PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Temat pod dyskusję został automatycznie utworzony do petycji PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

LOWOBYWATEL

#2051 Re: Wezwanie do złożenia mandatów...

2013-03-16 01:33

#2049: - Wezwanie do złożenia mandatów...Łowicz, 14.03.2013r.Szanowne Panie i Szanowni Panowie Parlamentarzyści oraz członkowie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.


Zdesperowni bezmiarem niesprawiedliwości, w  okolicznościach  ciągłego lekceważenia przez wszystkie prokuratury i sądy naszych kilkunastu  skarg, wniosków w obronie zdrowia, życia i mienia mieszkańców Łowicza oraz całej Polski

żądamy od Was :


ustąpienia z zajmowanych stanowisk i funkcji złożenia mandatów parlamentarnych przeproszenia Narodu Polskiego  za krzywdy, cierpienia i ofiary śmiertelne,  spowodowane Waszymi  rządami i haniebnym posłowaniem.

Działacie na szkodę Narodu Polskiego a wyłonieni zostaliście w wyniku sfałszowanych wyborów parlamentarnych, doskonale udokumentowanych : www.umstno.com, “Protest wyborczy 2011, skarga do European Court of Human Rights, wybory 2011 w Polsce” “Wybory fałszowane informatyką od roku 2004.”


Poinformowaliśmy  światową opinię publiczną jak też Komisję Europejską oraz Parlament Europejski o sfałszowaniu ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce. Już nie uciekniecie przed odpowiedzialnością ! To jest Wasz koniec !


W świetle sfałszowanych wyborów Wasze wszystkie działania są bezprawne

a tym samym powinniście być ścigani z mocy prawa nie tylko za udział w zamachu stanu ale także za  udział w przestępstwach pospolitych.


Brak reakcji na nieustanne wezwania Polaków o samorozwiązanie się sejmu i senatu, czy podanie się rządu do dymisji wskazuje jednoznacznie że nie ma wsród Was uczciwych Polaków, kierujących się rzeczywistym dobrem Narodu Polskiego.


Czarę naszej goryczy przelewa stwierdzenie “opozycyjnej” posłanki PIS na spotkaniu w Łowiczu w dniu 09.03.2013r., że jest niekompetentna i nie może nic zrobić w sprawie sprowadzenia do Łowicza nieszczęścia w postaci zatrutej wody i wypadowej bazy hydroszczelinowania, która zintensyfikuje  wydobywanie węglowodorów i dwie trzecie kraju zamieni w księżycowy krajobraz bez szans

do życia.


Celowo odwracacie  uwagę Polaków plotkami z parlamentu a blokujecie  dostęp społeczeństwa do prawdy o zagrożeniach dla istnienia Narodu Polskiego.

Dochodzi  do skandalicznych sytuacji, że gotowi jesteście  nawet wzywać policję do blokowania obywatelom możliwości zadawania pytań dotyczących bezpieczeństwa życia tak jak doświadczyła tego Teresa Wojda na spotkaniu z posłanką Pawłowicz, link: lowicz24, “Nie zabrakło ekscesów na spotkaniu z posłanką Pawłowicz” , http://www.lowicz24.eu/wiadomosci/nowosci/2348-nie-zabrako-ekscesow-na-spotkaniu-z-posank-pawowicz#comment-6003


Ze względu na unijne rygory bydło w okolicy Łowicza ma dostęp do wody najwyższej jakości a dlaczego Pozwala się na trucie mieszkańców  Łowicza wodą skażoną niedozwolonymi substancjami  albo dodatkami, które nie są stosowane w innych krajach w przeciwieństwie do bydła z podłowickich wsi, które jest pojone wodą najwyższej jakości ze względu na rygory unijne.


Ten karygodny proceder trwa już od ponad roku przy Waszej akceptacji.

To Wasza wina że mamy zatrutą wodę w kranach, bo nie reagujecie na nasze wołania o ratunek.


Wszystko jest zgodne z Waszym bezprawem, bo  stanowione przez Was przepisy pozwalają na trucie ludzi i oddawanie najważniejszego bezpieczeństwa jakim jest woda w ręce  wrogów Narodu Polskiego.


Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Otrzymują :

Martin Schulz

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Eurodeputowani Parlamentu Europejskiego

Jose Manuel Barroso

Przewodniczący Komisji Europejskiej

Janez Potočnik

Komisarz Unijny d/s Środowiska

Jean-Francois Brakeland

Dyrektor Dyrekcji A,Sprawy Prawne i Spójności

Komisarze Komisji Europejskiej

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2013-03-16 03:17


Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2013-03-17 02:59


Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2013-03-17 21:16Gość

#2055 Re: Re: Wezwanie do złożenia mandatów...

2013-03-18 10:10

#2051: LOWOBYWATEL - Re: Wezwanie do złożenia mandatów...

Miała być tu demokracja,

- a powstała ,,judo-kracja".

Zamiast Polski wyzwolenia,

- doczekaliśmy Jej zniewolenia.

Widać długie ,,macki mają",

- gdzie interes tam macają.

KYSY Trybun Ludowy


Gość

#2056

2013-03-19 11:05

Tutaj protest jest potrzebny,
- bo inaczej kraj nasz biedny.

Gość

#2057

2013-03-19 11:54

Niby wielu jest poważnych
- ale mało jest odważnych.

Gość

#2059 Re: obrona miejsc pracy

2013-03-23 03:55

Jak ktoś niewie w po co jest budowana baza to lepiej niech sie nie wypowiada w łowiczu jest tylko baza logistyczno magazynowa i kolejne miejsca pracy ja popieram rozwój łowicza bo dla niektórych to nowa praca w kraju który potrzebuje rozwoju w strefach ekonomicznych

 

LOWOBYWATEL

#2060 Re: Re: obrona miejsc pracy

2013-03-23 08:47

Z listu do Premiera Janusza Piechocińskiego

Uważamy to za wielkie nadużycie, tym bardziej, że utajnia Pan przed społeczeństwem 
najważniejsze szczegóły jak np. to, że 75 % kosztów inwestycji pokrywa budżet Panstwa, niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży na własność polskiej ziemi, firmom zagranicznym lub firmom obcokrajowców pod polskimi nazwami, które raczył Pan zaliczyć jako polskie.

A więc w tych strefach obcokrajowcy bez inwestowania własnych pieniędzy a za 
pieniądze podatników polskich tworzą własne imperia łącznie z zabezpieczeniem  ich obrony 
przed buntem rodowitych Polaków, czego dowodem jest złożona przez Premiera D.Tuska do Sejmu RP skandaliczna propozycja ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy  we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeciwko której stanowczo protestujemy !

Stworzenie tych Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce i wyprzedaż polskiej ziemi w obce ręce, na którą nigdy nie było, nie ma i nie będzie zgody Narodu Polskiego, jest zdradą interesu narodowego i polskiej racji stanu.
Godzi się w tym miejscu przypomnieć Panu słowa Wincentego Witosa: " Tyle Polski ile ziemi w polskich rękach!"

W Pana opracowaniu jest określenie, że strefa ta to cyt.:"
"wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium RP, na której
terenie może być prowadzona działalność gospodarcza "

Zaprzeczeniem tego jest obecnie trwająca budowa, na osiedlu mieszkaniowym w Łowiczu, 
przy ul.Ekonomicznej 2, bazy hydroszczelinowania wraz z wiertnią gazu ziemnego w Łowickiej 
Podstrefie Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi Jastrzębia i Łowickiej Wsi.

Działalność firmy United Oilfield Service, obecnego właściciela łowickich gruntów i jednocześnie tej bazy wypadowej na Polske i Europę, wbrew Pana informacjom, odbywać będzie się zarówno na gęsto zaludnionym terenie Łowicza, Kutna i okolic a także całej Polski, nie wyłączając nawet terenu Warszawy.

Nastąpi więc zamiana terenów rolniczych, gęsto zaludnionych, o małych zasobach wodnych na pola wydobywcze, co skutkować będzie w niedalekiej już przyszłości wysiedleniami mieszkańców albo ich eksterminacją na wskutek zatrutej wody, skażonej gleby i powietrza. 

Bardziej prawdopodobny wydaje się ten drugi straszliwy scenariusz, ponieważ już jest zatruta woda w wodociągu w Łowiczu a władze publiczne wszystkich szczebli jak też służby i wymiar sprawiedliwości lekceważą sprawę braku dostępu mieszkańców Łowicza do zdrowej, czystej wody. 

Grozę budzi też fakt, że ścieki z tej bazy, przygotowującej bardzo toksyczne mieszanki do hydroszczelinowania, będą odprowadzane do łowickiej kanalizacji. Oczyszczane w oczyszczalni ścieków w Łowiczu  i ponownie serwowane mieszkańcom do picia łącznie z zabójczymi metalami ciężkimi i radioaktywnymi (nie wynaleziono jeszcze żadnej metody utylizacji) oraz innymi związkami toksycznymi  jak też z dodatkami ośliczek, studniarek, czy też preparatu SeaQest zawierającego m.in.arsen.

Pomimo, że Prokuratura Rejonowa w Łowiczu uznała wszystkich mieszkańców za pokrzywdzonych powstaniem tej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu, to naciski z zewnątrz nie pozwoliły prokuratorowi wydać postanowienia o wstrzymaniu tej budowy.

Powstawanie fortun zagranicznych firm kosztem zubożonego społeczeństwa, przy wzrastającym w wielkim tempie zadłużenia Skarbu Państwa, pod pretekstem tworzenia  nowych miejsc pracy ( finansowanych przez Urzędy Pracy, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa) jest karygodnym nadużyciem.


Gość

#2061 Re: Re: Re: obrona miejsc pracy

2013-03-23 12:41

#2060: LOWOBYWATEL - Re: Re: obrona miejsc pracy

Ufamy, że w polskim wymiarze sprawiedliwości pracują też odważni Polacy, którzy widzą całe
zło sytuacji w naszym ojczystym kraju i znajdą w sobie dość siły i odwagi by skruszyć kajdany
niemocy i zła.Tu chodzi przecież również o Wasze życie, o życie Waszych rodzin i przyszłych
pokoleń. Nie może to być dla Was obojętne!

LOWOBYWATEL

#2062 obrona miejsc pracy

2013-03-23 12:46

#2060: LOWOBYWATEL - Re: Re: obrona miejsc pracy

Gość    
#2059 Re: obrona miejsc pracy
2013-03-23 02:55

Jak ktoś niewie w po co jest budowana baza to lepiej niech sie nie wypowiada w łowiczu jest tylko baza logistyczno magazynowa i kolejne miejsca pracy ja popieram rozwój łowicza bo dla niektórych to nowa praca w kraju który potrzebuje rozwoju w strefach ekonomicznych

W strefach obcokrajowcy bez inwestowania własnych pieniędzy a za
pieniądze podatników polskich tworzą własne imperia łącznie z zabezpieczeniem  ich obrony
przed buntem rodowitych Polaków, czego dowodem jest złożona przez Premiera D.Tuska do Sejmu RP skandaliczna propozycja ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy  we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeciwko której stanowczo protestujemy !

Stworzenie tych Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce i wyprzedaż polskiej ziemi w obce ręce, na którą nigdy nie było, nie ma i nie będzie zgody Narodu Polskiego, jest zdradą interesu narodowego i polskiej racji stanu.
Godzi się w tym miejscu przypomnieć Panu słowa Wincentego Witosa: " Tyle Polski ile ziemi w polskich rękach!"

Nastąpi więc zamiana terenów rolniczych, gęsto zaludnionych, o małych zasobach wodnych na pola wydobywcze, co skutkować będzie w niedalekiej już przyszłości wysiedleniami mieszkańców albo ich eksterminacją na wskutek zatrutej wody, skażonej gleby i powietrza.


Grozę budzi też fakt, że ścieki z tej bazy, przygotowującej bardzo toksyczne mieszanki do hydroszczelinowania, będą odprowadzane do łowickiej kanalizacji. Oczyszczane w oczyszczalni ścieków w Łowiczu  i ponownie serwowane mieszkańcom do picia łącznie z zabójczymi metalami ciężkimi i radioaktywnymi (nie wynaleziono jeszcze żadnej metody utylizacji) oraz innymi związkami toksycznymi  jak też z dodatkami ośliczek, studniarek, czy też preparatu SeaQest zawierającego m.in.arsen.


Powstawanie fortun zagranicznych firm kosztem zubożonego społeczeństwa, przy wzrastającym w wielkim tempie zadłużenia Skarbu Państwa, pod pretekstem tworzenia  nowych miejsc pracy ( finansowanych przez Urzędy Pracy, będące na utrzymaniu Skarbu Państwa) jest karygodnym nadużyciem.

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2013-03-26 00:54


LOWOBYWATEL

#2064 LIST OTWARTY DO LOKALNYCH MEDIÓW ŁOWICZA

2013-03-26 15:32

"Stworzyliście taką atmosferę w mieście i okolicy, że informowanie ludzi o zagrożeniach

ukrywanych przez władze i większość mediów, stało się naganne, chociaż  nie powinno. Wręcz przeciwnie, osoby ostrzegające o niebezpieczeństwach powinny spotykać się z uznaniem i zrozumieniem społeczeństwa i mediów a nie agresją."LIST OTWARTY DO LOKALNYCH MEDIÓW

Szanowni Panowie,

 

protestujemy przeciwko nie wypełnianiu przez media lokalne należnej im roli ostrzegania i rzetelnego informowania społeczeństwa o wszystkich zagrożeniach dla zdrowia, życia i przyszłości następnych pokoleń.

Celowo pomijaliście w Waszych mediach wystąpienia  naszych organizacji w obronie Łowicza i okolic oraz Narodu Polskiego a w tym m.in. na forum Parlamentu Europejskiego. Wasze manipulacje informacjami mające na celu umniejszenie faktycznego stopnia zagrożenia a przy tym poniżanie T.Wojda a także pomniejszanie roli niebezpieczeństw przeciwko którym ona występuje, stała się niechlubną kartą lokalnych mediów, za wyjątkiem artykułów Pana Rafała Klepczarka.

Do tego dokłada się zablokowanie na 10 miesięcy dostępu z komputera naszej organizacji do strony lowicz24 za stwierdzenie T.Wojda, że ostrzeganie mieszkańców jest jej konstytucyjnym prawem i obowiązkiem.

Doprowadziliście do osaczenia i ataków na T.Wojda a przecież ona  wyręcza Was a także urzędy, ZUK, Sanepid, Inspekcję Ochrony Środowiska, Spółdzielnię Mieszkaniową, ZGM, Prokuraturę i Policję oraz Straż i Sztab Antykryzysowy w ostrzeganiu przed faktycznie większymi niebezpieczeństwami niż np. pożar stodoły.


Stworzyliście taką atmosferę w mieście i okolicy, że informowanie ludzi o zagrożeniach

ukrywanych przez władze i większość mediów, stało się naganne, chociaż  nie powinno. Wręcz przeciwnie, osoby ostrzegające o niebezpieczeństwach powinny spotykać się z uznaniem i zrozumieniem społeczeństwa i mediów a nie agresją.


Nie żądamy już od Was przeprosin, bo nic nie jest w stanie zrekompensować naszych krzywd a jedynie prosimy  o umieszczenie na stałe: naszego plakatu “ Nie chcemy Teksasu w Łowiczu i w Polsce” oraz wiersza Krzysztofa Szczurko bojownika o prawa Narodu Polskiego do godnego życia pt.: “Uśpiony Łowicz”.

Pozwalamy na publikacje naszych treści w całości oraz wykorzystanie ich do obrony naszego terenu w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości.


Jest Wasz pośredni udział w tym, co wydarzyło się na spotkaniu z posłanką Pawłowicz z PIS, w dniu 09.03.2013r. w Łowiczu. Parlamentarzyści z PIS wraz z łowickimi działaczami rzucili się z zaciśniętymi pięściami na Teresę Wojda, grożąc wezwaniem policji w celu uniemożliwienia zadania pytania dotyczącego zatrutej wody w Łowiczu jak też powstania trucicielskiej bazy na osiedlu mieszkaniowym w Łowiczu.

http://www.lowicz24.eu/wiadomosci/nowosci/2348-nie-zabrako-ekscesow-na-spotkaniu-z-posank-pawowicz#comment-6059

Nie ma usprawiedliwienia dla takich zachowań zwłaszcza, że od przedstawicieli PIS (Burmistrz, dyr. ZGM, większość radnych RM Łowicza ) zależy jakość wody w Łowiczu.

To oni również sprowadzili zagrożenie związane z powstaniem  strategiczno-militarnej bazy hydroszczelinowania z USA. Prokuratura Rejonowa w Łowiczu uznała  wszystkich mieszkańców za pokrzywdzonych powstaniem tej bazy do obsługi odwiertów w całej Polsce a także w Europie.

Na winnych nagonki na Teresę Wojda spada odpowiedzialność za dalszy bieg wydarzeń w Łowiczu i okolicy, za nieszczęścia, które nastąpią na wskutek zatrucia środowiska życia człowieka a nade wszystko wody pitnej, na wskutek zamiany rolniczych terenów na pola wydobywcze m.in. gazu i ropy naftowej.


Teresa Wojda ze względu na swoje  bezpieczeństwo oraz  w obawie przed dalszą eskalacją agresji i ataków, podsycanych  przez media, przekazuje w Wasze ręce dalsze działania w obronie mieszkańców. Powstrzymuje się też od odbioru urzędowej korespondencji a na Was, od tej chwili, spoczywa obowiązek dalszego prowadzenia spraw w oparciu o przesłane nasze materiały.


Zdrowie, życie i przyszłość następnych pokoleń zależy od skuteczności Waszego działania. Posiadacie wielkie możliwości wpływania na opinie publiczną a przede wszystkim na lokalne władze i instytucje.


Teraz macie obowiązek dołączyć się jako strona pokrzywdzona  i spowodować aby inni mieszkańcy przyłączyli się również, jako strony pokrzywdzone w sprawach:

  • zatrutej wody pitnej w Łowiczu, DS 103/2013

  • bazy hydroszczelinowania, DS 765/12

  • wymuszenia rozbójniczego, DS 1909/12


Dodatkowo powinna być prowadzona sprawa DS 998/11, z uznanego przez Sąd Rejonowy w Łowiczu naszego odwołania w sprawie wprowdzenia unijnego Programu Natura 2000 i bezprawnego przejęcia własnościowych  gruntów, przyległych do rzeki Bzury, na szkodę 200 rolników, pod potrzeby Łowickiej Grupy Rybackiej. Starostwo Łowickie wywłaszczyło grunty bez wiedzy i zgody rolników, wbrew przesłankom zapisanym w ustawie prawo wodne.

Sprawdzenia wymaga  kwestia co zrobił Prokurator w tej sprawie i dlaczego do tej pory społeczeństwo nie zostało poinformowane o przebiegu postępowania.


Przekazujemy Panom redaktorom do dziennikarskiego wnikliwego śledztwa sprawę szkodliwości wysypiska śmieci w Niedźwiadzie, odprowadzania odpadów z “Baumitu” do rzeki Uchanki i kanalizacji miejskiej w Łowiczu.

Ponadto prosimy o zajęcie się sprawą rzekomo zamykanego odwiertu “Kutno 2”w Gołębiewie Nowym k.Kutna. Zleciliśmy WIOŚ w Skierniewicach kontrolę tej wiertni (pismo z dnia 13.02.2013r.w zał.). Przypuszczamy, że gaz ziemny występujący tutaj  w skale porowatej (tight gas) jest już wydobywany poprzez odwierty poziome z ogromnego, łatwo dostępnego, podziemnego  naturalnego zbiornika i wtłaczany wprost do gazociągu przebiegającego z okolic Łodzi przez Kutno do Włocławka i dalej do Gazociągu Jamalskiego.

Nie podzielamy optymizmu “Nowego Łowiczanina” że nie będzie na naszym terenie podziemnego składowania  skroplonego CO2  wraz z toksynami, według technologii CCS, celem wspomagania wydobycia gazu ziemnego.


Według ukrywanych przed społeczeństwem Polskim planów a dostępnych na niemieckich stronach internetowych zaplanowana jest budowa rurociągu CO2 z Niemiec do Kutna a nie z Bełchatowa do Kutna. W tej sytuacji konieczne staje się przeprowadzenie dziennikarskiego śledztwa.

Nadmieniamy, że polskie normy ochrony środowiska zostały tak ustalone, że trucie środowiska i ludzi odbywa się w majestacie obecnie obowiązującego (tylko w Polsce!) prawa.


Prosimy również o wyjaśnienie kwesti podmiany zabytkowego krzyża na Giewoncie na znak najgroźniejszej sekty scjentologów. Na rozesłaną w tej sprawie korespondencję do władz Zakopanego oraz innych miejscowości w Polsce, gdzie znajdują się repliki krzyża z Giewontu, do dziś nie mamy odpowiedzi.

Przekazujemy też Panom Redaktorom obowiązek wyegzekwowania od Burmistrza spełnienia naszych żadań, w związku z umieszczeniem w niewidocznych miejscach na słupach ogłoszeniowych plakatów “ Nie chcemy Teksasu w Łowiczu i w Polsce”,

opłaconych prywatnie przez jedną z nas.


Trwająca od wielu lat nagonka na Teresę Wojda i jej działającą zgodnie z prawem organizację, zasłużoną dla obrony i krzewienia polskości oraz polskiej kultury ludowej wpisuje się w realizację przez władze  powiatu łowickiego, miasta Łowicza i gminy Zduny a także “Nowego Łowiczanina”, misternego planu niszczenia nie tylko ludzi ale i podstawowych wartości opartych o dekalog jak też zasady dobrych obyczajów i zwyczajów.


Udział Burmistrza i władz powiatu, władz gminy Zduny, GOK Zduny,  Muzeum w Łowiczu, Powiatowego Centrum Kultury w bezprawnej ingerencji i próbie przejęcia dorobku Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” przy współudziale Redaktora Naczelnego “Nowego Łowiczanina” jest jawnym pogwałceniem obowiązującego prawa.

Zamiast napiętnowania,  promowanie oszustów podszywających się pod Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, jak też prześladowanie, szykanowanie T.Wojda za stawanie w obronie zdrowia, życia i przyszłości następnych pokoleń, dowodzi zaniku

wartości etycznych, moralnych, estetycznych, duchowych i kulturowych a więc dowodzi  istnienia gedrengolady większości  dziedzin życia w  powiecie łowickim a szczególnie w Łowiczu i w gminie Zduny.


Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

GOŚĆ

#2065 Dziennikarze i naukowcy w USA, w przeciwnieństwie do polskich, wspierają ofiary sądzie.

2013-03-28 22:09

W dniu  20 Marca 2013r. dziennikarze gazety Pittsburgh-Post Gazette I The Observer-Reporter (USA) relacjonowali toczący się proces sądowy jaki rodzina z Pensylwanii wytoczyła kilku firmom wydobywczym o uszczerbek na zdrowiu i straty majątkowe powstałe na skutek skażenia powietrza, wody i ziemi oraz zniszczenie ich własności w trakcie wydobycia gazu łupkowego przy zastosowaniu dyskusyjnej metody szczelinowania hydraulicznego.

Dziennikarze Ci wystąpili z własnej inicjatywy do sędziego Debbie O’Dell-Seneca prowadzącego proces w miejscowości Washington County z wnioskiem popartym przez grupę naukowców, prawników i organizacji pozarządowych takich jak , Dr. Bernard D. Goldstein, Dr. Walter Tsou, Dr. Jerome A. Paulson, Dr. William Rom, Dr. Sandra Steingraber, Dr. Simona Perry, Dr. Robert Oswald, Dr. Michelle Bamberger, Kathryn Vennie, Earthworks.Wniosek ten dotyczył ujawnienia składu chemikaliów zawartych w płynach wydobywczych i płuczkach, którego składu firmy wydobywcze do tej pory nie ujawniały pod pretekstem tajemnicy handlowej. Sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym przychylił się do wniosku dziennikarzy i zobligował w precedensowym wyroku firmy wydobywcze do ujawnienia składu chemikaliów, co będzie stanowiło podstawę do zasądzenia zadośćuczynienia dla poszkodowanych zarówno w tej konkretnej jak i przyszłych tego typu sprawach.

 

LOWOBYWATEL
Gość

#2066

2013-03-29 01:34

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,

Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale,

Ojcu swojemu już uczynił zadość,

Nam niesie radość.

Alleluja!

 

Niech radość ze Zmartwychwstania Pańskiego podsyci naszą wiarę, nadzieję i miłość

abyśmy mogli łatwiej, radośniej i mądrzej gospodarzyć naszą codziennością,

która jest tylko okruszkiem wobec wieczności.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

LOWOBYWATEL

#2067

2013-04-03 04:27

 

W związku z tym, że unia patrzy sceptycznie na metodę wydobywczą weglowodorów zwaną z ang. fracking, cwaniacy w Polsce już wymyślili następny fortel ogłupiający Naród Polski a mianowicie że opatentowano w Polsce nową metodę wydobywczą z użyciem CO2, tzw gazu cieplarnianego.

LOWOBYWATEL

#2068

2013-04-03 04:33

#2067: LOWOBYWATEL -

Prawdopodobnie już od kwienia tego roku, z Łowicza każdego dnia ma wyjeżdzać i powracać 200 sztuk ciężkiego sprzętu do obsługi odwiertów węglowodorów i do prowadzenia dalszych badań sejsmicznych na terenie całego naszego kraju.

LOWOBYWATEL

#2069 ???

2013-04-03 04:38

#2068: LOWOBYWATEL -

Fatal error: Call to undefined function visitor_country_code_based_on_ip() in /home/petitions/public_html/common Functions.inc.php on line 4742  ???....


Gość

#2070 Ograniczenia do komentowania pod petycjami.

2013-04-03 13:07

#2069: LOWOBYWATEL - ???

To Echelon tak ogranicza możliwości wprowadzania komentarzy pod petycjami ?

Cenzura jeszcze raz cenzura i to prosto z USA.

 

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2013-04-03 23:42Gość

#2072 Re: LIST OTWARTY DO LOKALNYCH MEDIÓW ŁOWICZA

2013-04-05 20:06

#2064: LOWOBYWATEL - LIST OTWARTY DO LOKALNYCH MEDIÓW ŁOWICZA

Proszę Państwa , proszę Państwa.
- tak już pełno w Polsce draństwa,
Gdy Patriota mądrze ,,gada",
- to z pięściami się napada.

Sprawa także oczywista,
- Patriota to ,,nacjonalista".
Zdradę polski kto wytyka,
- krzyczą, że  ,,antysemita".

Coś się tutaj porobiło,
- dziś się wszystko pokręciło.
Nawet Drodzy Łowiczanie,
- życie Wasze całkiem tanie.

Czymże Was tam dziś uśpiono,
- że w te łupki Was wrobiono.
I dla czyjej to wygody,
- u mnie na wsi brak już wody.

A gdzie Łowicz -Podkarpacie?
- może od nas źródła macie?
Sam już nie wiem proszę Państwa,
- wiem że pełno dziś cygaństwa.

4.04.2013.  KYSY  trybun Ludowy

 

gość

#2073 Re: Re: LIST OTWARTY DO LOKALNYCH MEDIÓW ŁOWICZA

2013-04-05 20:14

#2072: - Re: LIST OTWARTY DO LOKALNYCH MEDIÓW ŁOWICZA

kysyprzemysl.nowyekran.pl/post/90392,nie-dowiary

LOWOBYWATEL

#2074 Byłam tam. Widziałam to. Płakałam

2013-04-14 19:50

Widok zniszczonego pięknego krajobrazu był wystarczająco przerażający, ale nawet w przybliżeniu nie tak straszny, jak rozdzierające serce spotkanie z tymi, których zdrowie, domy i życie zmieniły się na zawsze na skutek szczelinowania.

Byłam tam. Widziałam to. Płakałam

6 lutego 2013 ·

Po tym, gdy zostaliśmy zaproszeni do odwiedzenia Pensylwanii przez mieszkańców, którzy doświadczyli skutków wydobycia gazu łupkowego metodą szczelinowania, mój syn Sean i ja zdecydowaliśmy się pojechać, aby przyjrzeć się tym szkodom z bliska. Towarzyszyła nam nasza przyjaciółka Susan Sarandon, a także, co uważamy za ogromny zaszczyt, wnuk Mahatmy Gandhiego, Arun Gandhi. Zaprosiliśmy również przedstawicieli mediów.

Kiedy wjeżdżaliśmy do uroczego miasta Montrose, nie byłam sobie w stanie nawet wyobrazić, jak przygnębiający będzie dalszy ciąg naszej podróży: wiertnia [tzw. pad] z czterema odwiertami i syk uwalnianego ciśnienia, gigantyczna stacja sprężarek w budowie, wielkie, wypełnione piaskiem i toksycznymi chemikaliami ciężarówki, wlokące się po brudnych wąskich drogach, i sięgająca nieba wieża wiertnicza.

Widok zniszczonego pięknego krajobrazu był wystarczająco przerażający, ale nawet w przybliżeniu nie tak straszny, jak rozdzierające serce spotkanie z tymi, których zdrowie, domy i życie zmieniły się na zawsze na skutek szczelinowania. Vera Scroggins, Craig Stevens, Rebecca Roter, Frank Finan, Ray Kemble i rodzina Manningów przyjęli nas ze wspaniałą gościnnością, a Tammy Manning upiekła nawet przepyszne babeczki.

I opowiedzieli nam swoje historie. O tym, że nie mogą już dłużej pić wody ze swoich studni, ponieważ zostały zatrute zanieczyszczeniami ze szczelinowania. Te amerykańskie rodziny zostały nagle pozbawione czystej wody w swoich studniach – podstawowej rzeczy niezbędnej do zdrowego życia. Nie mogą używać swojej wody ze studni do picia, gotowania, mycia naczyń, kąpieli ani prania. Codziennie kupują wodę. Czy możecie w to uwierzyć?

Nie mogą wyprowadzić się do zdrowszego miejsca, ponieważ wartość ich domów gwałtownie spadła z powodu zatrutej wody i nie stać ich na przeprowadzkę. Muszą otwierać okna, kiedy odkręcają kran z wodą, aby zapobiec gromadzeniu się metanu i ryzyku eksplozji. To straszny los i nie ma sposobu, by cofnąć to, co im się przydarzyło.

Oburzające jest, że przedsiębiorstwa gazowe oskarżają tych godnych szacunku, bezbronnych ludzi o kłamstwo. Widzieliśmy na własne oczy brązową cuchnącą wodę w ich domach położonych w pobliżu miejsc, gdzie stosuje się szczelinowanie. To, że woda w ich domach była ohydnie brązowa, naprawdę mnie przeraziło.

Mam nadzieję, że gubernator Cuomo wybierze się w taką samą podróż jak ja, zanim podejmie jakiekolwiek decyzje w kwestii zezwolenia na wydobycie gazu łupkowego w stanie Nowy Jork. I chociaż jest już za późno, by naprawić szkody wyrządzone w hrabstwie Susquehanna w Pensylwanii, mam nadzieję, że również gubernator Pensylwanii odwiedzi te same rodziny i te same miejsca, które ja odwiedziłam, i powstrzyma przemysł od dalszego niszczenia tego pięknego stanu.

Apeluję do prezydenta Obamy, aby także odbył podobną podróż i porzucił wszelką myśl o wydobyciu gazu łupkowego zamiast eksploatacji rzeczywiście czystej energii. Jak wynika z dokumentów firm wydobywczych, odwierty pękają i przeciekają, i to coraz bardziej w miarę upływu czasu. Nie da się tego uniknąć, a kiedy już dojdzie do szkody, nie sposób jej naprawić tysiące stóp pod powierzchnią ziemi. Panie prezydencie, proszę, przyjedź tu i zobacz to na własne oczy.

Uświadomienie sobie, że to się teraz naprawdę dzieje w USA… kraju potęgi i bogactwa, było dla mnie szokiem. Dlaczego nie mówi się o tej narodowej tragedii? Dlaczego żaden polityk nie zajmie się tą sprawą? Te rodziny, skazane już na straszliwy los, są na domiar złego posądzane o kłamstwa. Niszczy to nie tylko ich życie, ale również ducha. Byłam tam. Widziałam to. Płakałam.

Z miłością,
Yoko

 

Ten wpis został usunięty przez autora petycji (Pokaż szczegóły)

2013-04-15 12:45