Sprzeciw wobec stalinizacji nowego kodeksu postępowania karnego

abcd

/ #47

2013-06-05 14:24

Możliwość rejestrowania dźwięku i obrazu podczas posiedzeń sądu powinna być podstawowym prawem każdego obywatela. Dzisiejsze możliwości techniczne pozwalają to czynić bez zakłócania pracy sądu.