PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Temat pod dyskusję został automatycznie utworzony do petycji PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

LOWOBYWATEL
Gość

#2127 Nagranie z warsztatów o gazie łupkowym Parlamentu Europejskiego 09.10.2012 r.

2013-06-13 22:06

Nagranie z warsztatów o gazie łupkowym Parlamentu Europejskiego 09.10.2012 r.

z udziałem T.Wojda i M. Bejda autorek petycji PE 0578/2012 ( wersja bułgarska)

http://www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk

LOWOBYWATEL

#2128 Narodowy Ruch Oporu przeciw CHEVRONOWI na Zamojszczyźnie

2013-06-14 10:33

Bronienie tylko swojej małej ojczyzny to droga do nikąd?

Zagrożenia nie znaja granic  gminy, powiatu, województwa itd...!

cyt:"Takich “Chevronów” w Polsce jest bardzo, bardzo wiele! ”Chcemy, żeby Chevron sobie stąd poszedł” ale gdzie?
Do innej gminy, do innego województwa?

Wedle zasady: Niechaj dom sąsiada płonie byle nie mój???"

http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/06/13/narodowy-ruch-oporu-przeciw-chevronowi-na-zamojszczyznie/#comment-34609


Narodowy Ruch Oporu przeciw CHEVRONOWI na Zamojszczyźnie

Żurawlów:  „Chcemy, żeby Chevron sobie stąd poszedł
 1. obawa...Takich “Chevronów” w Polsce jest bardzo, bardzo wiele!

  Cyt:”Chcemy, żeby Chevron sobie stąd poszedł” ale gdzie?
  Do innej gminy, do innego województwa?

  Wedle zasady: Niechaj dom sąsiada płonie byle nie mój???

  Antynarodowe, antypolskie podejście z klapkami na oczach, bronienie tylko swojej małej ojczyzny to droga do nikąd?Panowie narodowcy? Panowie Narodowcy Polscy? Za daleko Wam do Żurawlowa? Twórzostwo!

  Niech inni nastawiają karku a Wy tylko do ględzenia ?
  Panowie narodowcy tobołek na ramię i do Żurawlowa i to pieszo.!

  Namieszaliście a teraz …

 2. Dzieci Zamojszczyzny, Zurawlowa, Gminy Grabowiec , pozostawione jako statyści w filmie ,w spektaklu kamerowanym na cały świat , pozostawione na pastwę przedstawicieli Krytyki Politycznej błagaja o pomoc a WPS i CZR doradza:”dajcie im wody”???
 3. Pan D. Kosiur zamiast modlić się z gromnicą na polach Żurawlowa w komentarzu wzywa diabła ( cyt: “ki diabeł”) na Polaków?

  Za daleko im z Warszawy do Żurawlowa a na Białoruś jest im bliżej?

  ” Gdy Naród do boju wystąpił z orężem…,Panowie w stolicy radzili “


Gość

#2129

2013-06-14 11:52

Wystarczy obejrzeć film "GASLAND" i podpisanie petycji będzie łatwe.
LOWOBYWATEL

#2130 "Petycja będzie istniała tak długo dopóki Polacy nie odzyskają swojego majątku narodowego, bogactw

2013-06-14 17:47

zgodnie z naszym wcześniejszym ogłoszeniem :


"Petycja będzie istniała tak długo dopóki Polacy nie odzyskają swojego majątku narodowego, bogactw naturalnych oraz należnych praw do życia i rozwoju w niepodległej, suwerennej Polsce! ".

Szanowni Polacy w Polsce, Polacy rozsiani po świecie,

Polska nie zginęła i nigdy nie zginie!

Wszyscy Polacy i w Polsce przebudzą się, bo w każdym Polaku , w genach tkwią namaszczone przez bohaterskie pokolenia, choć teraz jeszcze uśpione, pokłady Miłości ... Miłości Ojczyzny !

Potrzeba tylko iskry by uwolnić Ją i mądrze zagospodarować byśmy poczuli się Wolni w Naszej Ukochanej Ojczyżnie Polaków.

Dziękujemy  wszystkim za ciepłe słowa , słowa otuchy.

 

W związku z tym, że agenci sił wrogich Narodowi Polskiemu próbują  wykorzystywać autorytet kościoła i obiekty kościelne do pseudokonsultacji i i oszukiwania,  iż  rzekomo społeczeństwo polskie jest przychylne niszczycielskim zamiarom rządzących, którzy nie potrafią udokumentować swojego uprawnienia  do sprawowania władzy w Polsce.

Dowodem  tego są zlekceważone  nasze protesty wyborcze do Sądu Najwyższego, z całkowitym pominięciem nas jako stron w sprawie jak też zlekceważenie naszych skarg i wniosków, doskonale udokumentowanych, składanych do  Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu, Komisji Europejskiej , Parlamentu Europejskiego, w tym  również do Komisji Petycji PE, której przedstawicielem jest uczestnik dzisiejszego spotkania w sali Kolegiaty w Wejherowie,  Pan Keith Taylor. www.umstno.com

Dopełnieniem braku posiadania przez rządzących legitymacji prawnej Narodu Polskiego są wystąpienia Pana Tadeusza Cichockiego,http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm do właściwych  organów państwa polskiego, które nie są w stanie przedstawić żadnych dowodów na prawo do sprawowania władzy i urzędów, ponieważ, jak sami przyznali w korespondencji, skierowanej do nas,  natychmiast po wyborach zostały  zniszczone.


Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie"

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

 

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

jagobar
Gość

#2131 Temat

2013-06-14 19:22

obowiązkowa petycja dla wszystkich - którzy nie potrafią być bierni


Gość

#2132

2013-06-15 12:10

Jestem przeciw zanieczyszczania naszego pięknego kraju rodem z filmu awatar wielkie koncerny niszczą wszystko kosztem pieniądza tak dalej być nie może.

Gość

#2133

2013-06-15 12:21

Zgadzam się z wieloma kwestiami poruszonymi w petycji przeciwko ustawie Nowe Prawo Geologiczne i Górnicze. Jeśli Polska wybierze scenariusz, w którym społeczność lokalna zostanie ubezwłasnowolniona prawnie na rzecz dużych grup kapitałowych jakiejkolwiek branży, wtedy będziemy mogli mówić o końcu demokracji, czego nikt z nas nie chce.
APe
Gość

#2134 Popieram protest

2013-06-16 13:53

Popieram protest, gdyż Stwórca nie po to dał nam we władanie Ziemię aby ją lekkomyślnie traktować i stwarzać niepotrzebne zagrożenia dla środowiska, które mogą stać się niebezpieczeństwem dla zdrowia ludzi. Andrzej Postek

LOWOBYWATEL

#2135 Rozprawa z fałszywymi sprzymierzęcami obrońców Polskiej Ziemi przed okupantami

2013-06-16 13:53

http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/06/13/narodowy-ruch-oporu-przeciw-chevronowi-na-zamojszczyznie/

Łowicz 16.06.2013r.


Brak argumentów na swoją obronę, “Wierni Suwerennej Polsce” zamieniają w atak personalny , posunięty nawet do oskarżenia M. Bejda o kontakty operacyjne z “mocodawcami” !

Czy to się godzi posądzanie o kontakty agenturalne Marii Bejda a jeszcze bardziej szydzenie z naszej wiary w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, wiary, która daje nam siłę i moc w działaniu dla dobra Polski i Narodu Polskiego w obronie przed szatańskimi planami?

Gracie w perfidny sposób na determinacji, zmanipulowanego społeczeństwa Zamojszczyzny.


Robicie teatr wg żydowskiego scenariusza, żydowskich mocodawców kosztem krzywdy nie tylko mieszkańców Żurawlowa ale wszystkich dotkniętych odwiertami i koncesjami na bogactwa naturalne dwie trzecie Naszej Polskiej Ziemi, łącznie z metalami ziem rzadkich !

Doskonale wiecie, że woda w Żurawlowie jest już zatruta jak też na całej Zamojszczyznie na wskutek już dokonanych odwiertów a szczególnie tego najbliżej Żurawlowa w Zawadach.
linki:

Skierowujecie na fałszywe tory opór i determinację Polaków ogarniczając tylko od gazu łupkowego a celowo “Ktoś” Wam nie pozwala na występowanie przeciwko gabieży wszystkich bogactw naturalnych, będących wyłącznie własnością Narodu Polskiego, łącznie z łatwo dostępnym i już wydobywanym gazem konwencjonalnym i ropą naftową na wielu obszarach Polski.

Boże Wszechmocny i Miłosierny dziękujemy za opiekę i wsparcie.

Boże Wszechmogący, błagamy, aby zdemaskowane:
Wierni Suwerennej Polsce,
Centrum Zrównoważonego Rozwoju,
Krytyka Polityczna,
Instytuty Obywatelskie (M.Kryda),
Fundacja Indigena (M.Kryda),
organizacje ekologiczne typu Eko/Unia, Zieloni 2004,
Stowarzyszenie Niesiołowice – Więsiory,
Konwenty Narodowe,
Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe,
Kongres Polski Suwerennej,
Stowarzyszenie Marsz Niepodległości,
Telewizja Trwam, Radio Maryja, Radio Victoria,
Młodzież Wschechpolska, ONR a nade wszystko władze wszelkich szczebli w Polsce
i inne służby w Polsce, spotkał surowy osąd Narodu Polskiego.

Apelujemy do uczciwych Polaków zajmujących stanowiska w administracji, służbach i organizacjach o rezygnację z pracy w instytucjach przejętych przez okupanta.
http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu
OBYWATELSKI RUCH OPORU

LOWOBYWATEL

#2136 Re: Rozprawa z fałszywymi sprzymierzęcami obrońców Polskiej Ziemi przed okupantami

2013-06-16 22:02

BAZA Z WIERTNIĄ W ŁOWICZU BRAMĄ DO PIEKŁA W POLSCE !

 

 • Nie chcemy Teksasu w Łowiczu i w Polsce !

  Polska, Ojczyzna Polaków została oddana bez żadnego wystrzału w ręce wrogów Narodu Polskiego.
  Dokonuje się podbój gospodarczy, informacyjny i propagandowy.
  Wypowiedziano wojnę Narodowi Polskiemu. Zdrajcy Narodu Polskiego sprowadzili okupanta do bram Łowicza i powiatu łowickiego w celach neokolonialnego wyzysku i rabunku naszych bogactw naturalnych.
  W tajemnicy, z naruszeniem prawa sprzedano w Łowiczu Polską Ziemię firmie z USA pod trucicielską bazę wydobywczą wraz z wiertnią, która już płynie z USA, do obsługi pól wiertniczych na 3/4
  terytorium Polski. Trwa jej budowa pomimo, że Prokuratura Rejonowa w Łowiczu uznała mieszkańców za pokrzywdzonych (post. z 29.10.2012r Ds. 765/12).
  W Polsce w ciągu ostatnich 50 lat wykonano ponad 7500 odwiertów geologicznych w celu poszukiwania i wydobywania węglowodorów, gdzie zastosowano niszczącą, agresywną technikę hydraulicznego szczelinowania połączoną z użyciem materiałów wybuchowych, co już spowodowało trzęsienia ziemi np. w Wielkopolsce.
  Każdy odwiert geologiczny na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów to :
  • nieustanna, niemożliwa do uniknięcia emisja metanu, tlenku węgla i innych gazów do atmosfery
  • zatrucie i niszczenie zasobów wód podziemnych i gruntowych
  • skażenie radioaktywne powietrza i gleby
  • stała ponadnormatywna emisja hałasu / brak egzekwowania przez władze konieczności budowy wokół odwiertów ekranów dzwiękochłonnych
  • zużywanie ogromnych ilości wody za darmo
  • brak metody utylizacji odpadów wiertniczych i składowanie ich w przypadkowych, niedozwolonych miejscach
  • brak jakichkolwiek zabezpieczeń finansowych i odpowiedzialności karnej za spowodowanie katastrof ekologicznych czy humanitarnych.
  • dopuszczona możliwość manipulacji w kwalifikacji złóż, ilości wydobywanego surowca, zasobów czy też zużywanych związków toksycznych/brak odpowiednich służb kontrolnych i nadzoru społecznego.
  grożba wywłaszczeń bez szans na godziwe odszkodowania.
  • spadek wartości nieruchomości i atrakcyjności turystycznej terenów objętych odwiertami.
  • niszczenie dróg i infrastruktury jak też zanieczyszczanie spalinami przez ciężki sprzęt obsługujący te odwierty
  • niebezpieczeństwo spowodowania wypadków drogowych przez pojazdy przewożące niebezpieczne substancje.
  bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia dla Polaków ze względu na użycie środków toksycznych, mutagennych i kancerogennych.
  • zyski z wydobywania surowców wywożone do firm matek mających siedziby poza granicami kraju
  • prace wiertnicze i badania w całej Polsce jak też budowa bazy w Łowiczu w znacznej części finansowane z pieniędzy podatników,Skarbu Państwa. Premier Tusk przeznaczył 5 mln zł. dodatkowo na dofinansowanie wydobycia gazu łupkowego przez światowe koncerny wydobywcze, na których ciążą wyroki sądowe za niszczenie środowiska i łamanie praw człowieka w innych regionach świata
  zamiast obiecanych korzyści już każdy Polak dopłaca do poszukiwania i wydobywania węglowodorów 1112 zł /rok, wg. ekspertyzy naukowej CZR w Łodzi
  • nie ma nic wspólnego z niezależnością energetyczną Polski, bowiem rząd Tuska uzależnił Polskę energetycznie do 2040 r. od dostaw węglowodorów z Rosji, po najwyższych na świecie cenach w ilościach wielokrotnie przekraczających potrzeby naszego kraju
  • korupcja w Ministerstwie Środowiska, gdzie wydawane są koncesje na bogactwa naturalne, manipulacje i zafałszowania w podawaniu informacji do opinii publicznej
  • przeznaczanie unijnych pieniędzy na pozorowany opór społeczny jak np. instytuty obywatelskie, organizacje ekologiczne, partii zielonych powiązanych z Krytyką Polityczną
  • marnowanie środków finansowych na monitoring, który w żaden sposób nie jest w stanie zapobiec degradacji środowiska a jedynie sprawiać ma wrażenie, że wszystko jest bezpieczne
  • akcje lobbingowe wśród polityków polskich jak też w Parlamencie Europejskim, jak np. wystawa o gazie łupkowym, konferencje, bankiety, imprezy integracyjne organizowane przez koncerny energetyczne.
  presja D.Tuska i Ministra Środowiska na europosłów z Polski aby nie dopuścili do zakazu wydobywania węglowodorów w całej Unii. Premier Tusk zwraca się do przewodniczącego Komisji Europejskiej, aby "Komisja strzegła gazu łupkowego przed lobbingiem tych którzy z różnych powodów nie chcieliby, aby gaz łupkowy stał się alternatywnym źródłem energii".
  • inwigilacja i zastraszanie rzeczywistych przeciwników odwiertów w Polsce.
  • niebezpieczeństwo zastosowania kosztownej, już wdrażanej w Elektrowni Bełchatów , technologii CCS, tj. wstrzykiwania pod wysokim ciśnieniem skroplonego CO2 wraz z toksycznymi spalinami dla wspomagania wydobycia gazu ziemnego, co jest bombą z opóźnionym zapłonem, która dopełni dzieła zniszczenia.

 • Nakazem chwili jest mobilizacja Narodu Polskiego aby wołanie o ratunek T. Wojda i M. Bejda na forum Parlamentu Europejskiego 09.10.2012 r. w Brukseli, odwróciło niebezpieczeństwo wiszące nad Polską.
  Uwierzmy, że razem stanowimy nieprawdopodobną siłę, która przepędzi wrogów Narodu Polskiego !

 • Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi.Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu
  OBYWATELSKI RUCH OPORU. petycjeonline.com, protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze.

Gość

#2137

2013-06-17 03:02

Tylko bezwzgledna walka do prawa o samookreslenie i samostanowienie o losach Polski moze zapobiec wymazaniu Polski z mapy swiata

Gość

#2138

2013-06-17 21:14

trzeba wznowić produkcję taczek i zrobic z nich użytek.

Gość

#2139

2013-06-18 20:12

Popieram petycję i dziękuję autorom za zaangażowanie w sprawę, w trosce o dobro ludzi i państwa, którego jesteśmy obywatelami i mieszkańcami.
LOWOBYWATEL

#2140 Krakowscy studenci, tresowani na niewolników usłużnych ludobójczym koncernom...?

2013-06-21 07:44

dyskusja ze studentami krakowskich uczelni pod treścią do Parlamentu i Komisji Europejskiej w obronie życia na Ziemi

W trosce o przetrwanie życia na Ziemi zwracamy się z gorącym apelem o podjęcie niezwłocznych działań w celu zatrzymania niszczenia naszej planety.
Czas najwyższy przerwać trwające od kilkudziesięciu lat niszczenie środowiska poprzez eksploatację węglowodorów, których jedyną metodą wydobywczą jest hydrauliczne szczelinowanie zastosowane już w ponad 2 milionach otworów na świecie.
Potrzebna jest natychmiastowa szeroko zakrojona akcja ludzi z całego świata
dla wsparcia naszych działań dla ratowania mieszkańców Łowicza a także całej Polski i Europy celem zapobieżenia katastrofie ekologicznej i humanitarnej.
Żadne, nawet najlepsze prawo ani monitoring czy prace badawcze, ekspertyzy, raporty nie zapewnią nam spokoju i bezpieczeństwa.
Nie możemy, my obecnie żyjący jak też przyszłe pokolenia być narażani na tak wielkie ryzyko, szczególnie przy niskim morale i etyce branży wydobywczej jak też niskim morale polityków, urzędników i służb kontrolnych.
W imieniu OBYWATELSKIEGO RUCHU OPORU, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Inicjatywy Obywatelskiej Biernego Oporu
protestuję przeciwko:.....

http://www.facebook.com/OccupyChevronPL/posts/282372091907014?comment_id=1231119&offset=0&total_comments=116&notif_t=feed_comment_reply

 

LOWOBYWATEL

#2141 ALARM !!! UDOWODNIONY ZAMACH STANU W POLSCE !!!

2013-06-29 11:04

Szanowni Państwo, ze względu na ograniczenie właściciela tego portalu : "Too many links in your post. Maximum is 2." poniższa wersja naszego wystąpienia nie zawiera wiekszości linków. Pełna wersja znajduje się w ogłoszeniach tej petycji.

Łowicz 25.06.2  Ł013r.

 

Martin Schulz

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Eurodeputowani Parlamentu Europejskiego

Jose Manuel Barroso

Przewodniczący Komisji Europejskiej

Herman Van Rompuy

Przewodniczący Rady Europejskiej

Janez Potočnik

Komisarz Unijny d/s Środowiska

Jean-Francois Brakeland

Dyrektor Dyrekcji A,Sprawy Prawne i Spójności

Komisarze Komisji EuropejskiejSzanowni Państwo,


Kierowane Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

art. 4 o sprawowaniu przez naród władzy bezpośredniej

art. 82 o wierności dla Rzeczypospolitej i trosce obywatela o dobro wspólne

art. 85 o obowiązku obrony Ojczyzny oraz Kodeksem Karnym art. 25 o obronie koniecznej

jako autorki rozpatrywanej petycji Parlamentu Europejskiego 0578/2012, będącej " Listem Otwartym do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego " z 18.04.2012r., (do dziś nie mamy odpowiedzi !) przesłanym drogą emailową  przez Marię Bejda do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza  24.04.2012r. w dniu debaty w Parlamencie Europejskim na temat gazu łupkowego,( z krótkim wstępem w języku niemieckim a  pismem z  03.05.2012r. poinformowane o jej zarejestrowaniu) w sprawie unieważnienia wszystkich koncesji na polskie bogactwa naturalne oraz wprowadzenia zakazów:

 • /stosowania szczelinowania hydraulicznego

 • /budowy elektrowni atomowych

 • /stosowania Technologii CCS tj. wychwytywania i podziemnego składowania kroplonego CO2

 • /budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego

 • /stosowania upraw genetycznie zmienionych (GMO )

 • /budowy Małych Elektrowni Wodnych na terenach objętych unijnym programem Natura 2000

 • /instalowania przekaźników telefonii bezprzewodowej w pobliżu siedlisk ludzkich

 • /przymusu szczepionkowego i wycofania z użycia toksycznych szczepionek zawierających rtęć

 • /rozpylania nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej toksycznych chmur (chemtrails)

  linki; ..............

oraz w związku z faktami :

 

 • //każda z nas jest stroną w sprawie udokumentowanego sfałszowania wyborów parlamentarnych z 09.10.2011r. przez Państwową Komisję Wyborczą, polegającego na dopuszczeniu do włamania do Centralnej Urny Wyborczej i odmowie ręcznego zliczenia głosów z protokółow poszczególnych Komisji Wyborczych, przy jednoczesnym odmówieniu każdej z nas udziału w  rozprawie przed Sądem Najwyższym, ...umstno.com . Skarga złożona przez autora udokumentowania sfałszowania wyborów parlamentarnych 2011r. Krzysztofa Puzyny z Hamburga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została zlekceważona.

 

 • //braku jakiejkolwiek informacji o reakcji ze strony instytucji unijnych, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej oraz Rady Europejskiej  na nasze zawiadomienie o sfałszowaniu wyborów parlamentarnych w Polsce w naszych wystąpieniach ; “O wprowadzenie zakazu poszukiwania i wydobywania węglowodorów, stosowania hydraulicznego szczelinowania i technologii CCS na terenie Unii Europejskiej” z 18.10.2012r.oraz “Łamanie praw człowieka i Konwencji z Äarhus “ z 25.01.2013r.

 

 • //rządzący w Polsce nie posiadają dowodów  na sprawowanie stanowisk i urzędów. W liście otwartym “ UWAGA!!! ALARM!!! ZAMACH STANU W POLSCE!!! “ skierowanym do Sądu Najwyższego i Prokuratury Generalnej w Warszawie Tadeusz Cichocki, z Piaseczna k.Warszawy, alarmuje o dokonanym w Polsce ZAMACHU STANU: ...tcichocki Cytat :

 

“ Konstytucyjne organa władzy (ustawodawczej i wykonawczej) nie przedstawiły, więc dowodów na legalne sprawowanie władzy (na zgodność opublikowanych wyników wyborów powszechnych oraz protokołów Komisji Wyborczych z wolą wyborców).

Nie ustosunkowały się do propozycji wprowadzenia zmian w prawie, które miałyby w przyszłości w sposób udokumentowany zapewniać tą zgodność oraz uniemożliwić kontynuowanie urzędowania oszustów, sabotażystów, dywersantów, ….

W żaden sposób nie odniosły się również do stawianych im zarzutów działania na szkodę Polski i Narodu Polskiego.

Nie podjęły też propozycji przeprowadzenia jawnego, udokumentowanego referendum ogólnokrajowego nt społecznego wotum nieufności do wszystkich, konstytucyjnych organów władzy.

Nie zamierzają podać się do dymisji ani przeprowadzić przyśpieszonych wyborów.

Takie zachowania utwierdzają mnie w przekonaniu, że konstytucyjne organa władzy

(ustawodawczej i wykonawczej) w Polsce działają w sposób nielegalny w wyniku

podstępnego zamachu stanu nie zaś prawdziwie demokratycznych wyborów.

W tej sytuacji, działając w interesie społecznym Narodu Polskiego oraz w związku z Art. 101, ust. 1 i Art. 129, ust. 1 Konstytucji RP, nadającymi Sądowi Najwyższemu prawo do stwierdzania ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP

WZYWAM

Konstytucyjne organa władzy (sądowniczej) w Rzeczypospolitej Polskiej do:

1. Przedstawienia suwerenowi w sposób skuteczny w terminie do 30 czerwca 2013 r. niepodważalnych dowodów na zgodność opublikowanych, ostatnich wyników wyborów powszechnych do wszystkich organów władzy i protokołów PKW z wolą wyborców.

2. W przypadku stwierdzenia ich braku – do spowodowania wykrycia i aresztowania (niezależnie od faktu posiadania immunitetu) wszystkich osób podejrzanych o współudział w zorganizowaniu i zrealizowaniu zamachu stanu prowadzącego do nielegalnego przejęcia i sprawowania władzy oraz działania na szkodę Polski i Polaków, aby uniemożliwić im kontynuowanie destrukcji Polski oraz ucieczkę i ukrywanie się poza granicami kraju z zamiarem unikania odpowiedzialności karnej a także postawić ich przed Trybunałem Stanu,…

3. Spowodowanie prawdziwie demokratycznego i udokumentowanego wyłonienia nowych władz przez Naród Polski. W pierwszym rzędzie Prezydenta RP jako głowy państwa.

4. Bieżącego, skutecznego informowania suwerena o przebiegu realizacji poszczególnych punktów niniejszego wezwania.”

ponownie  alarmujemy wszystkie instytucje unijne o dokonanym w Polsce zamachu  stanu oraz domagamy się upowszechnienia tego udowodnionego faktu. Oczekujemy opowiedzenia się po stronie zniewolonego i oszukanego Narodu Polskiego w celu zapobieżenia rozwiązaniom siłowym.

Naszym obowiązkiem jest poinformowanie Szanownych Państwa że w Polsce jak też w innych krajach istnieje powszechne społeczne przekonanie o niszczycielskich działaniach  instytucji unijnych, wbrew oficjalnie głoszonym deklaracjom a zwłaszcza faktem przyznania Unii Europejskiej Pokojowej Nagrody Nobla 2012 , link: “UE laureatem Pokojowej Nagrody”. link;...

Jesteście postrzegani jako wykonawcy dotychczas tajnych a obecnie ujawnionych i upowszechnionych postanowień m.in Grupy Bildenberga, która ostatnio, w czerwcu 2013r. spotkała się pod Londynem.

link: “Stop nowemu porządkowi świata”

link: “Der Club der Mächtigen: Bilderberg-Gruppe trifft sich nahe London”.

link: Bilderberg Group? No conspiracy, just the most influential group in the world

link:”Bilderberg 2013 i Globalne Trendy Strategiczne. Wywiad z Danielem Estulinem.”

Ustanawiane przez Was prawa, narzucane narodom dyrektywy, godzą w elementarne, naturalne prawa człowieka do własnej, suwerennej ojczyzny, do życia w bezpiecznym środowisku z dostępem do zdrowej wody i zdrowej żywności. Prawo unijne niszczy dotychczasowy, obowiązujący ład etyczno-moralny poprzez przyzwolenie na eutanazję, małżeństwa homoseksualne czy adopcję dzieci przez homoseksualistów.

Nie ma przyzwolenia Narodu Polskiego i narodów Europy i narodów świata do zniewalania ludzkości w celach depopulacyjnych poprzez wprowadzanie ludobójczych dyrektyw jak np. Dyrektywa CCS czy dopuszczenie GMO, utworzenie europejskiej żandarmerii, doświadczenia z systemami kontroli umysłów: np.INDECT, HAARP, a także poprzez rozsiewanie toksycznych chmur, geoinżynierię itp.

Dopuszczanie do tak wielu zagrożeń, o których m.in. jest nasza petycja i ograniczenie rozpatrywania naszej petycji tylko do gazu łupkowego potocznie zwanego gazem “łapówkowym”  wskazuje, że Unią Europejską rządzi lobby ludobójczych koncernów, których szefowie kierują polityka światową w celu utworzenia rządu światowego, nowego porządku Świata: NWO. stworzenia cywilizacji śmierci w celu ograniczenia liczby ludności do 500 mln.

Alex Jones AJ: Jest światowej sławy dziennikarzem śledczym, najlepiej sprzedającym się autorem książki The true story of the Bilderberg Group" (Prawdziwa historia Grupy Bilderberg).

Zdumienie budzi fakt przemilczenia naszego wcześniejszego alarmu o dokonanym w Polsce zamachu stanu a nadomiar złego Unia Europejska pertraktuje  z przedstawicielami uzurpatorskiego rządu zamiast zarządać od rządzących  dowodów na prawo do sprawowania władzy w Polsce.

W Polsce media celowo pomijają informowanie społeczeństwa o naszych akcjach, wystąpieniach i działaniach. Istnieje nawet blokada medialna informowania o naszych działaniach na forum międzynarodowym jako autorek petycji 0578/ 2012 do Parlamentu Europejskiego, będącej "Listem otwartym do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego" z 19.04.2012r. W mediach lansuje się pozorny, kontrolowany  opór przeciw-łupkowy, sterowany przez finansowane przez rząd instytuty jak m.in. Instytut Obywatelski w Łodzi na czele z M.Krydą, organizacje pseudekologiczne *( Eko-Unia, Partia Zieloni 2004 z R.Gawlikiem) czy też Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi  a nie dopuszcza do głosu osob z oddolnych inicjatyw obywatelskich, które występują bezkompromisowo w obronie swego miejsca do życia i życia Narodu Polskiego.

link: “Otwarte forum tematyczne 06. 06.2013r.”, “Obywatelskie przesłuchanie protestujących - Gaz łupkowy Łowicz - 7.06.2013”...link; “Stop nowemu porządkowi świata”, “Stop dla gazu łupkowego w Łowiczu - 12.06.2013”...

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego do dziś nie podjęła żadnych konkretnych działań a jedynie ma zamiar napisać raport o sytuacji w Polsce w kwestii tzw. gazu łupkowego, ukrywając przed nami fakt układania się z wysłannikami rządowymi, tworzącymi teatr sprzeciwu (spotkanie w Wejherowie z udziałem M. Krydy). Do dziś nie mamy informacji o podjętych działaniach w sprawie zgłoszonego przez nas łamania praw człowieka i konwencji z Äarhus.

Polska Agencja Prasowa całkowicie pominęła fakt 2-godzinnego obywatelskiego przesłuchania nas jako autorek petycji przez delegację Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w Biurze Informacyjnym PE we Wrocławiu w dniu 30.05.2012r. w sprawie tzw. gazu łupkowego. Szeroko rozpisywała się tylko o kwestii budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego, całkowicie pomijając temat gazu łupkowego, który był przedmiotem zainteresowania delegacji Komisji Petycji PE, celem sporządzenia raportu w tej kwestii.

link:Obywatelskie przesłuchanie protestujących - Gaz łupkowy Łowicz - 7.06.2013”

link: “Stop dla gazu łupkowego w Łowiczu - 12.06.2013”

Mamy nadzieję że wśród urzędników unijnych są osoby szlachetne, które nie godzą się na  dwulicowość Unii Europejskiej, która z jednej strony wykazuje nadmierną troskę o ptaki a z drugiej strony skazuje obywateli Europy na katastrofę ekologiczną i humanitarną.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU


 

LOWOBYWATEL

#2142 Pokojowa Nagroda Nobla dla Unii Europejskiej zobowiazuje...

2013-06-30 08:27

#2141: LOWOBYWATEL - ALARM !!! UDOWODNIONY ZAMACH STANU W POLSCE !!!

Łowicz, 29.06.2013r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

Martin Schulz

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Eurodeputowani Parlamentu Europejskiego

Jose Manuel Barroso

Przewodniczący Komisji Europejskiej

Herman Van Rompuy

Przewodniczący Rady Europejskiej

Janez Potočnik

Komisarz Unijny d/s Środowiska

Jean-Francois Brakeland

Dyrektor Dyrekcji A,Sprawy Prawne i Spójności

Komisarze Komisji Europejskiej

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z faktem, że petycja 0578 2012 Parlamentu Europejskiego dotyczy również szczepionkowego zagrożenia dla życia obywateli Polski i Europy, domagamy się podjęcia niezwłocznych i radykalnych działań w celu powstrzymania tego karygodnego procederu.

Pokojowa Nagroda Nobla dla Unii Europejskiej tym bardziej zobowiązuje do jednoznacznego opowiedzenia się za ŻYCIEM i POKOJEM NA ŚWIECIE a przeciwko cywilizacji śmierci.

Poniżej przekazujemy ostrzeżenie aby zwolennicy szczepień przestali ufać i wierzyć w rzekomo zbawienną moc, śmiercionośnych od ponad 100 lat, szczepionek.

"Jedyną bezpieczną szczepionką jest ta, której nigdy nie użyto !!! "

Polecamy link: "Śmiertelny zastrzyk. Historia szczepień"

.....youtube.com/watch?v=WUMu0HQNi3s&feature=player_embedded

przesłany do nas  przez dr. Jerzego Jaśkowskiego z Gdańska, który jest niezłomnym i odważnym obrońcą życia, ostrzegającym  przedpodstępnymi, śmiercionośnymi procederami lobby farmaceutycznego w Polsce i na świecie.

W związku z udowodnieniem m.in. przez nas  i Tadeusza Cichockiego z Piaseczna, dokonania w Polsce zamachu stanu oraz  z  trudną sytuacją  społeczno-polityczną prosimy o informowanie o podjętych działaniach nie tylko nas ale także pana Tadeusza Cichockiego, który w pełni zasługuje na zaufanie Narodu Polskiego i gotowy jest podjąć się roli głównego obrońcy i przywódcy Narodu Polskiego.

Dane kontaktowe :

Tadeusz CICHOCKI

Ul. Radosna 1

05-500 Piaseczno

Tel./fax.: (22) 756-16-41

Tel.: 728-203-767

....

Ze względu na wagę opisywanych spraw jak też obecność w instytucjach Unii Europejskiej grona osób dotychczas popierających uzurpatorskie władze w Polsce prosimy o respektowanie naszego prawa do autoryzacji tłumaczeń naszych wystąpień.

Z wyrazami szacunku i poważania.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

LOWOBYWATEL

#2143 System kontroli internetu ponownie zablokował odbiór ogłoszeń sygnatariuszom petycji.

2013-06-30 21:22

#2142: LOWOBYWATEL - Pokojowa Nagroda Nobla dla Unii Europejskiej zobowiazuje...

ALARM !!! UDOWODNIONY ZAMACH STANU W POLSCE !!!

 

Szanowni Państwo,


Z przykroscią zawiadamiamy, że systemy kontroli internetu po raz kolejny zablokowały odbiór powiadomień

o wprowadzonych nowych ogłoszeniach .http://www.petycjeonline.com/a/18709

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnianie ostatnich dwóch wystąpień zarówno poprzez emaile, jak też na zasadzie

niewidzialnej ręki, wrzucając do skrzynek pocztowych.


Z wyrazami szacunku i poważania.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU


LOWOBYWATEL

#2144 Wystąpienie do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

2013-07-02 09:28

z uwagi na fakt nie podania się do dymisji, na wezwanie Tadeusza Cichockiego w imieniu Narodu Polskiego,  w terminie do 30.06.2013r. osób sprawujących bezprawnie władzę w Polsce, zwracamy się o niezwłoczną pomoc w pokojowym odsunięciu od władzy uzurpatorów aby zapobiec grożącym rozwiązaniom siłowym.

Łowicz, 01.07.2013r.

Szanowny Pan
Lamberto Zannier

Sekretarz Generalny

Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
W związku z naszym wystąpieniem " Alarm ! Udowodniony zamach stanu w Polsce. O zakaz wydobywania węglowodorów w EU",(w załączeniu do emaila) do instytucji Unii Europejskiej jak też z uwagi na fakt nie podania się do dymisji, na wezwanie Tadeusza Cichockiego w imieniu Narodu Polskiego,  w terminie do 30.06.2013r. osób sprawujących bezprawnie władzę w Polsce, zwracamy się o niezwłoczną pomoc w pokojowym odsunięciu od władzy uzurpatorów aby zapobiec grożącym rozwiązaniom siłowym.
W liście otwartym z 25.04.2013r., do Sądu  Najwyższego i Prokuratury Generalnej Tedeusz Cichocki alarmuje:
" Wybory powszechne i referenda to podstawa sprawiedliwego funkcjonowania państwa.
Ich wyniki muszą, więc być zgodne z wolą suwerena w sposób niepodważalnie udokumentowany.

ZAKOŃCZENIE - OSTATECZNE OSTRZEŻENIE DLA WŁADZY W POLSCE

Niniejsze wezwanie jest kolejną, prawdopodobnie ostatnią próbą i okazją do pokojowej
naprawy państwa. Cierpliwość Narodu Polskiego jest ograniczona i bardzo nadwyrężona. W
sytuacji, gdy władza nie umie dostrzec swej indolencji lub (co niestety jest dużo bardziej
prawdopodobne) celowo działa na szkodę naszej Ojczyzny, gdy oficjalnie mówi się o
zwierzchności Narodu a w praktyce pozbawia się go możliwości efektywnego wpływania na
losy kraju, podejmowania pracy i ochrony zdrowia, gdy większość Polaków nie może liczyć
na lepszych przedstawicieli w kolejnych wyborach, bo nie dają one gwarancji uczciwości i
dowodów zgodności z wolą wyborców, gdy władza odgradza się kordonami policji od
demonstrantów i nie zamierza oddać sprawowanych funkcji, gdy obywatel potrzebny jest
jedynie do tego, aby harował na jej utrzymanie, gdy żadna instytucja w państwie nie jest w
stanie skutecznie przeciwdziałać takiej sytuacji suwerenowi nie pozostanie nic innego jak
walczyć z taką władzą o swoje konstytucyjne i naturalne prawa oraz żywotne interesy Polski.

Przestrzegam konstytucyjne organa władzy w Polsce a w szczególności osoby, które bez
okazania mandatu społecznego podają się za Prezydenta RP, Premiera Rady Ministrów oraz
Marszałków Sejmu i Senatu, że kontynuowanie prezentowanej przez was postawy
doprowadzi do nieobliczalnej w skutkach tragedii. Jeszcze macie szansę na uniknięcie
odpowiedzialności za ofiary w ludziach i straty materialne, do jakich prowadzi wasza
polityka. Tą szansą jest wasza rezygnacja z pełnionych funkcji.

W przypadku nie zrealizowania niniejszego wezwania a
także braku innych, konkretnych działań i propozycji
zmierzających do radykalnej i niezwłocznej naprawy
państwa, Naród Polski postawiony w sytuacji bez innego
wyjścia będzie przez was zmuszony do działań
ekstremalnych!

Naród Polski/suweren – zwierzchnik władzy w Polsce będzie mógł np.:
1. Uznać obecne organa władzy za nielegalne i okupacyjne, działające na szkodę Polski i
Polaków.
2. Uznać każdego, współpracującego z władzą okupacyjną za kolaboranta współ-
odpowiedzialnego za działanie na szkodę Polski i Polaków.
3. Uznać prawo (w części działającej na szkodę Polski i Narodu Polskiego) za
nielegalne.
4. Poinformować placówki dyplomatyczne innych państw, że wszelkie zobowiązania i
decyzje władz okupacyjnych w Polsce są sprzeczne z wolą suwerena i z tego powodu
nielegalne.
5. Wezwać wszystkich uczciwych i szlachetnych Polaków, którym leży na sercu dobro
ich Ojczyzny i którzy z różnych powodów pracują w administracji państwowej,
policji, sądach, straży miejskiej, …, do rezygnacji z pracy/służby i zaniechania
wszelkich kontaktów z władzami okupacyjnymi. Niestety istnieje ryzyko, że w sposób
niezamierzony mogliby zostać uznani za kolaborantów.
6. Skazać wszystkich okupantów i ich kolaborantów na karę śmierci za dokonanie
zamachu stanu oraz działania na szkodę Polski i Narodu Polskiego.
7. Stworzyć możliwie jak największą liczbę zakonspirowanych oddolnie, samodzielnie
organizowanych i zarządzanych oddziałów Obrony Koniecznej Narodu Polskiego
(OKNP). Skład osobowy – kilka do kilkunastu najlepiej znanych sobie, zaufanych
osób zdolnych fizycznie do działań bezpośrednich (np. wykonywania w imieniu
suwerena wyroków egzekucji) oraz osoby starsze, schorowane i młodzież do
rozpoznania, inwigilacji, dezaktywacji monitoringu,….
8. Starannie, samodzielnie i niezależnie przygotowywać przez każdy z oddziałów OKNP
na terenie całej Polski, możliwie jak najczęstsze różne działania przeciwko wrogom.
Ewentualną współpracę oddziałów przeprowadzać w sposób bardzo rozważny
(niebezpieczeństwo inwigilacji) i jedynie w przypadkach koniecznych.
9. Stopniowo, systematycznie i sukcesywnie aż do obalenia okupanta realizować
„dożynanie watahy” np. metodą „seryjnego samobójcy”, atakując całą grupą
pojedyncze osoby lub małe grupy wrogów stosując podstęp, zaskoczenie i dostępne
środki o dowolnej porze dnia i nocy w najbardziej dogodnym miejscu. Takie metody
usprawiedliwia fakt dysproporcji np. w uzbrojeniu czy wyszkoleniu.
10. Wezwać wszystkich zmuszonych do emigracji patriotów polskich do udzielania
wszelkiej możliwej pomocy oddziałom OKNP.
11. Po obaleniu okupanta powołać Konwent Narodowy (w jego skład dopuszczać jedynie
rodowitych Polaków o nieposzlakowanej przeszłości) w celu ustanowienia nowego
prawa wyborczego (np. wprowadzającego jawność wyborów, likwidującego
obowiązek zebrania 100 000 podpisów osób popierających kandydatów na urząd
Prezydenta RP, zakaz udziału w wyborach obcokrajowców,…) oraz Narodową
Komisję Wyborczą w celu przygotowania i przeprowadzenia prawdziwie
demokratycznych wyborów głowy państwa.
12. Wybrać najlepszego z dostępnych kandydatów na Urząd Prezydenta RP. On powinien
zaproponować nowelizację Konstytucji RP oraz kolejne reformy i sposoby ich
realizacji. Powinny one podlegać ocenie suwerena w ogólnonarodowym referendum.
13. Nadzorować Prezydenta RP oraz reformy realizowane przez ustanowioną władzę.
Polacy nie życzą sobie i nie pozwolą, aby władzę w ich Ojczyźnie sprawowały pseudo elity
uważające się za lud wybrany przez Boga a resztę obywateli za niewolników/gojów. Polska
nie tylko nie zginęła i nie zginie póki my żyjemy, ale nadchodzi czas jej wyzwolenia spod
panowania okupantów, wprowadzania reform i rozwoju czas, kiedy inne narody będą nas
uważać za wzór godny naśladowania.
Uwaga:
Właśnie przed chwilą otrzymałem list z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście o
odmowie wszczęcia śledztwa (w załączeniu). Mamy, więc następującą sytuację:
Suweren – władza zwierzchnia w państwie nie ma dowodów na to, że w
konstytucyjnych organach władzy w Polsce (a co z tym związane – również i innych) pełnią
funkcje jego przedstawiciele.
Zgłaszanych jest wiele oficjalnych skarg wyborczych, istnieje szereg możliwości
fałszowania wyborów powszechnych oraz powodów do tego, aby sądzić, że z nich
korzystano, stan państwa i przeważającej części Narodu Polskiego jest coraz gorszy i zbliża
się do agonalnego a jakiś prokurator (nieokreślony z imienia i nazwiska), utrzymujący się z
pieniędzy podatników anonimowo podejmuje decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa bez
uzasadnienia w fundamentalnej sprawie dla całego państwa i Narodu!

To skandal, tak dłużej być nie może! To jest ewidentne działanie na szkodę Polski i Polaków!

Żądam w tej sprawie wyjaśnień, wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do decydenta oraz oficjalnej informacji na
ich temat.
Informuję, że jeżeli najpóźniej do dn. 30 czerwca 2013r. organa państwa nie przedstawią mi dowodów na to, że władzę w Polsce sprawują przedstawiciele Narodu Polskiego a instytucje państwa będą funkcjonować w dotychczasowy (niezgodny z interesem Narodu Polskiego) sposób będę otwarcie nawoływał do siłowego ich obalenia.

Już teraz proszę Naród Polski, aby ewentualne zgładzenie mnie lub moich bliskich,
aresztowanie, czy też inne szykanowanie przez „nieznanych” sprawców potraktował jako
czytelny sygnał do rozpoczęcia walki na śmierć i życie np. w sposób przedstawiony powyżej
Tadeusz Cichocki "
Mamy nadzieję że Szanowny Pan, kierowany zrozumieniem dla tragicznej sytuacji w Polsce, podejmie niezwłoczne i skuteczne działania w celu pokojowego rozstrzygnięcia w obronie i w interesie Narodu Polskiego.

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu
OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

 


Gość

#2145 Zuzanna

2013-07-04 20:02

W końcu coś się zaczyna dziać, Boże już się martwiłam, że będę mieszkała w kraju złodziei, cwaniaków i społ, na tyle zgłupiało, że uważa, że tak ma być...uf...oby tak dalej;-) Powodzenie z całego serca, wszystkim uczciwym, honorowym, wrażliwym na innych, serdeczynym i przede wszystkim Wielkim Ludziom-czyli każdemu z Was;-) pozdrawiam serdecznie;-)

Gość

#2146 a

2013-07-04 20:09

Ludzie wyjdą na ulicę, to fakt, jeśli tak dalej będzie...kwestia czasu, SBŚ całych 40 mln- nie jesteście w stanie kontrolować. Natomiast ludzie z kolei mają Organy UE i międzynarodowe- jakby było źle tam się pójdzie i poprosi o pomoc;-) Wiecie przecież,że wszystko można wykorzystać w dobrym lub złym( jak ty to robicie) celu... kwestia samoświadomości-pozdrawiam autora petycji i innych odważnych ludzi, którzy mają odwagę by walczyć, a nie olewaczy, czyli 90 % społeczeństwa. Trzymam kciuki za takie akcję.

Gość

#2147 Wystąpienie do OBWE: udowodniony zamach stanu w Polsce.

2013-07-04 23:46

 

Wystąpienie do OBWE: udowodniony zamach stanu w Polsce.

Łowicz, 03.07.2013r.

 

Szanowny Pan

Lamberto Zannier

Sekretarz Generalny

Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

 

w imieniu oszukanego i okradanego Narodu Polskiego przez nielegalnie sprawujących władzę a wyłonionych w wyniku sfałszowanych wyborów,  którzy ustanawiają prawa,  podejmują decyzje sprzeczne z wolą i interesem Narodu Polskiego, co jest  działaniem podstępnym a trwającym od 1989 r., prowadzącym do wyniszczenia ekonomicznego i fizycznego Polaków oraz grabieży majątku narodowego i niszczenia Państwa Polskiego,

zwracamy się o niezwłoczną pomoc w pokojowym odsunięciu od władzy uzurpatorów aby zapobiec grożącym rozwiązaniom siłowym.

W obecnej sytuacji rozpisanie nowych wyborów w Polsce nic nie zmieni, bo prawo zostało tak skonstruowane, by ciągle te same,  skompromitowane i zdradzieckie ugrupowania dochodziły do władzy.

Prosimy o kontaktowanie się z nami drogą emailową, zamiast wysyłania korespondencji na adres siedziby naszej organizacji, ponieważ z powodu prześladowania, dyskryminowania i lekceważenia naszych skarg i wniosków do Sądów i Prokuratur, na znak protestu, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową na adres siedziby.

lowobywatel@gmail.com, lowobywatel2@gmail.com, mariakonstancja2@gmail.com, twojda2@o2.pl, lowiczanie@wp.pl

W związku z udowodnieniem  m.in. przez nas  i Tadeusza Cichockiego z Piaseczna, dokonania w Polsce zamachu stanu oraz  z zaistniałą trudną sytuacją społeczno-polityczną prosimy o informowanie o podjętych działaniach nie tylko nas ale także pana Tadeusza Cichockiego, który w pełni zasługuje na zaufanie Narodu Polskiego jak też gotowy jest podjąć się roli głównego obrońcy i przywódcy Narodu Polskiego.

Dane kontaktowe :

Tadeusz CICHOCKI

Ul. Radosna 1

05-500 Piaseczno

Tel./fax.: (22) 756-16-41

Tel.: 728-203-767

E-mail: tcichocki@tcichocki.pl

www.tcichocki.pl

 

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie”

 

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/993012_479090088...

 

LOWOBYWATEL

#2148 Do sądu i prokuratury o informacje w sprawach łamania prawa w Polsce.

2013-07-09 23:03

 

Sąd Rejonowy w Łowiczu
Prokuratura Rejonowa
W związku z faktem, że na znak protestu przeciwko stworzonej przez sądy, prokuratury i urzędy oraz media, atmosfery lekceważenia istniejących i potęgujących się zagrożeń dla zdrowia i życia dla mieszkańców Łowicza i okolic a także całej Polski i Europy a w obawie przed prześladowaniami i agresją  Teresa Wojda nie odbiera urzędowej koresondencji przesyłanej drogą pocztową,

prosimy o udzielenie drogą emailową informacji na jakim etapie są sprawy oraz o przesłanie również drogą internetową na adresy :....., wszystkich wysłanych a nie odebrannych dokumentów, adresowanych na adres siedziby Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie", os. Kostka 12/9, Łowicz w następujących sprawach:
 • zatrutej wody pitnej w Łowiczu, DS 103/2013
 • bazy hydroszczelinowania, DS 765/12
 • wymuszenia rozbójniczego, DS 1909/12
 • w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w Wydziale Cywilnym: o nakazanie wstępu do mieszkania, siedziby Stowarzyszenia Łowicz Kostka 12/ 9, sygn.akt IC/480/12,
 • sprawa DS 998/11, z uznanego przez Sąd Rejonowy w Łowiczu naszego odwołania w sprawie wprowdzenia unijnego Programu Natura 2000 i bezprawnego przejęcia własnościowych  gruntów, przyległych do rzeki Bzury, na szkodę 200 rolników, pod potrzeby Łowickiej Grupy Rybackiej.

Ze względu na wagę spraw i konieczność poinformowania społeczeństwa polskiego a także instytucji Unii Europejskiej oraz innych międzynarodowych organizacji, prosimy o przychylne potraktowanie naszej prośby.

Mamy nadzieję, że wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości są rzetelni i uczciwi Polacy, którzy rozumieją tragizm sytuacji Narodu Polskiego.

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Zapis ze spotkania Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, które miało miejsce we Wrocławiu. Komisja ta została niejako "zmuszona" do przyjazdu do Polski celem odbycia specjalnego posiedzenia "przesłuchania obywatelskiego" grupy protestujących obywateli z Łowicza w sprawie wydobycia gazu łupkowego i odwiertami, które są realizowane poprzez firmy z całkowitym olewaniem istniejących przepisów prawa i ochrony środowiska: link:

link: Obywatelskie przesłuchanie protestujących - Gaz łupkowy Łowicz - 7.06.2013

link: Stop dla gazu łupkowego w Łowiczu - 12.06.2013

Otrzymują:

Martin Schulz
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Eurodeputowani Parlamentu Europejskiego
Jose Manuel Barroso
Przewodniczący Komisji Europejskiej
Herman Van Rompuy
Przewodniczący Rady Europejskiej
Janez Potočnik
Komisarz Unijny d/s Środowiska
Jean-Francois Brakeland
Dyrektor Dyrekcji A,Sprawy Prawne i Spójności
Komisarze Komisji Europejskiej

Lamberto Zannier

Sekretarz Generalny

Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

 

LOWOBYWATEL

#2149 Baza hydroszczelinowania w Łowiczu gotowa do trucia Polski i Europy

2013-07-11 18:19

 

Łupki czekają na odkrycie, firma gotowa do pracy – tylko rząd się opóźnia
Wojciech Waligórski | wojciech.waligorski@lowiczanin.info
2013.07.11, ostatnia aktualizacja 2013.07.11


http://www.lowiczanin.info/content/galeria/8/11165/f25wwUOS5.jpg...

Łowicz będzie bazą dla 30 takich samochodów z pompami do szczelinowania.Tak, to jest ryzyko biznesowe – przyznaje Ryszard Woronowicz, rzecznik prasowy firmy United Oilfield Services, budującej w Łowiczu swą bazę dla poszukiwań gazu i ropy z łupków, zapytany przez NŁ o perspektywy łowickiej inwestycji w sytuacji, gdy ślimaczy się tworzenie ram prawnych do prac poszukiwawczych i wydobywczych. – Ale jest szansa, że te roboty przyspieszą – dodaje od razu. I opowiada Nowemu Łowiczaninowi, jak będą przebiegały prace realizowane w oparciu o łowicką bazę.

 

Udziałowcy spółki UOS rzeczywiście zaryzykowali: jej kapitał zakładowy wynosi 137 mln zł, wniosło go kilku inwestorów z całego świata, z wiodącym funduszem inwestycyjnym Enterprise Investors. Z funduszy spółki wzniesiono już, na terenie zakupionym przed rokiem od miasta, bazę dla sprzętu i zgromadzono już tu jego część: zbudowane na podwoziach ciężarówek, zaprojektowane specjalnie na Europę, ale oparte o amerykańską technologię, jeszcze lśniące nowością pompy do szczelinowania, blendery, samobieżne laboratoria. Za kilka tygodni sprzętu jeszcze przybędzie.

 

Gdy byliśmy na terenie bazy, niemal wszystko było już gotowe do oficjalnego otwarcia, tylko że nadal nieznane były warunki finansowe i prawne, w których spółce przyjdzie działać. Ryszard Woronowicz jest jednak dobrej myśli, nie przerażają go doniesienia o wycofaniu się kilku właścicieli koncesji z poszukiwań w Polsce. – Wycofanie się kilku firm z Polski tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia przy ocenie rynku – mówi. – Pozostawiane koncesje są bowiem natychmiast przejmowane przez innych operatorów, którzy muszą wykonać taki sam zakres prac w poszukiwaniu węglowodorów.

 

 
 


Gość

#2150 Re: Baza hydroszczelinowania w Łowiczu gotowa do trucia Polski i Europy

2013-07-14 23:58