NIE dla WOW przechodzącej przez środek wsi Wysoka

alpej

/ #17 Re: Re: Re:

2014-03-19 08:23

#12: - Re: Re:

Co będziesz miał z obwodnicy jeślinie będziesz mógł na nią wjechać?

Dział Komunikacji Zewnętrznej i Analiz: "Z uwagi na przekroczenia hałasu występujące dla – zgodnego z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobierzyce i od lat w nim zapisanego – wariantu oznaczonego literą „P”, w rejonie nowopowstałych osiedli w miejscowości Wysoka, rozważamy możliwość zaprojektowania estakady wraz z ekranami akustycznymi.... ...W ramach tej koncepcji przewiduje się skrzyżowanie dwupoziomowe z ul. Ołtaszyńską bez jakichkolwiek relacji skrętnych, co pozwoli wydłużyć ekrany i wyeliminować przerwę przy skrzyżowaniu z ul. Ołtaszyńską."