AKT WOLI NARODU

WOLVERINE

/ #699 Re: Re:

2014-04-03 21:47

#7: - Re:

abcdef

PRZEBUDZENIE - petycja do społeczeństwa

Trzeba zmienić kilka zasad w ordynacji wyborczej, żeby stała się demokratyczną i zgodną z definicją demokracji w 100%.

1. – tyle co oddaje się maksymalnie głosów (ZA) drugie tyle powinno być głosów przeciw, czyli (NIE)

2. – ile głosów chce oddać, – jakich – i na kogo - powinno zależeć od wyborcy, powinno być tylko ograniczenie co do maksymalnej ilości.

3. – do sejmu będą przechodzić kandydaci według ilości otrzymanych głosów (ZA) pod warunkiem że nie będą mieli tyle samo głosów przeciw albo więcej.

4. – premierem zostaje kandydat, który otrzyma najwięcej głosów (ZA), i tworzy rząd z tych, którzy dostali się do sejmu, zgodnie z wolą większości.

5. – na karcie wyborczej do głosowania przy każdym nazwisku, dodatkowy kwadracik pod znakiem (NIE).

6. Okręgi jednomandatowe, plus lista krajowa.

TEGO POWINNO DOMAGAĆ SIĘ SPOŁECZEŃSTWO, JAK CHCE ŻYĆ W DEMOKRACJI !!! Oczywiście nie ma innego sposobu niż wyjście społeczeństwa na ulice.

GŁOSY SPSZECIWU SPOŁECZEŃSTWA NA WYBORACH, POWSTRZYMAJĄ KUMULOWANIE SIĘ PATOLOGJI U ŹRÓDŁA, CZYLI W SEJMIE!!! Obecną ordynacje wyborczą politycy uchwalili dla siebie żeby mieć monopol na bycie w sejmie - a nie dla społeczeństwa żeby żyło w demokracji !!!! Politycy tworzą patologiczne prawo, i według tych patologicznych zasad każą żyć całemu społeczeństwu. Większość społeczeństwa nic nie może zrobić, bo nie ma głosu sprzeciwu na wyborach, nie może się sprzeciwić żadnemu politykowi, bo jest podstępem ubezwłasnowolniona!!! Czyli tak naprawdę nie ma żadnej demokracji, tylko podstępna dyktatura większości polityków, którzy działają na rzecz najbogatszych. I robią ludziom wodę z mózgu!!! W masonizmie państwa się zadłużają, korporacje bogacą a społeczeństwa biednieją. Głosy sprzeciwu społeczeństwa na wyborach będą kształtowały demokracje, a bez głosów sprzeciwu kształtuje się "pieprzony" masonizm, który zezwierzęca ludzi.

{ Definicja demokracji (Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli) } - Wyborca powinien mieć możliwość w pełni wyrazić swoją wolę na karcie wyborczej do głosowania.

Demokracja i wolność dla Człowieka to, możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu na karcie wyborczej do głosowania. Jeżeli nie ma takiej możliwości to znaczy że jest politycznie ubezwłasnowolniony. A społeczeństwem ubezwłasnowolnionym jest łatwo manipulować i sterować. To właśnie głosy sprzeciwu zastąpią wyjście społeczeństwa na ulice, ale żeby tak się stało, najpierw trzeba wyjść na ulicę po głosy sprzeciwu!!! Demokracja jest dobrym ustrojem, problem w tym że jej nigdy nie było!!! W demokracji bogaty ma pieniądze, polityk ma władze, a biedny ma głos sprzeciwu na wyborach!!! W demokracji po każdej kadencji politycy są rozliczani przez społeczeństwo głosami sprzeciwu na karcie wyborczej do głosowania. To co jest obecnie - to jest parodia wyborów i parodia demokracji!!! W prawdziwej Demokracji Społeczeństwo uczy się myśleć - a Politycy uczą się działać na rzecz kraju i większości społeczeństwa. W ten oto sposób jest pozytywna celowość działania!!!

proszę o podpisy pod petycją:

ps. proszę to rozpowszechniać.
Facebook