BĘDĄ PŁACIĆ ŻYDOM z naszych podatków ODSZKODOWANIA ZA HOLOCAUST….Komorowski i parlament PODPISALI USTAWĘ wg której 50000 Żydów z Izraela oraz ich spadkobiercy oraz tysiące z reszty świata będą otrzymywać z Polski co miesiąc emeryturę/zasiłek w wysokości STU EURO 100 euro ; za to, że cierpieli pod niemiecką i sowiecką okupacją do 1956 roku.

Jak donosi specjalny wysłannik do spraw kontaktów z żydowską diasporą (...)nie trzeba mieć nawet POLSKIEGO OBYWATELSTWA. Wystarczy świstek z Muzeum Holocaustu Yad Vashem lub tylko nawet ustne zeznania świadków, jako dowód kwalifikacji danej osoby do tego świadczenia. Tak więc nasz parlament i Komorowski będą wypłacać pieniądze Żydom z obszaru Europy i ich dzieciom, krewnym, pociotkom i każdemu, kto zechce od października 2014 roku. Reszcie Żydów z całego świata pieniądze Polska zacznie wypłacać od kwietnia 2015. Oprócz tego będzie się toczył proces odzyskiwania POZOSTAWIONEGO w Polsce żydowskiego mienia. Będziemy płacić 5 milionów euro miesięcznie.”

www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=59&NrGlosowania=79

“Tak więc wszyscy (prawie) posłowie głosowali jak jeden mąż. Także ci z Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski. Czy oni nie wiedzieli, co przegłosowują?”


Uwikłał Pan Rzeczypospolitą Polską w konflikt na Ukrainie a przez to sprowadza Pan na teren Naszej Ojczyzny niebezpieczeństwo działań wojennych, na co tym bardziej nie ma zgody Narodu Polskiego. Wobec powyższego  wszystkie Pana decyzje, działania  podejmowane są wbrew woli, wbrew interesom Narodu Polskiego i są nielegalne !

Pan jako uzurpator  poparł  bandycki  pucz w Kijowie  i  uznał  uzurpatorów na Ukrainie  za „legalną władzę” Ukrainy. Ponosi Pan  moralną  współodpowiedzialność  za ludobójstwo w Odessie jak też za cierpienia bezbronnych milionów rodowitych mieszkańców Ukrainy, broniących swojego miejsca do życia.opolczykpl.wordpress.com/2014/05/06/oskarzam-o-masowa-zbrodnie-przeciwko-ludnosci-cywilnej-w-odessie/

Doskonale Pan wie, że Naród Polski jest przeciwko Panu, więc niezrozumiałe, niegodne i niemoralne jest trwanie z uporem na stanowisku.

Polski Obywatelski Ruch Oporu przejmuje pokojowo władzę w Polsce. My Naród Polski, Słowianie  potrafimy rządzić naszym krajem bez Waszej talmudycznej degrengolady !

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU


W załączeniu, poniżej plakat rozpowszechniony w Łowiczu i okolicach.

 


Gość

#2281 Trzęsienia z powodu frakingu w Stanach, Colorado i California

2014-06-24 13:27

tłumaczenie google: http://dutchsinse.tatoott1009.com/6242014-fracking-earthquake-strikes-northern-colorado-greeley-again-2-earthquakes-in-1-month/

trzęsienia ziemi i aktywność wulkanu, trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów
24.06.2014 - Fracking trzęsienie ziemi uderza Northern Colorado (Greeley) ponownie, 2 trzęsienia ziemi w 1 miesiąc
24 czerwca 2014 Michael Janitch

Greeley Colorado, obszar nie znany bardzo dużo aktywności sejsmicznej, właśnie doświadczyłem jego drugim trzęsieniu ziemi w jednym miesiące. colorado szczelinowanie trzęsienie ziemi 24 czerwca 2014

W zeszłym miesiącu, 31 maja, 3.4M uderzyło trzęsienie ziemi w tym samym operacji szczelinowania, również dzieje się w tym samym czasie, co na dużą osuwiska w zachodniej Colorado.

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/usc000rkv4 # podsumowanie
Czas wydarzenie

23.06.2014 18:27:13 UTC
Czas epicentrum niedostępne
23.06.2014 13:27:13 UTC-05: 00 czasu systemowego

Lokalizacja

40,455 ° N 104,603 ° głębokość W = 5,0 km (3.1mi)

Za każdym razem widzimy ciężki ruch do północno-zachodniej Colorado wzdłuż krawędzi kratonu (Yellowstone, British Columbia, i na Alasce), widzimy ruch obserwacji w operacji szczelinowania, a wulkaniczne komory wzdłuż krawędzi kratonu (Idaho, Wyoming , Kolorado, Utah, Nevada, Kalifornia, Teksas, Oklahoma, Kansas i Arkansas).

Obszary, które zwykle wykazują ruch wzdłuż krawędzi Craton po ciężkich ciśnienie jest umieszczony na tabliczce z Pacyfiku są słabe punkty w miejscach, takich jak operacje szczelinowanie / wtrysk / wiercenia i naturalnych obszarów wulkanicznych z dość płytkich komór magmowych.

Craton trzęsienia ziemi 24 czerwca 2014
Craton (płyta) jest przesunięty z powodu ciśnienia pochodzącego z północno-zachodniej. Proces subdukcji najwyraźniej nie uwalnia ciśnienie z płyty Pacyfiku, gdy ciśnienie jest pochodzących od kratonu Ameryce Północnej z "kąta".

Przeniesienie ciśnienia "wycieki" lub "płynie" w dół krawędzi kratonu z NW, powodując przemieszczenie (szczelinowania) w głębokich operacji dobrze i nieaktywnych lokalizacje wulkaniczne rurka / komory.

Po tak dużym ruchu na Alasce, by się spodziewać ruchu na (lub w okolicy) Yellowstone, Kolumbia Brytyjska i dość szybko. Salton Sea normalnie wykazuje aktywność roju, z kilkoma cięższymi trzęsienia ziemi w pobliżu Los Angeles po tych typów zdarzeń Pacyfiku niepokojów.

Nie wyklucza Japonii na Filipiny na drugiej stronie płyty niepokojów Pacyfiku na Alasce.

Głównym Pacyfiku ruch dzisiaj 23 czerwca 2014

6/24/2014 — Fracking earthquake strikes Northern Colorado (Greeley) again, 2 earthquakes in 1 month

Greeley Colorado, an area not known for very much seismic activity, has just experienced its SECOND earthquake in just one months time.

http://i0.wp.com/dutchsinse.tatoott1009.com/wp-content/uploads/2014/06/colorado-...


Last month, on May 31st, a 3.4M earthquake struck at this very same fracking operation, also happening around the same time as the large landslide in Western Colorado.

Event Time

  1. 2014-06-23 18:27:13 UTC
  2. Epicenter time not available
  3. 2014-06-23 13:27:13 UTC-05:00 system time

Location

40.455°N 104.603°W depth=5.0km (3.1mi)


Each time we see heavy movement to the Northwest of Colorado along the edge of the Craton (Yellowstone, British Columbia, and Alaska), we see movement follow up at the fracking operations, and volcanic chambers along the edge of the craton (Idaho, Wyoming, Colorado, Utah, Nevada, California, Texas, Oklahoma, Kansas, and Arkansas).

The areas which normally show movement along the craton edge AFTER heavy pressure is placed on the plate from the Pacific are weak points at places such as fracking / injection / drilling operations, and natural volcanic areas with somewhat shallow magma chambers.

http://i0.wp.com/dutchsinse.tatoott1009.com/wp-content/uploads/2014/06/craton-qu...


The craton (plate) is being displaced due to pressure coming from the Northwest.  The subduction process apparently does NOT release the pressure from the Pacific plate when the pressure is coming upon the North American craton from an “angle”.

The pressure transfer “spills” or “flows” down the edge of the craton from the NW, causing displacement (fracturing) at deep well operations, and dormant volcanic tube / chamber locations.

After such heavy movement in Alaska, I would expect movement at (or around) Yellowstone, and British Columbia fairly soon.  Salton Sea normally shows swarm activity, with a few heavier earthquakes near Los Angeles after these types of Pacific unrest events.

Don’t rule out Japan to the Philippines on the other side of the Pacific plate unrest in Alaska.

http://i2.wp.com/dutchsinse.tatoott1009.com/wp-content/uploads/2014/06/major-pac...

Share this:


Gość

#2282 Re: Trzęsienia z powodu frakingu w Stanach, Colorado i California

2014-06-25 13:39

Teresa Wojda zatrzymana przez policję (FOTO)

2014-06-25, Aktualizacja: dzisiaj 15:25

Teresa Wojda z Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi w Łowiczu została kilkanaście minut temu zatrzymana przez policję. Kobieta przerwała sesję Rady Miejskiej w Łowiczu upuszczając, a potem rozgniatając fiolkę z mocno śmierdzącą i substancją.

http://s.naszemiasto.pl/g/przycisk_w_lewo_galeria.png...

http://s.naszemiasto.pl/g/przycisk_w_prawo_galeria.png...

Teresa Wojda już na początku spotkania miejskich radnych domagała się wprowadzenia pod obrady sesji jej protestu w sprawie ataku „na siedzibę” organizacji, w której działa. Ponieważ kobieta nie dała się uspokoić Henrykowi Zasępie, szefowi RM w Łowiczu, ten wezwał policję. W tym momencie Wojda upuściła na podłogę opakowanie z jakąś mocno śmierdzącą i drażniącą układ oddechowy substancją, a potem je rozgniotła. Zapach szybko rozprzestrzenił się na salę obrad i przyległe pomieszczenia. Doprowadził do tego, że zasłabła przysłuchująca się sesyjnym obradom Zofia Kroc, szefowa samorządu osiedlowego Stare Miasto.
Teresa Wojda wyszła z ratusza przed przyjazdem policji. Radni zauważyli ją jednak na pobliskim Starym Rynku i wskazali policji, która mimo jej oporu doprowadziła łowiczankę do radiowozu. Policja zabezpieczyła także substancję, którą rozlała mieszkanka Łowicza.
Zanosi się na to, że sesja rady zostanie przeniesiona do sali Urzędu Stanu Cywilnego. Na miejscu pojawiła się ekipa strażaków z ratownictwa chemicznego.
- Kobieta została przewieziona do Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu i po czynnościach zwolniona - informuje Urszula Szymczak, rzecznik łowickiej policji. - Obecnie prowadzimy czynności w tej sprawie. Policjanci ustalają świadków i przebieg incydentu. Ostateczna kwalifikacja czynu będzie określona po zebraniu całości materiału w sprawie.
Najlepsi uczniowie nagrodzeni (FOTO) 2

Gość

#2283 PODŻEGACZE WOJENNI I TRUCICIELE PRECZ Z NASZEJ ZIEMI !!!

2014-06-25 15:31

PODŻEGACZE WOJENNI I TRUCICIELE PRECZ Z NASZEJ ZIEMI !!!

PODŻEGACZE WOJENNI I TRUCICIELE PRECZ Z NASZEJ ZIEMI !!!


Protest antywojenny przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej w Łowiczu
przeszkadzał uzurpatorskiemu Burmistrzowi Łowicza K. Kalińskiemu.

Powiadomiony przez obsługę monitoringu miejskiego (na Komendzie Policji) K. Kaliński opuścił obrady Sesji Rady Miejskiej i osobiście na miejscu wydał komendę służalczym mu policjantom, by zerwali  te plakaty...

Teresa Wojda
Autor petycji

#2284 Re: PODŻEGACZE WOJENNI I TRUCICIELE PRECZ Z NASZEJ ZIEMI !!!

2014-06-26 04:24

 

...

https://docs.google.com/.../1Xjg3zbJV1gkqftGTNvHJmOW.../edit

Żydowskie okupacyjne władze Łowicza, wysługują się Polakami z policji przeciwko Polce broniącej Narodu Polskiego.

Łowicz, 25.06.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORUUzurpatorskie władze wszelkich szczebli w Polsce są pewne dominacji ich żydowskiej diaspory nad rodowitymi Polakami i panoszą się na urzędach jak na swoich prywatnych posiadłościach, co osobiście doświadczyła dzisiaj tj.25.06.2014r. przedstawicielka Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu w Łowiczu.

Doszło do skandalicznej sytuacji bezpodstawnego, bezprawnego nasłania policji na protesującą na sesji Rady Miasta Łowicza Teresę Wojda, prezes zasłużonego dla polskiej kultury narodowej Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” i jednocześnie obrończynię  Narodu Polskiego.

Protestowała ona przeciwko nie wprowadzeniu jako punktu porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Łowiczu rozpatrywania skargi Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu na kontynuowanie zamachu na dobro chronione prawem jakim jest siedziba Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” i działających w jego ramach prawnych Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Protest T.Wojda spotkał się z natychmiastowym wezwaniem policji przez przewodniczącego Rady Miasta Łowicza. Na znak protestu przeciwko temu Teresa Wojda rozgniotła na sali obrad pojemniczek z wodą zmieszaną z czosnkiem i niezwłocznie opuściła salę.

T.Wojda spodziewała się nasłania policji bowiem przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu już na wielu sesjach wcześniej stosował grożby karalne i straszył wezwaniem policji za stawanie w obronie podtruwanych i ograbianych mieszkańców Łowicza.

T. Wojda rozgniotła w sali obrad pojemniczek z wodą zmieszaną z czosnkiem też w odwecie za podtruwanie każdego dnia, z każdą kroplą wody i traktowanie gorzej niż bydła w podłowickich wsiach, 29 tysięcy mieszkańców Łowicza.

Była to jednocześnie próba delikatnego odwzajemnienia się za podsyłanie nieprzyjemnych  zapachów  na klatki schodowe i piwnice  bloku, gdzie znajduje się siedziba naszych organizacji, co stało się pretekstem do  wymuszenia wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej. Z obawy o swoje bezpieczeństwo T.Wojda nie wpuściła ekipy remontowej do siedziby naszych organizacji, by nie podzielić losu premiera Leppera, który podstępnie został pozbawiony życia.

Podczas wizyty w Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu T.Wojda dzieliła się z policjantami wiedzą na temat zagrożeń dla zdrowia i życia w Łowiczu, co spotkało się z wielkim uznaniem i zrozumieniem policjantów, którzy przyznali, że też odczuwają skutki zatrutej wody pitnej i zatruwanego przez chemtrails powietrza. Teresa wyraziła chęć udzielania konsultacji w sprawie zagrożeń dla pracowników i ich rodzin.

Po wyjściu z Komendy Policji T.Wojda zatrzymała się przed pomnikiem upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej, gdzie zawiesiła dwa plakaty :“ Podżegacze wojenni i truciciele precz z Naszej Ziemi !” oraz “Dyplom dezaprobaty dla Burmistrza Miasta Łowicza za szczególny wkład i zaangażowanie w propagowaniu hydraulicznego szczelinowania, zatruwającego wodę, środowisko i niszczącego rolnictwo…”

Niespodziewanie, po paru minutach pojawił się Burmistrz Miasta Łowicza, K. Kaliński i policjanci  którym zlecił  zerwanie tych plakatów.  Teresa Wojda stanowczo zaprostestowała dodając, że jest to najwłaściwsze miejsce protesu przeciwko podżegaczom wojennym i niszczycielom życia. Podkreśliła że  tablica ta jest własnością mieszkańców i jako córka żołnierza AK ma szczególne prawo protestowania przeciwko wojnie i podżegaczom wojennym jakim jest burmistrz, który zaprosił  do Łowicza uzurpatora, podżegacza wojennego Szczynukowicza podającego się za Komorowskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Foto: T.Wojda


<Żydowskie okupacyjne władze Łowicza, wysługują się Polakami z policji przeciwko Polce broniącej Narodu Polskiego..docx><Żydowskie okupacyjne władze Łowicza, wysługują się Polakami z policji przeciwko Polce broniącej Narodu Polskiego..pdf><SKARGA  na przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu, Henryka Zasepę na stosowanie  gróźb karalnych względem Teresy Wojda..pdf><Skarga na bezczynność i pobłażliwość Prokuratury. (2).pdf><Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Obywatelskiego Ruchu Oporu..pdf><Skarga na kontynuowanie zamachu na siedzibę Obywatelskiego Ruchu Oporu. (1).pdf><Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium,ludobójstwo na Narodzie Polskim. .pdf><Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. Dawcy organów oskarżają zza grobu. Stop cywilizacji śmierci !.pdf>
Teresa Wojda
Autor petycji

#2285 Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego.

2014-07-01 06:14

PODŻEGACZE WOJENNI I TRUCICIELE PRECZ Z NASZEJ ZIEMI !!!

docs.google.com/document/d/1ZWHCk3Ej5PlrLSq2wsepclbtbL2ls9GeAinyjor6qik/edit

Media lokalne chronią  przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego.

Łowicz, 28.06.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=isNeFObDS8Q

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

Główny Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Luis Moreno-Ocampo

Prokurator Generalny RP

Andrzej Seremet

Wiceminister Sprawiedliwości

Michał Królikowski

Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi

Wlazło Sławomir

Redaktor Naczelna

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

Aleksandra Mróz

Redaktor Naczelny “Nowy Łowiczanin”

Wojciech Waligórski

Burmistrz Miasta Łowicza

Krzysztof Kaliński

Skarga na antypolonizm gazety lokalnej “Nowy Łowiczanin”.

Stanowczo protestujemy przeciw publikacji artykułu  pt. “Teresa Wojda zaatakowała żrącym płynem”, w gazecie lokalnej “Nowy Łowiczanin” nr.25 z 26.06.2014r., oraz w wydaniu internetowym pt:”Substancja żrąca w sali obrad? Sesja miejska przerwana (aktualizacja)”, które zawierają niezgodne z prawdą informacje o zdarzeniu, do jakiego doszło w tym dniu w Urzędzie Miasta Łowicza.

link: “Substancja żrąca w sali obrad.Sesja miejska przerwana.”

www.lowiczanin.info/rozmaitosci/wydarzenia/-Substancja-zraca-w-sali-obrad-Sesja-miejska-przerwana--aktualizacja-/

Jest to ewidentne naruszenie prawa prasowego a zwłaszcza art.12 prawa prasowego, które brzmi:

cyt: art. 12.

1. Dziennikarz jest obowiązany:

1) zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło,

art.13.

2. Nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób(…)chyba że osoby te wyrażą na to zgodę.

Wojciech Waligórski jako właściciel, wydawca i Redaktor Naczelny “Nowego Łowiczanina” dopuścił się  opublikowania wizerunku z danymi osobowymi bez zgody Teresy Wojda a tekst opublikowano celowo pośpiesznie, bez jakichkolwiek dociekań prawdy.

 

Teresa Wojda jako jedna z 29 tysięcy mieszkańców Łowicza uznana przez prokuratora za pokrzywdzoną powstaniem bazy hydroszczelinowania jak też zatrutą wodą pitną, nikogo nie zaatakowała ani też nie użyła płynu żrącego a jedynie rozgniotła na podłodze pojemniczek wody z czosnkiem w ramach słusznego protestu na bezprawną odmowę rozpatrywania skargi na kontynuowanie zamachu przez Burmistrza Miasta Łowicza i Dyrektorkę Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu na nasze organizacje, co  jest czynem ciągłym trwającym od 6 lat.

 

Władze Łowicza zamiast rozstrzygać skargę naszych organizacji zgodnie z prawem jako punktu obrad sesji dopuściły się karygodnego, bezpodstawnego, bezprawnego  nasłania policji na osobę protestującą na złamanie prawa przez Radę Miasta.

 

Tuż po wyjściu z sali obrad w ratuszu Teresa Wojda wyraziła chęć natychmiastowego wyjaśnienia policjantom okoliczności przed gmachem ratusza i nie zgadzała się na przewiezienie jej na komisariat policji a po wyjaśnieniach Polaków z policji zgodziła się złożyć wyjaśnienia na komendzie.

Policjanci musieli jednak wypełnić polecenie uzurpatorskich władz miasta Łowicza, które dofinansowują  ich działalność i   doprowadzić do przewiezienia  T.Wojda na Komendę Powiatową Policji w Łowiczu. T.Wojda prosiła  policjantów aby dochodzili prawdy o okupancie i bronili swoich rodzin i Narodu Polskiego a oni wyrazili uznanie i podziw dla jej działalności.

Przy tym stwierdziła że to nie T.Wojda powinna być zabrana na przesłuchanie ale władze miasta powinny tłumaczyć się z dokonywanego zamachu na zdrowie i życie mieszkańców Łowicza, z zamachu na  siedzibę naszych organizacji a także z zamachu na dobro chronione prawem jakim jest Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”.

link: “Policja zatrzymała władze gminy Skierniewice”

lowicz.naszemiasto.pl/artykul/policja-zatrzymala-wladze-gminy-skierniewice,2338692,t,id.html#skomentuj

 

Na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu 25.06.2014r. T.Wojda rozgniotła na podłodze a nie na krzesłach, jak celowo fałszywie podaje “Nowy Łowiczanin”, maleńki pojemnik o poj. 2 ml,  zawierający wodę z łowickiego wodociągu z dodatkiem niewielkiej ilości czosnku.

 

Pozostawione przez T. Wojda resztki szkła przekazane zostały natychmiast policjantom, którzy na komendzie policji w obecności T.Wojda wyrzucili do kosza. Uznali w pełni za wiarygodne jej wyjaśnienia, poparte okazaną bogatą dokumentacją. Nie sporządzono żadnego protokółu.

 

Policjanci obronili Teresę Wojda przed rozwścieczonym Burmistrzem Miasta Łowicza, K.Kalińskim. Poniżej opis sytuacji :

Po wyjściu z komendy Teresa Wojda została zaatakowana przez Burmistrza Kalińskiego w parku na Błoniach. Burmistrz rzucił się z rękoma na T.Wojda, trzymająca kamerę w ręku. Przy tym rozwścieczony burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda.  Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.

link: ostatnie zdjęcie wykonane przez T.Wojda aparatem stowarzyszenia, przedstawiające Burmistrza Miasta Łowicza, K. Kalińskiego przed atakiem na T.Wojda.

www.facebook.com/107356922689206/photos/pb.107356922689206.-2207520000.1404161483./631543753603851/?type=3&theater

 

Władze miasta bezpodstawnie i celowo wezwały ekipy ratunkowe straży i ratownictwa chemicznego z Łodzi w celu zdyskredytowania obrończyni mieszkańców Łowicza i Narodu Polskiego, Teresy Wojda oraz w celu  uznania jej jako osoby rzekomo stanowiącej zagrożenie dla osób postronnych.

Jest to działanie odwetowe władz miasta za demaskowanie przez nasze organizacje grupy przestępczej zainstalowanej w łowickim ratuszu, która dopuściła się działań ludobójczych na szkodę mieszkańców Łowicza i Polski.

 

Przy współudziale gazety “Nowy  Łowiczanin” ta łowicka grupa przestępcza czuje się bezkarna i podejmuje nawet tak zuchwałe i ironiczne działania jak zapraszanie podżegacza wojennego Szczynukowicza/Komorowskiego podającego się za prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wychowanego na talmudzie, do beszczeszczenia tradycyjnego Święta Bożego Ciała w Łowiczu poprzez sadzenie tzw. “dębu wolności” w zniewolonym przez mniejszość żydowską Łowiczu i w zniewolonej Polsce.

link: “Stop talmudycznym rządom w Polsce!”

justice4poland.com/2014/06/18/stop-talmudycznym-rzadom-w-polsce/

 

T. Wojda rozgniotła w sali obrad pojemniczek z wodą zmieszaną z czosnkiem też w odwecie za podtruwanie każdego dnia, z każdą kroplą wody i traktowanie gorzej niż bydła w podłowickich wsiach, 29 tysięcy mieszkańców Łowicza.

 

Była to jednocześnie próba delikatnego odwzajemnienia się za podsyłanie nieprzyjemnych zapachów  na klatki schodowe i piwnice  bloku, gdzie znajduje się siedziba naszych organizacji, co stało się pretekstem do  wymuszenia wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej. Z obawy o swoje bezpieczeństwo T.Wojda nie wpuściła ekipy remontowej do siedziby naszych organizacji, by nie podzielić losu premiera Leppera, którego podstępnie pozbawiono życia.

link: “Zażalenie na odmowę śledztwa w sprawie wymuszeń rozbójniczych grupy przestępczej z burmistrzem Miasta Łowicza na czele.”

docs.google.com/document/d/1GXvIReVPgMXQKpzLNWmfHorjYn0oEyxwRCStafCp1LM/edit

link: “Prześladowanie i dyskryminacja Teresy  Wojda.”

docs.google.com/document/d/1bwMqdRiOCTXG5jhBnbg9Gf69EUIjO7GTQiFEEFsBS74/edit

link: Żydowskie okupacyjne władze Łowicza wysługuja się Polakami z policji przeciwko Polce broniącej Narodu Polskiego.”

piotrbein.wordpress.com/2014/06/28/zydowskie-okupacyjne-wladze-lowicza-wysluguja-sie-polakami-z-policji-przeciwko-polce-broniacej-narodu-polskiego/

 

Nieprawdą jest jakoby Teresa Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu  25.06.2014r., jak pisze redaktor NŁ, cyt;”protestowała przeciwko interwencji komorniczej w lokalu zarejestrowanym jako siedziba jej stowarzyszenia, które nazwała „zamachem uzurpatorskich władz na siedzibę obywatelskiej inicjatywy”, ponieważ po naszej pierwszej skardze komornik odstąpił od bezprawnej i bezpodstawnej egzekucji wtargnięcia do siedziby naszych organizacji.

Teresa Wojda protestowała przeciw nie rozpatrywaniu przez Radę Miejską w  Łowiczu naszej skargi na  Burmistrza Miasta Łowicza i Dyrektorkę ZGM na kontynuowanie zamachu na siedzibę naszych organizacji, trwającego nieustannie od 2008 roku, co widać i słychać na nagraniu zamieszczonym na stronie “lowicz24.eu.” :

link: “Przerwane obrady miejskiej”

lowicz24.eu/wiadomosci/l24/4995-przerwane-obrady-rady-miejskiej

link: “Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenie i Obywatelskiego Ruchu Oporu.”

piotrbein.wordpress.com/2014/04/03/skarga-na-bezprawny-zamach-na-siedzibe-stowarzyszenia-i-obywatelskiego-ruchu-oporu/

 

Podkreślamy z cała mocą, że nasze organizacje nie mają żadnych zadłużeń ani nie ciążą na nich żadne wyroki sądowe !

 

W związku z bezprawnymi działaniami komornika wystąpiliśmy, zgodnie z obowiązującym prawem o zadośćuczynienie i opublikowanie w lokalnej prasie ogłoszeń następującej treści:

 

“Komornik Sądu Rejonowego w Łowiczu odstępuje od egzekucji wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu, w sprawie IC 480/12, z bezprawnie wniesionego pozwu przez ZGM w Łowiczu, o udostępnienie siedziby Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu. Odstąpienie od egzekucji komorniczej  dodatkowo stało się konieczne ze względu na przysługujące prawo właściciela lokalu,  prezes Teresy Wojda jak też Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelski Ruchu Oporu do obrony koniecznej  z art 25 k.k. w związku z bezprawnym zamachem na dobro chronione prawem jak też  z antypolonizmem, dyskryminacją, znieważeniem, grożbą karalną, pomówieniem, naruszeniem dóbr osobistych, co jest złamaniem art. 133, art. 190§ 1, art. 212§ 1, art. 216§ 1, art. 257 k.k oraz art. 23 i art.24 k.c. , tj. naruszeniem nietykalności mieszkania, siedziby organizacji oraz dóbr osobistych T.Wojda, M.Bejda, które jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego, petycja nr.0578/2012,  podlegają szczególnej ochronie prawa międzynarodowego w tym Konwencji z Aarhus.”

 

Umieszczenie na stronie tytułowej NŁ wpisu o treści, cyt.:”Teresa Wojda ze żrącym płynem wkroczyła na Radę Miejską ” wskazuje na celową zniewagę, szkalowanie i celowe skompromitowanie w oczach opini publicznej jak też bezpodstawne oskarżenie i wydanie publicznego wyroku na osobę ostrzegającą przed zagrożeniami sprowadzanymi przez żydowskie okupacyjne władze miasta Łowicza i Polski.

 

Taki tytuł sugeruje również jakoby Polacy nie mieli prawa uczestniczenia w sesji Rady Miejskiej, obserwowania obrad i zabierania głosu a wejście na Sesję Rady Miejskiej w Łowiczu było czynem zakazanym.

 

Naruszenie dóbr osobistych prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” Teresy Wojda przez gazetę “Nowy Łowiczanin”, który jest uczestnikiem nagonki medialnej i trwającego od 2008 roku zamachu na dobro chronione prawem jakim są nasze organizacje uznajemy  jako dyskryminację i znieważenie Teresy Wojda i Marii Bejda a także członków naszych organizacji jak też Narodu Polskiego.

Jest to jawnym antypolonizmem i  podlega ściganiu z art.133 Kodeksu karnego, który brzmi :

Art. 133. Znieważenie Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej

Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

oraz art. 257 Kodeksu karnego o następującym brzmieniu:

Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jest to równocześnie współuczestniczenie gazety “Nowy Łowiczanin”  wraz z władzami miasta Łowicza i powiatu łowickiego w zamachu na nasze organizacje i podlega rygorom Kodeksu karnego z art.:

  • art. 212 § 1 Kodeksu karnego cyt: „Kto pomawia inną osobę… o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.”

  • art. 216 § 1 Kodeksu karnego cyt: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Ponadto działania gazety “Nowego Łowiczanin” są złamaniem:

  • art. 23 Kodeksu cywilnego: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”

  • art. 24§1 Kodeksu cywilnego: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. (…) W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.”

Informujemy, że jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego podlegamy szczególnej ochronie prawnej prawa międzynarodowego w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji z Aarhus a przede wszystkim konstytucji RP.

Chronią  nas i Naród Polski m.in.:

art.85. Konstytucjii RP "Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny."

art.82. Konstytucji RP "Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne."

art. 25 Kodeksu karnego, dający każdemu Polakowi prawo i obowiązek do obrony koniecznej w podstępnie okupowanej Ojczyźnie Narodu Polskiego przez mniejszość żydowską cyt:

"Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia."

 

Ponadto gazeta “Nowy Łowiczanin” jako tuba medialna urzędującego nielegalnie Burmistrza Miasta Łowicza i uzurpatorskiej Rady Miejskiej w Łowiczu,  (wszyscy wyłonieni w wyniku głośnej, nie rozliczonej afery wyborczej ! ) nie spełnił należnej mu roli ostrzegania i rzetelnego informowania społeczeństwa o wszystkich zagrożeniach dla zdrowia, życia i przyszłości następnych pokoleń. Celowo pomijał wystąpienia  naszych organizacji w obronie Łowicza i okolic oraz Narodu Polskiego a w tym m.in. na forum Parlamentu Europejskiego i do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

link:Łowicz: Wyborcza afera w I LO”lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/lowicz-wyborcza-afera-w-i-lo,675906,t,id.html

link: LIST OTWARTY DO LOKALNYCH MEDIÓW.docs.google.com/document/d/1ZnWWBBosrhbUYRBeXq2yD33q1dIcjbHKzGkzCuYVh_c/edit

 

W ramach zadośćuczynienia, zgodnie z art.24 Kodeksu cywilnego żądamy :

 

1) żądamy zaniechania działań na szkodę i krzywdę prezes Teresy Wojda i  Marii Bejda oraz naszych organizacji jak też na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego!

 

2) żądamy wpłaty  w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na konto Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”:

Bank PEKAO S. A. II Oddział w Łowiczu, ul. Długa 27,  99-400 Łowicz NRB: 88 1240 1819 1111 0000 1088 5910

 

3) żądamy opublikowania w  wydaniu gazetowym oraz internetowym Nowego Łowiczanina niniejszego wystąpienia w całości pt: “Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego.”, na pierwszej i drugiej stronie wydania gazetowego, w 10 kolejnych wydaniach gazety oraz na stałe, na stronie głównej w “ www.lowiczanin.info oraz w nagłówku na www.lowicz24.eu

 

4) żądamy wywieszenia na słupach ogłoszeniowych w Łowiczu na 4 tygodnie, przeprosin o poniżej podanej treści  oraz plakatu  “Podżegacze wojenni i truciciele precz z naszej ziemi! “ w formatach A3.

 

3) żądamy umieszczenia poniższej treści przeprosin w ogłoszeniach w “ Gazecie Wyborczej”, “Rzeczypospolitej” oraz w tygodniku “Wprost”, “Angora”

 

“Redaktor Naczelny “Nowego Łowiczanina” przeprasza Teresę Wojda, Marię Bejda, ich  rodziny oraz  aktywistów Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu oraz  wojowników Odziałów Obrony Koniecznej a także wszystkich czytelników  za kłamstwa zawarte w opisie przerwanej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu. Podkreślamy, że Teresa Wojda nikogo nie zaatakowała ani też nie użyła płynu żrącego a jedynie wody z czosnkiem w ramach słusznego protesu na bezprawną odmowę rozpatrywania skargi na m.in. burmistrza i dyrektorkę ZGM, na kontynuowanie zamachu na Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywę Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU a rozpoczętego w 2008r.”

 

Nie spełnienie naszych żądań skutkować będzie wnioskiem o zawieszenie naruszającej prawo i wszelkie zasady moralne gazety lokalnej “ Nowy Łowiczanin”, której właściciel  Wojciech Waligorski słynie z naruszania prawa prasowego i niszczenia wizerunku wielu aktywnych Polaków z terenu powiatu łowickiego a w tym wielokrotnie w przeszłości naruszał dobra osobiste prezes Teresy Wojda i wizerunek naszych organizacji.

 

Działania gazety lokalnej “Nowy Łowiczanin” i jej internetowego wydania “łowiczanin info” dowodzą   współudziału w przestępstwie antypolonizmu, zamachu na dobro chronione prawem, zniesławienia osób publicznych, co wpisuje się w dokonywanie przez mniejszość żydowską agresji, zawojowania terytorium Polski i ludobójstwa na Narodzie Polskim.

 

Nadmieniamy, że od czterech lat społecznie i bezkompromisowo bronimy Narodu Polskiego przed ludobójczymi działaniami żydowskich okupacyjnych władz w Polsce. Nasze w pełni udokumentowane wystąpienia  do prokuratur różnych szczebli w obronie Narodu Polskiego zostały zlekceważone, co dowodzi stosowania w Polsce talmudycznej jurysdykcji  a  w związku z tym konieczne stało się  złożenie skargi do Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

link: “Skarga na agresję na Polskę, debelacje terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.”

opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

link; “Uwaga Polacy !! “

trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwaga-polacy

 

UWAGA!

Ze  względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU


Gość

#2286

2014-07-01 11:51

Jestem przeciwny zatruwaniu Polski
Teresa Wojda
Autor petycji

#2287 APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO.

2014-07-03 20:38

docs.google.com/document/d/1aaRNElaMJNv5itQPEEVa8WDbkSsysIJPTHQg89czak8/edit

APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO.

Łowicz, 03.07.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

Prokuratora Rejonowa

w  Łowiczu

Powiatowa Komenda Policji

w Łowiczu

Jako :

1) petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego, petycja nr.0578/2012

2) autorki skargi do Prokuratora Głównego Miedzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze na agresję, zawojowanie terytorium Polski i ludobójstwo na Narodzie Polskim.

3) pokrzywdzone wraz z 38 milionami Polaków przez władze wszelkich  szczebli w Polsce

4) uznane  wraz z mieszkańcami Łowicza przez Prokuratora Rejonowego  w Łowiczu  za pokrzywdzone :


1) bezprawnym przekazaniem polskiej ziemi w Łowiczu na Bratkowicach na własność i we władanie amerykańskiej firmie United Oilfield Services na bazę hydroszczelinowania w celu dokonywania ludobójczych eksperymentów związanych z wydobywaniem węglowodorów na korzyść żydowskiego kartelu wydobywczego a na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego

 

2) bezprawnym przekazaniem wodociągów miejskich w Łowiczu, niezbywalnej własności jego mieszkańców, prywatnej firmie z Izraela i dokonywaniem przez tą firmę ludobójczych eksperymentów dodawania  trucizn do wody pitnej i czerpania korzyści finansowych z tego procederu

 

4) wymuszeń rozbójniczych grupy przestępczej z Burmistrzem Miasta Łowicza Krzysztofem Kalińskim na czele

 

3) odmową wszczęcia śledztwa w powyższych sprawach z naszych w pełni zasadnych i doskonale udokumentowanych skarg na łamanie prawa przez okupacyjne władze wszelkich szczebli w Polsce

 

Domagamy się podjęcia niezwłocznych działań.

 

APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO.

 

Do wszystkich Polaków,

sędziów, prokuratorów, adwokatów,

dowódców wojskowych, komendantów policji, szefów wszelkich innych służb,

wszystkich żołnierzy, policjantów, strażaków, służb medycznych, ratowniczych i innych

oraz urzędników, dla których Polska nie jest pustym słowem lecz domem ojczystym.

 

Nie pozwólcie by Wami wysługiwały się żydowskie okupacyjne władze, które Waszymi rękoma dokonują ludobójstwa na Narodzie Polskim, zamachu na Polskość, na suwerenność Naszej Ojczyzny.

Nie pozwólcie, by rugowano Polaków z ich Ojczystej Ziemi !


Nie pozwólcie na unicestwienie Narodu Polskiego w ramach światowego spisku NWO poprzez m.in Agendę 21 !

Przerwijcie wreszcie ludobójcze działania  żydowskich, okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce w imię ratowania własnego życia i życia Waszych rodzin !


Stańcie po stronie udręczonego, zmanipulowanego, okradanego Narodu  Polskiego !

Stańcie w obronie Narodu Polskiego, jego praw i własności !

To Wasza powinność wobec Waszych żon, Waszych mężów, Waszych dzieci, matek, ojców, braci i sióstr i całego Narodu Polskiego !


Jesteście służbami opłacanymi przez Naród Polski i jemu powinniście służyć i tylko Narodu Polskiego bronić!

Macie bezwzględne prawo odmowy stosowania jurysdykcji talmudycznej i  odmowy udziału w działaniach wojennych na polecenie okupanta !

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Poniżej ostatnie zdjęcia wykonane przez Teresę Wojda, przed bezprawnym, bezpośrednim atakiem Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego w obecności policjantów.

Policjanci obronili Teresę Wojda przed rozwścieczonym Burmistrzem Miasta Łowicza, K.Kalińskim.

Oto opis sytuacji :

Po wyjściu z komendy Teresa Wojda została zaatakowana przez Burmistrza Kalińskiego w parku na Błoniach. Burmistrz rzucił się z rękoma na T.Wojda, trzymająca kamerę w ręku. Przy tym rozwścieczony burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda.  Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.

link: ostatnie zdjęcie wykonane przez T.Wojda aparatem stowarzyszenia, przedstawiające Burmistrza Miasta Łowicza, K. Kalińskiego przed atakiem na T.Wojda.

www.facebook.com/107356922689206/photos/pb.107356922689206.-2207520000.1404161483./631543753603851/?type=3&theater

 

https://lh5.googleusercontent.com/dqxVoHinVSr9s_u97AA_mKgEYJy-SKLsglB36YjjJm_m4J...

https://lh4.googleusercontent.com/jLihynrv5Iwo7AWaArt7geAS_Od-xB2SbQMy288tbkWUBp...

 

 


Gość

#2288

2014-07-06 22:16

Szlak mnie trafia ze zdwojoną siłą moje serc bije
Kiedy słyszę co się w moim Kraju dzieje
Jakże ja żal swój ugasze
Kiedy słysze Cukrownie już nie nasze
Banki nie są nasze,koleje nie są nsze
Jakże ja żal swój ugasze
Kiedy słysze-kopalnie już nie nasze
Szpitale już nie nasze,Stocznie juz nie nasze
Co się w moim Kraju dzieje !!!???
Naród śpi a krajem rządzą sprzedawczyki i ZŁODZIEJE !!!!

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2014-07-07 10:55


Teresa Wojda
Autor petycji

#2290 O ukaranie i odsunięcie od władzy ludobójców w Łowiczu i w Polsce

2014-07-11 06:54

docs.google.com/document/d/1esTHffUrHOrsJJeV1MJThrsiU2L0MiTathBqZL6BocQ/edit

O ukaranie i odsunięcie od władzy ludobójców w Łowiczu i w Polsce.

Łowicz, 28.06.2014r.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=isNeFObDS8Q

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

Luis Moreno-Ocampo

Główny Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny RP

Marek Działoszyński

Komendat Główny Policji

Jolanta Chełmińska

Wojewoda Łódzki

Marek Woźniak

Prezes

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi


UWAGA !

Ze  względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową.

Skarga na Burmistrza Miasta Łowicza, Krzysztofa Kalińskiego i Radę Miejską w Łowiczu.

Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Kaliński wraz z Radą Miejską w Łowiczu popełnia kolejną zbrodnię ludobójstwa, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu publicznemu poprzez masowe stosowanie toksycznego herbicydu “Randap” na terenie miasta Łowicza.

Jest to kontynuowanie przez władze Łowicza zbrodni ludobójstwa z art.118 Kodeksu Karnego oraz przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu z art.163 Kodeksu Karnego oraz art. 181.§1. Kodeksu Karnego.

Art. 118. Kodeksu Karnego

§ 1.Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto, w celu określonym w § 1, stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej należącym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1 lub 2, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art. 163 Kodeksu Karnego

§ 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, pkt.3 rozprzestrzeniania się substancji trujących,

§ 3.Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 181.§1. Kodeksu Karnego

“ Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi  lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Z polecenia Burmistrza powszechna jest w Łowiczu praktyka opryskiwania chodników Randapem przez pracowników, nieświadomych zagrożenia, bez ubrania ochronnego jak też bez oznakowania, ostrzeżenia czy wyłączenia ulicy z ruchu. Nawet gdyby spełnione zostały elementarne wymogi bezpieczeństwa pracownika i osób postronnych to i tak nie do uniknięcia jest przedostanie się tej trucizny do organizmów nie tylko ludzi ale do flory i fauny.

www.polishclub.org/2014/05/29/dr-jerzy-jaskowski-randap-samounicestwienie-smutne-refleksje-w-niedzielny-wieczor/

“Duńscy naukowcy natomiast  twierdza, że glifosfat, główny składnik herbicydu “Randap”, uszkadza szlaki  metaboliczne w przewodzie pokarmowym, szczególnie  młodych ssaków. Raundap hamuje konkretne ścieżki enzymatyczne w jelitach ssaków.

M.T. Sorensen z Uniwersytetu w Asrhus stwierdził, że glifosfat zaburza równowagę pomiędzy tzw. dobrymi bakteriami żyjącymi w jelitach, a złymi. Dobre bakterie, na przykład Bacillus i Lactobacillus, okazały się najbardziej podatne na niszczące działanie glifosatu. Zniszczenie  tych bakterii powoduje, że substancje szkodliwe łatwiej przenikają przez ścianę jelita i zakłócają pracę układu odpornościowego.

Glifosat powoduje napływ jonów wapnia do neuronów, głownie poprzez aktywację NMDa, co prowadzi do stresu oksydacyjnego i śmierci komorek nerwowych. Klinicznym objawem tego stanu jest na przykład choroba Parkinsona. Historia glifosfatu przypomina dokładnie historię DDT. Dopiero jak stwierdzono, że DDT niszczy nawet skorupki jaj  pingwinów na biegunach, podjęto decyzje o jego wycofaniu.

W chwili obecnej wiemy, że glifosfat powoduje następujące choroby: niewydolność oddechową, otyłość, cukrzycę, choroby serca, chorobę Alzheimera, depresję, zaburzenia otępienne, niepłodność, raka. Wpływ na organizm człowieka jest podstępny i powolny.

W tym samym czasie mieszkańcy Rotterdamu w ilości 600 000 obywateli zadecydowali, że Roundapu nie wolno stosować w mieście nawet do pryskania chodników. Odbyło się to pod hasłem: „NIETOKSYCZNE CHODNIKI DLA NASZYCH DZIECI”. Biorąc pod uwagę karuzelę stanowisk pomiędzy urzędami państwowymi, a prywatnymi koncernami, zdecydowanie bardziej wiarygodne są zasady postępowania mieszkańców Rotterdamu.

Jak więc widzisz Szanowny Czytelniku, ludzi możesz likwidować tak jak na Ukrainie, czyli głośno, lub jak w Brazylii i w Polsce, po cichu.

Pomimo “Listu żelaznego” dla Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego w sprawie zamiaru wprowadzenia toksycznych podzielników ciepła, poręczonego przez nieznaną nam, (mamy podstawy domniemywać że może to być rabin albo biskup)  dopuszcza się on kolejnych przestępstw określanych przez Kodeks Karny jako przestępstw  przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojennego, Rozdział XVI.

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu odmówiła śledztwa w sprawach przeciwko Burmistrzowi i  Radzie Miejskiej w Łowiczu z naszych wniosków :

1)  masowego podtruwania mieszkańców Łowicza poprzez toksyczne dodatki do wody w wodociągu miejskim, co jest czynem ciągłym, trwającym nieustannie a skutkującym stopniowym wyniszczaniem biologicznym ludności polskiej

link: Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie zatrutej wody pitnej w Łowiczu.

docs.google.com/document/d/1acSAwMYvU9JkfAu2hGzokBPGvwxKmic-fFa2sFBNazQ/edit

link: “Batalii o zdrowie, o czystą wodę, o Przyrodę, o życie, ciąg dalszy”

opolczykpl.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/

2) masowego podtruwania mieszkańców Polski jak też Europy poprzez oddziaływanie trucicielskiej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu

link:”Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie bazy hydroszczelinowania w Łowiczu.”

docs.google.com/document/d/1QPe37doRW9ZVCSUlZmrEMlp-VfFXEofm_AOStzduUDk/edit link: “Maria Bejda, Teresa Wojda Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU” nofrackingfrance.fr/maria-bejda-teresa-wojda-inicjatywa-obywatelska-dorzecza-bzury-i-sludwi-obywatelski-ruch-oporu-4670 link: “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012.”docs.google.com/document/d/1fE9ansCJYNXSE503uFmtFaWz2SLrsLnh-bI_0PhUPFc/edit

Prokurator zamiast uznać za winnych zgłoszonych przez nas, sprawców sprowadzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego na czele z Burmistrzem Miasta Łowicza, odmówił wszczęcia śledztwa a za pokrzywdzonych uznał wszystkich mieszkańców Łowicza, w tym również winnych sprowadzenia tego zagrożenia, co jest niebywałym skandalem.

3) wymuszeń rozbójniczych grupy przestępczej z Burmistrzem Miasta Łowicza na czele link:“Zażalenie na odmowę śledztwa w sprawie wymuszeń rozbójniczych grupy przestępczej z Burmistrzem Miasta Łowicza na czele.” docs.google.com/document/d/1GXvIReVPgMXQKpzLNWmfHorjYn0oEyxwRCStafCp1LM/edit

Chronienie przestępców przez wymiar sprawiedliwości rozzuchwaliło Burmistrza do tego stopnia że pobił i  znieważał  Teresę Wojda, petycjonariuszkę Parlamentu Europejskiego, współautorkę skargi do Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze na agresję, debelację terytorium Polski i ludobójstwo na Narodzie Polskim.

link: Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim “

opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

link: Skarga do prokuratora MTK. Dawcy organów oskarżają zza grobu “

piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/

link: “ Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego”

piotrbein.wordpress.com/2014/07/01/media-lokalne-chronia-przestepcow-a-zniewazaja-obroncow-narodu-polskiego/

link:  “ Apel do Polaków wszelkich służb o działania w obronie Narodu Polskiego”

piotrbein.wordpress.com/2014/07/05/apel-do-polakow-wszelkich-sluzb-o-dzialania-w-obronie-narodu-polskiego/

Przedstawicielka Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresa Wojda na Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu, 25.06.2014r. okazała sprzeciw poprzez rozgniecenie na podłodze wody z zapachem czosnku, przysmaku diaspory żydowskiej. Tym  gestem Teresa Wojda chciała dodać odwagi zniewolanym i krzywdzonym jak również zwrócić uwagę mieszkańców Łowicza i okolic a także Polski i świata na  wszelkie niszczycielskie działania  władz wszelkich szczebli w Polsce a szczególnie żydowskich okupacyjnych władz miasta Łowicza, wyłonionych w wyniku słynnej, nierozliczonej łowickiej afery wyborczej.

link:”Łowicz: Wyborcza afera w I LO”lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/lowicz-wyborcza-afera-w-i-lo,675906,t,id.html

Władze Łowicza  są uzurpatorami nie tylko w świetle nierozliczonej łowickiej afery wyborczej ale także w świetle :

1) udowodnionego fałszerstwa wyborów do władz wszelkich szczebli link: “Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.htmllink: “Skarga do Strassburga” iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

2) braku odpowiedzi władz centralnych, Sądu Najwyższego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na wezwanie Tadeusza Cichockiego do okazania dowodów na prawo do sprawowania urzędów i zajmowania stanowisk. link: “Do Narodu Polskiego.List otwarty.”

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

Burmistrz Miasta Łowicza, Przewodniczący Rady Miejskiej jak też radni Rady Miejskiej w Łowiczu znieważyli przedstawicielkę Narodu Polskiego poprzez:

1) nie rozpatrywanie zgodnie z prawem jako punktu porządku obrad naszej skargi na kontynuowanie zamachu, trwającego od 2008r. na dobro chronione prawem jakim jest Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie” jak też Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

2) karygodne, bezpodstawne, bezprawne  nasłanie policji na T.Wojda, protestującą na złamanie prawa przez Radę Miejską

3) nakazanie przez władze miasta Łowicza siłowego doprowadzenia T.Wojda na Policję, pomimo że T.Wojda chciała natychmiast udzielić wyjaśnień.

3) bezpodstawne wezwanie służb chemicznych, pomimo że policjant zabrał ze sobą resztki rozgniecionego szklanego pojemnika w którym była woda z zapachem czosnku.

4) podjęcie w dniu zdarzenia, na Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. bezprawnej decyzji o obciążeniu Teresy Wojda kosztami związanymi z zaangażowaniem w zbędną akcję służb link:”Przerwane obrady Rady Miejskiej “

lowicz24.eu/wiadomosci/l24/4995-przerwane-obrady-rady-miejskiej

5) pozbawianie prawa głosu i prawa do słusznego protestu na bezprawie Rady Miejskiej  w Łowiczu T.Wojda, obrończyni Narodu Polskiego przed zagrożeniami zsyłanymi przez władze wszelkich szczebli w Polsce, petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego, jednocześnie uznanej przez prokuratora w Łowiczu za pokrzywdzoną, wraz z 29 tysiącami mieszkańców Łowicza truciem wody pitnej i oraz milionów osób z całej Europy pokrzywdzonych powstaniem bazy hydroszczelinowania w Łowiczu

Ponadto Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Kaliński, w trakcie obrad sesji opuścił  gmach Urzędu Miasta Łowicza by publicznie znieważyć  i naruszyć nietykalność cielesną Teresy Wojda, co jest przestępstwem zagrożonym  karą pozbawienia wolności do lat 3, wg art. 257 Kodeksu Karnego,

“ Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. “

oraz Art. 217. § 1.

“Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Jest to jawnym antypolonizmem i  podlega ściganiu z art.133 Kodeksu Karnego, który brzmi :

Art. 133. Znieważenie Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej

Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zdarzenie to miało miejsce w parku na Błoniach w Łowiczu, przy pomniku ofiar II Wojny światowej, gdzie T.Wojda wywiesiła plakat pt: “Podżegacze wojenni i truciciele precz z Naszej Ziemi !” oraz “Dyplom dezaprobaty dla Burmistrza Miasta Łowicza za trucie wody, środowiska i niszczenie rolnictwa”.

link: “Stop talmudycznym rządom w Polsce !”

docs.google.com/document/d/1ECcb_7Hzjc9LplvMD9bl1hOkTpRaWpMtXOK4RRUJS-8/edit

Rozwścieczony Burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda.  Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.

Burmistrz Kaliński jest więc dodatkowo sprawcą zamachu na zdrowie i  życie Teresy Wojda jak też sprawcą zamachu na mienie stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, co równocześnie jest zamachem na wolności i prawa człowieka i obywatela w Polsce. Tym zamachem na T.Wojda w parku na Błoniach Burmistrz Miasta Łowicza udowodnił ponad wszelką wątpliwość że należy do grupy ludobójców, podżegaczy wojennych.

Każdy obywatel świata, każdy przedstawiciel Narodu Polskiego ma niezbywalne prawo protestowania przeciwko wojnie, przeciwko podżegaczom wojennym i ludobójcom a szczególnie mieszkańcy Łowicza, podtruwani wodą pitną, uznani przez prokuratora za pokrzywdzonych powstaniem trucicielskiej amerykańskiej bazy strategicznej hydroszczelinowania na osiedlu Bratkowice w Łowiczu a nade wszystko Teresa Wojda jako córka ostatniego żyjącego na Ziemi Łowickiej żołnierza Armii Krajowej.

link: “Stop talmudycznym rządom w Polsce !”

justice4poland.com/2014/06/18/stop-talmudycznym-rzadom-w-polsce/

link: “Stop niszczeniu narodów i państw ! Polska ofiarą spisku światowego.Udowodniony zamach stanu w Polsce.”

wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stop-niszczeniu-narodow-i-panstw-polska-ofiara-spisku-swiatowego-udowodniony-zamach-stanu-w-polsce/

Brak działań policji i prokuratury  rozzuchwala grupę przestępczą na wszelkich szczeblach władzy, która pod byle pretekstem wysługuje się policją do tłumienia jakiegokolwiek sprzeciwu a osoby demaskujące bezprawie są prześladowane i znieważane przy współudziale mediów lokalnych jak np. gazeta ”Nowy Łowiczanin“.

link: Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego”

piotrbein.wordpress.com/2014/07/01/media-lokalne-chronia-przestepcow-a-zniewazaja-obroncow-narodu-polskiego/

link: “Apel do Polaków wszelkich służb o działania w obronie Narodu Polskiego”

piotrbein.wordpress.com/2014/07/05/apel-do-polakow-wszelkich-sluzb-o-dzialania-w-obronie-narodu-polskiego/

Poniżej ostatnie zdjęcia wykonane przez Teresę Wojda, przed bezprawnym, bezpośrednim atakiem Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego w obecności policjantów.

Policjanci obronili Teresę Wojda przed rozwścieczonym Burmistrzem Miasta Łowicza, K.Kalińskim.

Oto opis sytuacji :

Po wyjściu z komendy Teresa Wojda została zaatakowana przez Burmistrza Kalińskiego w parku na Błoniach. Burmistrz rzucił się z rękoma na T.Wojda, trzymająca kamerę w ręku. Przy tym rozwścieczony burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda.  Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.

link: ostatnie zdjęcie wykonane przez T.Wojda aparatem stowarzyszenia, przedstawiające Burmistrza Miasta Łowicza, K. Kalińskiego przed atakiem na T.Wojda.

www.facebook.com/107356922689206/photos/pb.107356922689206.-2207520000.1404161483./631543753603851/?type=3&theater

 

 

https://lh6.googleusercontent.com/zmeOEIqY6tk4hPOfP8S8f_waNA0-wkhx5Aj3-0MkrjgVTe...

Policjanci zamiast ścigać przestępców umiejscowionych we władzach Łowicza wzywaja na przesłuchanie pokrzywdzoną, poszkodowaną działaniami tych władz, Teresę Wojda.

Niepokojenie przedstawicielki  Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresy Wojda i innych członków naszych organizacji jest kontunuacją zamachu na dobro chronione prawem przez grupę przestępczą zainstalowaną nie tylko w łowickim ratuszu i wymusza obronę konieczną co jest zgodne z art. Kodeksu Karnego

Dodatkowo złamaniem prawa jest bezpodstawne zlikwidowanie konta Teresy Wojda na Facebook, na zlecenie tej grupy przestępczej oraz intensywniejsze przeszkadzanie na Skayp oraz w komputerach organizacji i w prywatnym M.Bejda. Wszystko to zmierza do uniemożliwiania obrony Narodu Polskiego oraz dobrego imienia Teresy Wojda i Marii Bejda oraz naszych organizacji na portalach internetowych a zwłaszcza na www.lowicz24.eu , gdzie wykasowano również komentarz Pani Elżbiety Flis z Australii, przychylny krzywdzonym mieszkańcom Łowicza i pochlebny dla naszej działalności.

Żądamy :

1) niezwłocznego zawieszenia w czynnościach Burmistrza Miasta Łowicza, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu oraz wszystkich radnych Rady Miejskiej i innych osób winnych ludobójczych działań, niegospodarności, trwonienia kasy miejskiej niszczenia miasta,  lichwiarskiego zadłużania w celu doprowadzenia do bankructwa.

link: “Mniej pieniędzy na łowickie inwestycje”lowicz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/mniej-pieniedzy-na-lowickie-inwestycje,2026066,t,id.html

docs.google.com/document/d/1esTHffUrHOrsJJeV1MJThrsiU2L0MiTathBqZL6BocQ/edit 

 

Teresa Wojda
Autor petycji

#2291 Wojewoda Łódzki współdziała w zbrodni ludobójstwa na Narodzie Polskim.

2014-07-17 19:39

..

https://docs.google.com/document/d/13jRwXxIdjBoHgU-VQiSQAMrvShL_WmjvE1d9DDztvg0/edit

 

Łowicz, 16.07.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=isNeFObDS8Q

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

 

Luis Moreno-Ocampo

Główny Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny RP

Marek Działoszyński

Komendat Główny Policji

Jolanta Chełmińska

Wojewoda Łódzki

Marek Woźniak

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi

 

Wojewoda Łódzki współdziała w zbrodni  ludobójstwa na Narodzie Polskim.

 

Od dnia 11.07.2014r., godz.8:30 (From: Maria Bejda, Sent: Friday, July 11, 2014 8:30 AM), od momentu otrzymania “skargi na ludobójcze działania Burmistrza Miasta Łowicza i Rady Miejskiej w Łowiczu” w emailu pt: “O ukaranie i odsunięcie od władzy ludobójców w Łowiczu i w Polsce”

Wojewoda  Łódzki posiada wiedzę i dowody na dokonywanie  przestępstw: zbrodni ludobójstwa z art.118 Kodeksu Karnego oraz przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu z art.163 Kodeksu Karnego oraz art. 181.§1. Kodeksu Karnego przez Radę Miejską w Łowiczu i Burmistrza Miasta Łowicza.

Od tego momentu na Wojewodzie Łódzkim ciążył i ciąży obowiązek zgłoszenia do prokuratury wniosku o ukaranie i odsunięcie od władzy Burmistrza Miasta Łowicza i Rady Miejskiej w Łowiczu jako grupy przestępczej zuchwale działającej na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego.

Wojewoda Łódzki, zgodnie art.304 Kodeksu Postępowania Karnego obowiązany był niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. § 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie, co do którego prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa Policja przekazuje wraz z zebranymi materiałami niezwłocznie prokuratorowi.

Wojewoda Łódzki za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o przestępstwach władz miasta Łowicza a tym samym za działanie na szkodę krzywdzonych mieszkańców Łowicza jak też innych terenów Polski i Europy podlega rygorom art.231. § 1. kodeksu karnego, zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Niedopełnienie przez Wojewodę obowiązku niezwłocznego zgłoszenia przestępstw popełnionych przez władze Łowicza dowodzi ochraniania ludobójców a tym samym działań na szkodę interesu publicznego. Jest to  równocześnie współudział Wojewody Łódzkiego w przestępstwach na Narodzie Polskim.

Niedopełnienie przez Wojewodę obowiązku niezwłocznego zgłoszenia przestępstwa popełnionego przez Burmistrza Miasta Łowicza, napaści i naruszenia nietykalności cielesnej obrończyni Narodu Polskiego, Teresy Wojda, która zawiesiła plakat  przeciwko trucicielom i podżegaczom wojennym na tablicy upamiętniającej ofiary II Wojny Światowej naraża Wojewodę Łódzkiego na zarzut współuczestnictwa w dyskryminacji Polaków w Polsce i  wskazuje na ewidentny antypolonizm.

Brak reakcji Wojewody Łódzkiego na karygodne zachowanie Burmistrza Łowicza, godzi nie tylko w powagę urzędu ale dodatkowo wskazuje na tolerowanie przestępców wśród  funkcjonariuszy publicznych oraz  na niedopuszczalne  przyzwolenie na stosowanie przemocy w stosunku do każdego mieszkańca pod byle pretekstem, co  jest przestępstwem oraz dowodem na degrengoladę.

W odpowiedzi na pismo PNK IV 1410.30.2014 z 15.07.2014r. (otrzymane drogą emailową tylko na adres Marii Bejda zamiast do wszystkich adresatów emaila) z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informujemy, że skarga na działalność Rady Miejskiej w Łowiczu została złożona przez pełnoprawne organizacje;Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”,  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,  POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU ,  występujące w obronie  Narodu Polskiego  przed ludobójczymi działaniami władz wszelkich szczebli w Polsce, a nie prywatnie, w prywatnych sprawach  Marii Bejda oraz  Teresy Wojda. Pominięcie nazw naszych organizacji w imieniu których występujemy jest obce kulturowo. Jest złamaniem polskiej tradycji oraz elementarnych zasad dobrego wychowania.

Podkreślamy, że ta przedmiotowa skarga  jest równocześnie skierowana, w pozycji pierwszej, do cyt.: Luis Moreno-Ocampo, Główny Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze” i przedstawia kolejne dowody przestępstwa: agresji na Polskę, zawojowania  jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.

W powagę urzędu godzi absurdalne pytanie prawnika Wojewody Łódzkiego czy skarga jest skargą, to  tak jakby zapytać: czy Wojewoda jest Wojewodą, czy Łódzki Urząd Wojewódzki jest Urzędem Wojewódzkim albo czy Łódzki Urząd Wojewódzki jest polski czy nie polski ?

Żądanie ponownego określenia zarzutów zawarte w piśmie od Wojewody Łódzkiego jest celowym działaniem na zwłokę,   stwarza wrażenie  braku kompetencji, braku znajomości  języka polskiego i rozumienia tekstu oraz braków w znajomości polskiego prawa a faktycznie jest osłanianiem grup przestępczych  umiejscowionych we władzach lokalnych. Jest działaniem dla zniechęcania autorów skarg, co jest powszechną praktyką w okupowanej Polsce.

Ponad wszelką wątpliwość działania władz Łowicza są działaniami  ludobójczymi polegającymi  m.in. na :

1) systematycznym, ciągłym a trwającym od wielu lat wprowadzaniem toksycznych, zabójczych substancji do wodociągu miejskiego w Łowiczu a na dodatek na koszt ofiar tych zbrodniczych działań. Zyski z tego procederu czerpie  firma Krevox, która działa w ramach porozumienia między rządem polskim i izraelskim a  dofinansowywana  z funduszy Unii Europejskiej. Dla usprawiedliwienia przejęcia wodociągu miejskiego przez te firmę ,  Burmistrz Miasta Łowicza wraz z Radą Miejską w Łowiczu, przez dwie kadencje, od 2006, celowo doprowadzają Łowicz na skraj bankructwa.

2) wprowadzaniem zabójczych dla ludzi oraz flory i fauny substancji do środowiska poprzez nakaz  opryskiwania chodników trucizną Randap, która powoduje cyt: “ niewydolność oddechową, otyłość, cukrzycę, choroby serca, chorobę Alzheimera, depresję, zaburzenia otępienne, niepłodność, raka. Wpływ na organizm człowieka jest podstępny i powolny.”

3) wprowadzaniem  do środowiska zabójczych dla ludzi oraz flory i fauny związków chemicznych wykorzystywanych  przy hydroszczelinowaniu i wszelkich innych usługach świadczonych przez firmę United Oilfield Services, którą władze miasta Łowicza, również z udziałem m.in. Wojewody Łódzkieg  sprowadziły na teren Łowicza i utworzyły amerykańską bazę strategiczną hydroszczelinowania do obsługi odwiertów geologicznych w całej Polsce i w Europie.

Wprowadzanie w pokłady geologiczne ogromnej ilości trucizn a przy tym pod wysokim ciśnieniem powoduje nie tylko skażenie ubogich zasobów wodnych w Polsce ale także grozi trzęsieniami  ziemi czy tworzeniem się ogromnych zapadlisk. Brak metod utylizacji urobku wiertniczego jak też zapobiegania trzęsieniom ziemi czy  tworzeniem się ogromnych zapadlisk wskazuje na celowe działania ludobójcze prowadzące do zagłady.

Przygotowywanie toksycznych mieszanek do hydroszczelinowania w bazie Łowiczu a przy tym odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej jest podstępnym i stopniowym  działaniem ludobójczym na Polakach, bowiem woda z oczyszczalni ścieków w Łowiczu zawiera niemożliwe do zutylizowania  trucizny, które wprowadzane są do rzeki Bzury, dopływu Wisły  a dalej służą jako woda pitna dla Warszawy i innych miast.

4) systematycznym  podtruwaniem  mieszkańców Łowicza szkodliwymi dla zdrowia i życia podzielnikami ciepła zamiast całkowitego wycofania z użycia w Łowiczu i w Polsce wszelkich podzielników ciepła, które nie są żadnymi miernikami zużytej energii z centralnego ogrzewania mieszkań. Proceder ten odbywa się na koszt stopniowo podtruwanych, nieświadomych zagrożenia ofiar ludobójczych działań sprawców agresji i debelacji, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

List żelazny dla Burmistrza Miasta Łowicza i podległej jemu dyrektorki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu w sprawie zamiaru wprowadzenia toksycznych podzielników ciepła udaremnił realizację zamiaru w zasobach mieszkaniowych ZGM w Łowiczu ale jednocześnie zamknął drogę do likwidacji w Polsce procederu zabójczych podzielników. Zamknął też drogę  dochodzenia praw przez rodziny ofiar. Dowodzi to współdziałania  wymiaru sprawiedliwości i sygnatariuszy  listu żelaznego dla Burmistrza Łowicza w ludobójstwie, w ochronie przestępców.

Zawarte w piśmie od Wojewody z dnia 15.07.2014r. wskazanie Ministra Rolnictwa jako osoby kompetentnej do przyjmowania skargi na zastosowanie herbicydu Randap w celach ludobójczych na chodnikach miejskich w Łowiczu jest skierowywaniem sprawy na fałszywe tory. Ponad wszelką wątpliwość chodniki w miastach nie podlegają kompetencji Ministra Rolnictwa, bo miejskie chodniki nie wchodzą w zakres rolnictwa.

Przekazanie przez Wojewodę Łódzkiego skargi naszych organizacji na działania władz Łowicza do tychże władz, które bezprawnie i bezpodstawnie wysługują się policją do tłumienia jakiegokolwiek sprzeciwu  będzie niedopuszczalnym i skandalicznym narażaniem naszych organizacji i występującej w ich imieniu Teresy Wojda na przemoc i agresję policjantów, zmuszanych przez Burmistrza Łowicza do działań siłowych nawet względem bezbronnej  kobiety, trzymającej w ręku plakaty w obronie Narodu Polskiego !

Absurdalne i kompromitujące Wojewodę Łódzkiego jest odsyłanie skargi na przestępców do rozpatrywania przez tychże samych przestępców zamiast niezwłocznego rozpatrzenia skargi naszych organizacji pt:  “Skarga na Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego i Radę Miejską w Łowiczu o ukaranie i odsunięcie od władzy ludobójców w Łowiczu i w Polsce”  przez zobowiązanego prawem  Wojewodę Łódzkiego i  niezwłocznego zgłoszenia organom ścigania a także  równocześnie niezwłocznego odsunięcia sprawców od władzy, dowodzi współudziału Wojewody Łódzkiego w procederze agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.


Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Teresa Wojda
Autor petycji

#2292 Identyfikacja Żydów podstawą działań obronnych Narodu Polskiego

2014-07-24 23:44

Identyfikacja Żydów podstawą działań obronnych Narodu Polskiego


Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Szanowni Rodacy !

Rodowici Polacy ze względu na bezpieczeństwo mają  bezwzględne prawo wiedzieć kto jest Żydem na każdym szczeblu władzy,  w każdym urzędzie, w mediach i pozostałych dziedzinach życia.

Konieczność rozpoznawania  Żydów wynika z faktu przejęcia przez nich wszelkich dziedzin życia w Polsce, co jest okupacją dokonaną postępnie, bez jakichkolwiek działań militarnych, w czasie pozornego pokoju.

link: “Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.”

docs.google.com/document/d/1MiYMhykW9Vrjim4I-7vBjA75ge9nbGDBvbkw74bvJqA/edit

Rozpoznawanie wroga to działanie obronne, w obronie koniecznej, wymuszonej przez mniejszość żydowską. Ta mniejszość podstępnie zniewoliła Naród Polski, przejmując nawet  dowodzenie ruchem patriotycznym rodowitych Polaków.

Chronią nas i  Naród Polski m.in.:

art.85. Konstytucjii RP "Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny."

art.82. Konstytucji RP "Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne."

art. 25 Kodeksu karnego, dający każdemu Polakowi prawo i obowiązek do obrony koniecznej w podstępnie okupowanej Ojczyźnie Narodu Polskiego przez mniejszość żydowską cyt:

"Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia."

Nie było  w dziejach ludzkości bardziej fanatycznych, zbrodniczych ksiąg jak Tora i Talmud, na których wychowywani są wszyscy Żydzi, wychowywani  w nienawiści do innych narodów, nazywanych przez nich gojami, zwierzętami.

Przykładowe cytaty z Talmudu :

„Jeśli goj zabije goja lub Żyda, jest za to odpowiedzialny. Ale jeśli Żyd zabije goja nie jest za to odpowiedzialny” Tasefta, Aboda, Zarta 8.5.

„Żyd może gwałcić, oszukiwać i fałszywie przysięgać, ale musi to tak robić, aby jego czyny nie wyszły na jaw i aby Izrael przez to nie ucierpiał.” – Schulchan AR. Ch. Hamishapt 343.

„Zabronione jest Żydom oszukiwać swoich braci. Odnosi się to tylko do Żydów. Natomiast wolno oszukiwać gojów. Biblia mówi: Nie będziesz oszukiwał twojego brata. Ale nie-Żydzi nie są twoimi braćmi. Jak wyżej powiedziano, są gorsi niż psy” Aruch Choszen, Himiszpat 227.

“Odbierz życie klifothom (=chrześcijanom) I zabij ich; będzie to miłe w oczach Najwyższego – jak ktoś, kto składa ofiarę z kadzidła”.

“Nawet najlepszy z gojów (niewiernych, bydląt, zwierząt) powinien zostać zabity”.

Dowód, link: ”Talmud, księga szatana, cytaty”, bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/talmud-ksiega-szatana-cytaty/

https://lh4.googleusercontent.com/nAW9XPhY57VQ8l6ETtQ4VrTP-1ngVgID2VZXSe0cMqgxN2...

 

Cytat:

Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle” – Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348.

Wszystkie nasze przyrzeczenie, przysięgi, obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące. Nasze przysięgi i przyrzeczenie na mają żadnej mocy wiążącej nas” – Schulchan Aruch, Edit I 36

Dowód, link: ”Talmud, księga szatana, cytaty”, bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/talmud-ksiega-szatana-cytaty/

Dowód, link: “Talmud obnażony”,www.zbawienie.com/talmud.htm

Dowód, link: “Świat ma dość Żydów”,bardzo-wirtualna-polska.abceblog.com/swiat-ma-dosc-zydow/

Dowód,link: “ Alvi Dana:Oddaliście Polskę Żydom. 3obieg.pl/alvi-dana-oddaliscie-polske-zydom

Wielkim zaskoczeniem dla nas jest atak  blogera  A. Szuberta opolczykpl.wordpress.com/ i wspierającego go blogera P.Beina piotrbein.wordpress.com/ na Teresę Wojda, współautorkę skarg do Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, jednocześnie petycjonariuszkę Parlamentu Europejskiego i współautorkę petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu. Pomimo pochwalania  naszych działań i przy tym umieszczania na blogach tekstów naszych wystąpień dopuścili się znieważenia Narodu Polskiego w emailu do naszych organizacji.

W emailu z dnia 18.07.2014r. A. Szubert odmawia Polakom prawa do rozpoznawania wroga, okupującego Ojczyznę Narodu Polskiego i stawia rodowitych Polaków domagających się ujawniania pochodzenia żydowskiego osób zamieszkujących terytorium Polski na równi z hitlerowcami , cyt. : pomysł skopiowany od III Rzeszy i głoszenie go stawia osobę domagającą się tego w jednym szeregu z hitlerowcami. Pomysł taki można zakwalifikować jako nienawiść na tle etnicznym/rasowym wobec wszystkich Żydów - tylko dlatego że są Żydami“A.Szubert stawia bezpodstawny i krzywdzący zarzut nienawiści na tle etnicznym, rasowym za komentarz Teresy Wojda, umieszczony pod artykułem pt: “Żyd przerażony eurowyborami: nie będzie frekwencji !”, wśród wielu komentarzy pisanych w podobnym tonie. wiernipolsce.wordpress.com/2014/05/21/zyd-przerazony-eurowyborami-nie-bedzie-frekwencji/#comment-54229

Teresa Wojda- petycjoner PE 0578/2012

22 Maj 2014 o 9:30 Zadanie obrony koniecznej:

Polacy w dniu wyborów pełnią dyżury przed lokalami wyborczymi z kamerami w rękach. Nagrywają żydów idących na wybory i naznaczają ich żółtą łatą. Nadal obowiązuje nakaz noszenia przez żydów żółtych łat by Polacy wiedzieli kto jest kto i trzymali się od nich z daleka !

RODOWITY POLAK NIE PODPISUJE NIKOMU ŻADNYCH LIST WYBORCZYCH I NIE IDZIE NA WYBORY, BO NIE CHCE UCZESTNICZYĆ W PRZESTĘPCZYM PROCEDERZE !!!!TO JEST KARALNE !!!UZURPATORZY, FAŁSZERZE WYBORCZY Z WSZYSTKICH PARTII WRAZ Z SĄDEM NAJWYŻSZYM, PAŃSTWOWĄ KOMISJĄ WYBORCZĄ WYBORÓW JUŻ DOKONALI !!! FAŁSZOWANIE MAJĄ PRZEĆWICZONE OD LAT !!!

KRZYCZMY O TYM WSZĘDZIE !!!

umtsno.blogspot.com/ ……..

opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stop-niszczeniu-narodow-i-panstw-polska-ofiara-spisku-swiatowego-udowodniony-zamach-stanu-w-polsce/

trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwaga-polacy

trzcinska.neon24.pl/post/106528,polska-najbogatszym-krajem-swiata-mlekiem-i-miodem-plynacym

trzcinska.neon24.pl/post/107756,na-kogo-polacy-nie-moga-glosowac

Teresa Wojda powyższym komentarzem daje zaledwie jedną ze wskazówek co należy zrobić aby odstraszyć osoby pochodzenia żydowskiego od pójścia na wybory a także doprowadzić do

masowego opuszczania przez nich Polski, tak jak ma to obecnie miejsce np.we Francji i w Szwecji.

Polacy nie mogą głosować w żadnych wyborach na żydów! Dlaczego?

Jeśli ktoś jeszcze z Polsków nie wie, lub nie jest pewny, to ma obowiązek wobec POLSKI i POLAKÓW, wobec swojej rodziny: dzieci wnuków itp, przeczytać w całości książkę, której treść udostępnia Krystyna Trzcińska  wirtualnego dysku drive.google.com, bez potrzeby logowania się (350 str). TALMUD O GOJACH a kwestia żydowska w Polsce. ks. dr Stanisław Trzeciak.

Oto poniżej wciąż aktualne wezwanie Narodu Polskiego do samoobrony, do uwolnienia Polski od żydów zawarte w książce ks. dr S.Trzeciaka, cyt. :

„Nie tylko jednak ci, którzy z żydami się łączą i popierąją ich, działają na zgubę Polski, a na korzyść w większym czy mniejszym stopniu żydokomuny, ale nawet ci, którzy w walce Narodu Polskiego o wyzwolenie się spod jarzma czwartego zaborcy, zachowują się biernie i neutralnie, usprawiedliwiając swoją w tej kwestii bezczynność, niby chrześcijańską miłością bliźniego, przyczyniają się do żydowskiego zwycięstwa.

Niechże otworzą się oczy wszystkim, a szczególniej tym, którzy "mają oczy, ale nie widzą" i niech pobudzą cały Naród do samoobrony, by Polskę uwolnić od żydów, jako od elementów obcych, szkodliwych i wrogich, by ją "podnieść wzwyż", dać jej silne i trwałe podstawy, a przede wszystkim, by zapewnić młodzieży polskiej możność pracy i normalnego rozwoju.”

W pełni podzielamy opinię pani Krystyny Trzcińskiej: “gdy wszyscy POLACY zbojkotują wybory, to żydzi nie uzyskają wymaganej frekwencji potrzebnej do ważności wyborów. W taki to sposób, żydowskie wybory w Polsce, będą nieważne!

“Problem jest jednak w tym, że sytuacja POLSKI i POLAKÓW uległa pogorszeniu, w stosunku do czasów, w których tę książkę pisał ks. dr Stanisław Trzeciak. W chwili obecnej rząd w POLSCE, nie jest POLSKI. Ale cel POLAKÓW jest ten sam. Istnieje historyczny obowiązek POLAKÓW wyzwolić POLSKĘ „spod jarzma czwartego zaborcy” - żyda. Faktem nawet dla mnie znanym (nie interesuję się polityką) że PO, PiS i inne partie obecne w Sejmie, nie są partiami polskimi, nie mają przedstawicieli złożonych z POLAKÓW, a są to w większości żydzi występujący pod zmienionymi tylko, na polskie nazwiskami. Jeśli wszyscy POLACY zbojkotują wybory, to żydzi nie uzyskają wymaganej frekwencji potrzebnej do ważności wyborów. W taki to sposób, żydowskie wybory w POLSCE, będą nieważne! Naród POLSKI wtedy zgodnie z testamentem ks. dr Stanisława Trzeciaka, przejmie władzę aby: „żydom, jako wrogom Polski równouprawnienie odjąć, a nadto z Polski ich wysiedlić, majątki ich, jako zdobyte oszustwem i szachrajstwem na rzecz państwa obrócić …..”.

W zakończeniu książki: “TALMUD O GOJACH a kwestia żydowska w Polsce” ks. dr Stanisław Trzeciak zawarł pouczenie jako swój testament, zobowiązujący POLAKÓW do jego przestrzegania i wykonania!! A oto wytyczne:

Dlatego to, nakazem obecnych czasów jest żydom jako wrogom Polski równouprawnienie odjąć, a nadto z Polski ich wysiedlić, majątki ich, jako zdobyte oszustwem i szachrajstwem na rzecz państwa obrócić.

Tymczasem dopóki żydzi z Polski nie wyjdą, konieczną jest rzeczą, w imię hasła "walka ekonomiczna i owszem", przeprowadzić następujące ustawy:

Bezwzględne zniesienie uboju rytualnego, jako barbarzyńskiego zabobonu, nie mającego nic wspólnego z prawem Mojżeszowym, ani religią Mojżeszową, przy pomocy jednak którego żydzi wyciągają ze społeczeństwa polskiego około pół miliarda zł rocznie przez zmonopolizowanie handlu mięsem, bydłem, skórami, wyprawą skór i odpadkami rzeźnianymi.

Do Dekretu o zniesieniu masonerii, dodać należy surowe kary za należenie do tej międzynarodowej antypaństwowej i antykościelnej mafii, oraz konfiskatą majątków tak prywatnych masonów, jak i majątków lóż, oraz zastosowanie tychże kar do pomocniczych organizacji masońskich.

Pozbawienie komunistów praw obywatelskich.

Rewizję praw obywatelskich, nabytych po 11 listopada 1918 roku.

Zakaz zmiany nazwisk czy imion żydowskich na polskie i chrześcijańskie, powrót do dawnych nazwisk i imion. Oraz surowy zakaz używania przez żydów imion chrześcijańskich.

Pozbawienie tych wszystkich żydów praw obywatelskich, którzy kiedykolwiek piórem, słowem czy zachowaniem się swoim działali na szkodę moralną lub materialną czy ujmę dla imienia polskiego w kraju lub za granicą, lub też w przeciągu 2 lat przebywając zagranicą nie odnowili paszportu.

Żydzi nie mogą wybierać, ani być wybierani do Sejmu, Senatu czy gminy, nie mogą być urzędnikami państwowymi ani gminnymi, ani też nie mogą być w sposób jawny lub ukryty zatrudnieni, ani nie mogą być udziałowcami w gałę-ziach życia gospodarczego, które decyduje o obronności państwa.

Żyd z natury tchórz, skłonny do dezercji i zdrady, jako materiał wojskowy, małowartościowy lub szkodliwy i niebezpieczny, jeszcze za czasów królestwa żydowskiego od króla Jana Hirkana 135-104 r. przed Chr. do wojska nie brany, zastępowany zaś przez wojska najemne z obcych narodów w królestwie żydowskim, przeto i w Polsce Armia Polska nic nie straci, a przeciwnie bardzo wiele zyska, jeśli się odżydzi. A zatem żydzi nie mogą służyć w wojsku, ani posiadać pod żadnym warunkiem broni, natomiast odbywają pracę podwójną co do czasu na robotach publicznych i płacą progresywny podatek na Armię stosownie do zamożności.

Żydzi nie mogą być nauczycielami w szkołach czy na wyższych uczelniach.

Ponieważ działają demoralizująco na młodzież polską i szerzą wywrotową propagandę, przeto nie mogą uczęszczać do szkół polskich razem z młodzieżą polską. Na wyższe zaś uczelnie tylko procentowo do ludności żydowskiej. Ponieważ zaś adwokatura i stan lekarski są zanadto przeżydzone, przeto do adwokatury i na wydziały medyczne nie przyjmuje się żydów, dopóki liczba żydów w tych zawodach nie zrówna się procentowo z procentem ludności żydowskiej.

Żyd nie może leczyć chrześcijanina, ani też adwokat żyd nie może występować w sądzie w obronie chrześcijańskiego klienta.

Żydzi nie mogą być ani dziennikarzami, ani wydawcami pism przeznaczonych dla ludności polskiej, nie mogą pełnić żadnych funkcji w teatrze, w urzędzie radiowym, w dziale filmowym.

Nie mogą nabywać ziemi ani żadnych nieruchomości. Ziemia, którą już posiadająjako własność ponad 100 ha, przechodzi do parcelacji, poniżej zaś 100 ha, tak samo jak i domy po miastach podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Ponieważ to wszystko pochodzi z lichwy, oszustwa i wyzysku ludności rdzennej, do niej zatem wraca.

Żydzi wyjeżdżający z Polski, mogą wywozić swe kapitały tylko w formie obligacji renty wieczystej, czy też w formie polskich wyrobów przemysłowych.

Kobiety do lat 40, mężczyźni do lat 20 nie mogą u żydów służyć.

Za pożycie z żydem czy żydówką kara więzienia.

Ponieważ żyd demoralizująco działa na ludność wiejską, wyzyskuje i oszukuje ją, przeto wstęp żydowi do wsi najsurowiej wzbroniony.

Ponieważ żydzi celowo i planowo urządzają sztuczne bankructwa i na nich się bogacą, a do ruiny doprowadzają swych wierzycieli, wypłacając im trzecią część wierzytelności lub wcale nic, przeto prawo o niewypłacalności należy poddać ścisłej rewizji, a kupiec, który raz zbankrutował nie może zajmować się handlem, nie tylko samodzielnie, ale i w cudzym imieniu.

Ponieważ giełda jest głównym terenem oszustwa i szachrajstwa żydowskiego, przeto na giełdzie żydzi nie mogą występować.

Zemsta należy do charakteru duszy żydowskiej, a żydzi, jak doświadczenie zbyt częste wykazuje, mordują skrycie i podstępnie tych, którzy broniąc swój naród, przeciw nim występują. Było to wprawdzie rzeczą znaną, ale nie zawsze możliwą do stwierdzenia. Tymczasem potwierdza to publicznie żyd Marx Rosenberg w Nowym Yorku, który w listopadzie 1938 r. w jednym z najpoczytniejszych dzienników tamtejszych, przedstawił następujący projekt:

"Proponuję, aby zamiast wystąpić zbrojnie jako naród przeciw Hitlerowi, Goeringowi i ich towarzyszom — wypuścić z więzienia 10 czy 12 zawodowych morderców i tym, w zamian za sowitą opłatę i zagwarantowanie bezkarności polecić zgładzenie Hitlera, Goeringa i Goebelsa".

Projekt ten pochodzący od żyda i zamieszczony w piśmie żydowskim, potwierdza bez zastrzeżeń metodę żydowską mordowania swoich przeciwników w najohydniejszy sposób.

Do tego rodzaju wystąpień żydowskich zaliczyć należy zamieszczone pogróżki pod moim adresem w piśmie żydowskim, wychodzącym we Lwowie "Chwila poranna" w dniu 26 sierpnia 1938 r.

"A ksiądz dr St. Trzeciak powinien pamiętać, że za każdym złym uczynkiem kroczy zawsze bogini zemsty, która uderzy wtedy, gdy najmniej tego spodziewają się..."

Posługują się przy tym często żydzi małoletnimi pobratymcami, jak wskazywałoby na to zamordowanie funkcjonariusza policji u nas w Brześciu n. B., zamordowanego przez żyda Szczerbowskiego i zamordowanie sekretarza ambasady niemieckiej w Paryżu von "Ratha, zamordowanego przez żyda Grunspana. :

Wobec tego naświetlenia z wypadków w kraju i za granicą,by żydów odzwyczaić od mordów tak częstych z pobudek zemsty, należy za każde morderstwo popełnione przez żyda lub mordercę podstawionego przez żydów, uważać ogół żydowski za odpowiedzialny.

Tę metodę stosują Anglicy wobec Arabów w Palestynie, a żydzi ją wychwalają. — Jeśli jest to chwalebnym w Palestynie, to dlaczego nie ma się tego zastosować w Polsce?

Prawa te oparte na Talmudzie stosowali żydzi do gojów w swoim kraju, jako instytucję ochronną przed zalewem obcych, zastosujmy je w Polsce do żydów przed zalewem żydowskim.

Cały Naród Polski z Rządem na czele, jeśli chce być konsekwentnym i przeprowadzić walkę ekonomiczną aż do zwycięstwa, by "Polskę podnieść wzwyż", jeśli nie chce zginąć, jeśli nie chce podzielić losu Rosji i Hiszpanii, musi te prawa wprowadzić, musi wykorzystać obecne nastroje, kiedy państwa tak jednolite i o tak znikomej ilości żydów jak Niemcy i Włochy, wypędzająich od siebie.

Naród Polski musi to zrozumieć, że jeśli nie chce, by dzieci jego szły na żebry, czy ginęły z głodu, musi żydów wysiedlić, jako obcych i szkodliwych sublokatorów, by swemu młodemu pokoleniu zabezpieczyć przyszłość, bo potęga Polski jest bez żydów.

Tak należy rozumieć "walkę ekonomiczną", bo tylko bez balastu i bagażu żydowskiego można "Polskę wzwyż podnieść"”.

Oświadczamy, że nasza bezkompromisowa działalność w obronie Narodu Polskiego jest działalnością publiczną, wobec czego atak A. Szuberta uznajemy jako publiczną zniewagę Narodu Polskiego.

Email A.Szuberta z 18.07.2014r. jest  jawnym antypolonizmem i  podlega ściganiu z art.133 KK oraz oraz art. 257 KK.  Jest również  naruszeniem dóbr osobistych i zniewagą Teresy Wojda i Marii Bejda, co podlega rygorom art. 212 § 1 KK i art. 216 § 1 KK.

Zarówno A,Szubert jak i P.Bein okazali się fałszywymi naszymi obrońcami jak też Narodu Polskiego. Sami podważyli swoją wiarygodność również rozpowszechnianiem fałszywych informacji jakoby A. Szubert był na Ukrainie doradcą przywódy powstańców Striełkowa.

link:  “Przewrotność kobiet piszących za Andrzeja Szuberta”,

docs.google.com/document/d/1-Aiq8xmLtti1S5OYRRaMe4km0QsiFszmBpak_MXYvm4/edit

link: “Zydowskie okupacyjne władze Łowicza wysługują się Polakami z policji przeciwko Polce broniącej Narodu Polskiego” piotrbein.wordpress.com/2014/06/28/zydowskie-okupacyjne-wladze-lowicza-wysluguja-sie-polakami-z-policji-przeciwko-polce-broniacej-narodu-polskiego/
Szanowni Rodacy,

ponawiamy nasz apel z 03.07.2014r. do Polaków wszelkich służb o działania w obronie Narodu Polskiego:

docs.google.com/document/d/1aaRNElaMJNv5itQPEEVa8WDbkSsysIJPTHQg89czak8/edit

Nie pozwólcie by Wami wysługiwały się żydowskie okupacyjne władze, które Waszymi rękoma dokonują ludobójstwa na Narodzie Polskim, zamachu na Polskość, na suwerenność Naszej Ojczyzny !

Nie pozwólcie, by rugowano Polaków z ich Ojczystej Ziemi !

Nie pozwólcie na unicestwienie Narodu Polskiego w ramach światowego spisku NWO poprzez m.in Agendę 21 !

Przerwijcie wreszcie ludobójcze działania  żydowskich, okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce w imię ratowania własnego życia i życia Waszych rodzin !

Stańcie po stronie udręczonego, zmanipulowanego, okradanego Narodu  Polskiego !

Stańcie w obronie Narodu Polskiego, jego praw i własności !

To Wasza powinność wobec Waszych żon, Waszych mężów, Waszych dzieci, matek, ojców, braci i sióstr i całego Narodu Polskiego !

Jesteście służbami opłacanymi przez Naród Polski i jemu powinniście służyć i tylko Narodu Polskiego bronić !

Macie bezwzględne prawo odmowy stosowania jurysdykcji talmudycznej i odmowy udziału w działaniach wojennych na polecenie okupanta !

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/12

Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego

na agresję, debelację terytorium Polski, ludobójstwo na Narodzie Polskim.

docs.google.com/document/d/1MiYMhykW9Vrjim4I-7vBjA75ge9nbGDBvbkw74bvJqA/edit

HKW

#2293 Zydzi

2014-07-25 01:52

Jeśli macie państwo możliwość dostępu to niezależnych media obserwujecie to co żydzi robią z Palestyńczykami. Jeśli nie odzyskami Polski teraz z nami zrobią to samo.

Gość

#2294

2014-07-25 09:42

tzw. magdalenka, której zarzuca się prostytucję to wynalazek i hańba żydów, bo nie można Polaków (więźniów) winić za łagier ! ŻĄDAMY upublicznienia listy 3 mln żydów , która leży w MSWiA !!!! żydzi, ŁAPY PRECZ od POLSKI (na tzw.UKR chcą zrobić to samo, też POdstępem i przemocą) !!!!! skąd przekonanie, że ze strony PZPR przy stole siedzieli Polacy, a nie także żydzi ? sam policz ilu Polaków siedziało przy tzw. okr.stole https://www.facebook.com/pages/Beata-Andrejas/658498137561085?fref=ts

Teresa Wojda
Autor petycji

#2295 Prawda o okrucieństwach Talmudu wyzwoli z jarzma żydowskiego !

2014-07-29 19:22

docs.google.com/document/d/1oW47OPbyL6Kt56BVHJXbjSsjHBmy-L9gw6R6VEzt1jw/edit


Prawda o okrucieństwach Talmudu wyzwoli z jarzma żydowskiego !


Łowicz, 25.07.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze


Szanowni Panowie

Andrzej Szubert

Piotr Bein


Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec absurdalnych zarzutów i żądania  odwołania komentarza, który odniósł wielki sukces i należycie spełnił swoją rolę oraz skutecznie odstraszył nie tylko Żydów ale i rodowitych Polaków od udziału w udowodnionym przestępstwie  fałszowania wyborów tak, że w wielu lokalach wyborczych w Polsce frekwencja była  bardzo niska  jak np. w jednym z lokali wyborczych w gminie Bielawy, k. Łowicza, tylko 3 osoby.

link: “Identyfikacja Żydów podstawą działań obronnych Narodu Polskiego”

docs.google.com/document/d/1AZbOQjfxt0ayJ4uFzjrj-y7dR3_2T0_VN4j6CSHwLSE/edit

wiernipolsce.wordpress.com/2014/05/21/zyd-przerazony-eurowyborami-nie-bedzie-frekwencji/#comment-54229

Teresa Wojda- petycjoner PE 0578/2012, 22 Maj 2014 o 9:30, Zadanie obrony koniecznej:

Polacy w dniu wyborów pełnią dyżury przed lokalami wyborczymi z kamerami w rękach. Nagrywają żydów idących na wybory i naznaczają ich żółtą łatą. Nadal obowiązuje nakaz noszenia przez żydów żółtych łat by Polacy wiedzieli kto jest kto i trzymali się od nich z daleka ! RODOWITY POLAK NIE PODPISUJE NIKOMU ŻADNYCH LIST WYBORCZYCH I NIE IDZIE NA WYBORY, BO NIE CHCE UCZESTNICZYĆ W PRZESTĘPCZYM PROCEDERZE !!!!

TO JEST KARALNE !!! UZURPATORZY, FAŁSZERZE WYBORCZY Z WSZYSTKICH PARTII WRAZ Z SĄDEM NAJWYŻSZYM, PAŃSTWOWĄ KOMISJĄ WYBORCZĄ WYBORÓW JUŻ DOKONALI !!! FAŁSZOWANIE MAJĄ PRZEĆWICZONE OD LAT !!!

KRZYCZMY O TYM WSZĘDZIE !!!

umtsno.blogspot.com/ ……..

opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stop-niszczeniu-narodow-i-panstw-polska-ofiara-spisku-swiatowego-udowodniony-zamach-stanu-w-polsce/

trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwaga-polacy

trzcinska.neon24.pl/post/106528,polska-najbogatszym-krajem-swiata-mlekiem-i-miodem-plynacym

trzcinska.neon24.pl/post/107756,na-kogo-polacy-nie-moga-glosowac


Identyfikowanie Żydów jako zadanie obrony koniecznej jest chronione obowiązującym prawem i w pełni usprawiedliwia wszelkie działania w obronie, łącznie z bronią w ręku, a wirtualne naznaczanie Żydów jest tylko delikatnym odstraszaniem.


Zarówno Żydzi jak i rodowici Polacy powinni być wdzięczni za ostrzeżenie przed udziałem w przestępstwie fałszowania wyborów !

Ośmiesza się i kompromituje ten, kto żąda odwołania słów, które spotkały się z tak wielkim zrozumieniem i poparciem !


Takie żądanie wskazuje, że obu Panom  bardziej  zależy na pochlebstwach służb wrogich Narodowi Polskiemu, wyznawców talmudu, jak wspomniana przez A.Szuberta rabinka Alissa Wise. Jednoznacznie sami stawiacie się po stronie oprawców, pomimo Waszego wkładu w demaskowanie ludobójczych działań!


Ta Wasza nagonka na nasze organizacje daje nam wskazanie  na konieczność  zintensyfikowania  działań,  by ustrzeć Naród Polski przed podzieleniem losu Palestyńczyków, mordowanych przez wyznawców zbrodniczej, rasistowskiej księgi Talmudu.


Odbieranie elementarnego prawa bezbronnemu Narodowi  Polskiemu do rozpoznawania wroga  ukrywającego się w polskich urzędach i w  każdej dziedzinie życia w Polsce, w ramach samoobrony,  w okolicznościach  agresji na Polskę, zawojowania  jej terytorium i ludobójstwa na Narodzie Polskim jest karygodnym rasizmem, antypolonizmem i dyskryminacją jak też złamaniem Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka !

link: “Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.”

docs.google.com/document/d/1MiYMhykW9Vrjim4I-7vBjA75ge9nbGDBvbkw74bvJqA/edit

Dane osobowe Polaków znajdują się w rękach żydowskiego okupanta  nie tylko w Polsce ale także  w Izraelu,(w ramach haniebnych umów o współpracy między okupacyjnym rządem Polski i Izraela) co stwarza  dodatkowe zagrożenie masowego mordowania Polaków i zastępowania ich Żydami.


Przykładem na słuszność takich obaw jest dowód  wymordowania rodziny szlacheckiej Komorowskich i nadania nazwiska Osipowi Szczynukowiczowi, który jest dziadkiem obecnego prezydenta RP, podającego się za Bronisława Komorowskiego.

link: “Czy Naród Polski może być jednocześnie zdrajcą Narodu Polskiego”

trzcinska.neon24.pl/post/91213,czy-narod-polski-moze-byc-jednoczesnie-zdrajca-narodu-polskiego

link: “Bronisław Komorowski vel Szczynukowicz: archiwa IPN.”

archiwaipn.hvs.pl/bronislaw-komorowski-vel-szczynukowicz-archiwa-ipn/


Rodowici Polacy nie wierzą w szczerość żydowskich, obłudnych protestów przeciw ludobójstwie na Palestyńczykach z rabinką Alissa Wise na czele, zwłaszcza w okolicznościach

ujawnienia zbrodniczych zasad talmudu, wg których wszyscy nie Żydzi inaczej goje traktowani są w sposób okrutny, bezwzględny jak zwierzęta do uboju rytualnego.


Podkreślamy, że  komentarz T.Wojda rozpowszechniany nie tylko na stronie www.wierni polsce ale także na Fecebook oraz na portalach gazet lokalnych jest w pełni uzasadniony i udokumentowany.  Wasze obraźliwe  komentarze pod prywatnym adresem Teresy Wojda, wpisują się w typową talmudyczną retorykę.


P. Bein w emailu  z 25.07.2014r., potępiającym powyższy komentarz napisany w imieniu naszych organizacji przez T.Wojda, określa oznaczanie Żydów jako niegodne chrześcijanina, człowieka sprawiedliwego, zapominając przy tym, że T.Wojda jak też wszyscy rodowici Polacy są nieustannie poddawani ludobójczym działaniom żydowskich okupacyjnych władz a przy tym biedniejsi Żydzi ochoczo korzystają z procederu niszczenia Narodu Polskiego i państwa polskiego !


Na równi z elitami  żydowskimi niebezpieczni są wszyscy inni Żydzi mieszkający między rodowitymi Polakami, którym stworzono warunki do przejmowania dorobku i majątku rodowitych Polaków, celowo doprowadzanych do bankructwa, na skraj ubóstwa a przy tym stopniowo podtruwanych na wszelkie możliwe sposoby.

Sami  wiecie że Żydzi mają swoje, trzymane w tajemnicy przed narodami świata  technologie i sposoby chronienia się przed zagrożeniami na które narażają inne narody świata.


Panowie A.Szubert i P.Bein, nie zdajecie sobie sprawy z sytuacji w Polsce, ponieważ przebywacie z daleka od Polski. Niebezpieczne, krzywdzące i niesprawiedliwe  jest Wasze stwierdzenie jakoby biedniejsi Żydzi nie mieli nic wspólnego z niszczeniem Polski, skoro to oni wszyscy czerpią korzyści z prawa a raczej bezprawia  ustanawianego przez ich elity w Polsce.


Wasze myślenie sprowadza się do tego jakobyśmy to my, krzywdzeni  podstępnymi  ludobójczymi  działaniami  władz wszystkich szczebli  w Polsce, zobowiązani byli  do stawania w obronie obecnie ukrywających się Żydów a nie należących do elit żydowskich, co w świetle zdemaskowanego talmudu jest wzywaniem do samozagłady !


Panowie, ustawiacie się raz po jednej raz po drugiej stronie barykady, bo przecież  poparliście naszą skargę na agresję na Polskę, debelację jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim a teraz atakujecie nas za ostrzeganie przed udziałem w fałszowaniu wyborami a przy tym  za odstraszanie Żydów od pójścia na wybory poprzez pomysł z nagrywaniem przed lokalami wyborczymi i wirtualnym oznaczaniem.Żądamy:


1) zaprzestania antypolskiej, rasistowskiej działalności przeciwko Narodowi Polskiemu i jego obrońcom

3) zaprzestania pisania obraźliwych epitetów pod adresem Narodu Polskiego, zniewolonego, manipulowanego i okradanego przez Żydów.

3) zaprzestania manipulowania naszymi tekstami w komentarzach z związku z bezpodstawnym wielokrotnym atakiem na nasze organizacje za komentarz pisany w imieniu Marii Bejda i naszych organizacji


Stanowczo protestujemy przeciwko nazywaniu Narodu Polskiego pogardliwymi określeniami jak np.  “polactfo”  i wykorzystywaniu nazwisk, w tym nazwiska Bejda  do obraźliwych tytułów, do czego posunął się  P.Bein w dzisiejszym emailu do M.Bejda cyt.:

i BREAKING VIRAL polactfo glogoczowskie, dylakowe, bejdowe... plujcie na wszystkich krzywonosych.


Takim tytułem P.Bein uwłacza swojej godności a tym samym daje dowód jak podstępnie i fałszywie odgrywa rolę obrońcy narodów a w rzeczywistości zieje nienawiścią do ich przedstawicieli, w tym przypadku osobiście do Marii Bejda, do której wcześniej pisał cyt:

“Jesteście kochane” po tym jak z troską i serdecznością  życzyłyśmy A.Szubertowi powrotu do zdrowia. link: “Serdeczne pozdrowienia dla Andzeja Szuberta z dorzecza Bzury i Słudwi“

piotrbein.wordpress.com/2014/06/02/serdeczne-pozdrowienia-dla-andrzeja-szuberta-z-dorzecza-bzury-i-sludwi/


Wzmaga nasze przekonanie o tym że Polacy nie powinni ufać wyznawcom talmudu fakt przesłania  przez P.Beina z  obraźliwym  tytułem linka do filmu ukazującego protest zaledwie kilku osób w Nowym Jorku przeciwko finansowaniu armii izraelskiej, która po raz kolejny dokonuje w bestialskich ataków na Palestyńczków.


Znane są nam sfingowane protesty grup żydowskich, sprowadzanych z USA i innych krajów , tworzących sieć kolektywów w Polsce, do przejmowania wszelkich inicjatyw społecznych a przy tym wykorzystywanych do robienia zamieszek na marszach i protestach jak też do innych niszczycielskich, talmudycznych celów.


Przykładem udawanego sprzeciwu  na zlecenego  żydowskiego okupanta jest protest  przeciw wydobywaniu gazu łupkowego na konferencji w jednym z hoteli w Warszawie w 2011r. Aktorzy posługiwali się się nazwą “Occupy”. Te wszystkie żydowskie  protesty są pozorowane, wyreżyserowane na zlecenie elit żydowskich i przez te elity finansowane.


Rodowici Polacy nie wierzą w szczerość żydowskich, obłudnych protestów przeciw ludobójstwie na Palestyńczykach z rabinką Alissa Wise na czele, zwłaszcza w okolicznościach

ujawnienia zbrodniczych zasad talmudu, wg których wszyscy nie Żydzi inaczej goje traktowani są w sposób okrutny, bezwzględny jak zwierzęta do uboju rytualnego.


Panowie, sami poprzez atakowanie nas, dodatkowo uwiarygodniliście słuszność całego komentarza, który wywołał tylko u Was  i Waszej rabinki A.Weise wzburzenie, ( po upływie ponad dwóch miesięcy od jego szerokiego upowszechniania! ) a spotkał się z wielkim zrozumieniem i poparciem w Polsce i na świecie.


Swoją postawą utwierdziliście nas i Naród Polski w przekonaniu o konieczności identyfikacji Żydów, “by Polacy wiedzieli kto jest kto i trzymali się od nich z daleka ! “.


Trafność i zasadność komentarza wpisuje się w zapotrzebowanie narodów świata do odkrywania prawdy i daje silny impuls do przeciwstawienia się talmudycznej machinie zła.


Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU


Gość

#2296

2014-07-30 20:08

To dla dobra Polski, dosyć źydostwa , niech wynoszą się do Izraela!
Teresa Wojda
Autor petycji

#2297 Poprzez identyfikację i bojkot do uwolnienia Polski spod żydowskiego jarzma.

2014-08-08 21:11

Tylko prawda wyzwala w nas nieprawdopodobną siłę i moc zjednania, które przepędzą wrogów Narodu Polskiego !To żydowski okupant ma się bać a nie NARÓD POLSKI !
 

 

Poprzez identyfikację i bojkot do uwolnienia Polski spod żydowskiego jarzma.

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi w Polsce zwracamy się do wszystkich sygnatariuszy petycji z prośbą o szerokie rozpowszechnianie na wszelkie możliwe sposoby naszego wezwania do identyfikacji i bojkotu okupanta żydowskiego w Polsce: https://docs.google.com/document/d/1e5_7UMF0a6CysYrxZ1-WF-QCLCqmFbQ-nw25xkGV8j4/edit

Niechaj każdy powieli choćby 100 sztuk i rozda swojej rodzinie, znajomym, sąsiadom czy niepostrzeżenie powrzuca do skrzynek pocztowych lub zostawi w autobusie , w pociągu ,  powkłada za wycieraczki samochodów. 

Naszą wspólną troską i każdego z osobna powinno być aby to wezwanie jak najszybciej dotarło do jak największej liczby osób.

Informujemy, że  konta  Marii Bejda i Teresy Wojda   na Facebook  zostały bezpodstawnie i bezprawnie zlikwidowane oraz  zablokowane dodawanie postów na stronie Obywatelskiego Ruchu Oporu na Facebook.facebook.com/pages/Obywatelski-Ruch-Oporu-Inicjatywa-Obywatelska-Dorzecza-Bzury-i-S%C5%82udwi/107356922689206

 

 Z wyrazami szacunku i poważania

 

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionane Wsi Urzecze "Łowiczanie"

Incjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Poprzez identyfikację i bojkot do uwolnienia Polski spod  żydowskiego jarzma.

Drodzy Rodacy,

wobec powszechnej w Polsce świadomości zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego wzywamy do  kontynuacji działań  w ramach obrony koniecznej. W okolicznościach podstępnego przejęcia Polski przez mniejszość żydowską wzywamy  do przyśpieszenia działań w ogólnopolskiej akcji identyfikacji zakaumflowanych Żydów  i ich popleczników oraz powszechnego bojkotu wyborów samorządowych 16.11.2014r.

Rodowity Polak  nie kandyduje w wyborach, nie podpisuje żadnych list wyborczych, nie idzie na żadne głosowania. Pełni dyżury przed lokalami wyborczymi w dniu wyborów z kamerą w ręku  i liczy osoby odwiedzające lokale wyborcze.  Stoimy przed szansą udaremnienia fałszerstw wyborczych  dokonywanych przez okupanta z Sądem Najwyższym i  Państwową Komisją Wyborczą na czele.

 

Powinnością każdego rodowitego Polaka jest zdobywanie  wiedzy na temat zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego, szerzenie tej wiedzy wśród najbliższych, sąsiadów i znajomych. Wzajemne wspieranie się, okazywanie  sobie  życzliwości i dobroci. Jednoczenie się pod hasłem : "Pokrzywdzeni nie płacą sprawcom ".

Rodowity Polak nie należy do żadnej partii: PO, PIS, SLD, Solidarna Polska, Kongres Nowej Prawicy, Ruch Palikota i inne. Nie chce mieć nic wspólnego z antypolskimi organizacjami typu:  Marsz Niepodległości”, “Oburzeni”, “Niepokonani”, związki zawodowe, kluby Gazety Polskiej i Radia Maryja, Ruch Narodowy itp. Nie wychodzi na żadne marsze, demonstracje, protesty, które są inspirowane  przez okupanta w celu wywołania zamieszek. Nie uczestniczy w procesjach, mszach, uroczystościach kościelnych organizowanych przez  zjudeizowany  kościół katolicki. Modli się w zaciszu domowym, z dala od sekt ( np.Neokatehumenat, Odnowa w Duchu Świętym), organizacji  masońskich, symboli judaizmu  (menora, gwiazda, krzyż ośmioramienny sekty scjentologów), którymi opasana jest cała Polska , do czasu opowiedzenia się władz kościelnych po stronie ciemiężonego Narodu Polskiego a przeciwko żydowskiemu okupantowi. Rodowity Polak bojkotuje  wszelkie  imprezy  i uroczystości państwowe, lokalne i towarzyskie z udziałem wrogów i kolaborantów. Odmawia  przyjęcia odznaczeń, tytułów i nadawanych godności. Bojkotuje imprezy sportowe, koncerty, przedstawienia teatralne, media, firmy, towary i usługi okupanta.

 

Polski Obywatelski Ruch Oporu (PORO↡) poprzez  pozwy, skargi, petycje, wnioski do władz różnych szczebli, wymiaru sprawiedliwości w Polsce, instytucji unijnych, OBWE oraz Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, zdemaskował współuczestniczenie tych instytucji w niszczeniu Narodu Polskiego i innych narodów oraz państw, pod dyktando światowych elit żydowskich. Podstępnie, stopniowo, w czasie pozornego pokoju, doszło do  zawojowania terytorium Polski. Następuje masowe sprowadzanie Żydów do Polski  przy jednoczesnym eliminowaniu i wyniszczaniu Narodu Polskiego.

 

Na wezwanie Tadeusza Cichockiego, gotowego do podjęcia się roli przywódcy do czasu odzyskania władzy przez Suwerena, tj. Naród Polski, okupacyjne władze nie przedstawiły dowodów na prawo do sprawowania urzędów i zajmowania stanowisk, ponieważ  protokóły wyborcze zostały zniszczone dla ukrycia fałszerstw oraz manipulacji wynikami wyborów w centralnej urnie wyborczej PKW.

 

Tylko prawda wyzwala w nas nieprawdopodobną siłę i moc zjednania, które przepędzą wrogów Narodu Polskiego !

To żydowski okupant ma się bać a nie NARÓD POLSKI !

      

            POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

            Maria Bejda, Teresa Wojda,  Łowicz, 08.08.2014r.

         www. petycjeonline.com,  “Protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze”

   

 

Teresa Wojda

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2014-08-15 12:36


Teresa Wojda
Autor petycji

#2300 SUWEREN ŻĄDA DOWODÓW! „VOX POPULI, VOX DEI”! „UBI SOCIETAS, IBI IUS”! List otwarty T. Cichockiego

2014-08-21 11:06

z "Poprzez identyfikację i bojkot do uwolnienia z zydowskiego jarzma :

docs.google.com/document/d/1oW47OPbyL6Kt56BVHJXbjSsjHBmy-L9gw6R6VEzt1jw/edit

cyt:"Na wezwanie Tadeusza Cichockiego, gotowego do podjęcia się roli przywódcy do czasu odzyskania władzy przez Suwerena, tj. Naród Polski, okupacyjne władze nie przedstawiły dowodów na prawo do sprawowania urzędów i zajmowania stanowisk, ponieważ  protokóły wyborcze zostały zniszczone dla ukrycia fałszerstw oraz manipulacji wynikami wyborów w centralnej urnie wyborczej PKW."

Piaseczno, dn. 13 sierpnia 2014 r.


Tadeusz CICHOCKI
Ul. Radosna 1
05-500 Piaseczno
Tel./fax.: (22) 756-16-41
Tel.: 728-203-767
E-mail: tcichocki@tcichocki.pl
www.tcichocki.pl
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
PROKURATURA GENERALNA
Ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa
SĄD NAJWYŻSZY
Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa
 SUWEREN ŻĄDA DOWODÓW!
„VOX POPULI, VOX DEI”! „UBI SOCIETAS, IBI IUS”!
List otwarty
Dot.: Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego z dn. 25 maja 2014 r.
Działając w interesie społecznym Narodu Polskiego i na podstawie Art.4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. w nawiązaniu do treści moich poprzednich listów otwartych dostępnych w Internecie pod adresami:
2
www.tcichocki.pl/20140430_ListOtwarty.pdf
www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf
www.tcichocki.pl/Zamach_stanu_w_Polsce-List_otwarty.pdf
www.tcichocki.pl/List_otwarty_012013.pdf
oraz w związku z:
- Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 26 maja 2014 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dn. 25 maja 2014 r. (Dziennik Ustaw z 27 maja 2014 r. poz. 692) i
- Uchwałą Sądu Najwyższego z dn. 07 sierpnia 2014 r. (Sygn. akt III SW 68/14) w sprawie ważności wyborów
WZYWAM
Państwową Komisję Wyborczą, Prokuraturę Generalną i Sąd Najwyższy do niezwłocznego, lecz nie później niż w dn. 13 listopada 2014 r. i bezwarunkowego:
1. Przedstawienia SUWERENOWI (!) (poprzez skuteczne podanie do publicznej wiadomości) niepodważalnych dowodów/dokumentów wykazujących zgodność protokołów poszczególnych komisji wyborczych oraz wyników wyborów (obwieszczonych przez Państwową Komisję Wyborczą i uznanych na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratury Generalnej przez Sąd Najwyższy za ważne) z wolą wyborców.
2. Unieważnienia wyborów w przypadku braku w/w dowodów/dokumentów.
3. Upublicznienia wszystkich list z wykazem osób popierających kandydatów na posłów.
4. Upublicznienia list uprawnionych do głosowania wyborców oraz tych, którym wydano i wysłano karty do głosowania (ze wskazaniem, którzy otrzymali je na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa a którzy głosowali na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania).
5. Upublicznienia protokołów wszystkich komisji wyborczych.
6. Upublicznienia pełnej treści wszystkich złożonych protestów przeciwko ważności wyborów oraz zajętych w ich sprawie stanowisk Prokuratury Generalnej i Sądu Najwyższego wraz ze szczegółowymi uzasadnieniami.
7. Wyjaśnienia czy podejmowane były z inicjatywy Państwowej Komisji Wyborczej i/lub Prokuratury Generalnej albo Sądu Najwyższego jakieś działania w sprawie takiego dostosowania warunków przeprowadzania wyborów, które gwarantowałyby zgodność oficjalnych wyników z wolą wyborców w sposób niepodważalnie udokumentowany. Jeśli tak - upublicznienia szczegółowych i udokumentowanych informacji na ich temat.

Wzywam również do przestrzegania bez dodatkowych wezwań treści wymienionych powyżej punktów po każdych następnych wyborach/referendach.
UZASADNIENIE
Zgodnie z prawem naturalnym oraz treścią Art.4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu” i „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Jest, więc rzeczą oczywistą i niepodważalną, że Naród Polski:
1. Jako zwierzchnik przedstawicielskiej władzy ustawodawczej może każdy wydany przez nią i egzekwowany akt prawny (włącznie z Konstytucją) w całości lub części unieważnić, zawiesić jego stosowanie lub poprawić.
2. Może również tworzyć nowe prawo niezależnie od faktycznych możliwości jego sformalizowania.
Wola Narodu Polskiego – suwerena z definicji uprawnionego do podejmowania ostatecznych decyzji w państwie – zwierzchnika władzy jest, więc prawem najwyższej rangi w Polsce. Wyższej od najwyższego rangą aktu prawnego – Konstytucji RP ustanowionego przez jego podwładnych – przedstawicielskie organa władzy ustawodawczej.
3. Jako zwierzchnik władzy sądowniczej ustanowionej i powołanej przez swoich przedstawicieli ma niepodważalne prawo m.in. do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawach zgodności (np. sposobu ustalenia i obwieszczania wyników wyborów oraz uznawania ich za ważne) z prawem najwyższej rangi – jego wolą.
4. Jako zwierzchnik przedstawicielskiej władzy wykonawczej ma niepodważalne prawo do nakazywania jej realizacji jego decyzji. Może również wdrażać je bezpośrednio (z jej pominięciem) niezależnie od treści prawa (niższego rangą od jego woli) ustanowionego przez (podległą mu) władzę przedstawicielską.
Naród Polski – suweren – ostateczny decydent w państwie - zwierzchnik władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej ma, więc w przedmiotowej sprawie niepodważalne prawo m.in. do:
A. Żądania upublicznienia:
- niepodważalnych dowodów potwierdzających zgodność z wolą wyborców: protokołów poszczególnych komisji wyborczych, obwieszczonych przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów oraz uchwały Sądu Najwyższego w sprawie ważności wyborów podjętej na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratury Generalnej,
- wszelkich udokumentowanych informacji i wyjaśnień np.: list poparcia poszczególnych kandydatów, list uprawnionych do głosowania wyborców, list biorących udział w głosowaniu, protokołów komisji wyborczych, pełnej treści wszystkich złożonych
4
protestów przeciwko ważności wyborów oraz zajętych w ich sprawie stanowisk Prokuratury Generalnej i Sądu Najwyższego wraz ze szczegółowymi uzasadnieniami, …, w celu sprawdzenia ich zgodności z prawem najwyższej rangi – wolą suwerena – nadrzędnym interesem narodu i państwa polskiego – racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej.
B. Żądania unieważnienia wyborów w przypadku braku w/w dowodów lub niezgodności z prawem.
C. Bezpośredniego unieważnienia wszystkich niespójnych i/lub szkodzących Polakom zapisów prawa ustanowionego przez przedstawicielskie organa władzy ustawodawczej – swoich podwładnych. Zwłaszcza w sytuacji, gdy te funkcje przedstawicielskie pełnione były/są nielegalnie tzn. bez okazania suwerenowi mandatu społecznego – niepodważalnie udokumentowanej zgodności wyników wyborów z wolą wyborców!
D. Bezpośredniego dokonania oceny wiarygodności i zgodności z prawem (szczególnie z Art.4, pkt 2 Konstytucji RP): list poparcia kandydatów, protokołów poszczególnych komisji wyborczych, obwieszczonych przez PKW wyników wyborów oraz uchwały Sądu Najwyższego w sprawie ich ważności.
E. Zakwestionowania zgodności oficjalnych wyników wyborów z prawem ustanowionym przez przedstawicielskie organa władzy ustawodawczej i/lub prawdą - wolą suwerena – najwyższej rangi prawem stanowionym przez zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej.
F. Bezpośredniego unieważnienia uchwały Sądu Najwyższego o ważności wyborów oraz ustalonych i obwieszczonych przez PKW wyników wyborów.
G. Zobowiązania odpowiednich organów przedstawicielskich do ponownego zarządzenia, zorganizowania i przeprowadzenia wyborów w sposób udokumentowany i taki, który nie wzbudzi żadnych wątpliwości suwerena.
H. Podejmowania innych decyzji (adekwatnych do zachowań swoich podwładnych – „przedstawicielskich” organów władzy) i realizowania ich bezpośrednio.
Suweren może podejmować w/w decyzje i czynności niezależnie od zapisów prawa (niższego rangą od jego woli, sprzecznych z oczekiwaniami i interesem Polaków) ustanowionego przez (podległe mu) organy „przedstawicielskie” władzy ustawodawczej (funkcjonujące do chwili obecnej w sposób nielegalny tj. niepotwierdzony zgodą wyborców) np. takiego jak ustawa z dn. 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) czy też ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Obowiązkiem Państwowej Komisji Wyborczej, Prokuratury Generalnej i Sądu Najwyższego jest, natomiast nie tylko postępowanie zgodne z ustanowionym prawem przez organa „przedstawicielskie”, ale przede wszystkim z najlepiej rozumianym interesem Polski i wolą Narodu Polskiego – suwerena - władzy zwierzchniej – ostatecznego decydenta będącego źródłem prawa najwyższej rangi w państwie.
5
ZAKOŃCZENIE
Jest rzeczą bezdyskusyjną, że wyjaśnienie wszelkich i ciągle istniejących wątpliwości, co do wiarygodności wyników wyborów powszechnych i referendów jest obecnie sprawą najistotniejszą dla Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego, pilną koniecznością zważywszy na ich kondycję oraz wolą suwerena!
Informuję również i po raz kolejny ostrzegam (!!):
Obwieszczanie wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą oraz uznawanie ich przez Sąd Najwyższy za ważne na wniosek PKW i Prokuratury Generalnej w sytuacji braku dowodów potwierdzających ich zgodność z wyrażoną w wyborach wolą wyborców już niebawem może być uznane przez suwerena za bardzo poważne przestępstwa/zbrodnie:
- współudział w kolejnym zamachu stanu – nielegalnym, bazującym na oszustwach przejmowaniu władzy w Polsce przez osoby, które nie posiadają mandatu społecznego oraz
- współudział w zdradzie stanu – b. licznych i na wielką skalę, różnych działaniach na szkodę państwa polskiego i Polaków.
W takim przypadku i w sytuacji, gdy żaden z „przedstawicielskich” organów władzy ani odpowiednie służby nie wywiązują się w sposób właściwy ze swoich obowiązków służenia Narodowi Polskiemu a jednocześnie istnieje bardzo dużo powodów do podejrzeń fałszowania nie tylko samych wyborów, ale przede wszystkim ich oficjalnych wyników suweren będzie zmuszony do bezpośredniego:
- przejęcia sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce,
- unieważnienia prawa w części działającej na szkodę Narodu Polskiego,
- unieważnienia wyników wszystkich dotychczasowych wyborów powszechnych i referendów,
- uchylania immunitetów i unieważniania nominacji,
- przykładnego karania śmiercią (np. w sposób opisany w moich poprzednich listach otwartych):
1. Sędziów, prokuratorów i innych osób umożliwiających sprawowanie najwyższych urzędów ludziom nieuprawnionym przez wyborców. Zwłaszcza, pełniących swoje funkcje w sposób nielegalny (np., jeśli powołani zostali przez fałszywych przedstawicieli narodu nielegalnie sprawujących władzę).
2. Osób sprawujących funkcje w organach przedstawicielskich władzy w sposób nielegalny oraz ich kolaborantów (np. kolegów partyjnych i koalicyjnych).

3. Każdego, kto będzie próbował uniemożliwiać/utrudniać realizację woli suwerena - Narodu Polskiego.


Taka jego reakcja będzie uzasadniona i konieczna (!) również ze względu na:
- brak innych efektywnych możliwości odsunięcia od władzy uzurpatorów, oszustów, hipokrytów, …, zniewalających Polaków oraz unicestwiających Polskę,
- brak możliwości przeprowadzania w obecnie istniejących warunkach wyborów nowych przedstawicieli do organów władzy w sposób udokumentowany i gwarantujący uczciwe, zgodne z wolą wyborców wyniki,
- agonalny stan naszej Ojczyzny (!!!). Również w kontekście wypowiedzi (niestety bliskiej prawdy) Bartłomieja Sienkiewicza sprawującego obowiązki Ministra Spraw Wewnętrznych: „Państwo polskie istnieje teoretycznie. Praktycznie nie istnieje, …”. Albo: „monopol na przemoc ma państwo,…” (ciekawe, jakie skoro polskie praktycznie nie istnieje?).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości – ponawiam sugestię/przypominam o możliwości zorganizowania i przeprowadzenia w sposób wiarygodny, udokumentowany i niebudzący żadnych wątpliwości Narodu Polskiego ogólnonarodowego referendum.
CIERPLIWOŚĆ NARODU POLSKIEGO JEST DUŻA, ALE NIE BEZGRANICZNA!
Tadeusz CICHOCKI
P.S. Wszystkie osoby, które zgadzają się z treścią moich listów proszę o pomoc w ich rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami oraz o finalizowanie przygotowań do akcji w ramach oddziałów OKNP.
Do wiadomości: Osoby prywatne, Organizacje Patriotyczne, Związki Zawodowe, Media, Ambasady, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, inne.